pronunciation: IPA: hɑːd /hɑɹd/ /hɑːd/ hɑɹd , SAMPA: /hArd/ hArd hA:d /hA:d/        

Translations into Hungarian:

 • kemény   
  (Adjective  )
   
  resistant to pressure
   
  resistant to pressure
   
  resistant to pressure
 • nehéz   
  (Adjective  )
   
  Requiring a lot of effort to do or understand
   
  requiring a lot of effort to do or understand
   
  requiring a lot of effort to do or understand
 • bonyolult   
 • kíméletlen   
 • könyörtelen   
 • zord   
 • erős   
 • erősen   
 • fáradhatatlan   
 • fáradságos   
 • fárasztó   
 • gyorsan   
 • irgalmatlan   
 • kegyetlen   
 • keményen   
 • keményre   
 • keserves   
 • kitartó   
 • kitartóan   
 • kényszermunka   
 • nehezen   
 • rideg   
 • rossz   
 • szigorú   
 • szilárd   
 • szorgalmas   
 • szívtelen   
 • éles   

Other meanings:

 
(manner) With difficulty.
 
of water, high in dissolved calcium compounds
 
(slang, vulgar, of a male) Sexually aroused.
 
(of a person) , severe, harsh, unfriendly, brutal.
 
(nautical) A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
 
Absolutely not open for interpretation.
 
Resistant to pressure.
 
(manner) With much force or effort.
 
demanding a lot of effort to endure
 
Of water, high in dissolved calcium compounds.
 
(to) congeal
 
Of a person, severe, unfriendly.
 
Unquestionable.
 
(physics) Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
 
(bodybuilding) Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise.
 
Demanding a lot of effort to endure.
 
hard (life)
 
unquestionable
 
Of drink, strong.
 
severe, of a person
 
Of an alcoholic beverage, containing a high percentage of alcohol.
 
Requiring a lot of effort to do or understand.
 
(archaic and nautical) Near, close.
 
of drink: strong
 
(manner) Compactly.
 
(of a road intersection) Having a comparatively larger or a ninety-degree angle.
 
tight(ly)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (50)

A Hard Day’s Night
A Hard Day’s Night
breathe hard
zihál; liheg
Christian Rock Hard
Keresztény rock
Die Hard
Drágán add az életed!
Die Hard with a Vengeance
Die Hard – Az élet mindig drága
differencing virtual hard disk
virtuális különbséglemez
dynamically expanding virtual hard disk
dinamikusan bővülő virtuális merevlemez
Edit Virtual Hard Disk Wizard
Virtuálislemez-szerkesztő varázsló
fixed-size virtual hard disk
rögzített méretű virtuális merevlemez
hard affinity
processzoraffinitás
hard and fast
merev; szigorú
hard cash
készpénz; ércpénz; fémpénz
hard cheese
kemény sajt; keménysajt
hard cider
almabor
hard clams
kemény kagyló
hard coal
kőszén; feketeszén
hard currency
nemes valuta
hard delete
végleges törlés
hard disk
winchester; lemezegység; merevlemez
hard disk drive
merevlemezes meghajtó; merevlemez
hard drink
pálinka; szeszes ital; szesz
hard drive
merevlemez
hard energy
kemény energia
hard fibres
struktúrális rost; keményrost
hard labor
kényszermunka
hard labour
kényszermunka
hard link
rögzített hivatkozás
hard liquor
szesz; pálinka; szeszes ital
hard luck
pech; balszerencse
hard maple
Acer saccharum; kemény juhar; cukorjuhar
hard mount
ciklikus felcsatolás
hard of hearing
nagyothalló
hard quota
szigorú kvóta
hard reset
hardveres újraindítás
hard rime
zúzmara; dér
Hard Rock
Kemény rock
hard roe
halikra
hard shoulder
leállósáv; útpadka
hard to please
nagyigényű
hard water
vízkeménység
hard wheat
keménybúza; durumbúza
hard work
nehéz munka
hard-boiled
kemény; keményre főtt
hard-coded
nem változtatható
It’s a Hard Life
It’s a Hard Life
John Wesley Harding
John Wesley Harding
Live Free or Die Hard
Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed
New Virtual Hard Disk Wizard
Új virtuális merevlemez varázsló

