pronunciation: IPA: hɔːsrædɪʃ /ˈhɔːsrædɪʃ/    

Translations into Polish:

 • chrzan     
  (Noun  m)
   
  plant
   
  condiment
   
  bot. botanika warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu i ostrym smaku;
   
  bot. botanika Armoracia P. Gaertn., rodzaj bylin z rodziny kapustowatych;
   
  plant
   
  condiment
   
  plant
 • chrzan pospolity   
  (Noun  )
 • Chrzan   
 • Moringa   
 • chrzan (przyprawa)   
 • chrzanowy   

Other meanings:

 
chrzan
 
(uncountable) A pungent condiment made from the root of the plant.
 
(countable) A plant of the mustard family, Armoracia rusticana .

Similar phrases in dictionary English Polish. (4)

horseradish root
chrzan pospolity
Japanese horseradish
wasabi; chrzan japoński
Japanese horseradish or wasabi (Wasabia japonica)
chrzan japoński wasabi (Wasabia japonica)

    Show declension

Example sentences with "horseradish", translation memory

add example
en Unprocessed horseradish is traditionally prized in the Styrian horseradish-growing region mainly as an accompaniment to various pub snacks
pl W Styrii, na terenie, na którym uprawia się chrzan, tradycyjnie podaje się świeży chrzan przede wszystkim w winiarniach [Buschenschank] jako dodatek do przekąsek (Jausengericht
en Add ‧ μl/well of pre-diluted horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated Mab (monoclonal antibodies specific for VP‧) to each well and mix gently to ensure homogeneity
pl Dodać ‧ μl/basenik przed rozcieńczeniem peroksydozy chrzanowej (HRP) znaczonej Mab (monoklonalne przeciwciała właściwe dla VP‧) do każdego baseniku i wymieszać delikatnie do uzyskania jednorodności
en Description of the processed horseradish
pl Opis przetworzonego chrzanu
en The planting of horseradish can be started earlier in these soils and the soil will not be airless, even in the case of wetter weather
pl W takich glebach sadzenie chrzanu można rozpocząć wcześniej, a gleba nie będzie pozbawiona powietrza nawet przy wilgotnej pogodzie
en As regards fludioxonil, such an application was made for the use on carrots, beet roots, parsnips, horseradish, onions, salsify, parsley root, spinach and beet leaves
pl W przypadku fludioksonilu złożono tego rodzaju wniosek dotyczący stosowania w odniesieniu do marchwi, buraków, pasternaku, chrzanu, cebuli, salsefii, pietruszki zwyczajnej (korzenia), szpinaku i boćwiny
en In ‧, for example, a method was patented for packing horseradish roots
pl I tak w ‧ r. został przyznany patent na Proces pakowania korzeni chrzanu
en The trading houses must keep an up-to-date record of the entry of the horseradish so that the provenance of the horseradish and the quantities placed on the market can be identified (from the name and identification number of the producer
pl Izby handlowe muszą prowadzić aktualny rejestr chrzanu wprowadzanego na rynek, tak aby możliwe było ustalenie pochodzenia oraz ilości chrzanu wprowadzanej na rynek (na podstawie nazwy i numeru identyfikacyjnego producenta
en The villages of the region also picked up production, as a result of which the present horseradish-producing region evolved by the ‧s and '‧s
pl Wioski tego regionu również podjęły produkcję, w wyniku czego obecny region produkcji chrzanu rozwijał się do lat ‧. i ‧. ‧ wieku
en Dispense ‧ μl/well of horseradish-peroxidase (HRP)-conjugated anti-horse gamma-globulin diluted in PBS + ‧ % milk + ‧,‧ % Tween ‧, pH
pl Sporządzić ‧ μl/basenik perydoskazę chrzanową (HRP) – znaczoną antykońską IgG gamma – globuliną rozpuszczoną w PBS + ‧ % mleka + ‧,‧ % Tween ‧, pH
en A special uprooter was also developed in Styria for harvesting horseradish, and a Styrian company was even awarded the Fast Forward Award- Styria's greatest technology prize- for its method of preserving freshly grated horseradish
pl Również w Styrii skonstruowano specjalną kopaczkę do zbioru chrzanu, a za proces powodujący przedłużenie trwałości świeżo startego chrzanu jedna ze styryjskich firm otrzymała nawet najważniejszą styryjską nagrodę w dziedzinie technologii: Fast Forward Award
en Horseradish (Cochlearia armoracia
pl Chrzan (Cochlearia armoracia
en Add ‧ ml of rabbit anti-mouse globulin conjugated to horseradish peroxidase, diluted to a pre-titrated optimal concentration, to each well of the microtitre plate
