Translations into Polish:

  • Witjaz Czechow   

Example sentences with "Vityaz Chekhov", translation memory

add example
The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
The A. P. Chekhov epistolary texts in the light of language etiquetteEpistolografia A.P. Czechowa w świetle etykiety językowej
Intelligentsia in Anton Chekhov's writings.Inteligencja w twórczości Antoniego Czechowa.
The hero and the picture of reality in Chekhov's short stories.Bohater a obraz rzeczywistości w nowelistyce A. P. Czechowa.
Remake in contemporary Russian drama The Seagull by Anton ChekhovRemake we współczesnej rosyjskiej dramaturgii Mewa Antoniego Czechowa
Communication Issues in Chekhov's drama "Tree Sisters."Problemy Komunikacji w Dramaturgii Czechowa - "Trzy Siostry"
The "fatherless" problem in the world of "The Brothers Karamazov" by F. Dostoyevsky and "Three sisters" by A. ChekhovProblem braku ojca w świecie "Braci Karamazow" F. Dostojewskiego i w "Trzech siostrach" A. Czechowa.
< You’d find a rather different Moscow to Chekhov’s. > < There’s another thing one of those sisters said, ‘ Happy people don’t notice if it’s winter or summer. If I lived in Moscow I wouldn’t mind what the weather was like. ’– To byłoby inne miasto niż Moskwa Czechowa. – Jedna z sióstr powiedziała coś jeszcze: < Szczęśliwi nie zauważają, czy jest zima, czy wiosna. Gdybym mieszkała w Moskwie, nie zwracałabym uwagi na pogodę >.
Category of a “casing” in a characters image in A. P. Chekhov’s “Small Trilogy” in the light of critical approachesKategoria "futerału" w obrazach bohaterów "Małej Trylogii" A. P. Czechowa w świetle ujęć krytycznych
the status of women in the russian society in the second half of the xix century as well as the images of women in anton pavlovich chekhov later short storiesStatus kobiet w społeczeństwie rosyjskim II połowy XIX wieku i obrazy kobiet w późnych opowiadaniach Antoniego Pawłowicza Czechowa
I must tell you what happened... when Chekhov died in GermanyOpowiem wam, jak to było z Czechowem, kiedy umierał w Niemczech
„Theatre like a life”. The innovation of Chekhov's dramaturgy"Teatr jak życie". Nowatorstwo dramaturgii Antoniego Czechowa
The portrait of women in chosen stories of Antoni ChekhovWizerunek kobiet w wybranych opowiadaniach Antoniego Czechowa
"Conscience" in the world of short stories by Anton Chekhov"Sumienie" w świecie opowiadań Antoniego Czechowa.
The problem of personality and society in A.P. Chekhov's Ward No.6 and R.G. Gallego's White on Black.Problem osobowości i społeczeństwa w utworach A.P. Czechowa "Sala Nr 6" i R.G. Gallego "Białe na czarnym".
Human's loneliness in Anton Chekhovs short storiesSamotność człowieka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa
"The little man" in Russian literature in selected works of N. Gogol and A. ChekhovSposób przedstawienia "małego człowieka" na przykładzie wybranych utworów M. Gogola i A. Czechowa
In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry OrchardW poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
The story by Anton Chekhov's "Swedish Match" against the background of the detective genre in Russia of the XIX centuryOpowiadanie Antona Czechowa "Szwedzka zapałka" na tle rozwoju powieści kryminalnej w Rosji XIX wieku
Image of a woman in late stories of Anton Chekhov.Obraz kobiety w późnych opowiadaniach Antona Pawłowicza Czechowa.
Main ideas of stories of children in A. P. Chekhov's writingsGłówne idee opowiadań dziecięcych w twórczości A. P. Czechowa
Russian mentality according to Anton ChekhovMentalność rosyjska w ujęciu Antoniego Czechowa
"Ivanov" by Anton Chekhov at the National Theatre (directed by Jan Englert, Warsaw 2008)Iwanow Antona Czechowa w Teatrze Narodowym (reż. Jan Englert, Warszawa 2008)
Specific Type of Melancholy. An attempt to analyze the model of a melancholic character from Chekhov dramas. The analysis is based on Soren Kierkegaard's theories.O szczegolnej melancholii. Próba analizy modelu bohatera melancholijnego w wybranych dramatach Antoniego Czechowa na podstawie pism Sorena Kierkegaarda
Time structure in drama: Maurice Maeterlinck's "The Blind", Anton Chekhov's "Three sisters" and Samuel Beckett's "Waiting for Godot".Konstrukcja czasu w dramacie: ,,Ślepcy'' Maurycego Maeterlincka, ,,Trzy siostry'' Antoniego Czechowa, ,,Czekając na Godota'' Samuela Becketta
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Vityaz Chekhov".Found in 1.072 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.