Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
en If set, Organize files will group artist starting in the same character
nn Viss kryssa av, vil ordning av filer gruppera artistar som startar med same forbokstav
en Selects the color of the elements in group
nn Vel fargen på grunnstoffa i hovudgruppe
en Groups on %‧: (%‧ displayed
nn Grupper på % ‧: (% ‧ vist
en Primary group
nn Primærgruppe
en Named Group
nn Namngjeven gruppe
en In this group you can edit the pattern that messages must match for the filter to be applied to them. You can select here whether all of the defined rules must match or whether it suffices that any one of them matches. See Search Patterns below for a detailed description of each search rule type
nn I denne delen kan du laga/endra mønsteret som meldinga må passa for at filteret skal gjelde for ho. Her kan du velja om alle dei definerte reglane må passa eller om det held at ein av dei passar. Sjå Søkjemønster under for ei detaljert skildring av dei ulike søkjereglane
en Checking for new groups
nn Ser etter nye grupper ...
en Kile now contains several editing tools to help you type in LaTeX faster and easier? Check out the Complete, Select, Delete, Environment and TeX Group menus in the Edit menu
nn ... Kile no inneheld fleire redigeringsverktøy for å hjelpa deg å skriva LaTeX-kode raskare og lettare? Sjå Fullfør, Merk, Slett, Omgjevnad og TeX-gruppe-menyvala i Rediger-menyen
en User private groups
nn Privat brukargruppe
en Group Properties
nn Gruppeeigenskapar
en Effective Group: %
nn Effektiv gruppe: %
en The group '%‧ ' is the primary group of one or more users (such as '%‧ '); it cannot be deleted
nn Gruppa % ‧ er primærgruppe for éin eller fleire brukarar (som « % ‧ »), og kan ikkje slettast
en & Get New Articles in All Groups
nn & Hent nye innlegg i alle grupper
en Group to look in
nn Sjå i gruppe
en If checked, all transfer status windows will be grouped together under a single dialog box
nn Viss boksen er avkryssa vil status for alle overføringar bli gruppert saman i ein enkel dialogboks
en Group by Author
nn Grupper etter forfattar
en The first group of options create settings that apply to all cookies
nn Den første gruppa med innstillingar set opp oppsett som gjeld for alle informasjonskapslar
en Only users of the '%‧ ' group are allowed to share folders
nn Berre brukarar i gruppa « % ‧ » får lov til å dela mapper
en Select first grouping
nn Vel første gruppering
en & Purge groups every
nn Reinsk & grupper kvar
en & Unsubscribe From Group
nn Stopp & abonnement på gruppe
en Writing group list to disk
nn Skriv gruppeliste til disk ...
en Previous Group
nn Førre gruppe
en Reply-To addresses This sets the Reply-to: header to contain a different email address to the normal From: address. This can be useful when you have a group of people working together in similar roles. For example, you might want any emails sent to have your email in the From: field, but any responses to go to a group address. If in doubt, leave this field blank
nn Svaradresse Dette set Reply-to:-feltet i meldingshovudet til ei anna adresse enn From:-adressa (« Frå: »-adressa). Dette kan vera nyttig når du har ei gruppe menneske som jobbar saman i liknande roller. Det kan til dømes vera du vil at e-postar du sender ut skal ha di e-postadresse i Frå:-feltet, men at alle svar skal gå til ei gruppeadresse. Om du er i tvil, så la dette feltet stå tomt
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 3.229 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.