pronunciation: IPA: /θɹiː/ /θɹi/ tɹiː , SAMPA: /Tri:/ /Tri/      

Translations into Afrikaans:

  • drie   
     
    cardinal number 3

Other meanings:

 
Describing a set or group with three components.
 
The digit "3".
 
The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
 
set or group with three components
 
(cardinal) A numerical value after two and before four. Represented in Arabic digits as 3; This many dots (•••).
 
Anything measuring three units, as length.
 
The digit/figure 3.
 
three (long cylindrical things)
 
The third natural number (3).
 
Three human beings, at least one of whom is a male.
 
A person who is three years old.
 
The playing card featuring three pips.
 
digit/figure 3

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (6)

forty-three
drie-en-veertig
thirty-three
drie-en-dertig
three hundred
driehonderd
Three Kingdoms of Korea
Drie koninkryke van Korea
three-dimensional
driedimensioneel
twenty-three
drie-en-twintig

    Show declension

Example sentences with "three", translation memory

add example
en develop an overarching strategy to prioritise key interventions in mining and mineral beneficiation, agriculture and agro-processing, the white goods sector, creative industries, community and social services and pharmaceuticals. This must include a determined drive to increase our national capacity to produce capital goods. With regard to mineral beneficiation for instance, we will set up a State Diamond Trader that will purchase ‧% of diamonds from local producers and sell them to local cutters and producers. We are happy that DeBeers has agreed to assist free of charge with management, technical skills and asset provision for a period of three years
af ́n Oorkoepelende strategie ontwikkel vir sleutelingrypings in die verwerking en veredeling van mynbou en minerale, die landbou en landbouverwerking, die sektor vir witgoedere, die skeppende nywerheid, gemeenskaps-en maatskaplike dienste en die farmaseutiese bedryf. Hierdie strategie moet onder andere doelgerigte dryfvere ter verhoging van ons nasionale vermoë om kapitaalgoedere te produseer, insluit. Ten opsigte van mineraalverwerking sal ons byvoorbeeld ́n staatsdiamanthandelaar op die been bring wat ‧% van ons plaaslike diamantproduksie sal aankoop en hierdie diamante aan plaaslike slypers en produsente sal verkoop. Ons is bly dat De Beers ingestem het om ons vir drie jaar lank gratis met die bestuur, tegniese vaardighede en batevoorsiening te help
en The project is a major undertaking and will be rolled out in three phases
af Die projek is ’n groot onderneming en sal in fases geskied
en To ensure a safety cushion for the poor, we brought social grant increases forward, and extended the Child-Support Grant to children over ‧ years of age. In the next three years, an additional two million children from poor families and households, aged ‧ to ‧ years, will benefit from the Child-Support Grant
af Ten einde 'n veiligheidskussing vir armes te skep, het ons die verhogings in maatskaplike toelaes vervroeg, en die Kindersorgtoelaag uitgebrei na kinders ouer as ‧ jaar. Gedurende die volgende drie jaar sal 'n addisionele twee miljoen kinders uit arm gesinne en huishoudings tussen die ouderdom van ‧ en ‧ jaar, by die Kindersorgtoelaag baat vind
en document. removeText: Three parameters needed (line, col, text) (number, number, string
af document. removeText: Drie parameters benodig (lyn, kolom, teks) (nommer, nommer, string
en One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
af Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
en Three digits
af Drie syfers
en The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our people
af Die identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
en I have three dogs.
af Ek het drie honde.
en Three of Three Arena
af Hard ' n PoortDescription
en * continue to improve the remuneration and working conditions of the police, and start the process of further expanding the personnel of the South African Police Service to bring their total number to over ‧ within three years, and ensure optimal utilisation of the electronic monitoring and evaluation system that has just been introduced
af * Voortgaan om die polisie se salarisse en werksomstandighede te verbeter; die proses vir die verdere uitbreiding van die personeel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan die gang sit, wat die personeeltal binne drie jaar op meer as ‧ te staan sal bring; en sorg dat die elektroniese monitering-en evalueringstelsel wat so pas in werking gestel is, optimaal gebruik word
en c) prepare and update a strategic plan for the Agency at least once every three
af c) minstens een keer elke drie jaar ’n strategiese plan vir die Agentskap opstel en
en If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected
af as jy word links-handed, jy dalk mag verkies na uitruil die funksies van die links en regterkant knoppies op jou aanwys toestel deur kies die ' links-handed ' opsie. as jou aanwys toestel het meer as twee knoppies, slegs daardie wat funksie as die links en regterkant knoppies word geaffekteer. Vir voorbeeld, as jy het ' n three-knoppie muis, die middelste knoppie is nie geaffekteer
en YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday name
af Jjjj Die jaar met eeu as ' n desimaal nommer. Jj Die jaar sonder om te eeu as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Kortmaand Die eerste drie karakters van Die maand naam. maand Die volgrote maand naam. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Kortweeksdag Die eerste drie karakters van Die weeksdag naam. weeksdag Die volgrote weeksdag naam
en Scheduled button sets the mode of selected transfers to scheduled. It is a radio button--you can choose between three modes
af Geskeduleerd knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Geskeduleerd. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
en The remaining three Branch Courts in
af Die oorblywende drie takhowe in Gauteng
en Three (‧ Cassettes
af Drie (‧ Kasette
en Kalzium can show you the temperature in three different scales
af Hierdie Lcd vertoon jy die huidige temperatuur in grade Fahrenheit
en We are implementing plans to increase the number of policemen and women by ‧% over the next three years
af Ons implementeer planne om die aantal polisiemanne en-vroue oor die volgende ‧ jaar met ‧% te vermeerder
en some provinces two to three languages are
af In sommige provinsies word twee tot drie tale
en Delayed button sets the mode of selected transfers to delayed. This also causes the selected transfers to stop. It is a radio button--you can choose between three modes
af Vertraag knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Vertraag. Hierdie asook veroorsaak die gekose oordragte na stop. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
en The first three parameters must be positive
af Einde en begin waarde moet wees positiewe!
Showing page 1. Found 85 sentences matching phrase "three".Found in 10.437 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.