Translations into Czech:

 • -ie   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice
 • -ika   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice

Other meanings:

 
Forms nouns relating to activities
 
Forms nouns referring to fields of knowledge or practice.

Similar phrases in dictionary English Czech. (59)

-ic
-cký; -ní; -ský; -ický; -ný
A Song of Ice and Fire
Píseň ledu a ohně
bank ice
břehový led
black ice
ledovice; náledí
break the ice
zmenšit napětí; prolomit napětí
chocolate ice cream
čokoládová zmrzlina
Chocolate Icing Button
Čokoládová poleva
Czechoslovak First Ice Hockey League
Československá hokejová liga
dairy ice cream
mražený smetanový krém
de-ice
odmrazit; rozmrazit
de-iced
odmrazený; odmrazil
Demänovská Ice Cave
Demänovská ledová jeskyně
depth ice
hlubinný led
Dobšinská Ice Cave
Dobšinská ledová jeskyně
drift-ice
ledová tříšť
dry ice
suchý led
glaze ice
ledovka
ground ice
dnový led
ice
lední; zmrzlina; zledovatět; vychladit; pervitin; zmrazit; poleva; ozdobit polevou; led; ledový; dát vychladit
ice age
doba ledová
ice ax
cepín
ice axe
cepín
ice bear
polární medvěd; medvěd lední
ice box
lednice; chladnička; lednička
ice breaker
ledoborec
ice cover
ledová pokrývka
ice cream
polárka; nanuk; zmrzliny; zmrzlina
ice cream freezer
zmrzlinový stroj
ice cream maker
zmrzlinový stroj
ice cream parlor
zmrzlinárna
ice cream parlour
zmrzlinárna
ice crystal
ledový krystal
ice cube
kostka ledu
Ice Cube
Ice Cube
ice damage
omrzlina; zranění mrazem; popálení mrazem; škody způsobené mrazem; poškození prostředí mrazem; poškození chladem
ice density
hustota ledu
ice floe
ledová kra
ice flow
chod ledu
ice flow density
hustota odchodu ledu
ice hockey
hokej; lední hokej
ice hockey player
hokejista; hokejistka
Ice Hockey World Championships
Mistrovství světa v ledním hokeji
ice mash
ledová kaše
ice nucleating bacteria
baktérie tvořící led
ice over
zamrznout
ice pack
ledový obklad; balík ledu; nahromadění ker ledových
ice pick
sáček na led; cepín
ice pigeon
ledňák
ice plain
ledová celina
ice rink
ledová plocha; kluziště; umělé kluziště
ice scorch
poškození prostředí mrazem; omrzlina; popálení mrazem; poškození chladem
International Ice Hockey Federation
Mezinárodní hokejová federace
Lemon Icing Button
Citrónová poleva
Little Ice Age
Malá doba ledová
Strawberry Icing Button
Jahodová poleva

