Translations into Finnish:

 • laskentataulukko   
  (Noun  )
   
  The primary document that you use in Excel to store and work with data. A worksheet consists of cells that are organized into columns and rows; a worksheet is always stored in a workbook.
 • työkirja   
   
  sheet on which problems are worked out
 • työlista   
  (Noun  )

Other meanings:

 
a sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded
 
A piece of paper recording work planned or done on a project.
 
A sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded.
 
A single spreadsheet that contains rows and columns of data.

Similar phrases in dictionary English Finnish. (3)

column worksheet
saraketaulukko
History worksheet
historiataulukko
row worksheet
rivitaulukko

    Show declension

Example sentences with "worksheet", translation memory

add example
en This is a sensor display. To customize a sensor display click the right mouse button here and select the Properties entry from the popup menu. Select Remove to delete the display from the worksheet. %
fi Tämä on sensorinäyttö. Muokataksesi sensorinäyttöä napsauta ja pidä hiiren oikeaa painiketta pohjassa näytössä tai sen reunuksessa ja valitse Ominaisuudet-valinta ponnahdusvalikosta. Valitse Poista poistaaksesi näytön työtilasta. % ‧ Largest axis title
en In the same spirit that prevailed during the consultation, the Committee urges the Commission to promote the existence of these worksheets and to make them readily available to interested parties
fi Kuulemisvaiheessa vallinneen hyvän ilmapiirin säilyttämiseksi komitea pyytää, että komissio julkistaisi nämä luonnokset ja antaisi ne asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön
en Recalculate the value of every cell in all worksheets
fi Laske kaikkien taulujen kaikkien solujen arvot uudelleen
en In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs (b) and (d) onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance data
fi Organisaation on käytettävä yhteistä työkortti-tai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai-lomakkeille, tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin
en The file %‧ has an invalid worksheet size
fi Tiedostossa % ‧ on virheellinen työpöytätiedoston koko
en Enter the title of the worksheet here
fi Anna työtilan nimi
en Optional worksheet files to load
fi Valinnaiset haettavat työtilatiedostot
en And I want to see everybody' s worksheets out
fi Haluan nähdä kaikkien tehtävät
en Set the worksheet formatting
fi Muuttaa taulukon muotoilua
en Blank Worksheet
fi Tyhjä arkkiComment
en Work cards and worksheets may be computer generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against unauthorised alteration and a back-up electronic database which shall be updated within ‧ hours of any entry made to the main electronic database
fi Työkortit ja-lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään ‧ tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä
en General procedures i) Each NCB will be sent a single Excel file, containing four worksheets (Reports ‧ ) which include one blank template
fi Yleiset menettelytavat i) Kukin kansallinen keskuspankki lähettää yhden Excel-tiedoston, johon sisältyy neljä laskenta-arkkia (raportit ‧ ), joista yksi on tyhjä
en Select Worksheet to Open
fi Valitse tuotava työtila
en & Worksheet Properties
fi & Työtilan asetukset
en The sensor browser lists the connected hosts and the sensors that they provide. Click and drag sensors into drop zones of a worksheet or the panel applet. A display will appear that visualizes the values provided by the sensor. Some sensor displays can display values of multiple sensors. Simply drag other sensors on to the display to add more sensors
fi Sensoriselain on luettelo yhdistetyistä tietokoneista ja tunnistimista, jotka ovat käytettävissä. Valitse ja vedä haluamasi tunnistimet työtilan alueelle tai paneelin sovelmaan. Tunnistimen näytössä näkyvät tunnistimen arvot haluamallasi tavalla. Jotkin näytöt pystyvät näyttämään useiden tunnistimien tiedot yhtäaikaisesti-näihin näyttöihin voidaan liittää uusia tunnistimia vetämällä ja pudottamalla
en Use update interval of worksheet
fi Aseta työtilan päivitysväli
en Recalculate the value of every cell in the current worksheet
fi Laske taulun jokaisen solun arvo uudelleen
en Drag sensors to empty cells of a worksheet or the panel applet
fi Vedä sensoreita työtilan tai paneelin sovelman tyhjiin soluihin
en & New Worksheet
fi & Uusi työsivu
en Open Worksheet
fi & Uusi työsivu
en Import Worksheet
fi Tuo työsivu
en The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet '
fi Tiedosto % ‧ ei sisällä toimivaa työtilan määritystä. Tiedoston tulee olla tyyppiä " KSysGuardWorkSheet "
en & Export Worksheet
fi & Vie työsivu
en This is an empty space in a worksheet. Drag a sensor from the Sensor Browser and drop it here. A sensor display will appear that allows you to monitor the values of the sensor over time
fi Tämä on työtilan tyhjä osio. Voit vetää sensorin sensoriselaimesta tähän alueeseen, ja sensorinäyttö ilmestyy työsivulle. Sensorinäyttö valvoo arvoja aikajanalla
en The person or organisation shall establish a work card or worksheet system to be used and shall either transcribe accurately the maintenance data onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance data
fi Kyseisen henkilön tai organisaation on laadittava työkortti-tai työlistajärjestelmä; huoltotoimet on joko kirjoitettava siihen huolellisesti puhtaaksi tai yksittäisiin huoltotoimiin tai huoltotietoihin kuuluviin tehtäviin on viitattava täsmällisesti
Showing page 1. Found 31 sentences matching phrase "worksheet".Found in 0.705 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.