Translations into English:

  • ion   
    (noun   ) []
     
    An electrically charged atom or group of atoms formed by the loss or gain of one or more electrons.
  • ions   

Similar phrases in dictionary Danish English. (2)

ionion
Ion C. BrătianuIon Brătianu

Example sentences with "ioner", translation memory

add example
Det forberedende arbejde henvistes til Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI), som udpegede Peter Morgan til ordfører og Ion Pop til medordfører. CCMI vedtog sin udtalelse den ‧. septemberThe Consultative Commission on Industrial Change, which was responsible for preparing the Committee's work on the subject, adopted its opinion on ‧ September
Alle de diagnostiske ioners relative hyppighed i analysanden skal stemme overens med standaranalysandens, så vidt muligt med en margen på ± ‧ % (EI mode) eller ± ‧ % (CI modeThe relative abundances of all diagnostic ions monitored from the analyte should match those of the standard analyte, preferably within a margin of ± ‧ % (EI mode) or ± ‧ % (CI mode
Om: Overvågning af batterisektoren i EU og risiciene forbundet med Li-ion batterierSubject: Monitoring the risk from Lithium-ion (Li-Ion) batteries and the EU batteries sector
Ionerne fra lynene ville overoplade hendes molekylerThe ions due to the multiple lightning strikes could cause her molecules to be supercharged
Medordfører: Ion PopCo-rapporteur: Mr Pop
Bestemmelserne om grundvandets kemiske tilstand finder ikke anvendelse på høje, naturligt forekommende koncentrationer af stoffer eller ioner eller deres indikatorer, der findes enten i en grundvandsforekomst eller i tilknyttede forekomster af overfladevand som følge af specifikke hydrogeologiske forhold, der ikke er omfattet af definitionen af forureningGroundwater chemical status provisions do not apply to high naturally-occurring levels of substances or ions or their indicators, contained either in a body of groundwater or in associated bodies of surface water, due to specific hydro-geological conditions, which are not covered by the definition of pollution
Det forberedende arbejde henvistes til Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer, som udpegede Dumitru Fornea til ordfører og Ion Pop til medordførerThe Consultative Commission on Industrial Change, which was responsible for preparing the Committee's work on the subject, adopted its opinion on ‧ June
Ioniserende stråling: overførsel af energi i form af partikler eller elektromagnetiske bølger med en bølgelængde på ‧ nanometer eller mindre eller en frekvens på ‧ × ‧ hertz eller mere, der direkte eller indirekte kan producere ionerIonizing radiation: the transfer of energy in the form of particles or electromagnetic waves of a wavelength of ‧ nanometer or less or a frequency of ‧ ×‧ Hertz or more capable of producing ions directly or indirectly
Alle arter bestemt til levnedsmiddelprodukt ionAll food producing species
Disse kelaton-præparater undertrykker Yttrium-radiotoksiciteten gennem en udveksling mellem kalcium-ion og Yttrium grundet deres evne til at forme vandopløselige komplekser med kelatonliganderne (DTPA, EDTAThese chelating agents suppress yttrium radiotoxicity by an exchange between the calcium ion and the yttrium due to their capacity of forming water soluble complexes with the chelating ligands (DTPA, EDTA
Hvis vi kan finde en ion- generator kan vi justere en håndterminal til at scanne efter underrumsbrudlf we had access to a polaric ion generator, we could modify a tricorder to emit a polaric field.At the very least, it might help us scan for a fracture
Der blev, efter omregning i forhold til legemsvægt, ikke fundet nogen stor forskel blandt mænd og kvinder i de farmakokinetiske parametre for frie og totale cobalamin-(III)-ioner i urin og plasma efter administration af ‧ g eller ‧ g CyanokitWhen normalized for body weight, male and female subjects revealed no major differences in plasma and urinary pharmacokinetic parameters of free and total cobalamins-(III) following the administration of ‧ g or ‧ g Cyanokit
Forholdet mellem protoner og ioner... mig!The ratio of protons to ions...... me!
Institutul de Arhitectură Ion Mincu Bucureşti (Institut for arkitektur Ion Mincu Bukarest), Arhitect (arkitektInstitutul de ArhitecturăIon Mincu Bucureşti (Institute of Architecture Ion Mincu Bucharest), Arhitect (Architect
