pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  m)
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.
   
  disease

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.

Did you mean: Tetanus

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

Tetanus
Tężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
en Most of the studies were performed with ProteqFlu-Te, a vaccine that protects against two strains of equine influenza as well as against tetanus
pl W większości badań stosowano preparat ProteqFlu-Te, szczepionkę chroniącą przed dwoma szczepami wirusa grypy koni i przed tężcem
en Infanrix hexa is indicated for primary and booster vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and disease caused by Haemophilus influenzae type b
pl Szczepionka Infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b
en Active substances Tetanus toxoid and purified haemagglutinin subunits from equine influenza viruses
pl Substancje czynne: toksoid tężcowy i oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni
en We have to give you a tetanus shot
pl Musimy ci dać zastrzyk przeciw tężcowi
en Active immunisation of horses from ‧ months of age against equine influenza to reduce clinical signs and virus excretion after infection, and active immunisation against tetanus to prevent mortality
pl Czynne uodpornianie koni od ‧ miesiąca życia przeciwko grypie koni w celu ograniczenia objawów klinicznych i siewstwa wirusa po zakażeniu oraz czynne uodpornianie koni przeciwko tężcowi w celu zapobieżenia śmiertelności
en Concurrent use of Equilis Te and Tetanus-Serum from Intervet may reduce active immunity against tetanus compared to horses vaccinated with Equilis Te in the absence of tetanus antitoxin serum
pl Jednoczesne stosowanie Equilis Te i Tetanus-Serum firmy Intervet może obniżać czynną odporność przeciwko tężcowi w porównaniu z końmi szczepionymi Equilis Prequenza-Te bez podania surowicy zawierającej antytoksynę tężcową
en In the overall experience of MabThera repeat treatment over one year, the proportions of patients with positive antibody titers against S. pneumoniae, influenza, mumps, rubella, varicella and tetanus toxoid were generally similar to the proportions at baseline
pl Ogólnie na podstawie doświadczeń z terapią MabThera stosowana przez ponad rok, stosunek pacjentów z dodatnim mianem przeciwciał przeciw antygenom paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy i anatoksyny tężca był podobny do obserwowanego wyjściowo
en Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see section
pl Szczepionka Tritanrix HepB jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) niemowląt począwszy od ‧. tygodnia życia (patrz punkt
en I had to get a tetanus shot because of you
pl Przez was dostałem zastrzyk przeciwtężcowy
en Tritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis B
pl Tritanrix HepB jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania czterem chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
en Safety and efficacy of concurrent use with Tetanus-Serum from Intervet has been demonstrated
pl Wykazano bezpieczeństwo i skuteczność jednoczesnego stosowania z Tetanus-Serum firmy Intervet
en HIV infection is not considered as a contra-indication for diphtheria, tetanus, pertussis and HBV vaccination
pl Zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
en polyribosylribitol phosphate) ‧ conjugated to tetanus toxoid as a carrier
pl Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) ‧, ‧ Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
en In that case, the first dose (V‧) of vaccine can be given concurrently with the appropriate prophylactic dose of Tetanus-Serum from Intervet at a separate injection site, using separate syringes and needles
pl W tym przypadku pierwsza dawka (V‧) w cyklu podstawowym może być podana jednocześnie z odpowiednią dawką profilaktyczną Tetanus-Serum firmy Intervet w osobnych miejscach wstrzyknięcia, z zastosowaniem oddzielnych strzykawek i igieł
en Tetanus is an often fatal disease, which is present worldwide.
pl Tężec jest chorobą występującą na całym świecie, która często prowadzi do zgonu.
en Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis (inactivated)‧ Hepatitis B surface antigen
pl Toksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Bordetella pertussis (inaktywowana) ‧ Antygen powierzchniowy Hepatitis B‧, ‧ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym ‧ Adsorbowany na fosforanie glinu
en It contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substances
pl Szczepionka zawiera substancje czynne-toksoidy (inaktywowane chemicznie toksyny) błonicze i tężcowe, inaktywowane (nieżywych) szczepy Bordetella pertussis (bakterii wywołującej krztusiec charakteryzujący się napadami kaszlu i dusznością) oraz części wirusa zapalenia wątroby typu B
en It contains parts of two equine influenza (flu) strains, which have been inserted into two canarypox vector viruses respectively, and a tetanus toxoid (chemically weakened toxins from the tetanus bacterium
pl Zawiera ona fragmenty dwóch szczepów wirusa grypy koni, które wszczepiono odpowiednio do dwóch wirusów wektorowych canarypox (wirus ospy ptasiej), oraz toksoid tężca (chemicznie osłabione toksyny bakterii tężca
en The duration of protection was five months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for equine influenza and ‧ months after primary vaccination and ‧ months after the first revaccination for tetanus
pl Ochrona utrzymywała się ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesięcy po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku grypy koni oraz ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym i ‧ miesiące po pierwszym szczepieniu przypominającym w przypadku tężca
en The vaccine can be used together with Tetanus-Serum from Intervet for treatment of injured horses that have not been immunised against tetanus
pl Szczepionka może być stosowana jednocześnie z Tetanus-Serum wytwarzanym przez Intervet, przeznaczonym do leczenia zranionych koni, które nie były uodporniane przeciwko tężcowi
en The measure of effectiveness was the production of protective levels of antibodies against tetanus toxoid after vaccination
pl Miarą skuteczności był poziom wytworzonych przeciwciał ochronnych przeciw toksoidowi tężca po szczepieniu
en Equilis Te is a vaccine containing purified tetanus toxoid
pl Preparat Equilis Te jest szczepionką, która zawiera oczyszczony toksoid tężca
en Demonstration of a specific tetanus toxoid antibody response
pl Wykazanie obecności reakcji szczególnego, toksycznego przeciwciała tężca
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 0.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.