Translations into English:

  • formic acid   

Picture dictionary

formic acid
formic acid

Example sentences with "myresyre", translation memory

add example
Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyreCitric, peracetic acid, formic, lactic, oxalic and acetic acid
De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til og fastholdes på ‧,‧ eller derunderThey must then be mixed with formic acid to reduce and maintain the pH to ‧,‧ or lower
Varm myresyre er stærkt korroderende og bør behandles forsigtigtHot formic acid is very corrosive and must be handled with care
De skal derefter blandes med myresyre, så pH-værdien nedsættes til... Blandingen skal opbevares i... timer, inden der foretages yderligere behandlingThey must then be mixed with formic acid to reduce the pH to... The mixture must be stored for... hours pending further treatment
Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre såvel som mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa destructorFormic acid, lactic acid, acetic acid and oxalic acid as well as menthol, thymol, eucalyptol or camphor may be used in cases of infestation with Varroa destructor
Melaminen fjernes fra en kendt tørvægt af blandingen ved opløsning i varm myresyre (‧ vægtprocentThe melamine is dissolved out from a known dry mass of the mixture with hot formic acid (‧ % by mass
Prøven på mindst ‧ ml i den koniske kolbe med glaslukning tilføres ‧ ml myresyre pr. gram af prøvens vægtTo the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least ‧ ml capacity, add ‧ ml of formic acid per gram of specimen
Metode, der indebærer anvendelse af varm myresyreMethod using hot formic acid
myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre samt følgende stoffer: mentol, thymol, eukalyptol eller kamfer kan anvendes til at bekæmpe tilfælde af Varroa jacobsoni, jf. dog princippet i litra awithout prejudice to the principle in (a) above formic acid, lactic acid, acetic acid and oxalic acid and the following substances: menthol, thymol, eucalyptol or camphor can be used in cases of infestation with Varroa jacobsoni
Der tilføres ‧ ml myresyre til kolben indeholdende restproduktet, den rystes i hånden, og dens indhold filtreres gennem filterdiglenAdd ‧ ml of formic acid to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible
De inddeles normalt i ‧ grupper: fysisk/mekanisk fjernelse (slibning, afskrabning, sandblæsning), fjernelse ved hjælp af flamme eller varme (i ovn, ved hjælp af varm fluid-bed-teknologi, blæselamper eller varmepistoler) og kemisk fjernelse (anvendelse af meget kraftige opløsningsmidler som DCM eller ætsende, almindeligvis stærkt alkaliske væsker eller pastaer eller myresyre eller hydrogenperoxidbaserede blandingerThese are generally grouped under three headings- physical/mechanical stripping (sanding, scraping, blasting); pyrolitic or thermal stripping (in ovens, over hot fluidised beds or using blow torches or heat guns); and chemical stripping (using high power solvents, including DCM, or corrosive, generally strongly alkaline, liquids or pastes, or formic acid or hydrogen peroxide based mixtures
E ‧ Myresyre, kun til ensilageE ‧ Formic acid only for silage
I bilaget til direktiv ‧/‧/EØF udgår henvisningerne til stofferne nicotin, myresyre, methanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, diethylamin, carbondioxid, oxalsyre, cyanamid, diphosphorpentaoxid, diphosphorpentasulfid, brom, phosphorpentachlorid, pyrethrum, barium (opløselige forbindelser som Ba), sølv (opløselige forbindelser som Ag) og deres vejledende grænseværdierIn the Annex to Directive ‧/‧/EEC the references to the substances nicotine, formic acid, methanol, acetonitrile, nitrobenzene, resorcinol, diethylamine, carbon dioxide, oxalic acid, cyanamide, diphosphorus pentaoxide, diphosphorus pentasulphide, bromine, phosphorus pentachloride, pyrethrum, barium (soluble compounds as Ba), silver (soluble compounds as Ag) and their indicative limit values are deleted
melasse samt mælkesyre-, eddikesyre-, myresyre-og propionsyrebakterierformic, and propionic bacteria
citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyreCitric, peracetic acid, formic, lactic, oxalic and acetic acid
Showing page 1. Found 16 sentences matching phrase "myresyre".Found in 0.171 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.