Translations into Afrikaans:

  • aanhalingstekens   

Other meanings:

 
Quotation marks.
 
Plural form of quote.
 
Third-person singular simple present indicative form of quote.

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (1)

quote
aanhaal

Example sentences with "quotes", translation memory

add example
en Your article seems to consist entirely of quoted text; do you want to re-edit the article or send it anyway?
af Jou artikel blyk na bestaan geheel en al van aangehaalde teks. Doen jy wil hÃa na re-edit die artikel of stuur dit in elkgeval?
en p-Prompt for replaceIf REPLACEMENT is not present, an empty string is used. If you want to have whitespace in your PATTERN, you need to quote both PATTERN and REPLACEMENT with either single or double quotes. To have the quote characters in the strings, prepend them with a backslash
af p-Por vir vervangAs VERVANGING is nie teenwoordig, ' n leë string word gebruik. As jy witspasies in jou PATROON wil hÃa, het jy nodig om aan te haal beide PATROON en VERVANGING met of enkele of dubbele aanhalings. Om die aangehaalde karakters in die stringe te hÃa, berei dit voor met ' n agteroor skuinsstreep
en Cannot install file quot; %‧quot
af Kan nie installeer lÃaer quot; % ‧quot;!
en Quote characters
af Boodskap Lyf
en Quote original message
af Vertoon al die boodskap opskrifte
en Custom Quotes
af Pasmaak Kwotasies
en Replace double quotes with typographical quotes
af Vervang dubbel kwotasies met tipografiese kwotasies
en Rewrap quoted text automatically
af Heromvou aangehaalde teks automaties
en Recognized quote characters
af Herken aangaling karakters
en Quoted Text-Third level
af Aangehaalde Teks-Derde vlak
en Your server does not support sending of ‧-bit messages. Please use base‧ or quoted-printable encoding
af Jou bediener ondersteun nie die stuur van ‧-bis boodskappe. Asseblief gebruik basis‧ of kwota-drukbare enkodering
en Quoted Printable
af message encoding type
en We are guided by what Madiba said in the dock, that and I quote
af Ons word gelei deur dìt wat Madiba in die beskuldigdebank gesê het, en ek haal aan
en The requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
af Die versoekte lêername % ‧ blyk nie geldig te wees nie; Maak seker elke lêernaam is omsluit in dubbel aanhalings
en Cannot open the file quot; %‧quot; for writing; try again?
af Kan nie installeer lÃaer quot; % ‧quot;!
en Quoted Text-Second level
af Aangehaalde Teks-Tweede vlak
en Unable to read file quot; %‧quot
af Nie moontlik na open lÃaer quot; % ‧quot;!
en Reply Without Quote
af Beantwoord sonder Aanhalingstekens
en Quote characters
af Skuif boodskappe
en Unable to open file & quot; %‧quot
af Nie moontlik na open lêer & quot; % ‧quot;!
en Unable to read file & quot; %‧quot
af Nie moontlik na open lêer & quot; % ‧quot;!
en This article has the MIME type quot; message/partialquot;, which KNode cannot handle yet. Meanwhile you can save the article as a text file and reassemble it by hand
af Hierdie artikel het die Mime tipe quot; boodskap/partialquot;, wat Knode kan nie handvatsel nog. Intussen jy kan stoor die artikel as ' n teks lÃaer en hersaamstel dit deur hand. qt
Showing page 1. Found 61 sentences matching phrase "quotes".Found in 1.428 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.