Translations into Czech:

 • folklór   
   
  The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
   
  lidová kultura
 • folklor   
 • folkloristika   
 • folklorní   

Other meanings:

 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population
 
hand down (information)
 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.

Did you mean: Folklore

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

Folklore
Folklór; Folklore
folkloric
folkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
en Only the following varieties may be used as a raw material for Szegedi fűszerpaprika-őrlemény or Szegedi paprika: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (hot), Szegedi non-hot ‧-‧, Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, Zuhatag
cs Jako surovinu pro produkt Szegedi fűszerpaprika-őrlemény nebo Szegedi paprika lze použít pouze tyto odrůdy: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (pálivá), Szegedi nepálivá ‧–‧, Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, Zuhatag
en Reading and examination of folklore, as folk art and as cultural holding material; study may focus on types (such as myth, legend, fairy tales); groups (such as miners, cowboys, railroaders); or regions (such as Ozarks, New England, or Scandinavia).
cs Solution of initial and boundary value problems in ordinary and partial differential equations, simulation, and optimization.
en that the...- Spare me the folklore
cs Ušetři mě těch řečí
en Subject: Community support for the Portuguese Folklore Federation
cs Předmět: Dotace Společenství- Federace portugalského folklóru
en Exports of both Parties of cottage industry fabrics woven on hand-of foot-operated looms, garments or other made up articles obtained manually from such fabrics, and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to quantitative limits
cs Vývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel, uskutečňovaný kteroukoliv ze stran, nepodléhá množstevním omezením
en Very folkloric, very myffic
cs Nesmírně folklorní a velice mystické
en Tibetan arts were frozen into folkloric emblems of an officially promoted “minority culture.”
cs Tibetské umění se zakonzervovalo do folklórních emblémů oficiálně podporované „menšinové kultury“.
en Must be local folklore
cs Musí to být místní folklór
en traditional folklore products of Bulgaria made by hand, in a list to be agreed between the Community and Bulgaria
cs ručně zhotovené tradiční bulharské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Bulharskem
en That is a prop I use in my folklore class
cs To je moje učební pomůcka
en During these talks both delegations approved the contents of the list of traditional hand-made Vietnamese folklore products referred to in paragraph ‧(c) of Protocol D to the Agreement
cs Během těchto konzultací delegace schválily obsah seznamu tradičních ručně vyráběných vietnamských folklórních výrobků uvedených v odst. ‧ písm. c) protokolu D k dohodě
en That' s not folklore
cs Folklor to není
en And today' s folklore has also faded somewhat
cs A dnešní folklor je taky jaksi vyšisovaný
en Cottage industry and folklore products originating in Romania
cs Domácký průmysl a folklorní výrobky pocházející z Rumunska
en This has always been a traditional winter social event and the related customs and folklore and the costumes worn are reflected and maintained in popular culture
cs Domácí zabíjačka prasat a následné zpracování představovaly tradiční událost zimního období, i po společenské stránce, a lidová kultura dodnes připomíná zvyky, folklór a kroje s tím spojené
en Cottage industry and folklore products originating in Vietnam
cs Výrobky domáckého průmyslu a folklórní výrobky pocházející z Vietnamu
en Genetic resources, traditional knowledge and folklore
cs Genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor
en The traditional cultural events in Bourgas are widely and internationally popular: Тhe International Folklore Festival, the National competition of popular songs Bourgas and the Sea and the Musical Festival Emil Chakarov.
cs Tradiční kulturní akce konané v Burgasu si vysloužily širokou mezinárodní pověst: Mezinárodní folklorní festival, národní soutěž populárních písní Burgas a moře a Hudební festival Emila Chakarova.
en In local folklore, the wolverine is a link to the spirit world and a cross between a bear and a wolf
cs Podle lidové pověry je rosomák křížencem medvěda a vlka.Zprostředkovává lidem spojení se světem duchů
en The image of the laumė or woodland fairy in traditional Lithuanian oral folklore and in K. Kalinowski’s contemporary comic strip Łauma.
cs Laumės vaizdavimas lietuvių tautosakinėje tradicijoje ir šiuolaikiniame K. Kalinovskio komikse Laumė (Łauma)
en Reading and examination of folklore as national or international cultural holding material will serve to introduce research methods of the discipline and major genres of folklore: folk narrative, folk song, and material culture.
cs Solution of systems of linear and nonlinear equations, interpolation, integration, approximation, matrix computations. Problem solution will include the use of software.
en Folklore: Singular elements in folk architecture on the Děčín area are timbered cottages with special support structures (Umgebinde houses).
cs Folklór: Ojedinělým prvkem lidové architektury v oblasti Děčínska jsou roubené chalupy s podstávkou (podstávkové domy).
en In the WTO, on the issues related to the relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore
cs ve WTO, o otázkách týkajících se vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranou tradičních vědomostí a folklorem
en Domažlice is althe center of the Chodsko ethnographic region where the traditions of folklore bagpipe music, dance, traditions and customs are preserved in a lively manner.
cs – toto úctyhodné časové rozpětí mnoha desetiletí najde za několik dní své zrealizované pokračování v podobě již 56. Chodských slavností – Vavřinecké pouti, kdy po celý víkend ožijí všechna pódia v centru města zvuky lidové hudby v podání chodských i hostujících souborů.
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "folklore".Found in 0.572 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.