pronunciation: IPA: hɔːsrædɪʃ /ˈhɔːsrædɪʃ/    

Translations into Polish:

 • chrzan     
  (Noun  m)
   
  plant
   
  condiment
   
  bot. botanika warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu i ostrym smaku;
   
  bot. botanika Armoracia P. Gaertn., rodzaj bylin z rodziny kapustowatych;
   
  plant
 • Chrzan   
 • chrzan (przyprawa)   
 • chrzan pospolity   
 • chrzanowy   

Other meanings:

 
chrzan
 
(uncountable) A pungent condiment made from the root of the plant.
 
(countable) A plant of the mustard family, Armoracia rusticana .

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Japanese horseradish
wasabi; chrzan japoński
Japanese horseradish or wasabi (Wasabia japonica)
chrzan japoński wasabi (Wasabia japonica)

    Show declension

Example sentences with "horseradish", translation memory

add example
en Add ‧ μl/well of pre-diluted horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated Mab (monoclonal antibodies specific for VP‧) to each well and mix gently to ensure homogeneity
pl Dodać ‧ μl/basenik przed rozcieńczeniem peroksydozy chrzanowej (HRP) znaczonej Mab (monoklonalne przeciwciała właściwe dla VP‧) do każdego baseniku i wymieszać delikatnie do uzyskania jednorodności
en Natural factors: Horseradish prefers low-lying areas with humid atmosphere and produces very good yields on loose soils, rich in humus nutrients and with good drainage
pl Czynniki naturalne: Korzystnymi dla uprawy chrzanu warunkami są obszary nisko położone o wilgotnym klimacie, a wydajność upraw jest bardzo wysoka na glebach luźnych, bogatych w humusowe substancje odżywcze i dobrze nawadnianych
en Add ‧ ml of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pre-titrated optimal concentration, to each well of the microtitre plate
pl Dodaj ‧ l globuliny przeciwciał anty-mysich znakowaną peroksydazą chrzanową, rozcieńczoną do koncentracji przed miareczkowaniem do wszystkich dołków mikropłytki
en According to the pioneers of horseradish production, soil was turned to a depth of ‧-‧ cm, which could not have been easy to do in the first decades of the century
pl Według pionierów uprawy chrzanu gleba była przerzucana do głębokości ‧–‧ cm, co nie było łatwe w pierwszych dekadach poprzedniego stulecia
en HRP Horseradish peroxidase
pl HRP Peroksydaza chrzanowa
en Historical link: The horseradish brought to the Carpathian basin by the ancient Magyar tribes and the native horseradish found here were hybrids of wild varieties
pl Związek historyczny: Chrzan sprowadzony do Kotliny Karpackiej przez dawne plemiona madziarskie oraz rodzimy chrzan odkryty na tym obszarze były krzyżówkami dzikich odmian
en Horseradish production started to grow particularly in the late ‧s and the early ‧s in this region
pl Uprawa chrzanu w tym regionie zaczęła się rozprzestrzeniać szczególnie pod koniec ‧ i na początku ‧ wieku
en According to market demand, before the Christmas and the Easter holidays Class I horseradish is also sold individually shrink-wrapped
pl W odpowiedzi na popyt rynkowy, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, chrzan klasy I jest również sprzedawany pojedynczo w opakowaniach z kurczliwej folii
en The horseradish roots are then freshly grated and either enriched using additives which improve consistency and preservability (vinegar, oil, citric acid, sulphur), thereby enabling the Steirischer Kren to retain its special aroma and pungency- or the freshly grated horseradish is preserved using a natural, gentle process (addition of E ‧, preservative), making it comparable for a few months with freshly grated horseradish
pl Następnie korzenie chrzanu ściera się i doprawia dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (ocet, olej, kwas cytrynowy, siarka) i przedłużającymi trwałość produktu, aby zachować szczególny aromat i ostry smak Steirischer Kren, albo świeżo starty chrzan jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu (dodatek E ‧, środek konserwujący), co pozwala na zachowanie właściwości świeżo startego chrzanu przez kilka miesięcy
