pronunciation: IPA: hɔːsrædɪʃ /ˈhɔːsrædɪʃ/    

Translations into Polish:

 • chrzan     
  (Noun  m)
   
  plant
   
  condiment
   
  bot. botanika warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu i ostrym smaku;
   
  bot. botanika Armoracia P. Gaertn., rodzaj bylin z rodziny kapustowatych;
   
  plant
 • Chrzan   
 • chrzan (przyprawa)   
 • chrzan pospolity   
 • chrzanowy   

Other meanings:

 
chrzan
 
(uncountable) A pungent condiment made from the root of the plant.
 
(countable) A plant of the mustard family, Armoracia rusticana .

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Japanese horseradishwasabi; chrzan japoński
Japanese horseradish or wasabi (Wasabia japonica)chrzan japoński wasabi (Wasabia japonica)

    Show declension

Example sentences with "horseradish", translation memory

add example
Electrochemically reduced graphite oxide as a base for horseradish peroxidaseElektrochemicznie redukowany tlenek grafitu jako podłoże dla peroksydazy chrzanowej
According to the pioneers of horseradish production, soil was turned to a depth of ‧-‧ cm, which could not have been easy to do in the first decades of the centuryWedług pionierów uprawy chrzanu gleba była przerzucana do głębokości ‧–‧ cm, co nie było łatwe w pierwszych dekadach poprzedniego stulecia
Add ‧ ml of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pre-titrated optimal concentration, to each well of the microtitre plateDodaj ‧ l globuliny przeciwciał anty-mysich znakowaną peroksydazą chrzanową, rozcieńczoną do koncentracji przed miareczkowaniem do wszystkich dołków mikropłytki
The planting of horseradish can be started earlier in these soils and the soil will not be airless, even in the case of wetter weatherW takich glebach sadzenie chrzanu można rozpocząć wcześniej, a gleba nie będzie pozbawiona powietrza nawet przy wilgotnej pogodzie
I do not know what it is- Do not horseradish!Nie wiem co to jest- Nie chrzań!
To this end, the Styrian Vegetable Growers' Association and client companies have jointly created a Horseradish PGI working groupW tym celu Stowarzyszenie producentów warzyw w regionie Styrii utworzyło wspólnie z odbiorcami firmowymi grupę roboczą Kren CHOG
After the turn of the century, in the early ‧s the vineyard manager of Bagamér in the Várad chapter, Gábor Szilágyi ordered some tasty, noble horseradish from Austria, acclimatised it, and propagated it within years through careful selectionPo przełomie wieków, na początku lat dwudziestych ‧ wieku, Gábor Szilágyi- zarządca winnicy Bagamér w okolicy Várad- sprowadził z Austrii chrzan o szlachetnym smaku, który przystosował do lokalnych warunków i rozmnażał na przestrzeni lat poprzez staranną selekcję
The trading houses must keep an up-to-date record of the entry of the horseradish so that the provenance of the horseradish and the quantities placed on the market can be identified (from the name and identification number of the producerIzby handlowe muszą prowadzić aktualny rejestr chrzanu wprowadzanego na rynek, tak aby możliwe było ustalenie pochodzenia oraz ilości chrzanu wprowadzanej na rynek (na podstawie nazwy i numeru identyfikacyjnego producenta
Gentle processes are used to clean, wash and sort by hand the horseradish roots in order to eliminate those with poor qualitiesKorzenie chrzanu są delikatnie oczyszczane, myte i przebierane ręcznie, aby odsortować korzenie niskiej jakości
Carved quality: a quantity of horseradish bodies of Classes I and ‧ whose damaged spots caused by fungi, rot, or insect bite have been carved offJakość produktu okrojonego: określona ilość sztuk chrzanu klas I i II, których miejsca uszkodzone na skutek grzybów, gnicia lub owadów zostały wycięte
The removed part cannot be more than ‧/‧ of the surface of the horseradish bodyUsunięta część nie może stanowić więcej niż ‧/‧ powierzchni chrzanu
Class I: The surface of the body of the horseradish is smooth, it has a cylindrical shape, has no lateral roots and is intact and healthy, it is over ‧ cm in length and ‧ mm in diameterKlasa I: Chrzan jest gładki, ma kształt cylindryczny, nie ma korzeni bocznych, jest nienaruszony i zdrowy; jego długość wynosi ponad ‧ cm, a średnica ‧ mm
As regards fludioxonil, such an application was made for the use on carrots, beet roots, parsnips, horseradish, onions, salsify, parsley root, spinach and beet leavesW przypadku fludioksonilu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do marchwi, buraków, pasternaku, chrzanu, cebuli, salsefii, pietruszki zwyczajnej (korzenia), szpinaku i boćwiny
