pronunciation: IPA: skwɛə(r) /skwɛə(r)/ , SAMPA: /skwE@(r)/ skwE@(r)      

Translations into Finnish:

 • neliö   
  (Adjective, Noun  ) [geometria]
   
  in the names of units
   
  polygon
   
  second power
   
  polygon
 • aukio   
  (Noun  ) []
   
  open space in a town
   
  An open area in a town, sometimes including the surrounding buildings.
   
  open space in a town
 • tori   
  (Noun  )
   
  open space in a town
   
  open space in a town
 • ruutu   
  (Noun  )
   
  a cell in a grid
   
  symbol on a telephone
   
  a cell in a grid
 • nelikulmainen   
  (Adjective  )
   
  shaped like a square
   
  Having the shape of a square (the polygone).
   
  shaped like a square
 • suorakulma   
  (Noun  )
   
  tool
   
  tool
 • neliöidä   
  (Verb  )
   
  geometry: to draw a square with same area as sthg else
   
  geometry: to draw a square with same area as something else
 • neliöjalka   
  (Noun  )
   
  unit of one hundred square feet
   
  unit of one hundred square feet of roof area
 • neliöön   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
   
  math: to multiply by itself
 • nähden   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
   
  at right angles to
 • potenssiin   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
   
  math: to multiply by itself
 • ratkaista   
  (Verb  )
   
  to resolve
   
  to resolve
 • risuaita   
  (Noun  )
   
  symbol on a telephone
   
  the # symbol on a telephone
 • selittää   
  (Verb  )
   
  to adjust or adapt so as to bring into harmony with something
   
  to adjust or adapt so as to bring into harmony with something
 • suoraan kulmaan   
  (Verb  )
   
  to adjust something so that aligns with or is a right angle to something else
   
  to adjust something so that aligns with or is a right angle to something else
 • suorakulmaisesti   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
   
  at right angles to
 • tavallinen   
  (Noun  )
   
  slang: socially conventional person
   
  slang: socially conventional person
 • toinen potenssi   
  (Noun  )
   
  second power
   
  second power
 • lokero   
 • maatila   
 • huone   
 • hölmö   
 • kulmamitta   
 • levy   
 • maksaa velkansa   
 • nelikulmio   
 • neliömäinen   
 • oikeanpuolinen   
 • paikka   
 • potenssi   
 • rehellinen   
 • rehti   
 • reilu   
 • ruudukko   
 • selvittää   
 • sovinnainen   
 • sovittaa   
 • suora   
 • suoraan   
 • suorakulmainen   
 • suoraviivainen   
 • tanakka   
 • tasoittaa   
 • uskollinen   
 • virittää   

Other meanings:

 
Fair.
 
A cell in a grid.
 
Used in the names of units of area formed by multiplying a unit of length by itself.
 
(North America) A dessert cut into rectangular pieces, or a piece of such a dessert.
 
socially conventional
 
(geometry) A polygon with four sides of equal length and four angles of 90 degrees; a regular quadrilateral whose angles are all 90 degrees.
 
At right angles to.
 
Honest; straightforward.
 
An open space in a town, not necessarily square in shape, often containing trees, seating and other features pleasing to the eye.
 
(mathematics) The second power of a number, value, term or expression.
 
To resolve.
 
A two dimensional polygon with four equal sides and four right angles.
 
(UK) The symbol # on a telephone; hash.
 
(academia) A mortarboard
 
Shaped like a square (the polygon).
 
An L- or T-shaped tool used to place objects or draw lines at right angles.
 
(real estate jargon) A unit of measurement of area, equal to a 10 foot by 10 foot square, ie. 100 square feet or roughly 9.3 square metres. Used in real estate for the size of a house or its rooms, though progressively being replaced by square metres in metric countries such as Australia.
 
Even; tied
 
square (e.g. metre)
 
Delimited area on a game board, a form or in a table
 
square (or cube)
 
(roofing) A unit used in measuring roof area equivalent to 100 square feet (9.29 m2) of roof area.
 
Mathematics: to multiply a value, term, or expression by itself.
 
Correctly aligned with respect to something else
 
Any simple object with four nearly straight and nearly equal sides meeting at nearly right angles.
 
(cricket) The central area of a cricket field, containing several pitches laid out next to one another - only one being used at a time.
 
(slang) A socially conventional person; typically associated with the 1950s
 
(colloquial, US) A square meal.
 
(transitive) To adjust so as to align with or place at a right angle to something else.
 
(transitive) To draw, with a pair of compasses and a straightedge only, a square with the same area as.
 
(slang) Socially conventional; boring.
 
(cricket) in line with the batsman's popping crease.
 
(transitive, mathematics) Of a value, term, or expression, to multiply by itself; to raise to the second power.
 
To adjust or adapt so as to bring into harmony with something.

