pronunciation: IPA: hɑːd /hɑɹd/ /hɑːd/ hɑɹd , SAMPA: /hArd/ hArd hA:d /hA:d/        

Translations into Hungarian:

 • nehéz   
  (Adjective  )
   
  Requiring a lot of effort to do or understand
   
  requiring a lot of effort to do or understand
 • kemény   
  (Adjective  )
   
  resistant to pressure
   
  resistant to pressure
 • bonyolult   
 • erős   
 • erősen   
 • fáradhatatlan   
 • fáradságos   
 • fárasztó   
 • irgalmatlan   
 • kegyetlen   
 • keményen   
 • keményre   
 • keserves   
 • kitartó   
 • kíméletlen   
 • könyörtelen   
 • nehezen   
 • rideg   
 • rossz   
 • szigorú   
 • szilárd   
 • szorgalmas   
 • szívtelen   
 • zord   
 • éles   

Other meanings:

 
(manner) With difficulty.
 
of water, high in dissolved calcium compounds
 
(slang, vulgar, of a male) Sexually aroused.
 
(of a person) , severe, harsh, unfriendly, brutal.
 
(nautical) A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
 
Absolutely not open for interpretation.
 
Resistant to pressure.
 
(manner) With much force or effort.
 
demanding a lot of effort to endure
 
Of water, high in dissolved calcium compounds.
 
(to) congeal
 
Of a person, severe, unfriendly.
 
Unquestionable.
 
(physics) Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
 
(bodybuilding) Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise.
 
Demanding a lot of effort to endure.
 
hard (life)
 
unquestionable
 
Of drink, strong.
 
severe, of a person
 
Of an alcoholic beverage, containing a high percentage of alcohol.
 
Requiring a lot of effort to do or understand.
 
(archaic and nautical) Near, close.
 
of drink: strong
 
(manner) Compactly.
 
(of a road intersection) Having a comparatively larger or a ninety-degree angle.
 
tight(ly)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (50)

Christian Rock Hard
Keresztény rock
Die Hard
Drágán add az életed!
Die Hard with a Vengeance
Die Hard – Az élet mindig drága
differencing virtual hard disk
virtuális különbséglemez
dynamically expanding virtual hard disk
dinamikusan bővülő virtuális merevlemez
Edit Virtual Hard Disk Wizard
Virtuálislemez-szerkesztő varázsló
fixed-size virtual hard disk
rögzített méretű virtuális merevlemez
hard affinity
processzoraffinitás
hard and fast
merev; szigorú
hard cash
készpénz; ércpénz; fémpénz
hard cheese
kemény sajt; keménysajt
hard cider
almabor
hard clams
kemény kagyló
hard coal
kőszén; feketeszén
hard delete
végleges törlés
hard disk
winchester; lemezegység; merevlemez
hard disk drive
merevlemezes meghajtó; merevlemez
hard drink
szeszes ital; szesz
hard drive
merevlemez
hard energy
kemény energia
hard fibres
keményrost
hard labor
kényszermunka
hard labour
kényszermunka
hard link
rögzített hivatkozás
hard liquor
szesz; pálinka; szeszes ital
hard luck
pech; balszerencse
hard maple
kemény juhar; cukorjuhar
hard mount
ciklikus felcsatolás
hard of hearing
nagyothalló
hard quota
szigorú kvóta
hard reset
hardveres újraindítás
Hard Rock
Kemény rock
hard shoulder
leállósáv; útpadka
hard water
vízkeménység
hard wheat
keménybúza; durumbúza
hard work
nehéz munka
hard-boiled
kemény; keményre főtt
hard-coded
nem változtatható
hard-faced
szigorú arcvonású
hard-headed
józan; keményfejű; gyakorlatias; konok
hard-hearted
szívtelen; irgalmatlan; könyörtelen; kíméletlen
hard-shell
csonthéjas
hard-to-dispose-of waste
nehezen ártalmatlanítható hulladék
hard-working
szorgalmas; dolgos
hardness
nehézség; keménység (szilárdság)
Live Free or Die Hard
Die Hard 4.0 – Legdrágább az életed
New Virtual Hard Disk Wizard
Új virtuális merevlemez varázsló

