Translations into English:

 
Suffix appended to words to create a feminine noun, denoting a part, profession, feature, membership, origin, social status, complexion, proper name, abstract noun or animal's name.

Similar phrases in dictionary Bosnian English. (9)

gledati kaface
kato; on; at
ka istokueastward
ka obaliashore
ka sjeverozapadnorth west
ka sjeverunorthward; northerly
oportunisti ka zarazaopportunistic infection
težiti kagravitate
voditi kaconduce

Example sentences with "-ka", translation memory

add example
Na snimku objavljenom krajem prošle godine, vođa al- Kaide Osama bin Laden usmjerio je svoje najnovije prijetnje ka evropskim zemljama, posebno onima koje sarađuju sa Sjedinjenim DržavamaIn a tape released late last year, al-Qaeda leader Osama bin Laden directed his latest threats at European countries, particularly those that have co-operated with the United States
Zagovornici reforme međutim kažu kako proces ustavne reforme predstavlja vitalni korak ka sticanju pune nezavisnosti, za razliku od sistema nadzirane nezavisnosti koji je trenutno na snaziReform advocates, however, say the constitutional reform process is a vital step towards gaining full independence, as opposed to the system of supervised independence currently in place
On je to nazvao potezom ka " miru i stabilnosti na Zapadnom Balkanu "He called it a move towards " peace and stability in the Western Balkans "
Milošoski i Konjanovski također su NATO- u pružili uvjeravanja da je njihova zemlja još uvijek čvrsto opredijeljena ka svojoj kandidaturi za pristupanje, jer vjeruje da " potpuna integracija u euroatlantske strukture nema alternativu "Milososki and Konjanovski also reassured NATO that their country remains firmly committed to its entry bid, as it believes that " full Euro-Atlantic integration has no alternative "
Objavi moju odluku, neka se svi putevi ka Liangu blokiraju, neka se svi izvori vode zatrujuGive out my order block off all the paths to Liang poison all its water source
" Na putu ka EU ima mnogo zadataka i izazova, ali ako je Srbija odista odlučna da se pridruži, ja sam premijeru pružio uvjeravanja da je EK odista odlučna da Srbiji pomogne u tom procesu, " izjavio je povjerenik" There are many tasks and challenges on the road to the EU, but if Serbia is truly determined to join, I have assured the prime minister that the EC is truly determined to help Serbia in the process, " the commissioner said
Albanija bi uskoro mogla poduzeti veliki korak na svom putu ka evropskim integracijama, tako što će se pridružiti Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj na listi zemalja zvaničnih kandidata za EU, prema izvještajima od srijede ( ‧ novembraAlbania may soon make a major step on its European integration path by joining Croatia, Macedonia and Turkey on the list of official EU candidate countries, according to reports Wednesday (November ‧ th
" Mađari su vrlo opredijeljeni ka zaključenju pregovora s Hrvatima tokom našeg rotacionog predsjedavanja, " izjavio je on" The Hungarians are very much committed to conclude the negotiations with the Croats during our rotating presidency, " he said
" Kosovo ne može ostvarivati svoju nezavisnost bez ključa u Beogradu, ono ne može postati dio međunarodnih organizacija bez nas, a bez pristanka Beograda neće biti stabilnog puta ka Evropi, " izjavio je Stefanović" Kosovo cannot fulfill its independence without the key in Belgrade, it cannot become part of international organisations without us, and without the agreement of Belgrade there will be no stable way towards Europe, " Stefanovic said
Tokom sastanka s albanskim ministrom vanjskih poslova Ilirom Metom na marginama Ministarskog vijeća OSCE- a u Atini, grčki premijer George Papandreou izjavio je da je vlada opredijeljena ka integraciji albanskih imigranata koji žive u Grčkoj, u skladu s njegovim obećanjem u toku izborne kampanje u oktobruDuring a meeting with Albanian Foreign Minister Ilir Meta on the sidelines of the OSCE Ministerial Council in Athens, Greek Prime Minister George Papandreou said his government is committed to integrating Albanian immigrants living in Greece, as he promised in his October election campaign
" Vjera u Alijansu... je glavni razlog što Albanija stremi ka NATO- u, " izjavio je ministar odbrane Fatmir Mediu na svečanosti povodom slanju drugog albanskog kontingenta u misiju Međunarodnih sigurnosni snaga za potporu (ISAF) u Afganistanu" Faith in the Alliance... is the main reason Albania is striving to join NATO, " Defence Minister Fatmir Mediu said at a send-off ceremony for the second Albanian contingent to the International Security Assistance Force (ISAF) mission in Afghanistan