Picture dictionary

aukio
aukio

Similar phrases in dictionary English Finnish. (38)

back to square onepalata takaisin lähtöruutuun
be there or be squaretule; olet; sinne; tylsä; tai
chi-squarekhii toiseen
chi-square distributionkhii toiseen -jakauma
chi-square testkhii toiseen -testi
fair and squarerehellinen; rehellisesti; selvästi; puitteissa
Helsinki Senate SquareSenaatintori
least squarespienin neliö; pienin neliösumma
least-squares methodpienimmän neliön menetelmä
market squaretori
Market SquareKauppatori
Prešeren SquarePrešerenin aukio
public squaretori; aukio; paikka; huone
Red SquarePunainen tori
Saint Peter’s SquarePietarinaukio
Senado SquareLargo do Senado
set squaresuorakulma; kolmioviivain
square awaypois; hoitaa
square brackethakasulje; hakasulku
square centimeterneliösenttimetri
square footneliöjalka
square inchneliötuuma
square kilometreneliökilometri
square matrixneliömatriisi
square meterneliömetri
square metreneliömetri
square offsopia
square rootneliöjuuri
square sailraakapurje
square the circleympyrä
square upsopia
square wavekanttiaalto
square-builttanakka
square-riggedraakatakiloitu
T-squareT-viivain
Tiananmen Squareaukio; Taivaallisen rauhan aukio; mielenosoitus; Tiananmen
Times SquareTimes Square
Trafalgar Squareaukio

