pronunciation: IPA: skwɛə(r) /skwɛə(r)/ , SAMPA: /skwE@(r)/ skwE@(r)      

Translations into Finnish:

 • neliö   
  (Adjective, Noun  ) [geometria]
   
  in the names of units
   
  polygon
   
  second power
   
  polygon
 • aukio   
  (Noun  ) []
   
  open space in a town
   
  An open area in a town, sometimes including the surrounding buildings.
   
  open space in a town
 • tori   
  (Noun  )
   
  open space in a town
   
  open space in a town
 • ruutu   
  (Noun  )
   
  a cell in a grid
   
  symbol on a telephone
   
  a cell in a grid
 • nelikulmainen   
  (Adjective  )
   
  shaped like a square
   
  Having the shape of a square (the polygone).
   
  shaped like a square
 • suorakulma   
  (Noun  )
   
  tool
   
  tool
 • neliöidä   
  (Verb  )
   
  geometry: to draw a square with same area as sthg else
   
  geometry: to draw a square with same area as something else
 • neliöjalka   
  (Noun  )
   
  unit of one hundred square feet
   
  unit of one hundred square feet of roof area
 • neliöön   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
   
  math: to multiply by itself
 • nähden   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
   
  at right angles to
 • potenssiin   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
   
  math: to multiply by itself
 • ratkaista   
  (Verb  )
   
  to resolve
   
  to resolve
 • risuaita   
  (Noun  )
   
  symbol on a telephone
   
  the # symbol on a telephone
 • selittää   
  (Verb  )
   
  to adjust or adapt so as to bring into harmony with something
   
  to adjust or adapt so as to bring into harmony with something
 • suoraan kulmaan   
  (Verb  )
   
  to adjust something so that aligns with or is a right angle to something else
   
  to adjust something so that aligns with or is a right angle to something else
 • suorakulmaisesti   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
   
  at right angles to
 • tavallinen   
  (Noun  )
   
  slang: socially conventional person
   
  slang: socially conventional person
 • toinen potenssi   
  (Noun  )
   
  second power
   
  second power
 • lokero   
 • maatila   
 • huone   
 • hölmö   
 • kulmamitta   
 • levy   
 • maksaa velkansa   
 • nelikulmio   
 • neliömäinen   
 • oikeanpuolinen   
 • paikka   
 • potenssi   
 • rehellinen   
 • rehti   
 • reilu   
 • ruudukko   
 • selvittää   
 • sovinnainen   
 • sovittaa   
 • suora   
 • suoraan   
 • suorakulmainen   
 • suoraviivainen   
 • tanakka   
 • tasoittaa   
 • uskollinen   
 • virittää   

Other meanings:

 
Fair.
 
A cell in a grid.
 
Used in the names of units of area formed by multiplying a unit of length by itself.
 
(North America) A dessert cut into rectangular pieces, or a piece of such a dessert.
 
socially conventional
 
(geometry) A polygon with four sides of equal length and four angles of 90 degrees; a regular quadrilateral whose angles are all 90 degrees.
 
At right angles to.
 
Honest; straightforward.
 
An open space in a town, not necessarily square in shape, often containing trees, seating and other features pleasing to the eye.
 
(mathematics) The second power of a number, value, term or expression.
 
To resolve.
 
A two dimensional polygon with four equal sides and four right angles.
 
(UK) The symbol # on a telephone; hash.
 
(academia) A mortarboard
 
Shaped like a square (the polygon).
 
An L- or T-shaped tool used to place objects or draw lines at right angles.
 
(real estate jargon) A unit of measurement of area, equal to a 10 foot by 10 foot square, ie. 100 square feet or roughly 9.3 square metres. Used in real estate for the size of a house or its rooms, though progressively being replaced by square metres in metric countries such as Australia.
 
Even; tied
 
square (e.g. metre)
 
Delimited area on a game board, a form or in a table
 
square (or cube)
 
(roofing) A unit used in measuring roof area equivalent to 100 square feet (9.29 m2) of roof area.
 
Mathematics: to multiply a value, term, or expression by itself.
 
Correctly aligned with respect to something else
 
Any simple object with four nearly straight and nearly equal sides meeting at nearly right angles.
 
(cricket) The central area of a cricket field, containing several pitches laid out next to one another - only one being used at a time.
 
(slang) A socially conventional person; typically associated with the 1950s
 
(colloquial, US) A square meal.
 
(transitive) To adjust so as to align with or place at a right angle to something else.
 
(transitive) To draw, with a pair of compasses and a straightedge only, a square with the same area as.
 
(slang) Socially conventional; boring.
 
(cricket) in line with the batsman's popping crease.
 
(transitive, mathematics) Of a value, term, or expression, to multiply by itself; to raise to the second power.
 
To adjust or adapt so as to bring into harmony with something.

