Translations into English:

 
(idiomatic) An unpleasant, unsettled feeling; hurt; anger.
 
(idiomatic) Of having an unpleasant feeling dwelling inside; of being hung up. ( Also sama ang loob)
 
(idiomatic) In ill will.

Example sentences with "sama ng loob", translation memory

add example
tl "Sinong nasa loob ng kotse?" "Si Tomas."
en "Who is in the car?" "Tom is."
tl Ang pagkawalan ng mukha ay kababaang-loob.
en To lose face means to be humiliated.
tl Meron kang lakas ng loob!
en You have a lot of nerve!
tl Sabi niya'y gusto niya ng mga bulaklak.
en She says she likes flowers.
tl Nagyaya ako ng dalawampung kaibigan sa pista.
en I asked twenty friends to the party.
tl Phoenix ang kabisera ng Arizona.
en Phoenix is the capital of Arizona.
tl Hindi siya nagbabasa ng maraming libro.
en He doesn't read many books.
tl Alam mo bang mamukod ng pato sa gansa?
en Can you tell a duck from a goose?
tl Dumaan ako sa tabi ng bahay niya kahapon.
en I passed by her house yesterday.
tl Namumulaklak ng maigi ang mga punong tseri.
en The cherry trees are in full blossom.
tl Saan ka bumibili ng gulay?
en Where do you buy vegetables?
tl Sinumang nagtatanim ng hangin ay aani ng kidlat at kulog.
en Sow the wind, reap the whirlwind.
tl Kung heometriya ang agham ng espasyo, anong agham ng oras?
en If geometry is the science of space, what is the science of time?
tl Nag-aaral ako ng Ingles sa bahay.
en I'm studying English at home.
tl Ang pobreng dalaga'y naghahanapbuhay nang nagtitinda ng bulaklak.
en The poor girl made a living by selling flowers.
tl Walang muwebles sa mga bahay ng Inca.
en There is no furniture in the houses of the Incas.
tl Gusto kong mag-aral ng wikang dayuhan.
en I like to study foreign languages.
tl Nabubo ang lahat ng gatas.
en All of the milk was spilled.
tl Gusto kong siya ang gumawa ng mahirap na trabaho.
en I want her to do the difficult work.
tl Mukha siyang parang nakakita ng multo.
en She looks as if she had seen a ghost.
tl Tinanong niya kung paano ang pagluto ng isda.
en She asked how to cook the fish.
tl Kumuha ka ng keyk kung gusto mo.
en Please help yourself to some cake.
tl Nakakapagsalita ba siya ng Pranses?
en Can he speak French?
Showing page 1. Found 310 sentences matching phrase "sama ng loob".Found in 0.413 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.