pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  m)
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.
   
  disease

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

TetanusTężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
Most of the studies were performed with ProteqFlu-Te, a vaccine that protects against two strains of equine influenza as well as against tetanusW większości badań stosowano preparat ProteqFlu-Te, szczepionkę chroniącą przed dwoma szczepami wirusa grypy koni i przed tężcem
Infanrix hexa is indicated for primary and booster vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and disease caused by Haemophilus influenzae type bSzczepionka Infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b
Active substances Tetanus toxoid and purified haemagglutinin subunits from equine influenza virusesSubstancje czynne: toksoid tężcowy i oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni
We have to give you a tetanus shotMusimy ci dać zastrzyk przeciw tężcowi
Active immunisation of horses from ‧ months of age against equine influenza to reduce clinical signs and virus excretion after infection, and active immunisation against tetanus to prevent mortalityCzynne uodpornianie koni od ‧ miesiąca życia przeciwko grypie koni w celu ograniczenia objawów klinicznych i siewstwa wirusa po zakażeniu oraz czynne uodpornianie koni przeciwko tężcowi w celu zapobieżenia śmiertelności
Concurrent use of Equilis Te and Tetanus-Serum from Intervet may reduce active immunity against tetanus compared to horses vaccinated with Equilis Te in the absence of tetanus antitoxin serumJednoczesne stosowanie Equilis Te i Tetanus-Serum firmy Intervet może obniżać czynną odporność przeciwko tężcowi w porównaniu z końmi szczepionymi Equilis Prequenza-Te bez podania surowicy zawierającej antytoksynę tężcową
In the overall experience of MabThera repeat treatment over one year, the proportions of patients with positive antibody titers against S. pneumoniae, influenza, mumps, rubella, varicella and tetanus toxoid were generally similar to the proportions at baselineOgólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowo
Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see sectionSzczepionka Tritanrix HepB jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) niemowląt począwszy od ‧. tygodnia życia (patrz punkt
I had to get a tetanus shot because of youPrzez was dostałem zastrzyk przeciwtężcowy
Tritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis BTritanrix HepB jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania czterem chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Safety and efficacy of concurrent use with Tetanus-Serum from Intervet has been demonstratedWykazano bezpieczeństwo i skuteczność jednoczesnego stosowania z Tetanus-Serum firmy Intervet
HIV infection is not considered as a contra-indication for diphtheria, tetanus, pertussis and HBV vaccinationZakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
polyribosylribitol phosphate) ‧ conjugated to tetanus toxoid as a carrierAntygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) ‧, ‧ Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
In that case, the first dose (V‧) of vaccine can be given concurrently with the appropriate prophylactic dose of Tetanus-Serum from Intervet at a separate injection site, using separate syringes and needlesW tym przypadku pierwsza dawka (V‧) w cyklu podstawowym może być podana jednocześnie z odpowiednią dawką profilaktyczną Tetanus-Serum firmy Intervet w osobnych miejscach wstrzyknięcia, z zastosowaniem oddzielnych strzykawek i igieł
Tetanus is an often fatal disease, which is present worldwide.Tężec jest chorobą występującą na całym świecie, która często prowadzi do zgonu.
Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis (inactivated)‧ Hepatitis B surface antigenToksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Bordetella pertussis (inaktywowana) ‧ Antygen powierzchniowy Hepatitis B‧, ‧ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym ‧ Adsorbowany na fosforanie glinu
It contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substancesSzczepionka zawiera substancje czynne-toksoidy (inaktywowane chemicznie toksyny) błonicze i tężcowe, inaktywowane (nieżywych) szczepy Bordetella pertussis (bakterii wywołującej krztusiec charakteryzujący się napadami kaszlu i dusznością) oraz części wirusa zapalenia wątroby typu B
It contains parts of two equine influenza (flu) strains, which have been inserted into two canarypox vector viruses respectively, and a tetanus toxoid (chemically weakened toxins from the tetanus bacteriumZawiera ona fragmenty dwóch szczepów wirusa grypy koni, które wszczepiono odpowiednio do dwóch wirusów wektorowych canarypox (wirus ospy ptasiej), oraz toksoid tężca (chemicznie osłabione toksyny bakterii tężca
The duration of protection was five months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for equine influenza and ‧ months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for tetanusOchrona utrzymywała się ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesięcy po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku grypy koni oraz ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesiące po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku tężca
The vaccine can be used together with Tetanus-Serum from Intervet for treatment of injured horses that have not been immunised against tetanusSzczepionka może być stosowana jednocześnie z Tetanus-Serum wytwarzanym przez Intervet, przeznaczonym do leczenia zranionych koni, które nie były uodporniane przeciwko tężcowi
The measure of effectiveness was the production of protective levels of antibodies against tetanus toxoid after vaccinationMiarą skuteczności był poziom wytworzonych przeciwciał ochronnych przeciw toksoidowi tężca po szczepieniu
Equilis Te is a vaccine containing purified tetanus toxoidPreparat Equilis Te jest szczepionką, która zawiera oczyszczony toksoid tężca
Demonstration of a specific tetanus toxoid antibody responseWykazanie obecności reakcji szczególnego, toksycznego przeciwciała tężca
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 0.458 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.