    Show declension

Example sentences with "hard", translation memory

add example
en A child was lifted next to do the same; and the old bald man came, heavy with his big belly making it hard, but he bent to give the kiss, whispering hoarsely for everyone to hear, `Good-bye, darlin'.'
hu Utána egy kisgyermeket emeltek föl a koporsóhoz; jött a kopasz öregember, akinek a potrohával kellett megküzdenie, de mégis lehajolt, hogy csókot adhasson a holtnak, és olyan reszelősen súgta, hogy mindenki hallhatta: Isten veled, angyal.
en Cometh, however, the hard winter, the stream-tamer, then learn even the wittiest distrust, and verily, not only the simpletons then say: "Should not everything - STAND STILL?"
hu S ha eljő a kemény tél, a folyó - állatszelidítője: akkor még a legélesebb elméjűek is megtanulnak gyanakodni; és, valóban, nemcsak az együgyüek mondják akkoron: "Nem áll-e minden?"
en She sewed industriously at making clothes for all the folk of the household, from Uriens down to Maline's newest baby, but it was hard on her eyes to do fine needlework; in the winter she had no access to fresh herbs and plants, and could do little with brewing simples and medicines.
hu Szorgalmasan varrt, új ruhát készített a ház minden lakójának Urienstől Maline újszülöttjéig, de az aprólékos munkát rosszul bírta a szeme; télen nem juthatott hozzá friss gyógynövényekhez, nemigen főzhetett orvosságot.
en This should be the overriding message of next month's European Council: an active European Union, looking to the future, working hard for the benefit of citizens and deserving of the confidence of those citizens.
hu Ennek kell a következő hónapban megrendezett Európai Tanács elsőrendű üzenetének lennie: tevékeny Európai Unió, amely a jövőbe tekint, keményen dolgozik a polgárok érdekében, és megérdemli polgárainak bizalmát.
en on behalf of the ALDE Group. - Mr President, times are hard for the European economy and for the European project as a whole.
hu az ALDE képviselőcsoport nevében. - Tisztelt elnök úr! Kemény időket él meg az európai gazdaság és a közös Európa projekt is.
en Urges the EU to work hard for the adoption of the Model Nuclear Weapons Convention that has already been deposited at the UN and which could provide a framework of steps within a legally binding disarmament process
hu sürgeti az EU-t, hogy dolgozza ki egy olyan nukleáris fegyverekre vonatkozó mintaegyezmény elfogadását, amilyet az ENSZ-hez már benyújtottak, és amely megadná a jogilag kötelező erejű leszerelési folyamat lépéseinek keretét
en And I know it' s hard for you to come here like this
hu Ide eljönni is nehéz lehetett
en I find it hard to sympathize with you for wishing you had all your slaves back."
hu Nem érthetek veletek egyet, amikor azt kéritek, hogy kapjátok vissza a szolgáitokat.
en This text is hard to read.
hu Ezt a szöveget nehéz olvasni.
en It seemed too hard too much.
hu Ez túl keménynek, túl soknak tűnt.
en Gurgling, fighting for air, Magelord Eth reeled in his saddle, and felt something torn from his belt before the dark ground came up hard to hit him in the side of the head, and the Realms spun away from him, forever....
hu Hörögve és levegőért kapkodva Eth Máguslord kifordult a nyeregből és érezte, hogy valami kiszakad az övéből mielőtt a sötét föld közelebb ugrott, hogy keményen eltalálja a fejét és elvegye tőle a Birodalmakat, örökre...
en Well, maybe one day you' il wake up and life without lucas ain' t that hard to face
hu Hát, talán egy nap, amikor reggel felébredsz, rájösz, hogy nem is olyan nehéz Lucas nélkül élned
en The stars-hard, glittering, embracing her as though she were one of their own.
hu A kemény, villogó csillagok úgy ölelték magukhoz, mintha közéjük tartozna.
en I thought I should go over Aubrey' s hard drive one more time, right?
hu Úgy gondoltam, még egyszer végignézem Aubrey gépét.Látod?
en Why is it so hard for that farmer to see what is right in front of his face?
hu Miért nem veszi észre a gazda azt, ami ott van az orra előtt?
en Resisting the urge to give Ron a good hard poke in the back of the head, he finally reached the table and sat down at it.
hu Sikerült leküzdenie a kísértést, hogy egy jókora tockost adjon barátjának; inkább folytatta útját a szabad asztal felé, s végül szerencsésen el is érte azt.
en With its grisly freight of frozen body parts still nestled in the freezer drawer, the Frigidaire slid past me and crashed into the wall hard enough to make the studs crack behind the plaster.
hu Ha nem csúszom meg, végem, mivel a megfagyasztott testrészekkel teletömött, hatalmas súlyú fagyasztó éppen mellettem haladt el, és olyan keményen vágódott a falba, hogy a járomfák megrepedtek a vakolat alatt.
en She did not look at her husband, and was evidently in haste to have everything out, however hard it might be for her.
hu - Nem nézett az urára, nyilván sietett, akármilyen nehezére esett is, mindent kimondani.
en "Since the tragedy, Mr. Holmes, there have come to my ears several incidents which are hard to reconcile with the settled order of Nature."
hu A tragédia óta, Mr. Holmes, több olyan eset jutott tudomásomra, amely nehezen egyeztethető össze az általunk ismert természeti törvényekkel
en Sometimes thinking very hard made something happen to him.
hu Néha, amikor nagyon erősen gondolt valamire, furcsa dolog történt vele.
en Surely we can come down hard on the Hungarians if they' re snatching Americans up off the streets of Budapest
hu Igen is fel kell lépnünk a magyarok ellen, ha amerikaiakat visznek el az utcáról!
en Tie us up in the cold hard lands and leave us, gollum, gollum.'
hu Megkötözni minket ész itt hagyni, ezen a hideg helyen ész vidéken, gollam, gollam.
en "We have thought long and hard on that."
hu Ezen mi már régóta, és kitartóan gondolkodunk.
en Raych said, "Yes, mum," and swallowed hard, but Dors caught his eye and her lips silently mouthed: "Fork."
hu - Igen, néni - nyelt nagyot Raych, ám Dors elkapta a tekintetét, és ajkával hangtalanul formálta a szót: villa.
en He was already hard- ening himself against their debilitating presence.
hu Jó előre a holtak elgyengítő jelenléte ellenében acélozta saját akaratát.
Showing page 1. Found 18480 sentences matching phrase "hard".Found in 2.917 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.