The horseradish roots are then freshly grated and either enriched using additives which improve consistency and preservability (vinegar, oil, citric acid, sulphur), thereby enabling the Steirischer Kren to retain its special aroma and pungency- or the freshly grated horseradish is preserved using a natural, gentle process (addition of E ‧, preservative), making it comparable for a few months with freshly grated horseradishNastępnie korzenie chrzanu ściera się i doprawia dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (ocet, olej, kwas cytrynowy, siarka) i przedłużającymi trwałość produktu, aby zachować szczególny aromat i ostry smak Steirischer Kren, albo świeżo starty chrzan jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu (dodatek E ‧, środek konserwujący), co pozwala na zachowanie właściwości świeżo startego chrzanu przez kilka miesięcy
The leaf stem remnants must be cut off the head with minimum damage to the horseradish bodyPozostałości łodygi listowia należy odciąć od główki przy jak najmniejszym uszkodzeniu samego chrzanu
Jerusalem horseradish!Wałachu jerozolimski!
Horseradish seedNasiona chrzanu
A special uprooter was also developed in Styria for harvesting horseradish, and a Styrian company was even awarded the Fast Forward Award- Styria's greatest technology prize- for its method of preserving freshly grated horseradishRównież w Styrii skonstruowano specjalną kopaczkę do zbioru chrzanu, a za proces powodujący przedłużenie trwałości świeżo startego chrzanu jedna ze styryjskich firm otrzymała nawet najważniejszą styryjską nagrodę w dziedzinie technologii: Fast Forward Award
Add ‧ μl/well of pre-diluted horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated Mab (monoclonal antibodies specific for VP‧) to each well and mix gently to ensure homogeneityDodać ‧ μl/basenik przed rozcieńczeniem peroksydozy chrzanowej (HRP) znaczonej Mab (monoklonalne przeciwciała właściwe dla VP‧) do każdego baseniku i wymieszać delikatnie do uzyskania jednorodności
Natural factors: Horseradish prefers low-lying areas with humid atmosphere and produces very good yields on loose soils, rich in humus nutrients and with good drainageCzynniki naturalne: Korzystnymi dla uprawy chrzanu warunkami są obszary nisko położone o wilgotnym klimacie, a wydajność upraw jest bardzo wysoka na glebach luźnych, bogatych w humusowe substancje odżywcze i dobrze nawadnianych
Steirischer Kren is either preserved- freshly grated- as part of a natural, gentle process which makes it comparable with freshly grated horseradish in terms of appearance and taste, or it is grated and additives are added to improve consistency (creaminess) and preservabilityŚwieżo starty Steirischer Kren jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu, co pozwala mu zachować wygląd i smak świeżo startego chrzanu, albo jest ścierany i doprawiany dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (kremowa) i przedłużającymi trwałość produktu
Dispense ‧ μl/well of horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated anti-horse gamma-globulin diluted in PBS + ‧ % milk + ‧,‧ % Tween ‧, pHSporządzić ‧ μl/basenik perydoskazę chrzanową (HRP) – znaczoną antykońską IgG gamma – globuliną rozpuszczoną w PBS + ‧ % mleka + ‧,‧ % Tween ‧, pH
Prior to the turn of the century, in the Hajdúság region almost everybody's garden had some amount of horseradish as a perennial plantPrzed przełomem wieków w regionie Hajdúság w niemalże każdym ogródku rosło trochę chrzanu, który był uprawiany jako roślina wieloletnia
Ploughs used to make ridges and to pull out the horseradish were not available on the market: they were custom-made by local smithsPługi, którymi wykonywano redliny i wyciągano chrzan, nie były dostępne na rynku- były wykonywane na zamówienie przez lokalnych kowali
Class I horseradish is used exclusively for consumption as a fresh vegetable, while the other classes provide raw materials primarily for industrial processingChrzan klasy I jest przeznaczony wyłącznie do spożycia jako świeże warzywo, natomiast chrzan pozostałych klas stanowi surowiec głównie dla przetwórstwa przemysłowego
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "horseradish".Found in 0.768 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.