Translations into Polish:

  • gravis   
    (Noun  m)
     
    grave accent

Other meanings:

 
lit. literacko gravis, akcent ciężki, akcent słaby, ` (np. nad literami à À è È ì Ì ò Ò ù Ù)
 
(countable) A diacritic mark ( ˋ ) used in many languages to distinguish the pronunciations of vowels.
 
The ` character.

    Show declension

Example sentences with "grave accent", translation memory

add example
en He spoke adoringly of Coolidge and the Republican party, all in an upper- class Boston accent
pl Wyrażał się z uwielbieniem o Coolidge i Partii Republikańskiej... mówiąc z akcentem typowym dla bostońskiej klasy wyższej
en Sorry, I can' t talk that accent
pl Przepraszam, nie rozumiem tego dialektu
en AMERlCAN ACCENT) Listen.I' ve to got to see E. T.!
pl Amerykański ACCENT) słuchać. mam aby namówiony by zobaczyć E. T.!
en Totally unbelievable Southern accent
pl Bardzo mocny południowy akcent
en Common errors in Received Pronunciation and their influence on the perception of the accent
pl Najczęstsze błędy w received pronunciation i ich wpływ na percepcję akcentu
en doing odd accent) leckie, hot food
pl Leckie, gorące żarcie!
en Even if agrofuels for transport were seen as a way of usefully harnessing biomass, the accent should be on absolute efficiency
pl Nawet jeżeli w agropaliwach w sektorze transportu widziano by zasadne wykorzystanie biomasy, należałoby postawić na absolutną efektywność
en Hog- tie us and force us to listen to your bad accent?
pl Związujecie i zmuszacie do słuchania twojego kiepskiego akcentu?
en That arab accent sounds kind of German
pl Masz niemiecki akcent
en All the children pick up her accent
pl Wszystkie dzieci odziedziczyły jej akcent
en You should select the one that matches the character set you are using. In some cases, dictionaries will support more than one encoding. A dictionary might, for example, accept accented characters when ISO-‧ is selected, but accept email-style character combinations (like 'a for an accented a) when US-ASCII is selected. Please see your dictionary 's distribution for more information
pl Należy wybrać zestaw znaków, którego aktualnie używasz. W niektórych przypadkach słowniki mogą obsługiwać więcej niż jedno kodowanie. Słownik może na przykład akceptować znaki z akcentami jeśli wybrano kodowanie ISO-‧, ale z drugiej strony akceptować również kombinacje znaków znane z e-maili (takie jak ' a), gdy wybrane jest kodowanie US-ASCII. Więcej informacji można uzyskać na stronie domowej danego słownika
en < Good for you, son and God take care of every one of you, > called another passer-by, a middle-aged woman with what sounded like a Tyrone accent. Some distance to travel, I thought, for a half hour visit.
pl – To dobrze chłopcze, niech Bóg ma w opiece każdego z was! – krzyknęła kobieta w średnim wieku, zapewne z Tyrone. Z Tyrone jest kawał drogi, pomyślałem, zwłaszcza jeśli się przyjeżdża tylko na pół godziny.
en Accent, maybe Alsace- Lorraine?
pl Akcent, być może Alzacja- Lotaryngia?
en Type accented letters
pl Wprowadź akcentowane litery
en This accent on involving civil society organisations and local authorities is crucial if the necessary account is to be taken of the experience built up in the field, if a social debate is to be held, and if consensus and the consequent governance in this sphere are to be achieved
pl W płaszczyźnie organizacyjnej należy nadać kluczowe znaczenie udziałowi organizacji społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych, jeśli chcemy zagwarantować wymagane uwzględnienie doświadczeń nabytych w terenie, zorganizowanie debaty społecznej, osiągnięcie konsensusu i w rezultacie zapewnienie właściwego zarządzania w tej dziedzinie
en I find your accent amusing
pl Podoba mi się twój akcent
en use a dialect or accent which is intelligible to the aeronautical community
pl używać dialektu lub akcentu zrozumiałego dla środowiska lotniczego
en English accent):No, have mercy, Milord!
pl Nie, miejże litość, milordzie!
en The accent of the word is on the second syllable.
pl W tym wyrazie akcent pada na drugą sylabę.
en They' re speaking Albanian.Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja. The place is ground zero for scummers
pl Mówią po albańsku, sądząc po akcencie i dialekcie muszą być z Tropoja./ To wylęgarnia dla takich szumowin./ Nawet Rosjanie omijają ich z daleka
en Are you the auctioneer?lN FORElGN ACCENT
pl Czy jesteś licytatorem?
en That was, like, the worst German accent I ever heard
pl To był najgorszy germański akcent jaki słyszałam
en I' m just trying out a little fresh verbiage from across the pond, what with (British accent): the new dynamic on Alpha Team
pl Po prostu wypróbowuję kilka świeżych słówek ze starego kontynentu, z (Brytyjski akcent): nową dynamiką Zespołu Alfa
en ls that a Peruvian accent?
pl Czy to Peruwiański akcent?
Showing page 1. Found 1675 sentences matching phrase "grave accent".Found in 2.704 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.