Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (65)

a big dovelká zábava
all by yourselfúplně sám
as likely to dože by asi udělal
back yourself into a cornernemít šanci úniku
be yourselfvzmuž se; seber se
can-dohorlivý
catch me doing thatuvidíš mě dělat ...
Damned If You DoJeptiška
damned if you do and damned if you don'tať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
damned if you do and damned if you don’tať uděláš co uděláš, vždy to bude špatně
derring-dohrdinské činy
do a biggiekakat; vykakat se
do a wrongkřivdit
do an injusticekřivdit
do as you are biddělej co se ti nařizuje
do away withodstranit; zničit; oddělat; skoncovat s; zrušit
do battlebojovat
do drugsfetovat
do goodudělat dobře; přinášet užitek
do harmuškodit; škodit
Do it yourselfDIY
do justicekonat spravedlnost; být spravedlivý; učinit po právu
Do moreDalší akce
do not havenemít
do not wantnechtít
do one ́s bestvynasnažit se
do overpřemalovat; zbít; předělat; přetřít; zmlátit; přelakovat
do the dishesumýt nádobí; mýt nádobí
do the politesnažit se chovat zdvořile
do the shoppingnakoupit; nakupovat
do the tricksplnit účel
do timesedět; bručet
do welldařit se
do withdělat s
do withoutobejít se bez
do yeoman serviceodvést skvělou práci
do you accept credit cardspřijímáte kreditní karty?
do you believe in Godvěříš v Boha?; věříte v Boha?
do you doděláte; děláš
do you knowznáš
do you mindnevadí ti; nevadí vám
do you speakmluvíš; mluvíte
do you speak Englishmluvíte anglicky?; mluvíš anglicky?; mluvíte anglicky
do-it-yourselferudělej si sám
do-nothinglenoch; flákač
do-or-diezarputilý; urputný
doing business as nameobchodní název
doingsudálosti; chování
Estádio do BessaEstádio do Bessa Século XXI
get round to doing somethingnajít si čas pro nějakou činnost
hair-doúčes
has to do withtýká se; týče se
have to do withtýkat se
help yourselfposlužte si
how do I get tojak se dostanu do
how do you dojak se máte; těší mě
How do you do?Jak se máš?; Jak se máte?
how do you pronounce this wordjak se vyslovuje tohle slovo?
how do you say...in Englishjak se řekne... anglicky
how-do-you-dočau; ahoj; nazdar
i am doingdělám
IBM PC-DOSPC-DOS
Miranda do DouroMiranda do Douro
Tang Soo DoTangsudo
To-Do Barpanel úkolů

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
It was me.- I did itByl jsem to já...... já to udělal
I kept leaving messages for Mr. Lydecker, explaining that it was urgentPořád jsem nechávala panu Lydeckerovi vzkazy vysvětlující, že je to důležité
Sorry it was so last- minute thoughSorry, bylo toho v poslední době hodně
It appears on it that the Duke boys, you Safes stoleTo se objeví na tom že chlapci vévody, vy Safes kradl
Approval of a vehicle fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in its propulsion system with regard to the installation of such equipmentschvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení
in the case of a flat rate, it shall assess the importance of the infringement of rules and the extent and financial implications of any shortcomings in the management and control system that have led to the irregularity establishedv případě paušální sazby vyhodnotí závažnost porušení pravidel a rozsah a finanční důsledky všech nedostatků řídicích a kontrolních systémů, které vedly ke zjištěné nesrovnalosti
What do you intend to do now?Co zamýšlíte udělat teď?
It is available as yellow, capsule shaped tablets (‧ mg) and a clear pale yellow solution (‧ mg/mlJe k dispozici ve formě žlutých tablet ve tvaru tobolky (‧ mg) a čirého světle žlutého roztoku (‧ mg/ml
It' s classified, but its policy date isJe to prísne tajné, ale datum pojištení je
He explained it as jealousy from the colonistsVysvětluje to žárlivostí ze strany kolonistů
Fundamentally it seems to me that the key in terms of the CFP...Zejména se domnívám, že klíčové z hlediska SRP...
It looks like you' re going to a funeralVypadáš, jako když jdeš na pohřeb
having regard to Oral Question B‧-‧/‧ tabled on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety pursuant to Rule ‧ of its Rules of Procedure, and having regard to the statements by the Council and the Commissions ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B‧-‧/‧ předloženou za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s článkem‧ jednacího řádu a s ohledem na prohlášení Rady a Komise
Oh, it' s nothing like thatNic takového
it shall submit a duly substantiated request to the Commission and ask it to take the necessary measurespředloží řádně odůvodněnou žádost Komisi a požádá ji, aby přijala nezbytná opatření
It' s time, ReRun{ y: i} Je na čas, ReRune
I couldn' t take the time to explain it because if I did-- we wouldn' t have let you goNemohl jsem jim to vysvětlit, protože kdybych to udělal--Nenechali bychom tě jít
Reiterates the request made in its Resolution of ‧ April ‧ to the European Court of Auditors to pay special attention, in its forthcoming Annual Reports, to the Council’s budget implementationopakuje požadavek vyjádřený v usnesení Parlamentu ze dne ‧. dubna ‧, aby v dalších svých výročních zprávách věnoval Evropský účetní dvůr plnění rozpočtu Rady zvláštní pozornost
And then Sutler will be forced to do the only thing he knows how to doA pak Sutler bude nucen udělat tu jedinou věc, kterou umí
The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residenceStátním příslušníkům Bosny a Hercegoviny, kteří z důvodů vyšší moci nemají možnost opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se časová platnost jejich víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímajícím státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt
So, it was Neutron all alongTakže za to může Neutron
Now it' s your turnTeď jsi na řadě
By letter dated ‧ May ‧ the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article ‧ of the EC Treaty in respect of the measures and asked for information to be provided on a number of mattersDopisem ze dne ‧. května ‧ informovala Komise Polsko, že se rozhodla zahájit řízení podle čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy o ES v souvislosti s podporou a navrhla předložení stanovených informací
What do you reckon Mette will say to that?Co myslíš, že by ti na to Metty řekla?
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 167.517 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.