pronunciation: IPA: /ʌˈreɪnʤmənt/ ʌˈreɪnʤmənt , SAMPA: /V"reIndZm@nt/ V"reIndZm@nt        

Translations into Afrikaans:

  • rangskikking   
     
    A custom-created layout of photos in an album.
  • akkoord   
  • beskikking   
  • reëling   
  • skikking   

Other meanings:

 
collection of things that have been arranged
 
The manner in which objects or living beings have been placed or arranged.
 
(music) An adaptation of a piece of music for other instruments, or in another style.
 
manner of being arranged
 
(plural) Preparations for some undertaking.
 
music: adaptation of a piece of music
 
agreement
 
The act of arranging.
 
search (by police)
 
Music that has been adapted for performance with a different ensemble or musical style.
 
An agreement.
 
arrangement (of resources)
 
(musical) arrangement
 
The manner of being arranged.
 
The manner in which things have been organised.
 
plural: preparations for some undertaking
 
act of arranging
 
A collection of things that have been arranged.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

arrangeberedder; lei; organiseer; reël; bedissel; beskik; rangskik

    Show declension

Example sentences with "arrangement", translation memory

add example
These are the services started in runlevel %‧. The number shown on the left of the icon determines the order in which the services are started. You can arrange them via drag and drop, as long as a suitable sorting number can be generated. If that 's not possible, you have to change the number manually via the Properties dialog boxHierdie word die dienste beginne in uitvoer vlak % ‧. die nommer vertoon op die links van die ikoon bepaal die volgorde in wat die dienste word beginne. Jy kan rangskik hulle deur middel van trek en laat val, as lang as ' n geskik besig om te sorteer nommer kan wees gegenereer. As dit is nie moontlik, Jy het na verander die nommer eiehandig deur middel van die Eienskappe dialoog boks
Specifies the phone numbers to dial. You can supply multiple numbers here, simply click on " Add ". You can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons. When a number is busy or fails, kppp will try the next number and so onSpesifiseer die foon nommers na dial. Jy kan verskaf veelvuldige nommers hier, eenvoudig kliek op " Voeg deur ". Jy kan rangskik die volgorde die nommers word probeer deur te gebruik die pyl knoppies. Wanneer ' n nommer is besig of vaal, kppp sal probeer die volgende nommer en sodat op
any exclusive arrangement with the owner of the property, local authority oreksklusiewe reëling met die eienaar van die eiendom, plaaslike owerheid of
Any exclusivity provision contained in any agreement or other arrangement thatEnige eksklusiwiteitbepaling vervat in enige ooreenkoms of ander reëling wat
‘‘electronic communication system’’ means any system or series of electronic communication facilities or radio, optical or other electromagnetic apparatus or any similar technical system used for the purpose of electronic communication, whether or not such electronic communication is subject to re-arrangement, composition or other processes by any means in the course of their transmission or emission or reception‘‘ ‘elektroniese kommunikasiestelsel’ enige stelsel of reeks elektroniese kommunikasiefasiliteite of radio-, optiese of ander elektromagnetiese apparaat of enige soortgelyke tegniese stelsel wat vir die doel van elektroniese kommunikasie gebruik word, hetsy sodanige elektroniese kommunikasie op enige wyse in die loop van die oorsending of uitsending of ontvangs daarvan aan herrangskikking, samestelling of ander prosesse onderworpe is al dan nie;’’
ARRANGEMENT OF RULESINDELING VAN REËLS
These are the services stopped in runlevel %‧. The number shown on the left of the icon determines the order in which the services are stopped. You can arrange them via drag and drop, as long as a suitable sorting number can be generated. If that 's not possible, you have to change the number manually via the Properties dialog boxHierdie word die dienste op gehou in uitvoer vlak % ‧. die nommer vertoon op die links van die ikoon bepaal die volgorde in wat die dienste word op gehou. Jy kan rangskik hulle deur middel van trek en laat val, as lang as ' n geskik besig om te sorteer nommer kan wees gegenereer. As dit is nie moontlik, Jy het na verander die nommer eiehandig deur middel van die Eienskappe dialoog boks
Behavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific optionsGedrag Hierdie module laat toe om verskeie opsies vir jou werkskerm te kies. Insluitend: die uitleg waarin ikone gerangskik word en die opspring kieslyste wat met die middel en regter muis knoppies geassosieer word Gebruik die " Wat is Hierdie? " (Shift+F‧) om hulp oor spesifieke opsies te kry
In order further to improve the service being provided to vulnerable sectors such as veterans, women and youth, we shall review the structures delegated to carry out these functions and examine the most appropriate arrangements, including the evaluation of the government structures specifically established to focus on youth development and empowermentOm die diens wat aan kwesbare sektore soos veterane, vroue en jonmense gelewer word nog verder te verbeter, sal ons die strukture wat opdrag gegee is om hierdie funksies te verrig, hersien en die mees gepaste reëlings bestudeer, insluitend die evaluering van regeringstrukture wat spesifiek ingestel is om op die ontwikkeling en bemagtiging van die jeug te konsentreer
Arrange ObjectsRangskik Objekte
was part of the transitional arrangement that all courtswas dit deel van die oorgangsreëling dat alle howe wat op
a) acquires, through lease or other commercial arrangement, by any electronic communications network service or electronic communications service; anda) ’n elektroniese kommunikasienetwerkdiens of elektroniese kommunikasiediens verkry deur huur of ’n ander kommersiële reëling; en
arrangements. It is important for you towat mens moet tref. Dit is belangrik
i) access and security arrangementsi) reëlings vir toegang en sekuriteit
All logistical arrangements relating to the work of the RG shall be made by a designated official within the DOJ and CDAlle logistieke reëlings rakende die werk van die VG sal deur ‘n aangewese amptenaar binne die DJ and KO getref word
c) otherwise restricts any party to such agreement or other arrangement from—c) ’n party by sodanige ooreenkoms of ander reëling andersins beperk om—
agreement or other arrangement with any person for access to, or use of, anyof ander reëling met enige persoon aangaan nie vir toegang tot, of gebruik van, enige
We have spent many years planning for this World Cup. We only have three months to go. And we are determined to make a success of it. The infrastructure, security and logistics arrangements are in place to ensure a successful tournamentOns beplan reeds jare lank aan hierdie Wêreldbeker. Daar is nog net drie maande oor voor hierdie geskiedkundige gebeurtenis plaasvind. En ons is vasberade om 'n sukses daarvan te maak. Die nodige infrastruktuur, sekuriteit en logistieke reëlings is alles gereed om 'n suksesvolle toernooi te verseker
ARRANGEMENT OF SECTIONSINDELING VAN ARTIKELS
Showing page 1. Found 23 sentences matching phrase "arrangement".Found in 5.765 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.