pl Dodaj ‧ l globuliny przeciwciał anty-mysich znakowaną peroksydazą chrzanową, rozcieńczoną do koncentracji przed miareczkowaniem do wszystkich dołków mikropłytki
en I do not know what it is- Do not horseradish!
pl Nie wiem co to jest- Nie chrzań!
en Processed horseradish
pl Przetworzony chrzan
en According to the pioneers of horseradish production, soil was turned to a depth of ‧-‧ cm, which could not have been easy to do in the first decades of the century
pl Według pionierów uprawy chrzanu gleba była przerzucana do głębokości ‧–‧ cm, co nie było łatwe w pierwszych dekadach poprzedniego stulecia
en Historical link: The horseradish brought to the Carpathian basin by the ancient Magyar tribes and the native horseradish found here were hybrids of wild varieties
pl Związek historyczny: Chrzan sprowadzony do Kotliny Karpackiej przez dawne plemiona madziarskie oraz rodzimy chrzan odkryty na tym obszarze były krzyżówkami dzikich odmian
en Horseradish production started to grow particularly in the late ‧s and the early ‧s in this region
pl Uprawa chrzanu w tym regionie zaczęła się rozprzestrzeniać szczególnie pod koniec ‧ i na początku ‧ wieku
en Steirischer Kren is either preserved- freshly grated- as part of a natural, gentle process which makes it comparable with freshly grated horseradish in terms of appearance and taste, or it is grated and additives are added to improve consistency (creaminess) and preservability
pl Świeżo starty Steirischer Kren jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu, co pozwala mu zachować wygląd i smak świeżo startego chrzanu, albo jest ścierany i doprawiany dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (kremowa) i przedłużającymi trwałość produktu
en Prime rib tonight with real horseradish
pl Lepiej, żeby to było ważne.- Wieczór mam wolny, jesteś głodny?
en The medium-heavy soils (brown earth and a high proportion of clay) in the horseradish-growing region have good drainage and thus create ideal growing conditions
pl Średnio spoiste grunty (gleba brunatna z wysoką zawartością gliny) na terenie upraw chrzanu dobrze przepuszczają wodę i stwarzają idealne warunki wzrostu
en According to market demand, before the Christmas and the Easter holidays Class I horseradish is also sold individually shrink-wrapped
pl W odpowiedzi na popyt rynkowy, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, chrzan klasy I jest również sprzedawany pojedynczo w opakowaniach z kurczliwej folii
en Do not horseradish me here
pl Nie chrzań mi tu
en Faced with local conditions, farmers have always put their efforts into exploring methods of reducing and substituting manual work related to horseradish production- work which is known to be extensive- by means of horses or machines
pl Z uwagi na uwarunkowania lokalne rolnicy zawsze starali się ograniczać lub zastępować pracę fizyczną związaną z uprawą chrzanu (wiadomo, że praca ta ma charakter ekstensywny) końmi lub maszynami
en The horseradish roots are then freshly grated and either enriched using additives which improve consistency and preservability (vinegar, oil, citric acid, sulphur), thereby enabling the Steirischer Kren to retain its special aroma and pungency- or the freshly grated horseradish is preserved using a natural, gentle process (addition of E ‧, preservative), making it comparable for a few months with freshly grated horseradish
pl Następnie korzenie chrzanu ściera się i doprawia dodatkami do żywności wpływającymi korzystnie na konsystencję (ocet, olej, kwas cytrynowy, siarka) i przedłużającymi trwałość produktu, aby zachować szczególny aromat i ostry smak Steirischer Kren, albo świeżo starty chrzan jest poddawany łagodnej obróbce w celu przedłużenia trwałości produktu (dodatek E ‧, środek konserwujący), co pozwala na zachowanie właściwości świeżo startego chrzanu przez kilka miesięcy
en Gentle processes are used to clean, wash and sort by hand the horseradish roots in order to eliminate those with poor qualities
pl Korzenie chrzanu są delikatnie oczyszczane, myte i przebierane ręcznie, aby odsortować korzenie niskiej jakości
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "horseradish".Found in 0.345 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.