Translations into Czech:

 • -ie   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice
 • -ika   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
   
  fields of knowledge or practice

Other meanings:

 
Forms nouns relating to activities
 
Forms nouns referring to fields of knowledge or practice.

Similar phrases in dictionary English Czech. (71)

-ic
-cký; -ní; -ský; -ný
A Song of Ice and Fire
Píseň ledu a ohně
bank ice
břehový led
black ice
náledí
break the ice
zmenšit napětí; prolomit napětí
chocolate ice cream
čokoládová zmrzlina
Chocolate Icing Button
Čokoládová poleva
Czechoslovak First Ice Hockey League
Československá hokejová liga
dairy ice cream
mražený smetanový krém
de-ice
odmrazit; rozmrazit
de-iced
odmrazený; odmrazil
Demänovská Ice Cave
Demänovská ledová jeskyně
depth ice
hlubinný led
Dobšinská Ice Cave
Dobšinská ledová jeskyně
drift-ice
ledová tříšť
dry ice
suchý led
glaze ice
ledovka
ground ice
dnový led
ice
lední; zmrzlina; zledovatět; vychladit; pervitin; zmrazit; poleva; ozdobit polevou; led; ledový; dát vychladit
ice age
doba ledová
ice axe
cepín
ice bear
polární medvěd; medvěd lední
ice breaker
ledoborec
ice cover
ledová pokrývka
ice cream
zmrzliny; zmrzlina
ice crystal
ledový krystal
ice cube
kostka ledu
ice damage
škody způsobené mrazem
ice density
hustota ledu
ice floe
ledová kra
ice flow
chod ledu
ice flow density
hustota odchodu ledu
ice hockey
hokej; lední hokej
Ice Hockey World Championships
Mistrovství světa v ledním hokeji
ice mash
ledová kaše
ice nucleating bacteria
baktérie tvořící led
ice over
zamrznout
ice pack
ledový obklad; balík ledu; nahromadění ker ledových
ice phenomenon
ledový jev
ice pick
sáček na led; cepín
ice plain
ledová celina
ice rink
kluziště; umělé kluziště
ice scorch
popálení mrazem
ice show
lední revue
ice skate
brusle; bruslit
ice skater
krasobruslař
ice skating
bruslení
ice skin
ledová mázdra
ice tool
cepín
ice up
zamrznout; zledovatět
ice water
ledová voda
ice water interface
rozhraní voda-led
ice wine
ledové víno
ice-apron
ledolam
ice-bank
ledový práh
ice-barrier
ledová bariéra
ice-breaker
ledoborec
ice-cold
ledový
ice-cream
zmrzlina
ice-field
ledové pole
ice-free
nezamrznutý; nezamrzající; bez ledu
International Ice Hockey Federation
Mezinárodní hokejová federace
Lemon Icing Button
Citrónová poleva
Little Ice Age
Malá doba ledová
Strawberry Icing Button
Jahodová poleva