Aktuelni čelnik oružanih snaga general Ilker Basbug kritizirao je obavljanje te istrage i objavljivanje iskrivljenih informacija o njoj, ali je potvrdio opredjeljenje vojske ka vladavini pravaThe current head of the armed forces, General Ilker Basbug, criticised the conduct of the investigation and the publication of distorted information about it but affirmed the military 's commitment to the rule of law
Izrazivši podršku Vašingtona naporima Makedonije da dobije poziv za članstvo u NATO- u ‧ godine, ona je pozvala zemlju da se okrene ka postizanju nacionalnog konsenzusa o reformskom procesuVoicing Washington 's support for Macedonia 's efforts to obtain a NATO membership invitation in ‧ she urged the country to commit itself to reaching a national consensus on the reform process
Erdogan je izjavio da će, uprkos nekim pokušajima da se blokira kandidatura za pristupanje Turske, njegova vlada nastaviti raditi ka tom ciljuErdogan said that despite some attempts to block Turkey 's accession bid, his government will continue to work towards the goal
" Nemamo nadu i nemamo šansu da će ova zemlja moći krenuti ka Evropi. "" We do not have hope and we do not have a chance for this country to move toward Europe. "
Srbijanski zvaničnik nadležan za vođenje nastojanja ka evropskim integracijama u zemlji, zamjenik premijera Božidar Đelić, dao je ostavku nakon poteza EKThe Serbian official in charge of leading the country 's EU integration bid, Deputy Prime Minister Bozidar Djelic, resigned following the EC 's move
Srbija službeno na putu ka EUSerbia officially on road to EU
Koštunica je u martu dao ostavku na mjesto premijera zbog neslaganja s koalicionim partnerima iz Demokratske stranke (DS) predsjednika Borisa Tadića o tome da li bi Srbija trebala i dalje ići ka integraciji u EU nakon što je većina od ‧ država- članica tog bloka priznala nezavisnost KosovaKostunica resigned as prime minister in March over disagreements with coalition partners from President Boris Tadic 's Democratic Party (DS) on whether Serbia should continue to seek EU integration after the majority of the bloc 's ‧ member states recognised Kosovo 's independence
" Mi smo opredijeljeni ka daljnjem jačanju svog već vidljivog učešća, između ostalog i vojnog, u međunarodnim mirovnim misijama pod vodstvom NATO- a i ostalim takvim misijama, na taj način postupajući kao odgovorna članica međunarodne zajednice u cilju davanja daljnjeg doprinosa interoperabilnosti Alijanse, " izjavili su ministri" We are committed to continue to strengthen our already visible participation, including the military one, in NATO-led and other international peace missions, thus acting as a responsible member of the international community, and to further contribute to Alliance interoperability, " the ministers said
" Ja mu se divim kao političkom lideru, " odgovorio je Ćiro, očito stremeći drugom pravcu ka svom cilju " postizanja jedinstva " za ekipu BiH" I admire him as a political leader, " Ciro replied, obviously striving for another inroad towards his goal of " achieving unity " for the BiH squad
Kostovu se pripisuju zasluge za obnovu finansijske stabilnosti, provedbu dugo odlaganih ekonomskih reformi i privatizaciju više stotina državnih preduzeća, kao i za brz napredak Bugarske ka ulasku u EU i NATOKostov is credited with restoring financial stability, implementing long-delayed economic reforms and the privatisation of hundreds of state-owned enterprises, as well as Bulgaria 's speedy progress into the EU and NATO
Ministarstvo vanjskih poslova (MFA) odobrilo je holistički pristup ka povećanju sveukupne reakcije na svim frontovima, sa svim ljudima dobre volje i mogućnostima da pomognu KosovuThe ministry of foreign affairs (MFA) has approved a holistic approach to increase the overall reaction on all fronts, with all people of goodwill, and the possibility to help Kosovo
" Iz ovogodišnjeg izvještaja vidimo da će Kosovo dobiti novi pristup po pitanju puta ka evropskim integracijama, većinom s fokusom na izvještaj o pravosuđu i na integraciju Srba na sjeveru, " kaže Gashi" From the report this year, we see that Kosovo will get a new approach regarding the EU integration path, mostly with focus on judicial report and on the integration of the Serbs in the north, " Gashi said
Onda neka te usmeri ka mojim rukamaThen direct you into my arms
Devet zemalja koje učestvuju u inicijativi Decenije uključenja Roma moraju se okrenuti od provedbe sporadičnih mjera ka usvajanju sveobuhvatnih politika za integraciju Roma, složili su se u utorak učesnici međunarodnog sastanka održanog u SofijiThe nine countries participating in the Decade of Roma Inclusion initiative must move from the implementation of sporadic measures to the adoption of comprehensive Roma integration policies, participants at an international meeting in Sofia agreed on Tuesday
Showing page 1. Found 1647 sentences matching phrase "-ka".Found in 1.216 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.