pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
reveal (i.e. a secret)
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
to uncover
 
To make known something heretofore kept secret.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

revealing
jellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
en The investigation revealed that users purchased a significant portion of their products, including the high permeable types, from the Community industry and that the continuous price pressure caused by the dumped imports may lead to plant closures in the Community
hu A vizsgálat kimutatta, hogy a felhasználók termékeik jelentős részét- beleértve a nagymértékben áteresztő típusokat is- a közösségi iparágtól szerezték be, valamint hogy a dömpingelt behozatal által okozott folyamatos inflációs nyomás üzemek bezárásához vezethet a Közösségben
en This study reveals that Deutsche Telekom also experienced spread inversions, but they were of short duration only and on a much smaller scale
hu Ez a tanulmány azt mutatja, hogy Deutsche Telekomnál is előfordult hitelkamatmutató-inverziók (spreads inversions), de ezek időtartama rövidtávú volt, mértékük pedig jóval kisebb
en Examination of the second question has not revealed anything which might affect the validity of Article ‧ of Regulation No
hu Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második kérdés vizsgálata során nem merült fel olyan körülmény, amely a ‧/‧ rendelet ‧. cikkének érvényességét érintené
en Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, and toxicity to reproduction
hu A hagyományos-farmakológiai biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási és reprodukciós toxicitási-vizsgálatokból származó nem-klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre
en The faces of the jurors reveal nothing.
hu Arcuk nem árul el semmit.
en The rug blinked back at him reproachfully, and then fell away to reveal a tall, gaunt, white-bearded man in worn robes.
hu A szőnyeg szemrehányóan tekintett vissza rá, majd lassan alakot öltött: egy magas, ösztövér, fehér szakállú férfi jelent meg előtte, viseletes köpenyben.
en Statistical control data from the competent authorities in the Member States on deviations in feed samples have revealed that substantial changes need to be made to the parameters set out in Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ in order to consider the scientific and technological developments in sampling and analytical methods
hu A tagállamok illetékes hatóságaitól származó, a takarmányminták különbségeire vonatkozó statisztikai ellenőrzési adatok tanúsága szerint a ‧/‧/EK rendelet IV. mellékletében foglalt paraméterek jelentős módosítására van szükség annak érdekében, hogy a mintavételi és analitikai módszerekben tükröződjön a tudományos és technológiai fejlődés
en Organizations may deny or limit access to the extent that granting it would reveal its own confidential commercial information as defined above, such as marketing inferences or classifications generated by the organization, or the confidential commercial information of another where such information is subject to a contractual obligation of confidentiality in circumstances where such an obligation of confidentiality would normally be undertaken or imposed
hu A szervezet megtagadhatja vagy korlátozhatja a hozzáférést, amennyiben annak engedélyezése a fent meghatározott saját bizalmas kereskedelmi információját-mint például a szervezet által létrehozott marketingkövetkeztetéseket vagy osztályozásokat, vagy mások bizalmas kereskedelmi információját-feltárná, amennyiben az ilyen információ szerződéses titoktartási kötelezettség alá tartozik olyan körülmények között, ahol az ilyen titoktartási kötelezettséget normál esetben vállalnák vagy előírnák
en Or if there was, he wasn't about to reveal it over the Net link.
hu Ha rá is jött valamire, nem akarta a számítógépen közölni.
en Most of his upper armour had fallen away, revealing the blue-green of his veins and arteries tracking branching paths beneath the thin, hairless skin of his chest.
hu Páncélzata nagy része elmaradt valahol, így láthatóvá váltak a mellkasa szőrtelen, vékony bőrén áttetsző, szerteágazó, lüktető kék erek.
en Can it be that at the supreme moment the Pendulum will reveal that the Umbilicus Mundi is at Alamut?"
hu Nem azt deríti ki akkor a végső pillanatban az Inga, hogy Alamutban van a Világ Köldöke?
en I told you that the universe he/she would reveal us the... the... road.For that this doesn' t work?