Picture dictionary

aukio
aukio

Similar phrases in dictionary English Finnish. (38)

back to square one
palata takaisin lähtöruutuun
be there or be square
tule; olet; sinne; tylsä; tai
chi-square
khii toiseen
chi-square distribution
khii toiseen -jakauma
chi-square test
khii toiseen -testi
fair and square
rehellinen; rehellisesti; selvästi; puitteissa
least squares
pienin neliö; pienin neliösumma
least-squares method
pienimmän neliön menetelmä
Market Square
Kauppatori
Prešeren Square
Prešerenin aukio
public square
tori; aukio; paikka; huone
Red Square
Punainen tori
Senado Square
Largo do Senado
set square
suorakulma; kolmioviivain
square away
pois; hoitaa
square bracket
hakasulje; hakasulku
square centimeter
neliösenttimetri
square foot
neliöjalka
square inch
neliötuuma
square kilometre
neliökilometri
square matrix
neliömatriisi
square meter
neliömetri
square metre
neliömetri
square root
neliöjuuri
square sail
raakapurje
square wave
kanttiaalto
square-rigged
raakatakiloitu
T-square
T-viivain
Tiananmen Square
aukio; Taivaallisen rauhan aukio; mielenosoitus; Tiananmen
Times Square
Times Square

    Show declension

Example sentences with "square", translation memory

add example
en Now, the London Times reports that Baroness Ashton suddenly wants to drop the EU arms embargo against China, which was imposed because of the massacre in Tiananmen Square, saying it is 'a major impediment to developing stronger EU-China cooperation'.
fi Nyt London Times kertoo, että korkea edustaja Ashton haluaa yhtäkkiä poistaa Kiinalta EU:n aseidenvientikiellon, joka määrättiin Tiananmenin aukion verilöylyn vuoksi, ja sanoo, että se on "keskeinen este EU:n ja Kiinan yhteistyön vahvistamiselle".
en While there are some Member States – Denmark is one of them – that have exemplary energy saving policies with binding targets, there are others that will have to start virtually from square one.
fi Vaikka on joitakin jäsenvaltioita, kuten Tanska, jotka toimivat esimerkillisesti energian säästämiseksi ja joilla on sitovat tavoitteet, eräiden toisten jäsenvaltioiden on käytännöllisesti katsoen aloitettava nollasta.
en He works at Washington square gallery in greenwich village
fi Hän työskentelee Washington Square Galleryssa, Greenwich Villagessa
en Although this involves squaring a circle, I do have hope, and so, like Mr Bowis, I have everything.
fi Vaikka tämä vaikuttaa lähes mahdottomalta tehtävältä, minulla on kuitenkin toivoa, joten, kuten esittelijä Bowis sanoi, kaikki on mahdollista.
en Even though experts believe that animal welfare is at greater risk above a density of 30 kg per square metre, that is definitely not an absolute limit above which disaster is sure to strike.
fi Vaikka asiantuntijat uskovatkin, että eläinten hyvinvointi vaarantuu enemmän tiheyden ylittäessä 30 kiloa neliömetrillä, tämä ei todellakaan ole mikään ehdoton raja, jonka ylittäminen laukaisee katastrofin.
en And what, to flog a horse that if not dead is at this point in mortal danger of expiring, does this little square represent?
fi Ja mistä kumman turhanpäiväisestä syystä, jos mistään, tämä pieni neliö sitten on tässä?
en four persons per square metre
fi neljä henkilöä neliömetrillä
en It fits squarely within the approach outlined by the UK Secretary of State this morning in that the biggest stimulus to achieving quality of aid, to which she pledges herself, is the participation by recipients themselves in the planning, implementation and evaluation of development projects with which we seek to benefit them.
fi Se sopii suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan ministerin tänä aamuna esittämään lähestymistapaan siinä mielessä, että suurin kannustin laadukkaan avun saavuttamiseksi, johon hän sitoutuu, on se, että avun vastaanottajat osallistuvat itse niiden kehityshankkeiden suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin, joilla yritämme auttaa heitä.
en I would be grateful to you if you would kindly extend to them the warmest of welcomes and show them your support, for example in Broglie square, in Strasbourg, where one of their demonstrations will be taking place.
fi Olen kiitollinen, jos ystävällisesti otatte heidät vastaan mitä lämpimimmin ja osoitatte heille tukeanne esimerkiksi Strasbourgin Broglie-aukiolla, missä yksi mielenosoituksista järjestetään.
en We welcome the proposal not just to simplify but also improve the technical measures for stock conservation: nets with larger meshes, more selective nets with square mesh panels where appropriate and the principle of closed areas are essential principles if juvenile fish are to be given a better chance of surviving.
