pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  m)
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.
   
  disease

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.

Did you mean: Tetanus

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

Tetanus
Tężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
en We have to give you a tetanus shot
pl Musimy ci dać zastrzyk przeciw tężcowi
en conjugated to tetanus toxoid as carrier protein Neisseria meningitidis serogroup C (strain C‧) polysaccharide conjugated to tetanus toxoid as carrier protein
pl związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym Polisacharyd Neisseria meningitidis grupy C (szczep C‧) związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym
en Concurrent active and passive immunisation (emergency vaccination) The vaccine can be used together with Tetanus-Serum from Intervet for treatment of injured horses that have not been immunised against tetanus
pl Jednoczesne czynne i bierne uodpornianie (szczepienie interwencyjne) Szczepionka może być stosowana jednocześnie z Tetanus-Serum wytwarzanym przez Intervet, przeznaczonym do leczenia zranionych koni, które nie były uodporniane przeciwko tężcowi
en Diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis, hepatitis B (recombinant) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine, adjuvanted
pl Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typ b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana
en Have you had a tetanus shot lately?
pl Miała pani ostatnio zastrzyk przeciwtężcowy?
en Regarding tetanus, no challenge (infection) experiment was performed for ethical reason
pl W odniesieniu do tężca z przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie
en The vaccine also stimulates protection against tetanus to prevent mortality
pl Szczepionka pobudza także odporność przeciw tężcowi, aby zapobiec zgonom
en In that case, the first dose (V‧) of vaccine can be given concurrently with the appropriate prophylactic dose of Tetanus-Serum from Intervet at a separate injection site, using separate syringes and needles
pl W tym przypadku pierwsza dawka (V‧) w cyklu podstawowym może być podana jednocześnie z odpowiednią dawką profilaktyczną Tetanus-Serum firmy Intervet w osobnych miejscach wstrzyknięcia, z zastosowaniem oddzielnych strzykawek i igieł
en But where did the tetanus come from?
pl Ale gdzie złapała tego tężca?
en Quintanrix is a vaccine used in children to prevent five infectious diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough), hepatitis B and Haemophilus influenzae type b (a type of bacteria
pl do Quintanrix jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania pięciu chorobom zakaźnym: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz zakażeniom
en Human immunoglobulin anti-tetanus
pl przeciwtężcową-przeciwkrowiankową
en Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis (inactivated)‧ Hepatitis B surface antigen
pl Toksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Bordetella pertussis (inaktywowana) ‧ Antygen powierzchniowy Hepatitis B‧, ‧ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym ‧ Adsorbowany na fosforanie glinu
en For ethical reasons no challenge (infection) experiment was performed against tetanus
pl Z przyczyn etycznych nie przeprowadzano doświadczeń z narażeniem na zakażenie tężcem
en Horses belong to the most susceptible species to tetanus
pl Konie należą do grupy gatunków najbardziej podatnych na zakażenie tężcem
en Diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis, hepatitis B (recombinant) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine, adjuvanted
pl Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typu b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana
en conjugated to tetanus toxoid as carrier protein
pl związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym
en Immune response after primary vaccination In the pivotal clinical study, all infants (‧ %) developed a seroprotective antibody level (equal to or greater than ‧ IU/ml) to both diphtheria and tetanus antigens one month after completion of the primary series
pl Odpowiedź po szczepieniu pierwotnym W podstawowych badaniach klinicznych, wszystkie zaszczepione niemowlęta (‧ %) miały ochronny poziom przeciwciał błoniczych i tężcowych równy lub większy niż ‧, ‧ j. m./ml już po miesiącu od zakończenia szczepienia pierwotnego
en Anti-tetanus (‧ IU/ml
pl Przeciw tężcowi (‧, ‧ j. m./ml) †
en Therefore, RotaTeq can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines [ including hexavalent vaccines (DTaP-HBV-IPV/Hib) ]: diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTaP), Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated or oral poliomyelitis vaccine (IPV or OPV; see below), hepatitis B vaccine (HBV) and pneumococcal conjugate vaccine
pl Z tego względu, RotaTeq może być podawany jednocześnie z jakąkolwiek z następujących monowalentnych lub skojarzonych szczepionek [ w tym szczepionki sześciowalentne (DTaP-HBV-IPV/Hib) ]: ze szczepionką przeciw błonicy-tężcowi-acelularną przeciw krztuścowi (DTaP), ze szczepionką przeciw Haemophilus influanze typu B (Hib), z inaktywowaną lub doustną szczepionką przeciw poliomyelitis (IPV lub OPV; patrz poniżej), ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) oraz z koniugowaną szczepionką pneumokokową
en Menitorix can be given at the same time as vaccines intended to protect against one or more of diphtheria, tetanus, whooping cough, polio, hepatitis B, pneumococcal conjugate vaccine and combined vaccines against measles, mumps and rubella (MMR
pl Menitorix może być podawany w tym samym czasie co szczepionki przeznaczone do zapobiegania jednej lub większej liczbie z wymienionych chorób: błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b, oraz w tym samym czasie co skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom i szczepionka skojarzona przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR
en Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis antigens
pl Toksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Antygeny Bordetella pertussis
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis or hepatitis B vaccines
pl Nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 1.065 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.