    Show declension

Example sentences with "hard", translation memory

add example
en He works so hard
hu Annyira keményen dolgozik
en In the light of the findings of the assessment report, it is appropriate to require that products authorised for industrial use must be used with appropriate personal protective equipment and that instructions are provided to indicate that treated timber must be stored after treatment on impermeable hard standing to prevent direct losses to soil and allow losses to be collected for re-use or disposal, in accordance with Article ‧(i)(d) of Directive ‧/‧/EC
hu Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló előírni azt, hogy az ipari felhasználásra szánt termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kelljen használni, valamint azt, hogy utasításokat nyújtsanak arra vonatkozóan, hogy a kezelt faárut a kezelést követően kemény, nem áteresztő helyen kell tárolni a talajba irányuló közvetlen veszteségek elkerülése és a veszteségek újrahasználatra és ártalmatlanításra való összegyűjtésének lehetővé tétele céljából a ‧/‧/EK rendelet ‧. cikke bekezdése i. pontjának d) alpontjával összhangban
en the purchase of books and other works in hard copy and/or in electronic form for the library
hu könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára
en You want to look like you' ve been rode hard... and put away wet when you' re my age?
hu Azt akarod, hogy olyan legyél mint aki szét hajtotta magát... mikor annyi leszel mint én?
en Due to this difference in bioavailability, ‧ mg emtricitabine administered as the oral solution should provide similar plasma levels to those observed after administration of one ‧ mg emtricitabine hard capsule
hu A kemény kapszula, illetve belsőleges oldat formájában alkalmazott emtricitabin biohasznosulása közötti különbségek következtében ‧ mg belsőleges oldat alkalmazásával biztosítható az egy darab ‧ mg-os kemény kapszula bevétele után mért plazmaszint
en Is there any cause in Nature that make these hard-hearts.
hu A természetben van-e az ok, mely szíveiket ily keménnyé teszi.
en "I call this hard news," he said, "for reasons I've discussed erenow.
hu Nem tudom, hogyan beszéljek erről kezdte a lovag.
en Either civilization was hard on eyes, or maybe humans in prehistory had not lived long enough for eye trouble to rob them of game.
hu A civilizáció megviselte a szemet- de az is lehet, hogy az ősemberek nem éltek elég hosszú ideig ahhoz, hogy kifejlődjenek a szemproblémáik.
en It might be a little hard to hold your breath long enough to get rid of a full suit of armour, though.'
hu Viszont ha egy teljes vértezetet akarsz lehámozni magadról, elég nehezen tudod annyi ideig visszatartani a lélegzetedet.
en "Well, Mr. Thomas, while I'm in favor of education, I couldn't in good conscience recommend a university career in anything but the hard sciences.
hu - Nos, Mr. Thomas, bár egyértelműen támogatom a továbbtanulást, nem tudom jó szívvel ajánlani az egyetemi karriert, kizárólag a műszaki tudományok terén.
en The good, charitable gentleman encouraged them to quit the Place for fear they should be cut off from any retreat at all by the violence of the distemper; but whither they should go, that he found very hard to direct them to.
hu A nyájas és jótékony uraság is arra biztatta őket, hagyják el ezt a helyet, mert félő, hogy a járvány elharapódzása következtében a menekülés minden útja hamarosan lezárul előttük, de hogy merre menjenek, azt illetően nemigen tudott tanáccsal szolgálni.
en If the panels and components, etc., are covered with materials softer than ‧ shore A hardness, the procedure for measuring the projections described above shall apply only after removal of such materials
hu Ha a falak, szerkezeti részek stb. ‧ Shore A értéknél kisebb keménységű anyaggal vannak bevonva, akkor a kiálló részek fentiek szerinti méréséhez ezeket az anyagokat el kell távolítani
en However hard it is for you, believe me, it is more terrible for me."
hu Akármilyen nehéz is önnek, nekem, higgye el, még nehezebb.
en It is hard to fill a cup which is already full
hu De nehéz tőlteni a kehelybe, ami már tele van
en Now I know this is your first case and you' re trying real hard to impress all your fucking friends, but I really need you to start finding me some suspects and stop wasting my time confirming the innocent ones
hu Tudom, hogy ez az első ügyed, és igyekszel jó benyomást tenni a kibaszott barátaidra, de nekem az kell, hogy találj egy gyanúsítottat, és ne fecséreld az időmet azzal, hogy bizonyítod, kik ártatlanok
en "Yes, it is he that has thrown us the ladder," said the engineer, in a voice so strange, that it was hard to say whether he was in earnest or not.
hu A mérnök ezt olyan különös hangsúllyal jelentette ki, hogy szinte nem is tudták, komolyan gondolja-e, vagy csak tréfából mondja.
en So, I' m sure you can imagine sometimes the guy gets a hard- on
hu Gondolom, el tudod képzelni, hogy a pasiknak néha feláll közben
en Had to work twice as hard as everybody else, be twice as good
hu Kétszerte keményebben kellett dolgozzon, mint bárki más és kétszer jobb kellett legyen náluk
en hard gastro-resistant capsules ‧ hard gastro-resistant capsules
hu gyomornedv-ellenálló kemény kapszula, ‧ gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
en Despite all that, they now stood around as if stunned by a hard blow to the face.
hu Mindezek ellenére most úgy álltak ott, mint akiket hirtelen keményen orrba vágtak.
en Owen stamped on the brake with both feet, throwing them forward into their harnesses again, this time hard enough to lock them.
hu Owen mindkét lábbal beletaposott a fékbe, amitől ismét előrelódultak, ezúttal akkora erővel, hogy az öv megszorult.
en It will be hard news for Frodo, if he lives to hear it; and hard too for the old hobbit who waits in Rivendell.
hu Fájni fog Frodónak, ha hallja, ha megéri, hogy valaha is hírét vegye, és az öreg hobbitnak is, aki ott vár Völgyzugolyban.
en The King's son went into the chamber where the Golden Bird was shut up in a wooden cage, whilst a golden one stood hard by; and the three golden apples lay about the room.
hu A királyfi végigment a szobákon, a legeslegutolsóban bent ült az aranymadár a hitvány fakalitkában, amellett meg ott csillogott a fényes aranykalitka; a három aranyalma pedig szanaszét hevert a szobában.
en And it wasn' t hard to figure out who she was
hu És nem volt nehéz rájönni...... hogy ki is ő
en We all know by now who is going to be paying for this: the hard-pressed taxpayer and obviously - and as usual disproportionately - the British taxpayer.
hu Már mindannyian tudjuk, ki fizeti majd mindezt. az egyre inkább kiszipolyozott adófizető és nyilvánvalóan - a szokásos aránytalanul nagy részt - a brit adófizető.
Showing page 1. Found 18480 sentences matching phrase "hard".Found in 3.059 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.