    Show declension

Example sentences with "square", translation memory

add example
Then why are you meeting with them?So I can look Uncle Fritz square in the monocle... and say, " Nein.! "Olen Homer Simpson ja tarvitsen ohjausta
As for the imports, the Eurostat figures were expressed in tonnes and therefore a conversion rate was used in order to express them in square feetEurostatin luvut ilmaisivat tuonnin tonneina, ja muuntokertoimen avulla nämä määrät muunnettiin neliöjaloiksi
With goodwill and imagination this circle can be squared.Hyvällä tahdolla ja mielikuvituksella mahdottomasta voidaan yrittää tehdä mahdollinen.
Those 51 fishing boats, however, are scattered, following the migrations of tuna, over an area of more than 3 200 square miles, which is five days' sailing, and they are therefore much more vulnerable, so a naval operation is essential and urgent.Mainitut 51 kalastusalusta puolestaan hajaantuvat tonnikalakantojen liikkeiden mukaan yli 3 200 neliömailin suuruiselle alueelle, mikä tarkoittaa viiden päivän purjehdusta. Näin ollen kalastusalukset ovat haavoittuvampia, joten kiireellinen merioperaatio on tarpeen.
stocking density in the framework of aquaculture, means the live weight of animals per cubic metre of water at any time during the grow-out phase and in the case of flatfish and shrimp the weight per square metre of surfaceeläintiheydellä tarkoitetaan vesiviljelyn yhteydessä eläinten elopainoa yhdessä kuutiometrissä vettä milloin tahansa lihotusvaiheen aikana ja kampelakalojen ja katkarapujen osalta eläinten painoa vedenpinnan neliömetriä kohden
Place the flask on a square asbestos plate with a round hole of about ‧ cm diameter in the centre, the asbestos in turn resting on a piece of wire gauzeAsetetaan pullo neliön muotoiselle asbestilevylle, jossa on halkaisijaltaan noin ‧ cm pyöreä reikä keskellä, asbestin ollessa puolestaan metallilankaverkkopalan päällä
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation No ‧/‧ as the representation of a special and specific square with convex edges in a particular and specific brown colour is distinctive with respect to the goods and services for which registration was sought, in so far as those elements give the mark a particular appearance for those goods and servicesKanneperusteet: Asetuksen N:o ‧/‧ ‧ artiklan ‧ kohdan b alakohtaa on rikottu, koska väriltään erityinen kastanjanruskea neliö, jonka sivut ovat kuperat, on erottamiskykyinen niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten rekisteröintiä on haettu, osalta, koska näillä elementeillä näitä tavaroita ja palveluja koskevalle tavaramerkille annetaan erityinen ulkonäkö
In adults and adolescents aged over ‧ years, the recommended starting dose is ‧ mg per square metre, given over two hours on days ‧, ‧ and ‧, repeated every ‧ daysAikuisilla ja yli ‧-vuotiailla nuorilla suositeltu aloitusannos on ‧ mg/m‧ annettuna laskimoon kahden tunnin aikana päivinä ‧, ‧ ja ‧ ja uudestaan alkaen joka ‧. päivä
Calculate the calibration curve by the method of least squaresLasketaan kalibrointikäyrä pienimmän neliösumman menetelmällä
How do we square the circle of the Pact for Stability and Growth and bearing down on borrowing and budget deficits with the need to increase investment in the European Union.Kuinka teemme mahdottoman eli sovitamme yhteen lainauksen ja budjettivajeiden pienentämisen ja tarpeen lisätä investointeja Euroopan unionissa?
49 is the smallest natural number with the property that it and its two direct neighbours are not square-free.49 on pienin neliötekijällinen luonnollinen luku, jonka viereistenkin lukujen tekijöinä on neliöitä.
Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed ‧ per cent of the gridded surfaceVauriot ruudukon risteyskohdissa tai viiltojen reunoilla sallitaan, jos vaurioitunutta aluetta on enintään ‧ prosenttia ruudutetusta alueesta
trays marked off into ‧ squares each of which can hold samples of approximately ‧ g of meattarjottimia, joihin on merkitty ‧ ruutua, joihin kuhunkin mahtuu noin ‧ g:n lihanäyte
It is equally appropriate to clarify the technical specifications of the ‧ mm square mesh windowSamoin on asianmukaista selkeyttää ‧ millimetrin neliösilmäisten valikointiristikoiden tekniset erittelyt
The only job that these millions of people used to have was that of working the land; they now find themselves deprived of this basic right and are reduced to cultivating – when they can – a few dozen square metres around the camps, running the risk of being attacked by the very people who destroyed their villages.Nyt heiltä on riistetty tämä perusoikeus, ja he joutuvat harjoittamaan viljelyä – kun se on mahdollista – vain muutaman kymmenen neliömetrin alueella leirien ulkopuolella. Tällöinkin vaarana on, että samat henkilöt, jotka tuhosivat heidän kylänsä, hyökkäävät heidän kimppuunsa.
In addition, buildings over ‧ square metres (m‧) occupied by public authorities and other institutions providing public services and involving many visitors will be required to display their certificate clearly to the publicLisäksi energialuokittelutodistuksen on oltava selvästi yleisön nähtävissä yli ‧ neliömetriä (m‧) käsittävissä rakennuksissa, jotka ovat julkisten viranomaisten tai muiden julkisia palveluja tarjoavien laitosten hallussa ja joissa vierailijoiden määrä on suuri
The country is overpopulated, with 1 040 people per square kilometre; it is not urbanised, and it has a very low income per head of population. This is a country that is difficult to govern because of illiteracy and a lack of roads and communications.Valtio on ylikansoitettu, ja siellä asuu 1 040 ihmistä neliökilometrillä; valtio ei ole kaupungistunut, ja siellä on erittäin alhainen tulotaso henkeä kohti. valtiota on vaikea hallita lukutaidottomuuden ja maanteiden sekä tietoliikenneyhteyksien puutteen vuoksi.
Without money, we can tell fairy tales for 1001 nights, but not a single tree or one square metre of a lake will be spared from destruction.Ilman rahaa voimme kertoa Tuhannen ja yhden yön satuja, mutta yksikään puu tai yksikään neliömetri järvessä ei säästy tuholta.
Such areas will be made up essentially of NUTS level ‧ geographic regions with a population density of less than ‧,‧ inhabitants per square kilometreTällaiset alueet muodostuvat pääasiassa NUTS ‧ tasoa vastaavista maantieteellisistä alueista, joiden väestötiheys on alle ‧,‧ asukasta/km
Table ‧ below shows in counties with more than ‧,‧ inhabitants per square kilometre the areas that the Norwegian authorities have included in the regional aid map on the basis of the flexibility rulesTaulukossa ‧ luetellaan niistä maakunnista, joissa on yli ‧,‧ asukasta neliökilometriä kohden, ne alueet, jotka Norjan viranomaiset sisällyttivät aluetukikarttaan joustavuussäännön perusteella
The counties Sør-Trøndelag and Møre og Romsdal do not have a low population density, but the parts of these counties proposed eligible for direct transport aid have a low population density (‧,‧ and ‧,‧ inhabitants per square kilometre, respectivelyVäestötiheys ei ole alhainen Sør-Trøndelagin ja Møre og Romsdalin lääneissä kokonaisuudessaan, mutta niissä läänien osissa, joita ehdotetaan suoran kuljetustuen piiriin, väestötiheys sen sijaan on alhainen (edellisessä ‧,‧ ja jälkimmäisessä ‧,‧ asukasta neliökilometriä kohti
" He was just some homeless guy, hangs around Hancock Square" Se oli joku koditon tyyppi, pyöri Hancock Squarella
It can be calculated by taking the root-mean-square of the errors of each instrumentSen voi laskea kunkin laitteen virheiden neliöllisellä keskiarvolla
Community trade mark concerned: Three dimensional mark in form of a square white tablet showing a blue four petalled floral design for goods in class ‧ (washing and bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; preparations for the washing, cleaning and care of dishes; soaps)- application NoKyseessä oleva yhteisön tavaramerkki: Kolmiulotteinen merkki, joka muodostuu neliönmuotoisesta valkoisesta tabletista, jonka pinnalla on sininen kukkakuvio, jossa on neljä terälehteä, luokkaan ‧ kuuluvia tavaroita varten (pesuaineet ja valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; astioiden pesu-, puhdistus- ja hoitovalmisteet; saippuat)- hakemus nro
total irradiance (UVA): calculated irradiance within the UVA wavelength range ‧ to ‧ nm, expressed in watts per square metre [W m-‧]kokonaisirradianssi (UVA): laskettu irradianssi UVA-aallonpituusalueella ‧-‧ nm, joka ilmaistaan watteina neliömetriä kohti [W m-‧]
Showing page 1. Found 1925 sentences matching phrase "square".Found in 1.314 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.