pronunciation: IPA: hɑːf hæf /hɑːf/ /hæf/ , SAMPA: hA:f /h{f/ /hA:f/ h{f    

Translations into Afrikaans:

  • half   
  • helfte   

Other meanings:

 
A half uncle or half aunt or half cousin
 
A half brother or half sister
 
50%
 
math: fraction
 
One of the two equal parts of a whole.
 
(obsolete) part; side; behalf — Wyclif
 
consisting of some indefinite portion resembling a half
 
half a standard measure
 
One of two equal parts into which anything may be divided, or considered as divided; — sometimes followed by of; as, a half of an apple.
 
(transitive, obsolete) To halve.
 
Consisting of a moiety, or half (1/2, 50%).
 
Half of a standard measure; frequently used (UK) for half a pint of beer or cider.
 
Consisting of some indefinite portion resembling a half; approximately a half, whether more or less; partial; imperfect.
 
to halve
 
In two equal parts or to an equal degree; in some part approximating a half; partially; imperfectly
 
in two equal parts or to an equal degree
 
(rare, of a relative other than a sibling) Related through one common grandparent or ancestor rather than two.
 
(arithmetic, preceded by “a” or a number) The fraction obtained by dividing 1 by 2.
 
(of a sibling) Having one parent (rather than two) in common.
 
part; side; behalf
 
one of two equal parts into which anything may be divided
 
Consisting of a half (1/2, 50%) of.
 
consisting of a half

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (5)

half-brotherhalfbroer
Half-collared KingfisherBlouvisvanger
half-lifehalfleeftyd
half-lightaandskemering; aandgrou; skemer
half-sisterhalfsuster

    Show declension

Example sentences with "half", translation memory

add example
The ASC() function returns the half-width characters corresponding to the full-width argumentDie Karakter () funksie gee terug Die karakter gespesifiseer deur ' n nommer
Float‧ Half HistogramVoeg by Laag
Float‧ Half HistogramRgb + alfa kanaal
Half-Width and Full-Width FormsKatakana Half-wydte VormsKCharselect unicode block name
Please enter the nickname of the player whose home is in the lower half of the boardAsseblief invoer die bynaam van die speler wie se huis is in die sagter half van die bord
Half-width charactersHoeveelheid van karakters
We are proud that within one year, we have been able to reduce the backlog in the eradication of the bucket system in established settlements by almost half. We are on course to put an end to this dehumanising system in these areas by the end of this yearOns is trots daarop dat ons binne een jaar die agterstand in die totale afskaffing van die emmerstelsel in gevestigde nedersettings met byna die helfte verminder het. Ons is op koers om hierdie ontmenslikende stelsel in hierdie gebiede teen die einde van die jaar heeltemal tot ́n einde te bring
* the Budget will provide for an increase in the social grant system by equalising the age of eligibility at ‧, thus benefiting about half a million men* Die Begroting sal voorsiening maak vir 'n verhoging in die maatskapliketoelae-stelsel deur die ouderdom vir ouderdomspensioen gelyk te stel aan ‧, en wat gevolglik ongeveer 'n halfmiljoen mans sal bevoordeel
We will be putting in place measures to reduce our water loss by half byOns sal maatreëls instel om ons waterverlies teen ‧ met die helfte te verminder
Among the greatest achievements of the peoples of Africa in the past two-and-half years has been the restoration of peace in the Great Lakes Region. We are proud, as South Africans, of the role that our people have played in helping to bring this about – from the young men and women in our National Defence Force to employees of public and private institutions who gave of their time to ensure that the African dream finds practical realisation in the homeland of Patrice LumumbaDie herstel van vrede, oor die afgelope twee-en- ́n-half jaar, in die Groot Mere-gebied is een van die belangrikste prestasies van die mense van Afrika. As Suid-Afrikaners is ons trots op die rol wat ons mense gespeel het om dit te help bewerkstellig-van die jong manne en vroue in ons nasionale weermag tot die werknemers van openbare en privaat instansies wat tyd afgestaan het om te sorg dat die Afrika-droom in Patrice Lumumba se tuisland bewaarheid word
The number of employed people has been increasing at about half-a-million a year in the past three yearsDie getal werkende mense het oor die afgelope drie jaar met ongeveer ́n halfmiljoen per jaar toegeneem
At an average of over ‧%, the rate of growth of our economy over the past two and half years has been at its highest since we attained our democracy in ‧. Investment in the economy, by both the public and private sectors has been increasing at about ‧%, with overall public sector infrastructure spending increasing by an annual average of ‧%. Today, fixed investment as a percentage of Gross Domestic Product – at about ‧% – is at its highest sinceTeen ́n gemiddeld van meer as ‧% was die groeikoers van ons ekonomie oor die afgelope twee-en- ́n-half jaar die hoogste sedert ons in ‧ ́n demokrasie tot stand gebring het. Belegging in die ekonomie deur sowel die openbare as die privaatsektor het met ongeveer ‧% toegeneem, en die algehele besteding aan openbare-sektor infrastruktuur teen ́n jaarlikse gemiddeld van ‧%. Vandag is vaste belegging as persentasie van die bruto binnelandse produk-teen sowat ‧%-op sy hoogste vlak sedert
Please enter the nickname of the player whose home is in the upper half of the boardAsseblief invoer die bynaam van die speler wie se huis is in die boonste half van die bord
Over the past three years, the economy has created some one-and-half million jobs. It is encouraging that in the year March ‧ to March ‧ alone, ‧ of the jobs created were in the formal sector outside of agriculture, representing a growth rate of about ‧%Die ekonomie het oor die afgelope drie jaar ongeveer anderhalf miljoen werksgeleenthede geskep. Dit is bemoedigend dat ‧ van die werksgeleenthede wat net in die jaar van Maart ‧ tot Maart ‧ geskep is, in die formele sektor, buite die landbousektor, val-dit verteenwoordig ́n groeikoers van sowat ‧%
It is a matter of proud record that over half of the districts and metros have held their Growth and Development Summits, and the rest intend to complete this process by the end of February. This will lay the basis for co-operation among all social partners in speeding up local economic developmentOns is trots op ons goeie rekord dat meer as die helfte van alle distrikte en metros reeds hulle spitsberade vir groei en ontwikkeling gehou het, en dat die res van plan is om dit nie later nie as teen die einde van Februarie te hou. Dit sal die grondslag lê waarvolgens alle maatskaplike vennote plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan bespoedig
The JIS() function returns the full-width characters corresponding to the half-width argumentDie Karakter () funksie gee terug Die karakter gespesifiseer deur ' n nommer
Combining Half MarksKombineerLeestekensKCharselect unicode block name
Showing page 1. Found 19 sentences matching phrase "half".Found in 3.892 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.