Translations into English:

 
imperative of spadsere

Similar phrases in dictionary Danish English. (4)

spadsere
; go for a walk; ramble; stroll; walk; wander; saunter; flow; go; hike; travel

Example sentences with "spadser", translation memory

add example
da Fordi de sikker af, hvis vi står her alle sammen, din spadser
en Cos it' s all going to be on top, us all standin ' here, you si
da Lad os spadsere
en Let' s take a walk
da Nu har vi spadseret halvanden kilometer her på bådedækket og snakket om det smukke vejr og min opvækst men det var vel næppe det, du ville tale med mig om
en Well, Rose... we' ve walked about a mile around this boat deck and chewed over how great the weather' s been and how I grew up but I reckon that' s not why you came to talkto me, is it?
da Vi har skabt et stort Europa, og på denne smukke morgen, da jeg spadserede hen til dette palads i Strasbourg, tænkte jeg på den gang, da Johann Wolfgang von Goethe var i Valmy og pludselig rejste sig op foran en gruppe mennesker og som besat af en underlig kraft sagde, at vi er vidner til et historisk øjeblik, livet bliver aldrig mere det samme, og I vil kunne sige, at I var til stede.
en We have created the Greater Europe, and on this marvellous morning, as I walked towards this Strasbourg palace, I remembered that episode of Johann Wolfgang von Goethe in Valmy, when he suddenly stood up in front of a group of people and, possessed by an extraordinary strength, said: ‘we are witnessing an historic moment, life will never be the same and you will be able to say: we were there’.
da Hvis du skal spadsere hjem
en ln case you have walk home
da Vi skal ikke med åbne øjne spadsere lige ind i et resistensproblem.
en We do not want to stroll lightly into a resistance problem further with our eyes open.
da Da De kaldte på hr. Martin, var han her faktisk og spadserede lige forbi os.
en At the point when you called on Hans-Peter Martin, while he was actually here, he wandered past us.
da Jeg spadserede gennem det franske kvarter og så ud over Mississippi... og svor, at jeg altid ville blive her
en I walked down through the French quarter, looked out over the Mississippi...... and swore I' d never leave
da Hvis blot en tredjedel af disse korte bilture droppes, og man i stedet spadserer, cykler eller tager bussen, vil CO2-emissionerne i Europa blive nedbragt med adskillige procent.
en If just a third of these short car journeys were stopped and people walked, cycled or took buses instead, carbon dioxide emissions thorughout Europe would go down by several per cent.
da - Hr. formand, mine damer og herrer! Det signal, som udenrigsministeren i en medlemsstat, der var en af Fællesskabets grundlæggere - nemlig Italiens udenrigsminister - sender, når han spadserer arm i arm med en højtstående repræsentant for Hizbollah, er ikke noget positivt signal fra Europa til borgerne, til dem, der seriøst ønsker fred, og til dem, der gerne vil bidrage til løsningen af de yderst alvorlige problemer, man slås med i dette område og navnlig i et særlig plaget land som stakkels Libanon.
en – Mr President, ladies and gentlemen, the message given out when a foreign minister of a founding Member State of the European Union – the foreign minister of my country – walks arm in arm with a top-ranking Hizbollah representative is not a positive message for Europe to send out to its citizens, to people who seriously want peace and want to help solve the dire problems in which that area is floundering, particularly a tormented country like poor Lebanon.
da Vi spadserer faktisk.
en We actually walk in.
da Mobilitet er en forudsætning for turisme, og "bløde" former - offentlig transport, cykling og at spadsere - vil fremme vækst uden at ødelægge det væsentlige grundlag for en sund og naturligvis bæredygtig turistindustri.
en Mobility is a prerequisite for tourism, and 'soft' forms - public transport, cycling or walking - will promote growth without destroying the essential bases of a healthy and, of course, sustainable tourism industry.
da Jeg tror, jeg spadserer
en I think I' il walk home tonight, Mike
da Opfordringer til at benytte den offentlige transport, spadsere eller cykle som alternativer til anvendelse af bilen skal suppleres med foranstaltninger, der har til formål at mindske antallet af skader.
en Calls for the use of public transport, walking and cycling as alternatives to the use of cars must be offset by measures aimed at lowering the number of injuries sustained.
da fremme ikke-motoriserede transportformer som cykling og spadseren ved at bygge et omfattende net af cykelstier og ved at anlægge sikre stier og kryds for fodgængere
en promote non-motorised transport modes such as cycling and walking, by building an extensive network of bicycle lanes and by providing safe lanes and intersections for pedestrians
da På samme tid dukkede Kalisz-vaflerne op i parken, hvor de solgtes til de spadserende
en At that time, traders started selling wafers to the promenaders
da På det tidspunkt var det almindeligt, at hele familier tilbragte søndagen med at spadsere ture i parken ved Prosna
en It became popular, for example, for whole families to spend their free Sundays strolling in the park by the Prosna river
da Jeg spadserede rundt og kom så herop
en I strolled around for a while and then I came up here
Showing page 1. Found 27 sentences matching phrase "spadser".Found in 0.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.