pronunciation:  

Translations into Afrikaans:

  • oplos   

Other meanings:

 
(mathematics) To algebraically manipulate an equation or inequality into a form that isolates a chosen variable on one side, so that the other side consists of an expression that may be used to generate solutions.
 
to find an answer or solution
 
(mathematics) To find the values of variables that satisfy a system of equations and/or inequalities.
 
To find an answer or solution to a problem or question; to work out.
 
To find an answer or solution to a problem or question.

    Show declension

Example sentences with "solve", translation memory

add example
en Hunt Gold, Dodge Enemies and Solve Puzzles
af K-hopGenericName
en and problem-solving should be followed’
af problem-solving should be followed”
en Action & Puzzle Solving Game
af Teël SpeletjieName
en * bring to full capacity the forensic laboratories which have been equipped with the latest technology, and ensure the optimum utilisation of the finger-print database – indeed, many of the recent successes in solving serious crime incidents have been facilitated by these systems
af * Die forensiese laboratoriums, wat met die heel nuutste tegnologie toegerus is, tot hulle volle kapasiteit uitbou; en sorg dat die databasis met vingerafdrukke optimaal gebruik word- ́n groot deel van die onlangse sukses met die oplos van ernstige misdaadsake is inderdaad deur hierdie stelsels moontlik gemaak
en “None of the great social problems we have to solve is capable of resolution outside the context of the creation of jobs and the alleviation and eradication of poverty. This relates to everything, from the improvement of the health of our people, to reducing the levels of crime, raising the levels of literacy and numeracy, and opening the doors of learning and culture to all...
af "Geeneen van die groot maatskaplike probleme wat ons moet oplos, kan buite die konteks van werkskepping en die verligting en uitwissing van armoede slaag nie. Dit het betrekking op alles, van die verbetering van die gesondheid van ons mense, tot die verlaging van die vlak van misdaad, die verhoging van die vlak van geletterdheid en gesyferdheid, en die oopgooi van die deure van leer en van kultuur vir almal
en of criminal behaviour that may help solve past, existing
af van kriminele gedrag te identifiseer wat mag help
en Can you solve this problem?
af Kon jy die probleem oplos?
en solved after %‧ tries
af het opgelos na % ‧ probeer
en We must continue to respond to the perspective we spoke of as the present government began its term of office, fully conscious that “none of the great social problems we have to solve is capable of resolution outside the context of the creation of jobs and the alleviation and eradication of poverty”, and therefore that “the struggle to eradicate poverty has been and will continue to be a central part of the national effort to build the new South Africa”
af Ons moet voortgaan om te reageer op die perspektief waaroor ons gepraat het toe die huidige Regering sy dienstermyn begin het, ten volle bewus van die feit dat "geeneen van die groot maatskaplike probleme wat ons moet oplos, buite die konteks van werkskepping en die verligting en uitwissing van armoede opgelos kan word nie" en dat "die stryd om armoede uit te wis ́n kernaspek van die nasionale poging om die nuwe Suid-Afrika tot stand te bring, was en steeds sal wees"
en crime solving
af misdade op te los
en Congratulations! You solved level %‧ with %‧ moves! Advance to the next one?
af Jy het opgelos vlak % ‧ met % ‧ skuiwe!
en be used as a tool to solve
af wat ook gebruik sal word as ’n
en Joystick This module helps to check if your joystick is working correctly. If it delivers wrong values for the axes, you can try to solve this with the calibration. This module tries to find all available joystick devices by checking/dev/js[‧ ] and/dev/input/js[‧ ] If you have another device file, enter it in the combobox. The Buttons list shows the state of the buttons on your joystick, the Axes list shows the current value for all axes. NOTE: the current Linux device driver (Kernel ‧, ‧) can only autodetect ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick Saitek Cyborg 'digital ' joysticks (For details you can check your Linux source/Documentation/input/joystick. txt
af Joystick Hierdie module toets of jou speelstok reg werk. Indien dit foutiewe waardes vir die asse gee, kan jy probeer om dit met kalibrering reg te maak. Hierdie module probeer om alle beskikbare speelstok toestelle te vind deur/dev/js[ ‧ ] en/dev/input/js[ ‧ ] Indien jy ' n ander toestel aandrywer lêer het, sleutel dit in in die saamgestelde boks. Die Knoppie lys dui die stand van die knoppies aan op jou speelstok, die asse lys dui die huuidige waardevan al die asse aan. NOTA: Die huidige Linux toestelaandrywer (Kernel ‧. ‧, ‧. ‧) kan slegs die volgende automaties vind: ‧-asse, ‧-knoppies speelstok ‧-asse, ‧-knoppies speelstok ‧-asse, ‧-knoppies speelstok Saitek Cyborg ' digitale ' speelstok (Vir verdere inligting raadpleeg jou Linux bron/Documentation/input/joystick. txt
Showing page 1. Found 14 sentences matching phrase "solve".Found in 1.608 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.