Translations into English:

  • club-nodding   

Example sentences with "cây thông đất", translation memory

add example
vi Bạn có thể xem danh sách cây của các loại kiểu tập tin đã biết trên hệ thống của bạn. Nhấn vào dấu ' + ' để mở cây, dấu '-' để đóng cây. Chọn một kiểu tập tin (ví dụ text/html cho tập tin HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tập tin bằng điều khiển ở phía bên phải
en Here you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the right
vi Có màn hình phẳng (kiểu TFT hay LCD) thì bạn có thể cải tiến thêm nữa chất lượng của phông chữ đã hiển thị, bằng cách bật tùy chọn này. Khả năng vẽ điểm ảnh phụ cũng được biết như là ClearTypeTM. Để vẽ được điểm ảnh phụ, cần thiết thông tin về cách chỉnh canh các điểm ảnh phụ trên màn hình. Trên các màn hình TFT hay LCD một điểm đơn gồm ba điểm phụ, đỏ xanh da trời và xanh lá cây. Hầu hết các màn hình có một tuyến các điểm phụ RGB, một số có BGR. Tính năng này không hoạt động với màn hình không phẳng cũ (kiểu CRT
en If you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
vi Tôi đã từng leo cái cây đó
en I used to climb that tree
vi Xanh lá cây (xanh lông mòng và vàng
en Green (Cyan and Yellow
vi Chọn hộp này khi ít nhất ‧ ô xem được đặt là ' liên kết '. Sau đó, khi bạn thay đổi thư mục ở một ô xem, những ô xem khác liên kết với nó sẽ tự động cập nhật và hiển thị thư mục hiện tại. Tính năng này đặc biệt có ích với nhiều kiểu xem khác nhau như là xem cây thư mục với xem biểu tượng hay xem cụ thể, hoặc có thể là một cửa sổ trình lệnh
en Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator window
vi Cây đối tượng mới
en New Object Tree
vi Danh sách này chứa các từ điển thành ngữ theo cấu trúc cây. Bạn có thể chọn và sửa từng đoạn văn trong tiểu từ điển thành ngữ
en This list contains the current phrase book in a tree structure. You can select and modify individual phrases and sub phrase books
vi Một cây Fender Tremolux
en Fender Tremolux
vi Xanh lá cây nhợtcolor
en YellowGreen
vi Vừa nãy anh giẫm phải cành cây còn gì
en You stepped on a stick back there
vi Những cây này sẽ che ngôi nhà mới của chúng tôi khỏi cái nhìn của thiên hạ.
en These trees will screen our new house from public view.
vi Lấy hộ tôi ‧ mảnh giấy và ‧ cây bút
en Sorry.Can I have a piece of paper and a pen?
vi Giờ thì âm thanh của mấy cây guitar nghe được lắm. ♪ Never see it comin ' till it' s gone ♪
en Now the guitars are sounding right. ~ Never see it comin ' till it' s gone ~
vi Đằng nào tôi cũng còn một cây hóa chất
en Anyway, I only got one chem round
Showing page 1. Found 921 sentences matching phrase "cây thông đất".Found in 0.564 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.