hu Azt mondják, az Univerzum felsorakozik és kinyilatkoztatja hogy a helyes úton járunk
en Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, repeated dose toxicity, genotoxicity, carcinogenic potential, toxicity to reproduction
hu A hagyományos – farmakológiai biztonságossági, ismételt dózis toxicitási, genotoxicitási, carcinogenitási, reprodukciós toxicitási – vizsgálatokból származó nem-klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre
en Golovko had just revealed a secret of his own, though not a surprising one.
hu Golovko most fedett fel egy általa ismert titkot, bár az nem volt túlságosan meglepő.
en The most recent messenger ship from outside revealed no trace of another spacefaring civilization coming to life.
hu A legutóbbi, kívülről érkező földerítőhajó arról számolt be, hogy nyomtalanul eltűnt egy kialakulóban lévő másik, űrjáró civilizáció.
en whereas Parliament has considered that it would be legitimate for it to make use of its powers under Article ‧ of the EC Treaty, if this proved necessary in order to put an end to a serious infringement of Community law which has been revealed in the course of examination of a petition and where a significant difference of interpretation persists, despite efforts to resolve it, between Parliament and the Commission, as regards the action required under Community law for the protection of citizens’ rights in the case concerned
hu mivel a Parlament úgy véli, hogy jogszerűen élhet az EK-Szerződés ‧. cikke által biztosított jogával, amennyiben az szükségesnek bizonyul ahhoz, hogy véget vessen a közösségi jog súlyos megsértésének, amire egy petíció vizsgálata során derült fény, és ha a Parlament és a Bizottság között az annak feloldására tett erőfeszítések ellenére továbbra is komoly értelmezésbeli különbség áll fenn azzal kapcsolatban, hogy a közösségi jog értelmében milyen fellépésre van szükség a polgárok jogainak megvédéséhez az adott ügy kapcsán
en Moreover, the investigation also revealed that the imports from both these countries had an increasing trend in the period considered
hu A vizsgálat feltárta továbbá, hogy az e két országból származó behozatalok növekvő tendenciát mutattak a figyelembe vett időszakban
en Where the results of the assessment referred to in Article ‧ reveal a risk to workers
hu Ha a ‧. cikkben említett becslés a munkavállalók egészségét vagy biztonságát érintő kockázatot mutat ki, a munkavállalók expozícióját meg kell előzni
en In particular the use of DNA information can reveal sensitive information about individuals, also taking into account that the technical possibilities of extracting information from DNA are still growing
hu Különösen a DNS-adatok felhasználása tárhat fel érzékeny információkat az egyénekről, figyelembe véve azt a tényt is, hogy technikailag egyre inkább lehetővé válik információ kinyerése a DNS-ből
en Should such verifications reveal abuse or major irregularities in the use of declarations of origin, the Member State concerned shall inform the Commission of this fact
hu Amennyiben ezek az ellenőrzések visszaélést vagy súlyos szabálytalanságot állapítanak meg a származási nyilatkozatok felhasználásával kapcsolatban, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot
en One of the most revealing accounts is the battle of the gods in heaven and the ensuing flood
hu Az egyik legszemléletesebb történet az istenek harca a mennyben, és az azt követő özönvíz
en "And though these gods had been revealed to me by Akasha in all their grandeur and mystery, I found them appalling.
hu És bár Akasa titokzatos nagyszerűségük teljében mutatta meg ezeket az isteneket, én visszataszítóknak találtam őket.
en In addition, the investigation revealed that Argentina is a competitive market for the product concerned with at least two domestic producers, of different sizes, and with imports from third countries
hu Továbbá a vizsgálat kimutatta, hogy Argentína versenyképes piac az érintett termék szempontjából legalább két, különböző nagyságú hazai termelővel és harmadik országokból származó behozatallal
en The analysis of the injury indicators revealed that the situation of the Community industry deteriorated significantly over the period considered
hu A kármutatók elemzése rámutatott arra, hogy a közösségi gazdasági ágazat helyzete a figyelembe vett időszak alatt jelentősen romlott
en On the other hand the investigation also revealed that spare capacities exist in China and that high dumping continued during the RIP
hu Másrészről az vizsgálat során az is kiderült, hogy Kínában kihasználatlan kapacitás áll rendelkezésre, és a felülvizsgálati időszakban jelentős dömping folyt
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 2.887 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.