Når metoden skal anvendes til screening, er det et minimumskrav, at den hyppigst forekommende diagnostiske ions intensitet målesFor use as a screening method, at least the intensity of the most abundant diagnostic ion must be measured
fotomultiplikatorrør med en fotokatode, der giver en strøm på mindst ‧ mikro-ampere pr. lumen, og hvis gennemsnitsforstærkning er over ‧, samt ethvert andet system af elektriske forstærkere, der aktiveres af positive ionerphotomultiplier tubes with a photocathode which gives a current of at least ‧ microamperes per lumen and in which the average amplification is greater than ‧, and any other types of electric multiplier activated by positive ions
Der er blevet ni pladser ledige som medlemmer af Regionsudvalget, efter at mandatperioden for Emil CALOTĂ, Serghei Florin ANGHEL, Doru Laurian BĂDULESCU, Jenel COPILĂU, János DEMETER, Ileana Viorica ION, Gheorghe BACIU, Adriean VIDEANU og Liviu Nicolae DRAGNEA er udløbetNine members’ seats on the Committee of the Regions have become vacant following the expiry of the mandates of Mr Emil CALOTĂ, Mr Serghei Florin ANGHEL, Mr Doru Laurian BĂDULESCU, Mr Jenel COPILĂU, Mr János DEMETER, Mrs Ileana Viorica ION, Mr Gheorghe BACIU, Mr Adriean VIDEANU and Mr Liviu Nicolae DRAGNEA
Hvis forbindelsen ikke giver fire diagnostiske ioner med den anvendte metode, skal identifikationen af analysanden baseres på resultaterne af mindst to uafhængige GC-LRMS-metoder med forskellige derivater og/eller ioniseringsmetoder, som hver frembringer to eller tre diagnostiske ionerIf the compound does not yield four diagnostic ions with the method used, then identification of the analyte should be based on the results of at least two independent GC-LRMS methods with different derivatives and/or ionization techniques, each producing two or three diagnostic ions
Hydrater af et stof eller hydrerede ioner, der dannes ved binding af et stof til vand, forudsat at stoffet er registreret af producenten eller importøren under påberåbelse af denne undtagelsesbestemmelseHydrates of a substance or hydrated ions, formed by association of a substance with water, provided that the substance has been registered by the manufacturer or importer using this exemption
Ionradien er radien for det ladede atom, en såkaldt ion. Ionen kan have en positiv eller negativ ladning. Ladningen for ionen hvis radius du ser vises også i Kalzium. En positiv ion har færre elektroner i sin skal end atomet, en negativ ion har flere elektroner. Derfor har en positiv ion en mindre radius end sit atom, og omvendtThe Ionic Radius is the radius of a charged atom, a so called ion. The ion can have a positive or a negative charge. The charge of the ion which radius you see is also displayed in Kalzium. A positive ion has less electrons in its shell then the atom, a negative ion has more electrons. Therefore, a postive ion has a smaller radius than its atom and vice versa
Bestemmelserne om grundvandets kemiske tilstand finder ikke anvendelse på høje, naturligt forekommende koncentrationer af stoffer eller ioner eller deres indikatorer, der findes enten i en grundvandsforekomst eller i tilknyttede forekomster af overfladevand som følge af specifikke hydro-geologiske forhold, der ikke er omfattet af definitionen af forureningGroundwater chemical status provisions do not apply to high naturally-occurring concentrations of substances or ions or their indicators, contained either in a body of groundwater or in associated bodies of surface water, due to specific hydro-geological conditions, which are not covered by the definition of pollution
Derfor er ion- radiussen mindre end atom- radiussenTherefore, the ionic radius is smaller than the atomic radius
For det fjerde udsættes forbuddet mod cadmium i bærbare redskaber med fire år. Der er altså tid nok til fuldstændigt at gå over til Li-Ion- og NiMH-batterier som alternativer for NiCd-batterier.Fourthly, since the cadmium ban on portable tools has been suspended for four years, this will give us plenty of time to make the complete switch to Li-ion- and NiMH batteries as alternatives to NiCd batteries.
Showing page 1. Found 117 sentences matching phrase "ioner".Found in 0.338 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.