pronunciation: IPA: /θɹiː/ /θɹi/ tɹiː , SAMPA: /Tri:/ /Tri/      

Translations into Afrikaans:

  • drie   
     
    cardinal number 3

Other meanings:

 
A person who is three years old.
 
Describing a set or group with three components.
 
The playing card featuring three pips.
 
three (long cylindrical things)
 
The digit/figure 3.
 
Anything measuring three units, as length.
 
digit/figure 3
 
(cardinal) A numerical value after two and before four. Represented in Arabic digits as 3; This many dots (•••).
 
set or group with three components
 
The digit "3".
 
The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
 
Three human beings, at least one of whom is a male.
 
The third natural number (3).

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (6)

forty-threedrie-en-veertig
thirty-threedrie-en-dertig
three hundreddriehonderd
Three Kingdoms of KoreaDrie koninkryke van Korea
three-dimensionaldriedimensioneel
twenty-threedrie-en-twintig

    Show declension

Example sentences with "three", translation memory

add example
develop an overarching strategy to prioritise key interventions in mining and mineral beneficiation, agriculture and agro-processing, the white goods sector, creative industries, community and social services and pharmaceuticals. This must include a determined drive to increase our national capacity to produce capital goods. With regard to mineral beneficiation for instance, we will set up a State Diamond Trader that will purchase ‧% of diamonds from local producers and sell them to local cutters and producers. We are happy that DeBeers has agreed to assist free of charge with management, technical skills and asset provision for a period of three yearśn Oorkoepelende strategie ontwikkel vir sleutelingrypings in die verwerking en veredeling van mynbou en minerale, die landbou en landbouverwerking, die sektor vir witgoedere, die skeppende nywerheid, gemeenskaps-en maatskaplike dienste en die farmaseutiese bedryf. Hierdie strategie moet onder andere doelgerigte dryfvere ter verhoging van ons nasionale vermoë om kapitaalgoedere te produseer, insluit. Ten opsigte van mineraalverwerking sal ons byvoorbeeld ́n staatsdiamanthandelaar op die been bring wat ‧% van ons plaaslike diamantproduksie sal aankoop en hierdie diamante aan plaaslike slypers en produsente sal verkoop. Ons is bly dat De Beers ingestem het om ons vir drie jaar lank gratis met die bestuur, tegniese vaardighede en batevoorsiening te help
The project is a major undertaking and will be rolled out in three phasesDie projek is ’n groot onderneming en sal in fases geskied
To ensure a safety cushion for the poor, we brought social grant increases forward, and extended the Child-Support Grant to children over ‧ years of age. In the next three years, an additional two million children from poor families and households, aged ‧ to ‧ years, will benefit from the Child-Support GrantTen einde 'n veiligheidskussing vir armes te skep, het ons die verhogings in maatskaplike toelaes vervroeg, en die Kindersorgtoelaag uitgebrei na kinders ouer as ‧ jaar. Gedurende die volgende drie jaar sal 'n addisionele twee miljoen kinders uit arm gesinne en huishoudings tussen die ouderdom van ‧ en ‧ jaar, by die Kindersorgtoelaag baat vind
document. removeText: Three parameters needed (line, col, text) (number, number, stringdocument. removeText: Drie parameters benodig (lyn, kolom, teks) (nommer, nommer, string
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
Three digitsDrie syfers
The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our peopleDie identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
I have three dogs.Ek het drie honde.
Three of Three ArenaHard ' n PoortDescription
* continue to improve the remuneration and working conditions of the police, and start the process of further expanding the personnel of the South African Police Service to bring their total number to over ‧ within three years, and ensure optimal utilisation of the electronic monitoring and evaluation system that has just been introduced* Voortgaan om die polisie se salarisse en werksomstandighede te verbeter; die proses vir die verdere uitbreiding van die personeel van die Suid-Afrikaanse Polisiediens aan die gang sit, wat die personeeltal binne drie jaar op meer as ‧ te staan sal bring; en sorg dat die elektroniese monitering-en evalueringstelsel wat so pas in werking gestel is, optimaal gebruik word
c) prepare and update a strategic plan for the Agency at least once every threec) minstens een keer elke drie jaar ’n strategiese plan vir die Agentskap opstel en
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffectedas jy word links-handed, jy dalk mag verkies na uitruil die funksies van die links en regterkant knoppies op jou aanwys toestel deur kies die ' links-handed ' opsie. as jou aanwys toestel het meer as twee knoppies, slegs daardie wat funksie as die links en regterkant knoppies word geaffekteer. Vir voorbeeld, as jy het ' n three-knoppie muis, die middelste knoppie is nie geaffekteer
YYYY The year with century as a decimal number. YY The year without century as a decimal number. MM The month as a decimal number. mM The month as a decimal number. SHORTMONTH The first three characters of the month name. MONTH The full month name. DD The day of month as a decimal number. dD The day of month as a decimal number. SHORTWEEKDAY The first three characters of the weekday name. WEEKDAY The full weekday nameJjjj Die jaar met eeu as ' n desimaal nommer. Jj Die jaar sonder om te eeu as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Mm Die maand as ' n desimaal nommer. Kortmaand Die eerste drie karakters van Die maand naam. maand Die volgrote maand naam. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Dd Die dag van maand as ' n desimaal nommer. Kortweeksdag Die eerste drie karakters van Die weeksdag naam. weeksdag Die volgrote weeksdag naam
Scheduled button sets the mode of selected transfers to scheduled. It is a radio button--you can choose between three modesGeskeduleerd knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Geskeduleerd. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
The remaining three Branch Courts inDie oorblywende drie takhowe in Gauteng
Three (‧ CassettesDrie (‧ Kasette
Kalzium can show you the temperature in three different scalesHierdie Lcd vertoon jy die huidige temperatuur in grade Fahrenheit
We are implementing plans to increase the number of policemen and women by ‧% over the next three yearsOns implementeer planne om die aantal polisiemanne en-vroue oor die volgende ‧ jaar met ‧% te vermeerder
some provinces two to three languages areIn sommige provinsies word twee tot drie tale
Delayed button sets the mode of selected transfers to delayed. This also causes the selected transfers to stop. It is a radio button--you can choose between three modesVertraag knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Vertraag. Hierdie asook veroorsaak die gekose oordragte na stop. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
The first three parameters must be positiveEinde en begin waarde moet wees positiewe!
Showing page 1. Found 85 sentences matching phrase "three".Found in 10.082 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.