Translations into Polish:

  • gravis   
    (Noun  m)
     
    grave accent

Other meanings:

 
lit. literacko gravis, akcent ciężki, akcent słaby, ` (np. nad literami à À è È ì Ì ò Ò ù Ù)
 
(countable) A diacritic mark ( ˋ ) used in many languages to distinguish the pronunciations of vowels.
 
The ` character.

    Show declension

Example sentences with "grave accent", translation memory

add example
en His time at school, when he remained shut up within the high walls, alone, in the midst of companions richer than he or cleverer at their work, who laughed at his accent, who jeered at his clothes, and whose mothers came to the school with cakes in their muffs?
pl Przecież nie w szkole, gdzie zamknięty za wysokim murem, żył samotnie pośród kpiących z jego wymowy i ubioru zamożniejszych albo bystrzejszych kolegów, dokarmianych przez odwiedzające ich matki przynoszonymi w mufkach ciastkami?
en Maintenance treatment in severe active Crohn s disease The efficacy of repeated infusions with infliximab was studied in a ‧-year clinical study (ACCENT I
pl Leczenie podtrzymujące w ciężkiej, czynnej postaci choroby Crohna Skuteczność wielokrotnych infuzji infliksymabu badano w rocznym badaniu (ACCENT I
en With an accent, no less
pl I to z akcentem
en Hog- tie us and force us to listen to your bad accent?
pl Związujecie i zmuszacie do słuchania twojego kiepskiego akcentu?
en NeW York.I could tell from the accent
pl Tak, poznaję akcent
en Message property lets you select how your message will be encoded when it is sent. Allow ‧-bit means that & kmail; will send your message in ‧-bit ASCII, which means that all special characters such as accented letters will be sent as-is. If MIME Compliant (Quoted Printable) is selected, special characters will be encoded using standard & MIME; encodings, which may be more portable to mailing systems other than ‧-bit ASCII. We recommend to use MIME Compliant
pl Format wiadomości pozwala na wybranie trybu kodowania wiadomości gdy jest ona wysyłana. Dopuść ‧ bitów oznacza, że & kmail-mianownik; wyśle Twoją wiadomość w ‧ bitowym ASCII, co oznacza, że wszystkie znaki specjalne, takie jak znaki narodowe nie zostaną wysłane. Jeżeli wybrana jest opcja Zgodny z MIME (Quoted Printable), to znaki specjalne zostaną zakodowane przy użyciu standardowego kodowania & MIME;, które może być lepsze dla systemów pocztowych innych niż ‧-bitowy ASCII. Zalecamy skorzystanie z tej drugiej opcji
en In the context of this event, the accent should be on trans-European cultural cooperation
pl W ramach tych obchodów należy położyć nacisk na transeuropejską współpracę kulturalną
en British Accent in Lord of the Rings Film Adaptation and Game of Thrones TV Series as Stylization
pl Brytyjski akcent w filmie Władca Pierścieni i serialu Gra o Tron jako stylizacja
en Nice Bawlmer accent
pl Rasowy baltimore' owski akcent
en [ In British accent ]Owen, you can' t convince me... if you can' t convince yourself
pl Owen, jeśli nie przekonasz mnie... jak chcesz przekonać siebie
en We believe that we will find this soul in our oldest units - the regions - where people communicate with one another with their particular accent, a specific dialect or even a regional language, where the local cuisine has its own specific taste, where truly local fruit and vegetables are sold at markets, where particular folk songs still reside, where particular tales and myths originate: in short, where people feel they belong, where they feel at home.
pl Uważamy, że odnaleźliśmy tę duszę w najstarszych jednostkach - regionach, gdzie ludzie porozumiewają się ze sobą z osobliwym akcentem, w specyficznym dialekcie lub nawet w języku regionalnym, gdzie lokalna kuchnia ma swój specyficzny smak, gdzie prawdziwie lokalne owoce i warzywa są sprzedawane na targu, gdzie wciąż śpiewa się specyficzne pieśni folklorystyczne, gdzie narodziły się specyficzne opowiadania i mity: krótko mówiąc, tam, gdzie ludzie mają poczucie przynależności, gdzie czują się jak w domu.
en I want to respond to the Nicaraguan delegate...... even though I did not understand his argument about accent
pl Chcę odpowiedzieć na wypowiedź delegata Nikaragui... pomimo, że nie zrozumiałem jego argumentów dotyczących akcentu
en Judging from his accent, he must be from Osaka.
pl Sądząc po akcencie, on musi być z Osaki.
en Cos your dad has that weird accent
pl Bo twój tato ma taki dziwny akcent
en Don' t you just love that accent?
pl Wy właśnie nie uwielbiacie takiego akcentu?
en Think I really nailed the accent
pl Idealnie trafiam w akcent
en [ In foreign accent ]I will endeavour to render myself as tiny as possible
pl Spróbuję być tak szczupły, jak to możliwe
en Accents of English and national stereotypes. A survey-based study
pl Angielskie akcenty a stereotypy narodowe.Studium oparte na badaniu ankietowym.
en IN AMERlCAN ACCENT) You know, these accents aren' t helping
pl Wiesz, że ten akcent nie pomaga
en [ French Accent ]
pl Jaka z ciebie świeżynka
en He spoke adoringly of Coolidge and the Republican party, all in an upper- class Boston accent
pl Wyrażał się z uwielbieniem o Coolidge i Partii Republikańskiej... mówiąc z akcentem typowym dla bostońskiej klasy wyższej
en ise suffixes and with accents
pl przyrostki-ise i z akcentamidictionary variant
en Come, try to speak without the accent
pl Spróbuj mówić bez akcentu
en American accent) We' re gonna put a bath on, sheriff
pl Idziemy się wykąpać, szeryfie
Showing page 1. Found 1675 sentences matching phrase "grave accent".Found in 3.43 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.