Example sentences with "-ics", translation memory

add example
en ICES statistical division VIId
cs Statistická ICES divize VIId
en establishing a prohibition of fishing for cod in ICES zone I, ‧ (Norwegian waters) by vessels flying the flag of Spain
cs kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech ICES I, ‧ (vody Norska) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
en establishing a prohibition of fishing for herring in ICES zone VIIg, VIIh, VIIj and VIIk by vessels flying the flag of the United Kingdom
cs kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách oblasti ICES ‧ g, ‧ h, ‧ j a ‧ k plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
en You guys look like a bunch of ice cream cones
cs Vypadáte jako cukráři
en The ICE found that can be half- million years old
cs Může být starý až půl milionu let
en I' m a block of ice
cs Jsem jako kus ledu
en According to the information received by the Commission, catches of sand eel in the waters of ICES division IIa, Skagerrak, Kattegat, North Sea (EC waters) by vessels flying the flag of a Member State or registered in a Member State other than Denmark or the United Kingdom, have exhausted the quota for
cs Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky smáčka odlovené ve vodách oblasti ICES IIa, Skagerraku, Kattegatu, Severním moři (vody ES) plavidly plujícími pod vlajkou členského státu nebo registrované ve členském státu, s výjimkou Dánska a Spojeného království, naplnily kvótu, která je k dispozici na rok
en Three ice creams
cs Tři tatranky
en The Community’s fishing opportunities for capelin in zones V and ‧ (Greenland waters) for ‧ are laid down provisionally in Annex IC to Regulation (EC) No
cs Rybolovná práva Společenství týkající se huňáčka severního v oblastech V, ‧ (vody Grónska) pro rok ‧ jsou přechodně stanovena v příloze IC nařízení (ES) č
en We were doing a Iateral cut to the back corner when I saw something in the ice
cs Vrtali jsme bočný řez do zadního rohu, když jsem si v ledu něčeho všiml
en ICES zone VIa excluding that part of ICES zone VIa that lies to west of a line drawn by sequentially joining with rhumb lines the following positions, which shall be measured according to the WGS‧ coordinate system
cs Oblast ICES VIa kromě části, která leží západně od linie postupně spojující následující souřadnice loxodromami, měřeno podle souřadnicového systému WGS
en These customers can be undertakings as in the case of buyers of industrial machinery or an input for further processing or final consumers as for instance in the case of buyers of impulse ice cream or bicycles
cs Těmito zákazníky mohou být podniky, např. v případě osob nakupujících průmyslové stroje nebo vstupy pro další zpracování, nebo koneční spotřebitelé, např. osoby kupující zmrzlinu nebo jízdní kolo pro vlastní potřebu
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a prohibition of fishing for herring in ICES zones Vb and VIb; EC and international waters of VIaN by vessels flying the flag of the United Kingdom
cs Nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. října ‧, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb, ve vodách ES a mezinárodních vodách VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
en You like ice cream?
cs Máte rádi zmrzlinu?
en North Sea and Eastern Channel- ICES areas IV, VIId
cs Severní moře a východní část Lamanšského průlivu – oblasti ICES IV, VIId
en protective headgear for sports (such as those used in ice hockey, American football, baseball, cricket, cycling, boxing, etc
cs ochranné sportovní přílby (jako jsou v ledním hokeji, americkém fotbalu, baseballu, kriketu, cyklistice, boxu apod
en But fii rst, Captain Spurgeon Tanner will have to guide the spacecraft through the blizzard of rocks, sand, and ice that make up the comet' s tail, or coma
cs Nejprve však kapitán Spurgeon Tanner bude muset navést raketu skrz smršť kamenů, písku a ledu, které tvoří ocas komety, neboli ohon
en In consequence, the Community share of that part of the TAC that can be caught in ICES zones IIa and ‧ should be fixed at ‧ % of ‧ tonnes
cs Podíl TAC přidělený Společenství, který lze odlovit v oblastech ICES IIa a IV, by proto měl být stanoven ve výši ‧ % z ‧ tun
en Various hiking trails, the nearby Schwarzsee lake and more interesting places await you in the surroundings. In winter, Austria’s biggest ski-region, the Kitzbüheler Alpen, offers you 35 km of cross-country skiing tracks, ice skating areas and fantastic winter trails.
cs Hotel v Reith: 4hvězdičkový hotel s 78 pokoji nabízí ubytování splňující vysoké nároky.
en The United Kingdom’s effort pool system of management in EC waters of ICES areas IIa, IVa to IVc and VIa, fishing effort of trawls, Danish seines and similar gears, except beam trawls, of mesh size either equal to or larger than ‧ mm and less than ‧ mm or equal to or larger than ‧ mm by way of allocating and monitoring kilowatt-days, submitted on ‧ April, ‧ May and ‧ July ‧, is hereby authorised for the management period
cs Společný systém Spojeného království, předložený dne ‧. dubna, ‧. května a ‧. července ‧, který má ve vodách ES oblastí ICES IIa, IVa až IVc a VIa prostřednictvím přidělování a sledování kilowattdnů řídit intenzitu rybolovu plavidel lovících pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobných zařízení, s výjimkou vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla, s velikostí ok buď ‧ mm, nebo větší, ale menší než ‧ mm, nebo s velikostí ok ‧ mm nebo větší, se tímto povoluje pro období řízení roku
en Behind the vanilla fudge ice cream
cs Za vanilkovou zmrzlinou
Showing page 1. Found 4908 sentences matching phrase "-ics".Found in 4.851 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.