Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
Downloading group descriptionsLastar ned skildringar av gruppene ...
Do you really want to unsubscribe from these groups?Vil du verkeleg stoppa abonnementet på desse gruppene?
Group PropertiesGruppeeigenskapar
The group list could not be retrieved. The following error occurredKlarte ikkje henta gruppelista. Følgjande feil oppstod
Loading group list from diskLastar gruppeliste frå disk ...
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the groupViss denne fila er køyrbar og flagget er sett, så blir den køyrt med same løyve som gruppa. File permission
Downloading group listLastar ned ei liste over grupper ...
Change GroupEndra gruppe ...
Add Search GroupAvansert søk
Show System Users/GroupsVis systembrukarar/-grupper
Group numberGruppenummer
In addition to the default policy for handling of cookies, which you can set by selecting one of the three options described above, you can also set policies for specific host domains using the controls in the Domain Specific groupI tillegg til å setje standard oppførsel for handtering av informasjonskapslar, som du kan setje ved å velje ein av dei tre alternativa som er skildra over, kan du også setje ulike reglar for spesifikke vertdomener ved å bruka innstillingane i Domenespsifikke reglar avsnittet
General: Used everywhere when the other font groups do not applyGenerelt: (Vert brukt alle stadar der skriftgrupper ikkje gjeld
Player GroupSpelargruppe
New groups could not be retrieved. The following error occurredKlarte ikkje henta nye grupper. Følgjande feil oppstod
Group-Settings& Innstillingar
Whether organize files will group directories according to their filetypeOm ordning av filer skal gruppera mapper etter filtypen
Group SchedulingGruppeplanleggingComment
The panel consists of different font groups to give you a lot of flexibility in configuring your fontsPanelet inneheld ulike grupper av skrifter. Dette gjev deg fleksibilitet i oppsettet av skrifter
Font family A font family is a group of fonts that resemble one another, with family members that are e. g. bold, italic, or any number of the aboveSkriftfamilie Ei skriftfamilie er ei gruppe skrifter som liknar på kvarandre, der familiemedlemmene kan vera variantar som feit og kursiv
Group by PageGrupper etter side
Checking for new groupsSer etter nye grupper ...
Google GroupsGoogle GroupsQuery
There is no group %Det finst inga gruppe %
System groupSystemgruppe
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 4.982 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.