Translations into Czech:

  • kutilský   
  • kutilství   
  • ručně vyrobený   

Other meanings:

 
Of or pertaining to do it yourself

Similar phrases in dictionary English Czech. (57)

all by yourself
úplně sám
authorization to do business
oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti
back yourself into a corner
nemít šanci úniku
be yourself
vzmuž se; seber se
derring-do
hrdinské činy
do a wrong
křivdit
do away with
odstranit; zničit; oddělat; skoncovat s; zrušit
do battle
bojovat
do good
udělat dobře; přinášet užitek
do harm
uškodit; škodit
do in
zavraždit; zničit; skoncovat; oddělat; sprovodit ze světa
do justice
konat spravedlnost; být spravedlivý; učinit po právu
do not want
nechtít
do one ́s best
vynasnažit se
do one's utmost
vynaložit veškeré úsilí; udělat maximum
do over
přemalovat; zbít; předělat; přetřít; zmlátit; přelakovat
do the dishes
umýt nádobí; mýt nádobí
do the trick
splnit účel
do time
sedět; bručet
do up
vyspravit; zapnout; spravit; zavázat; upravit
do well
dařit se
do with
dělat s
do without
postrádat; pohřešovat; obejít se bez
do without st
obejít se bez čeho
do you accept credit cards
přijímáte kreditní karty?
do you have children
máte nějaké děti?;
do you mind
nevadí ti; nevadí vám
do you speak
mluvíš; mluvíte; mluvíte český
do you speak English
mluvíte anglicky?; mluvíš anglicky?; ; mluvíte anglicky
do-gooder
dobrodinec
do-it-yourselfer
udělej si sám
doing
dělání; jednání; činnost; dělá
DoS
útok s cílem způsobit odepření služby; útok DoS; odepření služby
DOS
DOS
DR-DOS
DR-DOS
Estádio do Bessa
Estádio do Bessa Século XXI
Everybody Else Is Doing It
Everybody Else Is Doing It
How do you do?
Jak se máš?; Jak se máte?
Hwa Rang Do
Hwarangdo
Jeet Kune Do
Jeet Kune Do
John Dos Passos
John Dos Passos
Look at Yourself
Look at Yourself
Miranda do Douro
Miranda do Douro
MS-DOS
MS-DOS
No One Can Do It Better
No One Can Do It Better
Pico do Arieiro
Pico do Arieiro
Ponta do Pargo
Ponta do Pargo
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Tang Soo Do
Tangsudo
Who Do We Think We Are
Who Do We Think We Are

