Translations into English:

 • formic acid   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • hydrogen carboxylic acid   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • hydroxymethane   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • hydroxymethanone   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • metacarbonoic acid   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • methanoic acid   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • oxocarbinic acid   
   
  hydroxy(oxo)methane
 • oxomethanol   
   
  hydroxy(oxo)methane

Picture dictionary

formic acid
formic acid

Example sentences with "myresyre", translation memory

add example
da De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til... Blandingen skal opbevares i... timer, inden der foretages yderligere behandling
en They must then be mixed with formic acid to reduce the pH to... The mixture must be stored for... hours pending further treatment
da De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til og fastholdes på ‧,‧ eller derunder
en They must then be mixed with formic acid to reduce and maintain the pH to ‧,‧ or lower
da I bilaget til direktiv ‧/‧/EØF udgår henvisningerne til stofferne nicotin, myresyre, methanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, diethylamin, carbondioxid, oxalsyre, cyanamid, diphosphorpentaoxid, diphosphorpentasulfid, brom, phosphorpentachlorid, pyrethrum, barium (opløselige forbindelser som Ba), sølv (opløselige forbindelser som Ag) og deres vejledende grænseværdier
en In the Annex to Directive ‧/‧/EEC the references to the substances nicotine, formic acid, methanol, acetonitrile, nitrobenzene, resorcinol, diethylamine, carbon dioxide, oxalic acid, cyanamide, diphosphorus pentaoxide, diphosphorus pentasulphide, bromine, phosphorus pentachloride, pyrethrum, barium (soluble compounds as Ba), silver (soluble compounds as Ag) and their indicative limit values are deleted
da melasse samt mælkesyre-, eddikesyre-, myresyre-og propionsyrebakterier
en formic, and propionic bacteria
da Melaminen fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i varm myresyre (‧ vægtprocent
en The melamine is dissolved out from a known dry mass of the mixture with hot formic acid (‧ % by mass
da Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre såvel som mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa destructor
en Formic acid, lactic acid, acetic acid and oxalic acid as well as menthol, thymol, eucalyptol or camphor may be used in cases of infestation with Varroa destructor
da Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre
en Citric, peracetic acid, formic, lactic, oxalic and acetic acid
da E ‧ Myresyre, kun til ensilage
en E ‧ Formic acid only for silage
da Varm myresyre er stærkt korroderende og bør behandles forsigtigt
en Hot formic acid is very corrosive and must be handled with care
da De inddeles normalt i ‧ grupper: fysisk/mekanisk fjernelse (slibning, afskrabning, sandblæsning), fjernelse ved hjælp af flamme eller varme (i ovn, ved hjælp af varm fluid-bed-teknologi, blæselamper eller varmepistoler) og kemisk fjernelse (anvendelse af meget kraftige opløsningsmidler som DCM eller ætsende, almindeligvis stærkt alkaliske væsker eller pastaer eller myresyre eller hydrogenperoxidbaserede blandinger
en These are generally grouped under three headings- physical/mechanical stripping (sanding, scraping, blasting); pyrolitic or thermal stripping (in ovens, over hot fluidised beds or using blow torches or heat guns); and chemical stripping (using high power solvents, including DCM, or corrosive, generally strongly alkaline, liquids or pastes, or formic acid or hydrogen peroxide based mixtures
da Metode, der indebærer anvendelse af varm myresyre
en Method using hot formic acid
da citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre
en Citric, peracetic acid, formic, lactic, oxalic and acetic acid
da Prøven på mindst ‧ ml i den koniske kolbe med glaslukning tilføres ‧ ml myresyre pr. gram af prøvens vægt
en To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least ‧ ml capacity, add ‧ ml of formic acid per gram of specimen
da myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre samt følgende stoffer: mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa jacobsoni, jf. dog princippet i litra a
en without prejudice to the principle in (a) above formic acid, lactic acid, acetic acid and oxalic acid and the following substances: menthol, thymol, eucalyptol or camphor can be used in cases of infestation with Varroa jacobsoni
da Der tilføres ‧ ml myresyre til kolben indeholdende restproduktet, den rystes i hånden, og dens indhold filtreres gennem filterdiglen
en Add ‧ ml of formic acid to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible
Showing page 1. Found 16 sentences matching phrase "myresyre".Found in 0.19 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.