Glosbe - the multilingual online dictionary

We provide free dictionaries for almost every existing language and translation memory with 1 013 284 995 sentences included.

  • Almost every live language.
  • Huge dictionary database.
  • Millions of examples.
  • Unique phrases and expressions.

If your language is not listed in select boxes try all dictionaries link.

Recent activities

New translation: es: unida a su dolor -> arc: unida a su dolor  link
Delia CaraballoMon Aug 31 04:00:29 CEST 2015
New translation: en: The biggest, or perhaps the best known, festival is that of Basant (or Jashn-e-Baharaan) held in February each year. Basant is a Punjabi festival celebrating the onset of the spring season an -> ur: The biggest, or perhaps the best known, festival is that of Basant (or Jashn-e-Baharaan) held in February each year. Basant is a Punjabi festival celebrating the onset of the spring season an  link
NoorieSun Aug 30 22:06:20 CEST 2015
New translation: en: The biggest, or perhaps the best known, festival is that of Basant (or Jashn-e-Baharaan) held in February each year. Basant is a Punjabi festival celebrating the onset of the spring season an -> ur: The biggest, or perhaps the best known, festival is that of Basant (or Jashn-e-Baharaan) held in February each year.an  link
NoorieSun Aug 30 22:04:42 CEST 2015
New translation: hy: բլբուլ ի -> ru: красноречивого  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 21:28:35 CEST 2015
New translation: hy: բլբուլ -> ru: красноречивый  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 21:27:03 CEST 2015
Removed translation: hy: բլբուլ -> ru: красноречивый
h...7@mail.ruSun Aug 30 21:26:36 CEST 2015
New translation: hy: Բլբուլի երգն էլի՛ -> ru: красноречивая песня опять  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 21:24:10 CEST 2015
New translation: hy: բլբուլ -> ru: красноречивый  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 21:19:11 CEST 2015
New translation: hy: Ընտանիքը հոր թագավորությունն է , մոր աշխարհը , երեխայի դրախտը -> hi: पिता के परिवार किंगडम, दुनिया की माँ, एक बच्चे का स्वर्ग  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 20:58:41 CEST 2015
New translation: hy: Ընտանիքը հոր թագավորությունն է , մոր աշխարհը , երեխայի դրախտը -> ru: Семья Королевство отца, мир матери, рай для ребенка  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 20:57:05 CEST 2015
Removed translation: hy: Ընտանիքը հոր թագավորությունն է , մոր աշխարհը , երեխայի դրախտը -> ru: Семья -Отец-царство, Мать-мир, Ребёнок-рай
h...7@mail.ruSun Aug 30 20:56:00 CEST 2015
New translation: hy: Ընտանիքը հոր թագավորությունն է , մոր աշխարհը , երեխայի դրախտը -> ru: Семья -Отец-царство, Мать-мир, Ребёнок-рай  link
h...7@mail.ruSun Aug 30 20:52:26 CEST 2015

Social