pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
reveal (i.e. a secret)
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
to uncover
 
To make known something heretofore kept secret.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

reveal oneself asmutatkozik
revealingjellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
Scrutiny of the flavouring substances notified by Member States and laid down in Decision ‧/EC revealed a number of inconsistencies in the chemical numbers, names, synonyms and systematic names and identified a number of cases where the same substances appeared under different chemical names in the registerA tagállamok által bejelentett és az ‧/EK határozatban megállapított aromaanyagok alapos vizsgálata számos következetlenséget tárt fel az összegképletek, megnevezések, szinonimák és szisztematikus megnevezések tekintetében, és számos olyan esetet talált, ahol ugyanaz az anyag különböző összegképlettel szerepelt a nyilvántartásban
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ on special conditions governing fishery products imported from Indonesia and intended for human consumption was adopted as the results of Community inspection visits to Indonesia revealed serious shortcomings as regards hygiene in the handling of fishery products in that third countryAz Indonéziából importált, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekről szóló, ‧. március ‧-i ‧/‧/EK határozatot az Indonéziában tett közösségi ellenőrző látogatás során a halászati termékek e harmadik országban történő higiénikus kezelését illetően megállapított súlyos hiányosságokat követően fogadták el
If consolidation reveals internal contradictions, such as definitions or wording that differ from one text to another, an overall reformulation replacing the consolidated text should therefore be submitted to the legislative authorities as quickly as possibleHa az egységes szerkezetbe foglalás belső ellentmondásokat tár fel, mint például szövegenként változó meghatározások vagy megfogalmazás, akkor az egységes szerkezetbe foglalt szöveget kiváltó, teljesen átfogalmazott szöveget kell a lehető leggyorsabban a jogalkotó hatóságok elé terjeszteni
Whereas monitoring of the implementation by Member States of the instruments adopted in this area will reveal the practical effect of the Councilmivel az e területen elfogadott szabályok tagállamok általi végrehajtásának ellenőrzése rámutat e kérdésben a Tanács munkájának gyakorlati hatására és hasznos tanulságokat eredményez a jövőbeli munkájához
But since he had been a Jesuit, even if only briefly, he had sworn obedience perinde ac cadaver to Saint Ignatius, and therefore must have revealed to him his mission.Igen ám, de ha Postel bármilyen rövid ideig is jezsuita volt, akkor Szent Ignácot akinek perinde ac cadaver engedelmességet fogadott a küldetésébe is be kellett, hogy avassa.
The assessment of bioavailability must be undertaken in all cases where it is necessary, e.g. where the therapeutic dose is near the toxic dose or where the previous tests have revealed anomalies which may be related to pharmacodynamic properties, such as variable absorptionA biohasznosulást minden szükséges esetben értékelni kell, például ha a terápiás adag és a mérgező adag közötti eltérés kicsi, illetve a korábbi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a farmakodinámiás jellemzőkkel, például a nem egyenletes felszívódással összefüggő rendellenességek léphetnek fel
The review of etoxazole and tepraloxydim did not reveal any open questions or concerns, which would have required a consultation of the Scientific Committee on Plants or of the European Food Safety AuthorityAz etoxazol és a tepraloxidim felülvizsgálata során nem merültek fel olyan kérdések vagy aggályok, amelyek megkövetelték volna a növényügyi tudományos bizottsággal vagy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal való egyeztetést
Four dancers - Kata Juhász, Lisa Kostur, Cécile Bushidi and Viktória Kolozsi will perform CSAJOK, which promises to reveal human archetypes, both innate and learned through societal interaction.Négy táncos - Juhász Kata, Lisa Kostur, Cécile Bushidi és Kolozsi Viktória - adja elő a CSAJOK-at, karaktereikben felvonultatva mind a vele született, mind a társas interakciók során tanult emberi archetípusokat.
"It seemed all the spirits of the world listened in silence; this was the cry of a powerful witch; but there was no answer; and then we felt it-a great recoiling of many spirits as if something beyond their knowledge and beyond their acceptance had suddenly been revealed.Úgy rémlett, hogy a világ valamennyi szelleme elnémult a hatalmas boszorkány kiáltásától; majd nagy hőkölést éreztünk a szellemek között, mintha váratlanul föltárult volna előttük valami elfogadhatatlan, ami meghaladta tudásukat.
