Translations into Maltese:

  • marrara 

Other meanings:

 
Pear-shaped organ that stores bile, releasing it when the body needs it for digestion.
 
Alternative spelling of gall bladder.

    Show declension

Example sentences with "gallbladder", translation memory

add example
en If another cause is identified (eg acute hepatitis A, B or C virus, gallbladder disease, other medicinal products), then rechallenge with APTIVUS may be considered when ASAT/ALAT have returned to the patient s baseline levels
mt Jekk kawża oħra tiġi identifikata (eż. virus ta ’ l-epatite A, B jew Ċ akuta, mard tal-marrara, prodotti mediċinali oħra), allura l-għoti mill-ġdid ta ’ APTIVUS għandu mnejn jiġi kkonsidrat la darba l-ASAT/ALAT ikunu rritornaw fil-livelli ta ’ riferiment bażi tal-pazjent
en Abnormal flow of bile from the gallbladder into the intestine (cholestasis
mt Fluss abnormali ta ’ bili mill-bużżieqa tal-marrara għal ġo l-imsaren (kolestażi
en Torsades de pointes (life threatening irregular heart beat) QTc prolongation (irregular heart beat) Diabetes mellitus (body cannot remove sugar from the blood normally) Hyperglycaemia (high sugar levels in the blood) Nephrolithiasis (kidney stones) Gallbladder disorders (gallstones and gallbladder inflammation
mt Torsades de pointes (taħbit irregolari tal-qalb li jista ’ jkun ta ’ periklu għall-ħajja) Titwil tal-QTc (taħbit irregolari tal-qalb) Dijabete mellitus (il-ġisem ma jkunx jista ’ jneħħi z-zokkor mid-demm b’ mod normali) Ipergliċemija (livelli għolja ta ’ zokkor fid-demm) Nefrolitijasi (ġebel fil-kliewi) Disturbi fil-marrara (ġebel fil-marrara u infjammazzjoni fil-marrara
en Postmarketing experience There have been postmarketing reports of unknown frequency for torsades de pointes, QTc prolongation, diabetes mellitus, hyperglycaemia, nephrolithiasis, and gallbladder disorders including cholelithiasis, cholecystitis, and cholestasis
mt Esperjenza wara t-tqegħid fis-suq Wara t-tqegħid fis-suq, kien hemm rapporti ta ' frekwenza mhux magħrufa għal torsades de pointes, titwil tal-QTc, dijabete mellitus, ipergliċemija, nefrolitjażi, u disturbi fil-musrana inkluż kolelitjażi, koleċistite, u kolestażiu ta ' ipergliċemija
en Treatment with Emselex may possibly mask symptoms associated with gallbladder disease
mt Il-kura b’ Emselex tista ’ taħbi sintomi assoċjati ma ’ mard tal-bużżieqa tal-marrara
en Of evaluable patients treated with ertapenem in a clinical study for the treatment of intra-abdominal infections, in adults, ‧ % had generalized peritonitis and ‧ % had infections involving sites other than the appendix including the stomach, duodenum, small bowel, colon, and gallbladder; there were limited numbers of evaluable patients who were enrolled with APACHE ‧ scores ‧ and efficacy in these patients has not been established
mt Fi studju kliniku għall-kura ta ' infezzjonijiet intra-addominali, fl-adulti, mill-pazjenti li setgħu jiġu evalwati u li ngħataw ertapenem, ‧ % kellhom peritonite ġeneralizzata u ‧ % kellhom infezzjonijiet f' siti oħra barra l-appendiċi li jinkludu l-istonku, id-duwodenu, il-musrana ż-żgħira, il-kolon, u l-bużżieqa tal-marrara; kien hemm numru limitat ta ' pazjenti li setgħu jiġu evalwati li ddaħħlu fl-istudju b' punteġġi APACHE ‧ ≥ ‧ u l-effikaċja f' dawn il-pazjenti ma setgħetx tiġi stabbilita
en RADIATION ABSORBED DOSES Organ Adrenals Brain Chest Gallbladder Ascending colon wall Descending colon wall Small intestine Myocardial wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Red marrow Bone surfaces Skin Spleen Stomach Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Effective dose (mSv/MBq
mt DOŻI ASSORBITI MIR-RADJAZZJONI Doża assorbita minn kull attività injettata Organu (mGy/MBq) Adrenali Moħħ Sider Il-marrara Ir-riti tal-kolon li telgħin ’ l fuq Ir-riti tal-kolon li nieżlin ’ l isfel Il-musrana ż-żgħira Ir-rita mijokardijaka Kliewi Fwied Pulmun Muskoli Ovarji Frixa Mudullun aħmar Is-superfiċje ta ’ l-għadam Ġilda Milsa Stonku Testikoli Timu Tirojde Ħitan tal-bużżieqa ta ’ l-awrina Utru Doża effettiva (mSv/MBq
en In rabbits, at maternally toxic doses a higher incidence of foetuses with no gallbladder was observed
mt Fil-fniek, b’ dożi li kkawżaw tossiċità għall-omm, dehret inċidenza ogħla ta ’ feti mingħajr marrara
Showing page 1. Found 10 sentences matching phrase "gallbladder".Found in 0.38 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.