Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?Du brukar private grupper. Vil du sletta brukaren si private gruppe « % ‧ »?
Group by AuthorGrupper etter forfattar
Select second groupingVel andre gruppering
Whether to group digitsVel om sifra skal grupperast
Owning GroupEigargruppe
Do you really want to remove that group?Vil du verkeleg fjerna den gruppa?
File System Group: %Filsystemgruppe: % ‧Short description of a process. PID, name, user
Group to look inSjå i gruppe
Usually, filters are used on incoming messages, but they can also be applied to sent messages or to an arbitrary message or group of messages. To selectively filter messages, select the messages you want to filter in the message list and either type Ctrl; J or select Message Apply Filters: this will apply all filters that have been marked for manual filtering in the filter dialog to those messagesVanlegvis vert filter brukt på innkomande meldingar. Men dei kan også brukast på sendte meldingar eller på ei lagra melding eller ei gruppe av meldingar. For å bruka eit filter på ei gruppe meldingar så merkjer du meldingane du vil filtrera, trykk så på Ctrl; J eller vel Melding Bruk filter frå menyen. Dette vil køyra meldingane gjennom alle filter som er markert for manuell filtrering i filterdialogen
LDAP Group filterLDAP-gruppefilter
Next Tool Option (GroupNeste verktøyval (gruppe
System group (SystemGroup) The group name for " System " (printer administration) access. The default varies depending on the operating system, but will be sys, system, or root (checked for in that order). ex: sysSystemgruppe (SystemGroup) Gruppenamnet for systemtilgang (skrivaradministrasjon). Standard varierer avhengig av operativsystem som vert bruka, men vil vera anten sys, system eller root (i den rekkjefylgja). Døme: sys Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Named groupNamngjeven gruppe
Downloading group descriptionsLastar ned skildringar av gruppene ...
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .Familien er den naturlege og grunnleggjande eininga i samfunnet og har krav på at staten og samfunnet vernar om det .
Primary groupPrimærgruppe
Select users and groups& Utvalde brukarar og grupper
Users in GroupBrukarar i gruppa
& Group similar tasks& Samla liknande oppgåver
Downloading group listLastar ned ei liste over grupper ...
Expire GroupSlett & forelda meldingar i gruppe
Selects the color of the elements in groupVel fargen på grunnstoffa i hovudgruppe
Delete user from group scriptSlett brukar frå gruppeskript
Group PropertiesGruppeeigenskapar
Remove GroupFjern merkelapp
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 3.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.