Translations into English:

  • AutoPlay   
     
    A feature that allows you to set up your computer so that when you insert a CD or DVD, it will play automatically and you won't have to select your preferences every time.

Example sentences with "Otomatik Kullan", translation memory

add example
tr Masaüstü paylaşım servisi için statik port küme alanı kullanın. Şuna dikkat et eğer daha önce Masaüstü Paylaşımı için bu port kullanılmışsa onu kolay ulaşalımaz yapın. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız otomatik port atama önerilir. Birçok VNC istemcisi güncel port yerine bir gösterim sayısı kullanırlar. Bu gösterim sayısı ‧ numaralı portu işaret eder, sayı ‧ olarak gösterilen port ‧' dir. NAME OF TRANSLATORS
en Use this field to set a static port number for the desktop sharing service. Note that if the port is already in use the Desktop Sharing service will not be accessible until you free it. It is recommended to assign the port automatically unless you know what you are doing. Most VNC clients use a display number instead of the actual port. This display number is the offset to port ‧, so port ‧ has the display number
tr Otomatik olarak ağ portunu atamak için bu seçeneği kontrol ediniz. Ağ düzeniniz bunu gerektiyorsa bunu kullanın, örneğin güvenlik duvarı kullananlar için
en Check this option to assign the network port automatically. This is recommended unless your network setup requires you to use a fixed port, for example because of a firewall
tr Bu liste yapılandırılmış otomatik yer imi girdilerinizi gösterir. Bir belge açıldığında, herbir giriş şöyle kullanılır: Eğer bir MIME ve/veya dosyaadı maskesi tanımlanmış ve bunlar dosyaya uymuyorsa, girdi reddedilir. Aksi taktirde belgenin her satırı desenle karşılaştırılır ve uyan satırlara yer imi atanır < ul > Girdi derlemenizi yönetmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın
en This list shows your configured autobookmark entities. When a document is opened, each entity is used in the following way: The entity is dismissed, if a mime and/or filename mask is defined, and neither matches the document. Otherwise each line of the document is tried against the pattern, and a bookmark is set on matching lines. Use the buttons below to manage your collection of entities
tr Otomatik tamamlama için güncel adresleri kullan
en Use recent addresses for autocompletion
tr Sayılandırılmış paragraflarda otomatik sayılamayı kullan
en Use & autonumbering for numbered paragraphs
tr Xeroform.. ‧' lik otomatiğin hızı?
en Xeroform here.The velocity of a
tr Bu seçenek, dosyaları uzantılarıyla beraber kaydetmek için bazı uygun özellikleri etkinleştirir: Kayıt anında dosya tipini değiştirdiğinizde, % ‧ metin alanı içinde tanımladığınız her uzantı güncellenecektir. Eğer % ‧ metin alanında hiçbir uzantı tanımlamamışsanız, Kaydet dediğinizde, % ‧ dosyanın sonuna eklenecektir (dosya adı zaten mevcut değilse). Bu uzantı, kaydedilen dosya türü temelinde olacaktır. Eğer KDE' nin dosyaadları için bir uzantı sağlamasını istemiyorsanız; Bu seçeneği kapatabilir veya dosyaadının sonuna bir nokta (.) ekleyerek baskılayabilirsiniz (nokta' nızın otomatik olarak silinecektir!). Emin değilseniz, bu seçeneği etkin halde tutmak, sizin için daha yararlıdır
en This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
tr En azından iki görünümde bu kutuyu işaretlerseniz, sözkonusu görünümler birbirine ' bağlanır '. Böylece bir görünümde dizin değiştirdiğinizde ona bağlı olan diğer görünümler de otomatik olarak o dizini göstermek üzere güncellenir. Bu seçenek, özellikle farklı görünüm türleri, mesela simge görünümlü bir dizin ağacı ya da ayrıntılı görünüm kullanırken yararlı olur
en Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window
tr Bilgisayar, otomatik pilot
en Computer, auto- drive
tr Bakan, " Başkanlık makamı olarak bizler, Hırvatistan' ın müzakerelere başlama şansına sahip olmasını istiyoruz, fakat Hırvat liderler bunun otomatik olmadığını ve bu işbirliğinin gerçekten kanıtlanması gerektiğini biliyor, " dedi
en " We as the presidency want Croatia to have the chance to start negotiations but Croatian leaders know it 's not automatic and that this co-operation must really be proved, " the minister stressed
tr Otomatik olarak problemin & kde; den kaynaklandığını düşünmeyin. Öncelikle sorunun kendinizden kaynaklandığını düşünün. Çünkü problem & kde; den değilde gerçekten sizden kaynaklanıyorsa bu durum size yardım eden insanları rahatsız eder
en Do n't assume automatically that the problem is the fault of & kde;. Proceed as though this is your error, otherwise you will quickly annoy people if it does indeed turn out to be your problem and not & kde
tr KDE ‧ için otomatik yedekleme ve geri yükleme aracı
en Automatic backup and restore utility for KDE
tr Bir ingiliz hafif otomatik silahı
en An English submachine gun
tr Otomatik devre dahi yanıt vermiyor
en Automatic circuits don' t even respond
tr Otomatik Beyaz Dengesi
en Automatic White Balance
tr ayar otomatik
en The ‧ ‧- gauge auto- loader
tr Evet, bazukaya, otomatik silahlara...... biraz el bombasına, biraz bayıltıcı gaza ihtiyacımız olacak
en Well, we' il need a bazooka, automatic weapons, some fire grenades, some stun grenades
tr & Bu tarihten daha eski olan ögeleri otomatik arşivle
en Automatically archive items older than
tr Krasniki ve çetesi bölgeyi boşalttıktan sonra, polis bildirildiğine göre bir havantopu ve mermileri, bir roketatar, ağır makineli tüfekler, otomatik silahlar, bomba atarlar ve bombalar, el bombaları, kara mayınları ve mühimmat içeren bir silah deposu buldu
en After Krasniqi and his men vacated the area, police found a cache of weapons that reportedly included mortar launchers and shells, a rocket launcher, heavy machine guns, automatic weapons, grenade launchers and grenades, bombs, landmines, and ammunition
tr İsimsiz belge için % ‧ içerisinde otomatik olarak bir kaydedilen dosya var. % ‧ tarihinde kaydedildi. Açmak ister misiniz?
en An autosaved file for an unnamed document exists in %‧. This file is dated %‧ Do you want to open it?
tr Kullanıcı yolu: masaüstü|otomatik başlat|belge
en User path: desktop|autostart|document
tr Otomatik imha... üç, iki, bir
en Auto destruct...... three, two, one
tr Otomatik inemeyeceğim,... kendi imkanlarımla inmeyi deneyeceğim
en I' m not sure of my bearings,..... and I must make a visual landing immediately
tr Vahşi hayvanları yarı otomatik silahla mı avlıyorsun?
en You are hunting wild beast with submachine gun
Showing page 1. Found 3617 sentences matching phrase "Otomatik Kullan".Found in 0.896 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.