en Class I: The surface of the body of the horseradish is smooth, it has a cylindrical shape, has no lateral roots and is intact and healthy, it is over ‧ cm in length and ‧ mm in diameter
pl Klasa I: Chrzan jest gładki, ma kształt cylindryczny, nie ma korzeni bocznych, jest nienaruszony i zdrowy; jego długość wynosi ponad ‧ cm, a średnica ‧ mm
en Class I horseradish is used exclusively for consumption as a fresh vegetable, while the other classes provide raw materials primarily for industrial processing
pl Chrzan klasy I jest przeznaczony wyłącznie do spożycia jako świeże warzywo, natomiast chrzan pozostałych klas stanowi surowiec głównie dla przetwórstwa przemysłowego
en Jerusalem horseradish!
pl Wałachu jerozolimski!
en In addition to the main horseradish roots, the slender lateral roots are also used in processing
pl Przetwarza się korzenie chrzanu oraz cienkie korzenie boczne
en Add ‧ μl of rabbit anti-guinea-pig horseradish peroxidase (HRP) conjugate pre-diluted in blocking buffer to each well
pl Dodać do każdego baseniku ‧ μl królicze anty-IgG świnek morskich znaczone peroksydazą chrzanową, rozpuszczonej wcześniej w roztworze buforowym
en The Styrian Vegetable Growers' Association (Landesverband steirischer Gemüsebauern) keeps a producers' register with a list of Styrian horseradish growers
pl Stowarzyszenie producentów warzyw w regionie Styrii (Landesverband steirischer Gemüsebauern) prowadzi rejestr producentów chrzanu Steirischer Kren
en The glycoside in horseradish is high in sulfur
pl Glikozyd w chrzanie jest bogaty w siarkę
en Steirischer Kren is either preserved- freshly grated- as part of a natural, gentle process which makes it comparable with freshly grated horseradish in terms of appearance and taste, or it is grated and additives are added to improve consistency (creaminess) and preservability
pl Świeżo starty Steirischer Kren jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu, co pozwala mu zachować wygląd i smak świeżo startego chrzanu, albo jest ścierany i doprawiany dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (kremowa) i przedłużającymi trwałość produktu
en I do not know what it is- Do not horseradish!
pl Nie wiem co to jest- Nie chrzań!
en The leaf stem remnants must be cut off the head with minimum damage to the horseradish body
pl Pozostałości łodygi listowia należy odciąć od główki przy jak najmniejszym uszkodzeniu samego chrzanu
en The plates are washed and ‧ μl of rabbit anti-guinea-pig immunoglobulin conjugated to horseradish peroxidase is added to each well
pl Płytki należy wypłukać i dodać do każdego dołka po ‧ μl króliczej antyglobuliny znakowanej peroksydazą
en In some cases the horseradish is not harvested in the autumn for whatever reason, but this is not a problem since the plant will survive the winter until harvest in the spring without suffering frost damage or a drop in quality
pl Czasami, z różnych powodów, chrzanu nie zbiera się jesienią; nie stanowi to jednak problemu, ponieważ roślina przetrwa zimę do wiosennych zbiorów, nie ponosząc żadnych szkód wskutek mrozów ani nie tracąc na jakości
en Only graded horseradish containing less than ‧ % soil contamination may be taken to the receiving location
pl Do punktu zbiórki dostarczyć można jedynie chrzan zaklasyfikowany do jednej z klas jakości i zawierający poniżej ‧ % zanieczyszczeń glebowych
en Conjugate: rabbit anti-mouse globulin (absorbed and eluted) conjugated to horseradish peroxidase and kept in the dark at ‧ °C
pl Koniugat: globulina przeciwciał anty-mysich (absorbowana i wypłukana) koniugowana w peroksydazę chrzanową oraz przetrzymywana w ciemności w temperaturze ‧ °C
en Do not horseradish me here
pl Nie chrzań mi tu
en Add ‧ μl of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pretitrated optimal concentration, to each well of the microtitre plate
pl Do każdej studzienki dodać po ‧ μl konjugatu króliczej antyglobuliny przeciwko mysim przeciwciałom, znakowanego peroksydazą chrzanową w optymalnym wstępnym stężeniu
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "horseradish".Found in 0.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.