Translations into Finnish:

  • laskentataulukko   
     
    The primary document that you use in Excel to store and work with data. A worksheet consists of cells that are organized into columns and rows; a worksheet is always stored in a workbook.

Other meanings:

 
a sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded
 
A piece of paper recording work planned or done on a project.
 
A sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded.
 
A single spreadsheet that contains rows and columns of data.

Similar phrases in dictionary English Finnish. (3)

column worksheet
saraketaulukko
History worksheet
historiataulukko
row worksheet
rivitaulukko

    Show declension

Example sentences with "worksheet", translation memory

add example
en Blank Worksheet
fi Tyhjä arkkiComment
en Worksheet Properties
fi Työtilan asetukset
en Use update interval of worksheet
fi Aseta työtilan päivitysväli
en Open Worksheet
fi & Uusi työsivu
en & New Worksheet
fi & Uusi työsivu
en Optional worksheet files to load
fi Valinnaiset haettavat työtilatiedostot
en Enter the title of the worksheet here
fi Anna työtilan nimi
en The Committee understands that the Commission has, since publishing the Action Plan, elaborated in a series of worksheets, more precise targets and timetables for specific actions
fi Komissio on kuuleman mukaan luonnostellut toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen tarkempia tavoitteita ja aikatauluja erityistoimille
en This is an empty space in a worksheet. Drag a sensor from the Sensor Browser and drop it here. A sensor display will appear that allows you to monitor the values of the sensor over time
fi Tämä on työtilan tyhjä osio. Voit vetää sensorin sensoriselaimesta tähän alueeseen, ja sensorinäyttö ilmestyy työsivulle. Sensorinäyttö valvoo arvoja aikajanalla
en Drag sensors to empty cells of a worksheet or the panel applet
fi Vedä sensoreita työtilan tai paneelin sovelman tyhjiin soluihin
en And I want to see everybody' s worksheets out
fi Haluan nähdä kaikkien tehtävät
en Complex maintenance tasks shall be transcribed onto the work cards or worksheets and subdivided into clear stages to ensure a record of the accomplishment of the complete maintenance task
fi Monimutkaiset huoltotehtävät olisi kirjattava työkorteille tai-lomakkeille ja jaettava selkeisiin vaiheisiin sen varmistamiseksi, että jokaisen huoltotehtävän suorituksesta tehdään merkintä
en In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs (b) and (d) onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance data
fi Organisaation on käytettävä yhteistä työkortti-tai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai-lomakkeille, tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin
en Work cards and worksheets may be computer generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against unauthorised alteration and a back-up electronic database which shall be updated within ‧ hours of any entry made to the main electronic database
fi Työkortit ja-lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään ‧ tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä
en Where the organisation provides a maintenance service to an aircraft operator who requires their work card or worksheet system to be used then such work card or worksheet system may be used
fi Jos organisaatio antaa huoltopalvelua sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka vaatii oman työkortti-tai työlomakejärjestelmänsä käyttöä, voidaan käyttää lentotoiminnan harjoittajan työkortti-tai työlomakejärjestelmää
en Select Worksheet to Open
fi Valitse tuotava työtila
en This is a sensor display. To customize a sensor display click the right mouse button here and select the Properties entry from the popup menu. Select Remove to delete the display from the worksheet. %
fi Tämä on sensorinäyttö. Muokataksesi sensorinäyttöä napsauta ja pidä hiiren oikeaa painiketta pohjassa näytössä tai sen reunuksessa ja valitse Ominaisuudet-valinta ponnahdusvalikosta. Valitse Poista poistaaksesi näytön työtilasta. % ‧ Largest axis title
en The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet '
fi Tiedosto % ‧ ei sisällä toimivaa työtilan määritystä. Tiedoston tulee olla tyyppiä " KSysGuardWorkSheet "
en Import Worksheet
fi Tuo työsivu
en & Worksheet Properties
fi & Työtilan asetukset
en & Export Worksheet
fi & Vie työsivu
en The organisation shall provide a common work card or worksheet system to be used throughout relevant parts of the organisation
fi Organisaation on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että vaurioiden arvioinnissa toimitaan asianmukaisesti ja käytetään vain hyväksyttyjä korjaustietoja
en General procedures i) Each NCB will be sent a single Excel file, containing four worksheets (Reports ‧ ) which include one blank template
fi Yleiset menettelytavat i) Kukin kansallinen keskuspankki lähettää yhden Excel-tiedoston, johon sisältyy neljä laskenta-arkkia (raportit ‧ ), joista yksi on tyhjä
en In the same spirit that prevailed during the consultation, the Committee urges the Commission to promote the existence of these worksheets and to make them readily available to interested parties
fi Kuulemisvaiheessa vallinneen hyvän ilmapiirin säilyttämiseksi komitea pyytää, että komissio julkistaisi nämä luonnokset ja antaisi ne asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön
en Set the worksheet formatting
fi Muuttaa taulukon muotoilua
Showing page 1. Found 31 sentences matching phrase "worksheet".Found in 0.417 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.