fi Toivotamme tietenkin tervetulleeksi myös ehdotuksen ei vain yksinkertaistaa teknisiä keinoja kantojen turvaamiseksi, vaan myös parantaa niitä: suurempisilmäiset verkot, enemmän valikoivia verkkoja, joissa on neliösilmän ikkunat, silloin kun se on järkevää, ja yhden verkon sääntö ovat tarpeellisia, jotta myös pienille kaloille annetaan mahdollisuus elää.
en You will not, of course, be able to find a solution as if by magic for what would seem to be a problem of squaring the circle.
fi Luonnollisestikaan teille ei tule olemaan mahdollista löytää kuin taikaiskusta ratkaisua ympyrän neliöimisen tapaiselle ongelmalle.
en First of all, it must be said that, today, drugs are your drugs; they are free: free to be controlled by the Mafia and organised crime, free to kill with overdoses, free to kill with Aids, free to kill in the streets and squares of our towns.
fi Heti alkuun on todettava, että nykypäivän huumausaineet ovat juuri teidän huumausaineitanne, ne on jo vapautettu: vapautettu mafian ja järjestäytyneen rikollisuuden välitettäviksi, vapautettu tappamaan liika-annoksina, vapautettu tappamaan aidsin muodossa, vapautettu tappamaan kotikaupunkien kaduilla ja toreilla.
en We need to nip this trend squarely in the bud
fi Tällainen on lopetettava alkuunsa
en Specifications of the top square mesh window
fi Troolin yläosassa olevan neliösilmäisen valikointiristikon tekniset tiedot
en – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, today is the right time to look at our economic policy from a broader viewpoint, to look squarely at the past of the Europe of the fifteen and at the future of the Europe of the twenty-five.
fi – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tänään on oikea hetki tarkastella talouspolitiikkaamme laajemmasta näkökulmasta, luoda rehellinen katsaus 15 jäsenvaltion Euroopan menneisyyteen ja 25 jäsenvaltion Euroopan tulevaisuuteen.
en effective irradiance (blue light): calculated irradiance spectrally weighted by B (λ) expressed in watts per square metre [W m-‧]
fi efektiivinen irradianssi (sininen valo): B (λ):lla spektrisesti painotettu laskettu irradianssi, joka ilmaistaan watteina neliömetriä kohti [W m-‧]
en stocking density means the total live weight of chickens which are present in a house at the same time per square metre of useable area
fi eläintiheydellä tarkoitetaan rakennuksessa samanaikaisesti läsnä olevien kanojen kokonaiselopainoa käytettävän alueen neliömetriä kohti
en Mushrooms: the total area under successive crops (basic area x number of complete harvests) should be given in square metres
fi Sienet: perättäisten kerrosten kokonaispinta-ala (pohjapinta-ala × täysien satojen lukumäärä) ilmoitetaan neliömetreinä
en You tell young Vallon, I' m going to paint...... Paradise square with his blood
fi Kerro nuorelle Vallonille, että aion maalata...... Paratiisin hänen verellään
en Mark you, this is an article that was given its current form only after the bloodbath in Peking's Tienanmen Square . Article 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
fi Huomatkaa, että tämä pykälä laadittiin nykyisessä muodossaan vasta Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn jälkeen, ja se ilmentää siis kommunistisen Kiinan niin nykyistä kuin mennyttäkin vainoharhaisuutta.
en Let them walk out into St. Peter' s Square with their heads held high
fi Antakaa heidän astella ulos Pietarinaukiolle arvokkaasti
en m‧= square metres
fi m‧= neliömetri
en Ten flat square pieces ‧ + ‧/– ‧ mm or ten substantially flat finished parts shall be subjected to testing
fi Testataan kymmenen tasomaista neliön muotoista kappaletta (‧ +‧/–‧ mm) tai kymmenen pääosin tasomaista valmista tuotetta
en There I was, staring square into the face of death
fi Katsoin kuolemaa suoraan silmiin!
en I would like to emphasise that we already have examples to illustrate that the Commission takes into account proposals from the RACs, such as the case of the French square-meshed panel, the Swedish grid and the proposed new rule under which – for safety reasons – the cod line is to be placed as far as ten metres, instead of one metre, away from the meshes of the cod end when using an onboard pump system in pelagic fisheries.
fi Haluan korostaa, että komissio voi jo osoittaa ottaneensa huomioon alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien ehdotuksia. Esimerkkejä näistä ovat Ranskan neliösilmäiset havakset, Ruotsin lajitteluverkot ja ehdotettu uusi sääntö, jonka mukaan sulkuköysi on asetettava turvallisuussyistä metrin sijasta kymmenen metrin päähän nuottaperän verkoista, kun pohjakalalajeja pyydettäessä käytetään aluksessa olevaa pumppujärjestelmää.
Showing page 1. Found 1925 sentences matching phrase "square".Found in 1.311 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.