Translations into Czech:

 • -ie   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice
 • -ika   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice

Other meanings:

 
Forms nouns relating to activities
 
Forms nouns referring to fields of knowledge or practice.

Similar phrases in dictionary English Czech. (72)

-ic
-cký; -ní; -ský; -ný
A Song of Ice and Fire
Píseň ledu a ohně
bank ice
břehový led
black ice
náledí
break the ice
zmenšit napětí; prolomit napětí
chocolate ice cream
čokoládová zmrzlina
Chocolate Icing Button
Čokoládová poleva
Czechoslovak First Ice Hockey League
Československá hokejová liga
dairy ice cream
mražený smetanový krém
de-ice
odmrazit; rozmrazit
de-iced
odmrazený; odmrazil
Demänovská Ice Cave
Demänovská ledová jeskyně
depth ice
hlubinný led
Dobšinská Ice Cave
Dobšinská ledová jeskyně
drift-ice
ledová tříšť
dry ice
suchý led
glaze ice
ledovka
ground ice
dnový led
ice
lední; zmrzlina; zledovatět; vychladit; pervitin; zmrazit; poleva; ozdobit polevou; led; ledový; dát vychladit
ice age
doba ledová
ice axe
cepín
ice bear
polární medvěd; medvěd lední
ice breaker
ledoborec
ice cover
ledová pokrývka
ice cream
zmrzliny; zmrzlina
ice crystal
ledový krystal
ice cube
kostka ledu
ice damage
škody způsobené mrazem
ice density
hustota ledu
ice floe
ledová kra
ice flow
chod ledu
ice flow density
hustota odchodu ledu
ice hockey
hokej; lední hokej
Ice Hockey World Championships
Mistrovství světa v ledním hokeji
ice mash
ledová kaše
ice nucleating bacteria
baktérie tvořící led
ice over
zamrznout
ice pack
balík ledu; nahromadění ker ledových
ice phenomenon
ledový jev
ice pick
sáček na led; cepín
ice plain
ledová celina
ice rink
kluziště; umělé kluziště
ice scorch
popálení mrazem
ice show
lední revue
ice skate
brusle; bruslit
ice skater
krasobruslař
ice skating
bruslení
ice skin
ledová mázdra
ice tool
cepín
ice up
zamrznout; zledovatět
ice water
ledová voda
ice water interface
rozhraní voda-led
ice wine
ledové víno
ice-apron
ledolam
ice-bank
ledový práh
ice-barrier
ledová bariéra
ice-breaker
ledoborec
ice-cold
ledový
ice-cream
zmrzlina
ice-field
ledové pole
ice-free
nezamrznutý; nezamrzající; bez ledu
ice-jam
ledová zácpa
International Ice Hockey Federation
Mezinárodní hokejová federace
Lemon Icing Button
Citrónová poleva
Little Ice Age
Malá doba ledová
Strawberry Icing Button
Jahodová poleva

Example sentences with "-ics", translation memory

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for haddock in ICES zone ‧ a, EC waters of ‧ b, ‧ c and ‧ d by vessels flying the flag of Germany
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. září ‧, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti ICES ‧ a, ve vodách ES oblastí ‧ b, ‧ c a ‧ d plavidly plujícími pod vlajkou Německa
en Just wiping off the ice cream
cs Utírám ti zmrzlinu
en I repeat, we celebrated the European Day of home-made ice cream.
cs Opakuji, slavíme Evropský den domácí zmrzliny.
en They' d like to have ice cream tomorrow
cs Chtěli by jít zítra na zmrzlinu
en I' il say I spotted something at my dad' s ice shanty while I was jigging for bluegills
cs Řeknu, že jsem viděla něco na chatě mého otce zatímco jsem chytala ryby
en EXPIRY DATE in ic
cs POUŽITELNOST již
en Plans for the House of European History project now need to be put on ice.
cs Plány na projekt Domu evropských dějin je třeba dát k ledu.
en From ‧ February ‧ until ‧ March ‧, it shall be prohibited to conduct any fishing activity in the following ICES rectangles: ‧E‧, ‧E‧, ‧E
cs Od ‧. února ‧ do ‧. března ‧ je zakázáno provádět rybolovnou činnost v těchto obdélnících ICES: ‧E‧, ‧E‧, ‧E
en The completed proformas together constitute the profile Implementation Conformance Statement (ICS
cs Uvedené formuláře společně představují prohlášení o shodě provedení profilu (ICS
en According to the information received by the Commission, catches of pollock in the waters of ICES subareas IX, X and CECAF ‧.‧.‧ (EC waters) by vessels flying the flag of Portugal or registered in Portugal have exhausted the quota allocated for
cs Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky tresky pollak odlovené ve vodách oblasti ICES IX, X a CECAF ‧.‧.‧ (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska nebo registrovanými v Portugalsku naplnily kvótu přidělenou na rok
en At the very least, they should appear on packaging labels in order for us to know what we are buying, when, for example, we purchase biscuits, chocolate, potato crisps or ice cream.
cs Měly by být přinejmenším uvedeny na obalu, abychom věděli, co kupujeme, když kupujeme například sušenky, čokoládu, bramborové lupínky nebo zmrzlinu.
en In the context of the fisheries agreement with Norway, a further ‧ tonnes of cod in Norwegian waters of ICES zones I and ‧ have been made available to the Community
cs V rámci dohody o rybolovu s Norskem bylo Společenství dáno k dispozici dalších ‧ tun tresky obecné ve vodách Norska oblastí ICES I a II
en I painted the ice box
cs Natřela jsem ledničku
en The ice machine' s gone
cs Nefunguje nám mrazák
en Put some ice on that
cs Dej si na to trochu ledu
en ICES statistical sub-area
cs Statistická ICES podoblast
en For instance, as the Arctic ice cap melts, less sunlight is reflected.
cs Jak například taje polární ledový příkrov, odráží se méně světla.
en This ice contains the records of our planet
cs Tento led obsahuje historické záznamy naší planety
en Digital elevation models for land, ice and ocean surface
cs Numerický model pro nadmořskou výšku zemských, ledových a mořských ploch
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ establishing a prohibition of fishing for blue whiting in EC and international waters of ICES zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Ireland
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. března ‧, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, ‧ a ‧ plavidly plujícími pod vlajkou Irska
en Who would have ever guessed that instead of ice there is fire?
cs Kdo by to byl řekl, že místo ledu je v ní oheň?
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for plaice in ICES zone IIIa Skagerrak by vessels flying the flag of the Netherlands
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. září ‧, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblasti ICES IIIa Skagerrak plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
en And I don' t want any of your hockey goons messing up my ice
cs A nechci, aby mi ti šašci s hokejkama ničili můj led
Showing page 1. Found 4908 sentences matching phrase "-ics".Found in 1.992 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.