Example sentences with "-ics", translation memory

add example
en I can see them crowding around, clapping him on the back...... giving him glasses of ice cold water
cs Už vidím, jak se k němu hrnou... s obrovskými sklenicemi ledové vody
en Hey, could you put down the ice pick?
cs Eh, můžeš položit ten řezák?
en Community vessels shall not deploy gillnets, entangling nets and trammel nets at any position where the charted depth is greater than ‧ metres in ICES Zones IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, ‧ b, c, j, k, and ‧ east of ‧o W, and as from ‧ October ‧ in ICES zones VIII, IX, X
cs Rybářská plavidla Společenství nesmějí používat v oblastech ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, ‧ b, c, j, k a ‧ východně od ‧o z. d. tenatové sítě na chytání ryb za žábry, tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě v žádném místě, kde zaznamenaná hloubka přesahuje ‧ m; tento zákaz platí od ‧. října ‧ v oblastech ICES VIII, IX, X
en ed is or th au er ANNEX Ing SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS lo no ct du ro lp a in ic ed M
cs n vá s tro gi PŘÍLOHA I re SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ní ne již ek av íp Př
en An airspeed indicating system with heated pitot tube or equivalent means for preventing malfunctioning due to either condensation or icing including a warning indication of pitot heater failure
cs rychloměrný systém s vyhřívanou Pitotovou trubicí nebo s rovnocenným prostředkem zabraňujícím nesprávné funkci v důsledku kondenzace nebo námrazy, včetně signalizace poruchy vyhřívání Pitotovy trubice
en Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow
cs Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh
en Fishing for blue whiting in the waters of ICES division Vb (Faroese waters) by vessels flying the flag of a Member State or registered in a Member State is hereby prohibited, as are the retention on board, transshipment and landing of this stock caught by the above vessels after the date of application of this Regulation
cs Lov tresky modravé ve vodách v oblasti CIEM Vb (vody Faerských ostrovů) plavidly vlajky členského státu nebo v členském státě registrovanými je zakázán, stejně tak jako uchovávání na palubě, překládka nebo vykládka těchto zásob ulovených těmito plavidly po datu, kdy se toto nařízení použije
en The technical and control measures hereinafter laid down shall apply in the waters falling under the sovereignty or jurisdiction of the Member States except Spain and Portugal and covered by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) to vessels flying the flag of Portugal and registered and/or recorded in Portugal
cs Technická a kontrolní opatření stanovená tímto nařízením se ve vodách, které spadají do svrchovanosti nebo jurisdikce členských států s výjimkou Španělska a Portugalska a patří pod Mezinárodní radu pro průzkum moří (ICES), vztahují na plavidla, která plují pod vlajkou Portugalska a jsou registrována a/nebo zapsána v portugalském přístavu
en I need my bolt gun and ice axe
cs Potřebuji nastřelovací pistoli a cepín.- Ne
en ICES statistical division VIIc
cs Statistická ICES divize ‧ c
en In ICES sub-area ‧ it shall also be prohibited to retain on board, to tranship or land anchovy during the period of application of this Regulation
cs V podoblasti ICES ‧ se rovněž zakazuje držet na palubě, překládat nebo vykládat sardele během doby použitelnosti tohoto nařízení
en Rosiglitazone showed moderate inhibition of CYP‧C‧ (IC‧ μM) and low inhibition of CYP‧C‧ (IC‧ μM) in vitro (see section
cs Rosiglitazon způsobuje in vitro mírnou inhibici CYP‧C‧ (IC‧ μM) a nízkou inhibici CYP‧C‧ (IC‧ μM) (viz bod
en But I just told them about the ice cream
cs Ale já jim právě řekla o té zmrzlině
en establishing a prohibition of fishing for forkbeards in ICES zone V, VI, ‧ in Community waters and international waters, by vessels flying the flag of Germany
cs kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky (Phycis blennoides) v oblastech ICES V, VI, ‧ ve vodách Společenství a mezinárodních vodách plavidly plujícími pod vlajkou Německa
en That' s the same spot that dhara stole the ice cream truck
cs Je to to samé místo, kde Dhara ukradla zmrzlinářské auto
en For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are added
cs Na každý kilogram marcipánového základu se přidá ‧ g namletých pražených lískových oříšků, ‧ g práškového cukru a ‧ g vajec
en Catches of common sole in the waters of ICES divisions VIIIa and VIIIb by vessels flying the flag of Belgium or registered in Belgium are hereby deemed to have exhausted the quota allocated to Belgium for
cs Má se za to, že úlovky jazyka obecného odlovené ve vodách ICES ‧ a a ‧ b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie nebo registrovanými v Belgii vyčerpaly kvótu přidělenou Belgii na rok
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing a prohibition of fishing for redfish in EC and international waters of ICES zone V; international waters of ICES zones ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Estonia
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES, mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES ‧ a ‧ plavidly plujícími pod vlajkou Estonska
en ICES statistical division IIa
cs Statistická ICES divize ‧ a
en adaptation, where relevant, of grip grading to the technical specificities of tyres primarily designed to perform better in ice and/or snow conditions than a normal tyre with regard to their ability to initiate, maintain, or stop vehicle motion
cs případné přizpůsobení klasifikace přilnavosti technickým zvláštnostem pneumatik určených především k dosažení lepších jízdních vlastností při jízdě na ledě, na sněhu nebo v obou případech než běžné pneumatiky, pokud jde o jejich schopnost způsobit, udržet nebo zastavit pohyb vozidla
en Who' s got the moves on the ice and off the ice, ice, baby?
cs Kdo má pohyby na ledě i mimo led, zlato?
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a prohibition of fishing for redfish in EC and International waters of ICES zone V; International waters of ICES zones ‧ and ‧ by vessels flying the flag of Portugal
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. října ‧, kterým se zakazuje rybolov okouníků ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti ICES V a v mezinárodních vodách oblastí ICES ‧ a ‧ plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
en Would you go out and get us some ice cream?
cs Zašel by jsi koupit nějakou zmrzlinu?
en Enough ice for one day
cs Na jeden den bylo ledu až dost
Showing page 1. Found 4908 sentences matching phrase "-ics".Found in 2.001 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.