    Show declension

Example sentences with "do-it-yourself", translation memory

add example
en Do not store above ‧ °C
cs Uchovávejte při teplotě do ‧ ̊C
en Nevertheless, IBIDEN HU acknowledges in its submission that in spite of the additional function of IBIDEN HU’s DPF that helps cleaning gases (HC and CO) more efficiently, the combined use of DPF and DOC is necessary to ensure compliance with emission regulations
cs Společnost IBIDEN HU nicméně ve svém podání připouští, že navzdory dodatečné funkci jejích DPF filtrů, která napomáhá účinnějšímu čištění plynů (uhlovodíky a CO), k zajištění souladu s předpisy týkajícími se emisí je nezbytné společné použití DPF filtrů a oxidačních katalyzátorů
en It' s too late
cs Na to je teď už pozdě!
en So it is my premise that, even if we build a six-metre wall around the whole of the European frontier, they will still come.
cs Proto předpokládám, že i kdybychom okolo celé evropské hranice vybudovali šest metrů vysokou zeď, i tak by nadále přicházeli.
en It must produce such a review in 2018.
cs Musí tento přezkum provést v roce 2018.
en Who do I fight to get one?
cs Koho mám zbít, abych jednu získal?
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
cs Taková řízená likvidace, která může být případně provedena ve spojení s příspěvkem z veřejných prostředků, se může použít v jednotlivých případech buď jako druhý krok po záchranné podpoře jednotlivé finanční instituci, pokud bude jasné, že u této finanční instituce nelze provést úspěšnou restrukturalizaci, nebo jako jediná akce
en You' il like it
cs Bude se ti líbit
en In contrast to the competent committee, the Committee on Budgetary Control criticises the European Medicines Agency in its report and even wishes to refuse discharge for this agency.
cs Na rozdíl od příslušného výboru kritizuje Výbor pro rozpočtovou kontrolu ve své zprávě Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a dokonce navrhuje odmítnout udělení absolutoria této agentuře.
en Try out for the team, just to see how you like it...... and I' il buy you some more of those fashion magazines you like
cs Vyzkoušíš to v týmu, jen, abychom viděli jak ti to jde...... A já ti koupím víc těhle módních časopisů co máš tak ráda
en It' s as if everything on the other side is in a state of structural flux-- the walls, the atmosphere
cs Vypadá to jako kdyby tam úplně všechno bylo ve stádiu strukturálního toku.Stěny, atmosféra
en Now all I have to do is find this Yoda... if he even exists
cs Teď musím najít toho Yodu... jestli ještě žije
en It' s actually a very big part
cs Je to vlastně dost velká role
en If there is one, it must not be possible to confuse it with the tell-tale for the position (side) lamps
cs Pokud existuje, nesmí ji být možno zaměnit s kontrolkou obrysových svítilen
en The procedures selected depend on its audit judgement including the assessment of the risks of material misstatement of the accounts or of illegal or irregular transactions, whether due to fraud or error
cs Zvolené postupy závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významných nesprávností v účetní závěrce a rizika nelegálních či nesprávných operací způsobených podvodem nebo chybou
en Last date when material can be identified and when its quantity and composition can if possible be verified
cs Poslední datum, kdy lze jaderný materiál identifikovat a kdy lze případně ověřit jeho množství a složení
en On ‧ June ‧, CIRFS withdrew its complaint by stating that it had serious doubts that the proceeding will resolve satisfactorily the problems of dumping and resultant injury to all Community producers
cs Dne ‧. června ‧ CIRFS svoji stížnost stáhl s uvedením, že má vážné pochybnosti o tom, že řízení může problémy s dumpingem a z něho vyplývající újmu všem výrobcům ve Společenství uspokojivě vyřešit
en Here, take it
cs Tady máš, vezmi si ji
en Think about it Frank
cs Promyslete to, Franku
en In Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling under Article ‧ EC from the House of Lords (United Kingdom), made by decision of ‧ November ‧, received at the Court on ‧ November ‧, in the proceedings between Celtec Ltd and John Astley and Others- the Court (First Chamber), composed of P. Jann, President, K. Lenaerts (Rapporteur), N. Colneric, E. Juhász and E. Levits, Judges; M. Poiares Maduro, Advocate General; L. Hewlett, Principal Administrator, for the Registrar, gave a judgment on ‧ May ‧, in which it ruled
cs Ve věci C-‧/‧, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku ‧ ES, podaná rozhodnutím House of Lords (Spojené království) ze dne ‧. listopadu ‧, došlým Soudnímu dvoru dne ‧. listopadu ‧, v řízení Celtec Ltd proti Johnu Astleymu a dalším, Soudní dvůr (první senát), ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Lenaerts (zpravodaj), N. Colneric, E. Juhász a E. Levits, soudci, generální advokát: M. Poiares Maduro, vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada, vydal dne ‧. května ‧ rozsudek, jehož výrok je následující
en At its first meeting each commission shall appoint from among its members a chairman, a first vice-chairman and no more than two vice-chairmen, who together shall form the commission bureau
cs Každá komise jmenuje na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu, prvního místopředsedu a v případě potřeby nejvýše dva místopředsedy (předsednictvo komise
en Considers it vital to introduce a requirement that imported honey be analysed to detect the possible presence of American foulbrood bacteria
cs domnívá se, že je nezbytné zavést požadavek na analýzu dováženého medu, aby v něm bylo možné zjistit případnou přítomnost bacilu způsobujícího mor včelího plodu
en I was thinking of doing so myself
cs Sama jsem už o tom přemýšlela
Showing page 1. Found 1017427 sentences matching phrase "do-it-yourself".Found in 147.954 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.