Translations into English:

  • club-nodding   

Example sentences with "cây thông đất", translation memory

add example
vi Bạn có thể xem danh sách cây của các loại kiểu tập tin đã biết trên hệ thống của bạn. Nhấn vào dấu ' + ' để mở cây, dấu '-' để đóng cây. Chọn một kiểu tập tin (ví dụ text/html cho tập tin HTML) để xem/sửa thông tin cho kiểu tập tin bằng điều khiển ở phía bên phải
en Here you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the right
vi Có màn hình phẳng (kiểu TFT hay LCD) thì bạn có thể cải tiến thêm nữa chất lượng của phông chữ đã hiển thị, bằng cách bật tùy chọn này. Khả năng vẽ điểm ảnh phụ cũng được biết như là ClearTypeTM. Để vẽ được điểm ảnh phụ, cần thiết thông tin về cách chỉnh canh các điểm ảnh phụ trên màn hình. Trên các màn hình TFT hay LCD một điểm đơn gồm ba điểm phụ, đỏ xanh da trời và xanh lá cây. Hầu hết các màn hình có một tuyến các điểm phụ RGB, một số có BGR. Tính năng này không hoạt động với màn hình không phẳng cũ (kiểu CRT
en If you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
vi Chưa chọn chỉ mục băng. Để xoá chỉ mục băng, trước tiên cần phải chọn nó trong cây
en No tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree first
vi In cây DOM ra thiết bị xuất chuẩn
en Print DOM Tree to STDOUT
vi Trang không tin cây này có liên kết tới% ‧. Bạn có muốn theo liên kết này không?
en This untrusted page links to %‧. Do you want to follow the link?
vi Cho & phép theo liên kết tượng trưng chỉ tới vùng bên ngoài cây thư mục
en Allow following of symbolic links that & point to areas outside the directory tree
vi Mấy cây guitar của tôi đâu?
en Where' s my- my guitars?
vi Chưa chọn kho lưu. Để xoá kho lưu, trước tiên cần phải chọn kho lưu đó trong cây
en No archive is selected. In order to delete an archive, the archive to be deleted must be selected in the tree first
vi Vừa nãy anh giẫm phải cành cây còn gì
en You stepped on a stick back there
vi Giờ thì âm thanh của mấy cây guitar nghe được lắm. ♪ Never see it comin ' till it' s gone ♪
en Now the guitars are sounding right. ~ Never see it comin ' till it' s gone ~
vi Tôi đã va phải vài cái cây
en I left a few trees behind
vi Cây đàn ghi ta này quá đắt khiên tôi không thể mua được.
en That guitar is too expensive for me to buy.
vi Bộ bung cây hình tam giác
en Triangular tree expander
vi Bộ xem cây DOM
en DOM Tree Viewer
Showing page 1. Found 921 sentences matching phrase "cây thông đất".Found in 0.768 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.