Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
en You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?
nn Du brukar private grupper. Vil du sletta brukaren si private gruppe « % ‧ »?
en Group by Author
nn Grupper etter forfattar
en Select second grouping
nn Vel andre gruppering
en Whether to group digits
nn Vel om sifra skal grupperast
en Owning Group
nn Eigargruppe
en Do you really want to remove that group?
nn Vil du verkeleg fjerna den gruppa?
en File System Group: %
nn Filsystemgruppe: % ‧Short description of a process. PID, name, user
en Group to look in
nn Sjå i gruppe
en Usually, filters are used on incoming messages, but they can also be applied to sent messages or to an arbitrary message or group of messages. To selectively filter messages, select the messages you want to filter in the message list and either type Ctrl; J or select Message Apply Filters: this will apply all filters that have been marked for manual filtering in the filter dialog to those messages
nn Vanlegvis vert filter brukt på innkomande meldingar. Men dei kan også brukast på sendte meldingar eller på ei lagra melding eller ei gruppe av meldingar. For å bruka eit filter på ei gruppe meldingar så merkjer du meldingane du vil filtrera, trykk så på Ctrl; J eller vel Melding Bruk filter frå menyen. Dette vil køyra meldingane gjennom alle filter som er markert for manuell filtrering i filterdialogen
en LDAP Group filter
nn LDAP-gruppefilter
en Next Tool Option (Group
nn Neste verktøyval (gruppe
en System group (SystemGroup) The group name for " System " (printer administration) access. The default varies depending on the operating system, but will be sys, system, or root (checked for in that order). ex: sys
nn Systemgruppe (SystemGroup) Gruppenamnet for systemtilgang (skrivaradministrasjon). Standard varierer avhengig av operativsystem som vert bruka, men vil vera anten sys, system eller root (i den rekkjefylgja). Døme: sys Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Named group
nn Namngjeven gruppe
en Downloading group descriptions
nn Lastar ned skildringar av gruppene ...
en The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .
nn Familien er den naturlege og grunnleggjande eininga i samfunnet og har krav på at staten og samfunnet vernar om det .
en Primary group
nn Primærgruppe
en Select users and groups
nn & Utvalde brukarar og grupper
en Users in Group
nn Brukarar i gruppa
en & Group similar tasks
nn & Samla liknande oppgåver
en Downloading group list
nn Lastar ned ei liste over grupper ...
en Expire Group
nn Slett & forelda meldingar i gruppe
en Selects the color of the elements in group
nn Vel fargen på grunnstoffa i hovudgruppe
en Delete user from group script
nn Slett brukar frå gruppeskript
en Group Properties
nn Gruppeeigenskapar
en Remove Group
nn Fjern merkelapp
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 3.052 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.