Translations into Polish:

  • Witjaz Czechow   

Example sentences with "Vityaz Chekhov", translation memory

add example
en Anthropological aspects of medical motives in Chekhov's works
pl Antropologiczne aspekty medycznych wątków w twórczości Antoniego Czechowa
en I must tell you what happened... when Chekhov died in Germany
pl Opowiem wam, jak to było z Czechowem, kiedy umierał w Niemczech
en ‘ The Lady with the Little Dog ’ by Anton Chekhov
pl " Kobieta z psem " Antona Czechowa
en ' The Lady with the Little Dog by Anton Chekhov. '
pl " Kobieta z psem " Antona Czechowa
en The "fatherless" problem in the world of "The Brothers Karamazov" by F. Dostoyevsky and "Three sisters" by A. Chekhov
pl Problem braku ojca w świecie "Braci Karamazow" F. Dostojewskiego i w "Trzech siostrach" A. Czechowa.
en Polish stagings of "Platonov" by A. Chekhov. Platonov as Hamlet or Don Juan?
pl Polskie inscenizacje "Płatonowa" A. Czechowa. Płatonow bardziej jako Hamlet czy Don Juan?
en The Poetics and Image of the Steppe in Russian Culture: Chekhov's "The Steppe", Platonov's "Chevengur" and Aitmatov's "The Day Lasts More Than a Hundred Years".
pl Poetyka i obraz stepu w rosyjskiej kulturze na przykładzie "Stepu" A. Czechowa, "Czewengura" A. Płatonowa oraz powieści "Dzień dłuższy niż stulecie" Cz. Ajtmatowa.
en The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.
pl Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
en Russian mentality according to Anton Chekhov
pl Mentalność rosyjska w ujęciu Antoniego Czechowa
en "Ivanov" by Anton Chekhov at the National Theatre (directed by Jan Englert, Warsaw 2008)
pl Iwanow Antona Czechowa w Teatrze Narodowym (reż. Jan Englert, Warszawa 2008)
en Main ideas of stories of children in A. P. Chekhov's writings
pl Główne idee opowiadań dziecięcych w twórczości A. P. Czechowa
en < You’d find a rather different Moscow to Chekhov’s. > < There’s another thing one of those sisters said, ‘ Happy people don’t notice if it’s winter or summer. If I lived in Moscow I wouldn’t mind what the weather was like. ’
pl – To byłoby inne miasto niż Moskwa Czechowa. – Jedna z sióstr powiedziała coś jeszcze: < Szczęśliwi nie zauważają, czy jest zima, czy wiosna. Gdybym mieszkała w Moskwie, nie zwracałabym uwagi na pogodę >.
en Image of a woman in late stories of Anton Chekhov.
pl Obraz kobiety w późnych opowiadaniach Antona Pawłowicza Czechowa.
en When Chekhov saw the long winter...... he saw a winter bleak and dark and bereft of hope
pl Gdy Czechow widział długą zimę... była lodowata, ponura, wyzuta z nadziei
en Maria Pavlovna Chekhov and she's memories "From the far past"
pl Maria Czechow i jej wspomnienia "Z dalekiej przeszłości"
en Specific Type of Melancholy. An attempt to analyze the model of a melancholic character from Chekhov dramas. The analysis is based on Soren Kierkegaard's theories.
pl O szczegolnej melancholii. Próba analizy modelu bohatera melancholijnego w wybranych dramatach Antoniego Czechowa na podstawie pism Sorena Kierkegaarda
en The functioning of the onomatopoeic word in the Anton Chekhov`s literary texts - an analysys based on short stories.
pl Funkcjonowanie wyrazów dźwiękonaśladowczych w tekstach literackich A. Czechowa (na przykładzie wybranych opowiadań).
en Andrzej Bubień’s art of direction based on performances of Anton Chekhov’s plays „Uncle Vanya” and „The Cherry Orchard” in Willama Horzycy Theater in Toruń between 1999 and 2004.
pl Sztuka reżyserska Andrzeja Bubienia na podstawie inscenizacji dramatów Antoniego Czechowa Wujaszek Wania i Wiśniowy sad w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 1999-2004
en “Seagull” and the Hamlet’s context Question’s about interеtextuality in creativity of Chekhov
pl "Mewa" i kontekst hamletowski. Kwestia intertekstualności w twórczości A. P. Czechowa
en By Anton Chekhov
pl Antona Czechowa
en Facing the impending death "The Death of Ivan Ilyich" by Leo Tolstoy and "A Dreary Story" by Anton Chekhov
pl W obliczu zbliżającej się śmierci...-"Śmierć Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja i "Nieciekawa historia" Antoniego Czechowa
en Human's loneliness in Anton Chekhovs short stories
pl Samotność człowieka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa
en Aleksandra Semenowicz's stage designs in performances based on classical repertoire, directed by Andrzej Bubień at the Wilam Horzyca Theater in Toruń ("Richard III" by Shakespeare, "Ladies and hussars" by Fredro, "The Cherry Orchard" by Chekhov)
pl Scenografie Aleksandry Semenowicz do przedstawień z repertuaru klasycznego w reżyserii Andrzeja Bubienia w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu (,,Ryszard III'' W. Szekspira, ,,Damy i huzart'' A.Fredry, ,,Wiśniowy sad'' A. Czechowa)
en Landscape and its functions in the works of Anton Pavlovich Chekhov
pl Pejzaż i jego funkcje w twórczości Antoniego Pawłowicza Czechowa
en In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry Orchard
pl W poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Vityaz Chekhov".Found in 0.605 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.