I also want Oswaldo Payá and the Ladies in White to be able to travel to Europe freely to reveal the circumstances surrounding the events that have been taking place in Cuba.Azt is szeretném, ha Oswaldo Payá és a "fehér ruhás hölgyek” (Damas de Blanco) szabadon utazhatnának Európába, hogy beszámolhassanak az utóbbi időben zajló kubai események körülményeiről.
where the particulars of the crop declaration do not correspond to the situation revealed by the checksha a terménynyilatkozat részletes adatai nem felelnek meg az ellenőrzések által feltárt helyzetnek
whereas companies should be prevented from operating such ferries and craft if these inspections reveal dangerous non-conformity with these safety standardsmivel a vállalkozásoknak meg kell tiltani, hogy ilyen komphajókat és vízi járműveket üzemeltessenek, ha a szemlék e biztonsági követelményeknek a súlyos megsértését tárják fel
And today.. when I came here to tell you the truth.... my secret was revealed before I could reveal itÉs ma, amikor megpróbálom elmondani az igazat... fény derült a titokra, mielőtt én mondtam volna el
ONE WlLL BE REVEALEDEGY KILÉTÉT FELFEDIK
It was the daughter who sent me the E-mail, revealing what she'd hidden from her parents until she was an adult.A lány küldte nekem az e-mailt, feltárva, amit felnőttkoráig eltitkolt a szülei elől.
If only they could receive all this, and hold it to their breasts, and keep it, and cast off the dark things that waited and brooded and were sure to reveal themselves...Bárcsak magukba szívhatnák, a szívükre ölelhetnék, úgy, hogy ott is maradjon, és kivethetnék magukból a feketén lapító dolgokat, amelyek előbb-utóbb megmutatják magukat!
A further review revealed that the general category of products was loss-making on the domestic marketEgy további felülvizsgálat feltárta, hogy a termékek általános kategóriája veszteséges volt a hazai piacon
Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, acute and repeated dose toxicity, local tolerance, female fertility, embryo-foetal and postnatal toxicity (up to the end of the lactation periodA hagyományos – farmakológiai biztonságossági, akut és ismételt dózistoxicitási, lokális tolerancia, nőstény fertilitási, embrio-foetális és posztnatális (a laktációs periódus végéig terjedő) toxicitási vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre
Following closure of a waste facility, the operator shall, without delay, notify the competent authority of any events or developments likely to affect the stability of the waste facility, and any significant adverse environmental effects revealed by the relevant control and monitoring proceduresA hulladékkezelő létesítmény bezárása után az üzemeltető késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot minden olyan eseményről vagy fejleményről, amely veszélyeztetheti a hulladékkezelő létesítmény stabilitását és minden jelentős kedvezőtlen környezeti hatást, amelyet a hulladékkezelő létesítmény ellenőrzési és felügyeleti eljárásai feltárnak
If it is found that the errors and weaknesses, allegedly systematic, which the Commission’s audit was thought to have revealed in the functioning of the program in question in the Netherlands and Germany, do not in reality exist, the very basis of the decision’s reasoning fails and with it the linear financial correction applied to the projects implemented in LuxembourgAmennyiben a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy a Bizottság ellenőrzése által a kérdéses programban Hollandia és Németország tekintetében feltárni vélt állítólagos rendszeres hibák vagy gyengeségek valójában nem is léteznek, megdőlne magának a megtámadott határozat indokolásának alapja és ezzel együtt a Luxemburgban megvalósított projektek tekintetében alkalmazott lineáris pénzügyi korrekció
I don’ t know what precisely Laura said, but she would have revealed at least two, maybe even all four of the following pieces of informationA következő két, esetleg négy hírt biztosan közölte vele
Do you imagine that revealing these facts will lessen my loyalty and friendship toward him?"Talán azt hitted, ha felfeded előttem ezeket a tényeket, gyengülni fog a Daneel iránti hűségem és barátságom?
Tell me," cried Villefort, fixing his eyes more steadfastly on her than he had ever done before, "did you ever reveal to any one our connection?"Mondja csak - folytatta Villefort, és még mélyebben nézett a báróné szemébe, mint eddig -, senkinek sem beszélt a kettőnk viszonyáról?
"Things reveal themselves as they will, Mareth.A dolgok úgy fedik föl magukat, ahogy nekik tetszik, Mareth.
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 1.61 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.