Translations into Czech:

 • folklór   
   
  The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
   
  lidová kultura
 • folklor   
 • folkloristika   
 • folklorní   

Other meanings:

 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population
 
hand down (information)
 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.

Did you mean: Folklore

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

Folklore
Folklór
folkloric
folkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
en Bean festivals at various locations at harvest time with associated local cultural and folklore events
cs fazolové slavnosti na různých místech v době sklizně spojené s místními kulturními a folklórními událostmi
en Genetic resources, traditional knowledge and folklore
cs Genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor
en Folklore evenings with music entertainment, Czech food and beer (light and dark Czech Budvar/Budweiser), wine and non-alcoholic drinks are regularly held in the restaurant hall.
cs V hale restaurace se pravidelně konají folklorní večery s hudební produkcí, českou kuchyní a pivem (světlé a tmavé pivo Budvar/Budweiser), vínem a nealkoholickými nápoji.
en They' re part of our folklore
cs Je to součást našeho folklóru
en Slávek Volavý from Strážnice but I have two cousins,One studied folklore
cs Slávek Volavý ze Strážnice jeden studoval folklor, myslím
en The cultural traditions that have developed here over the centuries comprise an unusual variety of forms, types and variants of folklore.
cs Kulturní tradice, které tu po staletí vznikaly, spočívají v neobyčejné pestrosti forem, typů a variant projevů lidové kultury.
en The fact that growing garlic was a popular activity is reflected in customs that have perdured, such as the garlic-stringing competitions; in folklore and in festivals, songs and stories, etc
cs Popularita této činnosti se odrazila ve zvycích, které přetrvaly do dnešní doby v lidových tradicích a slavnostech (např. slavnost Concurso de Enristrado), písních, povídkách, atd
en Exports of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other articles obtained manually from such fabrics and traditional folklore handicraft products to be determined in the framework of the consultations provided for in Article ‧, shall not be subject to quantitative limits under Article
cs Vývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných zhotovených výrobků získaných ručně z těchto tkanin nebo tradičních folklórních řemeslných výrobků, které se určí v rámci konzultací uvedených v článku ‧, nepodléhá množstevním omezením podle článku
en traditional folklore products of Bulgaria made by hand, in a list to be agreed between the Community and Bulgaria
cs ručně zhotovené tradiční bulharské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Bulharskem
en In WIPO, on the issues dealt with in the framework of the Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore; and
cs ve WIPO, o otázkách projednávaných v rámci mezivládního výboru pro genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor a
en traditional folklore products of each supplier country, made by hand, listed in an Annex to the bilateral agreements or arrangements concerned
cs ručně zhotovené tradiční výrobky folklóru každé dodavatelské země, uvedené v příloze k příslušným dvoustranným dohodám nebo ujednáním
en A multicultural survey of the forms and varieties of the mythology and folklore of major western cultures, emphasizing stories of Scandinavian, German, British, and American origin, and the application of these forms in modern cultures and literature.
cs Study of the analysis of computer-based information systems. Emphasis is placed on analysis, specifications development, design, and development of information systems, including the software and databases that support the business needs of organizations.
en It' s an ancient folklore It' s been passed downJake!
cs Je zapomenutá historie Věž, královna
en For the Council of the European CommunitiesList of traditional folklore products of Vietnam made by hand referred to in paragraph ‧ (c) of Protocol D
cs Za Radu Evropských společenství Seznam tradičních ručně výráběných vietnamských folklórních výrobků uvedených v odst. ‧ písm. c) protokolu D
en That' s not folklore
cs Folklor to není
en traditional folklore products of Romania made by hand, in a list to be agreed between the Community and Romania
cs ručně zhotovené tradiční rumunské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Rumunskem
en You see those folkloric musicians?
cs Vidíte tu folklórní skupinu?
en In local folklore, the wolverine is a link to the spirit world and a cross between a bear and a wolf
cs Podle lidové pověry je rosomák křížencem medvěda a vlka.Zprostředkovává lidem spojení se světem duchů
en Must be local folklore
cs Musí to být místní folklór
en Any neutral observer would conclude that EU citizenship is becoming the primary legal status of our constituents, with their national citizenships a secondary, almost folkloric category.
cs Každý nestranný pozorovatel by dospěl k závěru, že občanství EU se stává primárním právním statutem našich voličů, přičemž jejich státní občanství se stává sekundární, téměř folklorní kategorií.
en traditional folklore products of Vietnam made by hand, in a list to be agreed between the Community and Vietnam
cs ručně zhotovené tradiční vietnamské výrobky folklóru, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Vietnamem
en Folklore or not, there is a connection between the Kraken and this town
cs Nějaká vazba mezi Krakenem a městem tu je
en Seems a folklore expert turned agent is considered indispensable
cs Vypadá to tak, že jako expert na folklór jsem nezastupitelná
en For goods shipped from ‧ January ‧, the outward processing traffic (OPT) procedure and the import of folklore and handloom products will continue to be subject to the regulations in force in the Community
cs Na zboží odesílané od ‧. ledna ‧ se však budou nadále vztahovat platné předpisy Společenství pro pasivní zušlechťovací styk a pro výrobky folklóru a výrobky zhotovené na ručních stavech
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "folklore".Found in 1.056 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.