Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
en & CUPS; can use original & Windows; & PPD; s, distributed by the vendors in the case of & PostScript; printers. Those normally do n't cost any money, and they can be grabbed from any & Windows; computer with an installed & PostScript; driver for the model concerned, or from the disks provided with the printer. There are also several places on the web to download them
nl Als het om & PostScript;-printers gaat is het mogelijk om de originele & Windows;-PPD; 's te gebruiken die uitgegeven zijn door de fabrikanten. Ze kosten over het algemeen geen geld, u kunt ze halen van elke & Windows;-computer die een & PostScript;-stuurprogramma heeft voor het betreffende model, maar ook van de schijfjes die bij de printer zitten. Op Internet bestaan ook veel plaatsen waar u ze kunt vinden
en The imprint of this stamp may be preprinted on the forms where the printing is entrusted to a printer approved for that purpose
nl De stempelafdruk kan op de formulieren worden voorgedruct wanneer deze door een daartoe gemachtigde drukkerij worden gedruct
en the purchase, hire or leasing of equipment relating to the presentation of information in printed form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiers
nl aankoop, huur of leasing van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, fotokopieerapparaten, scanners en microkopieerapparaten
en Automatic duplexing- The capability of a copier, fax machine, MFD, or printer to automatically place images on both sides of an output sheet, without manual manipulation of output as an intermediate step
nl Automatisch duplexen- de mogelijkheid van een kopieerapparaat, faxapparaat, MFA of printer om afbeeldingen automatisch op beide zijden van een blad papier te plaatsen, zonder handmatige manipulatie van de uitvoer als tussenstap
en Printer management: not supported
nl Printerbeheer: niet ondersteund
en The PDF Printer
nl De PDF printer
en Continuous paper for computer printers
nl Kettingpapier voor printers
en the purchase, hire or leasing and maintenance of equipment relating to the reproduction of information in printed form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiers
nl aankoop, huur of leasing en onderhoud van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, fotokopieerapparaten, scanners en microkopieerapparaten
en Computers, monitors, printers/fax machines and scanners
nl Computers, monitors, printers/faxapparaten en scanners
en For line printers (e.g. dot matrix/impact printers), print speed is based on the method established in ISO
nl Voor lineprinters (zoals naaldprinters en impactprinters) is de afdruksnelheid gebaseerd op de ISO ‧-methode
en The File Printer
nl De bestand sprinter
en Similarly to the APSfilter program, Magicfilter provides automatic file type recognition functions and, base on that, automatic file conversion to a printable format, depending on the target printer
nl Op dezelfde manier als het programma ASPfilter, heeft Magicfilter functies voor het automatisch herkennen van het bestandstype, en kan het op die manierautomatisch omzetten naar een afdrukbaar formaat, dat afhankelijk is van de gebruikte printer
en Create a printer friendly version
nl Maak een afdrukbare versie
en Smaller & PostScript; devices have a hardware-RIP built in; it is etched in silicon, on a special chip. Big professional printers often have their RIP implemented as a software-RIP inside a dedicated fast & UNIX; run computer, often a Sun SPARC Solaris or a & SGI; & IRIX; machine
nl Kleinere & PostScript;-apparaten hebben een hardware-RIP ingebouwd; deze is geplaatst op een speciale chip. Grote professionele printers hebben de RIP vaak geïmplementeerd als een software-RIP op een bepaalde snelle & UNIX;-computer; vaak een Sun SPARC Solaris-of een & SGI; & IRIX;-machine
en The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are established
nl De formulieren mogen ook worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn erkend door de lidstaat waar zij zijn gevestigd
en The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are established
nl De formulieren mogen ook worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn aangewezen door de lidstaat waar zij zijn gevestigd
en Colour graphics printers
nl Grafische kleurenprinters
en I tabled the draft to try and deal with the problem of printer cartridges, many of which are not being recycled for anti-competitive reasons and are instead ending up in poisonous dumps in China.
nl Ik schetste de manier waarop we zouden kunnen omgaan met het probleem van de printercartridges. Veel van deze cartridges worden niet hergebruikt uit concurrentieoverwegingen en komen uiteindelijk als zwaar giftig afval terecht in China.
en This exception is limited to those situations where the manufacturer integrates a «stand-alone» computer and does not apply to printer controllers. (See footnote ‧ of table
nl Deze afwijking is beperkt tot die gevallen waarin de fabrikant een zelfstandige computer inbouwt en geen printercontroleapparatuur toepast (zie voetnoot ‧ van tabel
en Is it not the case that Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ is invalid, in particular because it is contrary to the Harmonised System, to the Combined Nomenclature and to Rules ‧ and ‧(b) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonised System and the Combined Nomenclature, in so far as it relies on the concept of a function that gives the apparatus its essential character and its effect would be to classify printers of the kind described under heading ‧?
nl Is verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ maart ‧ niet ongeldig met name wegens strijdigheid met het geharmoniseerde systeem, met de gecombineerde nomenclatuur en met de leden ‧ en ‧, sub b), van de algemene regels voor de interpretatie van het geharmoniseerde systeem en de gecombineerde nomenclatuur, voor zover zij wordt gemotiveerd onder verwijzing naar het begrip functie die het product zijn wezenlijke karakter verleent, en printers zoals de beschreven printers op grond van die verordening onder post ‧ worden ingedeeld?
en & CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Matic
nl was het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic
en Your users print, but not a single driver had been installed on the clients, nor a printer queue defined
nl De gebruikers kunnen afdrukken, maar er is geen enkel stuurprogramma geïnstalleerd op de cliënten en er is ook geen printerwachtrij ingesteld
en Large/wide-format printers
nl Groot-/breedformaatprinters
en This lists the available options for the named printer. It is nicely formatted and does explain every available option and how to use it. You can query different printers ' options at once
nl Hiermee krijgt u een lijst te zien van alle beschikbare opties voor de genoemde printer. Het ziet er netjes uit en legt elke optie uit en vertelt hoe u het kunt gebruiken. U kunt ook een lijst maken van de opties van verschillende printers tegelijk
en Devices whose primary function is faxing and offer limited sheet copying capabilities (so-called single sheet «convenience copying») are covered under the printer/fax Specification
nl Apparaten die in de eerste plaats bestemd zijn voor het faxen, maar ook beperkte kopieerfaciliteiten bieden (om zogenaamde «gelegenheidskopieën» te maken), vallen onder de specificatie voor fax/printercombinaties
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 2.235 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.