Translations into Finnish:

  • laskentataulukko   
     
    The primary document that you use in Excel to store and work with data. A worksheet consists of cells that are organized into columns and rows; a worksheet is always stored in a workbook.

Other meanings:

 
a sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded
 
A piece of paper recording work planned or done on a project.
 
A sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded.
 
A single spreadsheet that contains rows and columns of data.

Similar phrases in dictionary English Finnish. (3)

column worksheetsaraketaulukko
History worksheethistoriataulukko
row worksheetrivitaulukko

    Show declension

Example sentences with "worksheet", translation memory

add example
Open Worksheet& Uusi työsivu
Recalculate the value of every cell in all worksheetsLaske kaikkien taulujen kaikkien solujen arvot uudelleen
Worksheet PropertiesTyötilan asetukset
Recalculate the value of every cell in the current worksheetLaske taulun jokaisen solun arvo uudelleen
In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs (b) and (d) onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance dataOrganisaation on käytettävä yhteistä työkortti-tai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai-lomakkeille, tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin
The sensor browser lists the connected hosts and the sensors that they provide. Click and drag sensors into drop zones of a worksheet or the panel applet. A display will appear that visualizes the values provided by the sensor. Some sensor displays can display values of multiple sensors. Simply drag other sensors on to the display to add more sensorsSensoriselain on luettelo yhdistetyistä tietokoneista ja tunnistimista, jotka ovat käytettävissä. Valitse ja vedä haluamasi tunnistimet työtilan alueelle tai paneelin sovelmaan. Tunnistimen näytössä näkyvät tunnistimen arvot haluamallasi tavalla. Jotkin näytöt pystyvät näyttämään useiden tunnistimien tiedot yhtäaikaisesti-näihin näyttöihin voidaan liittää uusia tunnistimia vetämällä ja pudottamalla
& Remove Worksheet& Poista työsivu
The file %‧ has an invalid worksheet sizeTiedostossa % ‧ on virheellinen työpöytätiedoston koko
Import WorksheetTuo työsivu
The Committee understands that the Commission has, since publishing the Action Plan, elaborated in a series of worksheets, more precise targets and timetables for specific actionsKomissio on kuuleman mukaan luonnostellut toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen tarkempia tavoitteita ja aikatauluja erityistoimille
Blank WorksheetTyhjä arkkiComment
General procedures i) Each NCB will be sent a single Excel file, containing four worksheets (Reports ‧ ) which include one blank templateYleiset menettelytavat i) Kukin kansallinen keskuspankki lähettää yhden Excel-tiedoston, johon sisältyy neljä laskenta-arkkia (raportit ‧ ), joista yksi on tyhjä
Use update interval of worksheetAseta työtilan päivitysväli
Where the organisation provides a maintenance service to an aircraft operator who requires their work card or worksheet system to be used then such work card or worksheet system may be usedJos organisaatio antaa huoltopalvelua sellaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka vaatii oman työkortti-tai työlomakejärjestelmänsä käyttöä, voidaan käyttää lentotoiminnan harjoittajan työkortti-tai työlomakejärjestelmää
Drag sensors to empty cells of a worksheet or the panel appletVedä sensoreita työtilan tai paneelin sovelman tyhjiin soluihin
This is a sensor display. To customize a sensor display click the right mouse button here and select the Properties entry from the popup menu. Select Remove to delete the display from the worksheet. %Tämä on sensorinäyttö. Muokataksesi sensorinäyttöä napsauta ja pidä hiiren oikeaa painiketta pohjassa näytössä tai sen reunuksessa ja valitse Ominaisuudet-valinta ponnahdusvalikosta. Valitse Poista poistaaksesi näytön työtilasta. % ‧ Largest axis title
Work cards and worksheets may be computer generated and held on an electronic database subject to both adequate safeguards against unauthorised alteration and a back-up electronic database which shall be updated within ‧ hours of any entry made to the main electronic databaseTyökortit ja-lomakkeet voidaan tehdä tietokoneella ja säilyttää sähköisessä tietokannassa, mikäli ne suojataan riittävästi luvattomilta muutoksilta ja luodaan varmistustietokanta, joka päivitetään ‧ tunnin kuluessa jokaisesta päätietokantaan tehdystä merkinnästä
& New Worksheet& Uusi työsivu
& Worksheet Properties& Työtilan asetukset
The organisation shall provide a common work card or worksheet system to be used throughout relevant parts of the organisationOrganisaation on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että vaurioiden arvioinnissa toimitaan asianmukaisesti ja käytetään vain hyväksyttyjä korjaustietoja
The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet 'Tiedosto % ‧ ei sisällä toimivaa työtilan määritystä. Tiedoston tulee olla tyyppiä " KSysGuardWorkSheet "
Select Worksheet to OpenValitse tuotava työtila
In the same spirit that prevailed during the consultation, the Committee urges the Commission to promote the existence of these worksheets and to make them readily available to interested partiesKuulemisvaiheessa vallinneen hyvän ilmapiirin säilyttämiseksi komitea pyytää, että komissio julkistaisi nämä luonnokset ja antaisi ne asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön
Set the worksheet formattingMuuttaa taulukon muotoilua
& Export Worksheet& Vie työsivu
Showing page 1. Found 31 sentences matching phrase "worksheet".Found in 1.068 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.