pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  m)
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.
   
  disease

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

Tetanus
Tężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
en Anti-tetanus (‧ IU/ml
pl Przeciw tężcowi (‧, ‧ j. m./ml) †
en Therefore, RotaTeq can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines [ including hexavalent vaccines (DTaP-HBV-IPV/Hib) ]: diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTaP), Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated or oral poliomyelitis vaccine (IPV or OPV; see below), hepatitis B vaccine (HBV) and pneumococcal conjugate vaccine
pl Z tego względu, RotaTeq może być podawany jednocześnie z jakąkolwiek z następujących monowalentnych lub skojarzonych szczepionek [ w tym szczepionki sześciowalentne (DTaP-HBV-IPV/Hib) ]: ze szczepionką przeciw błonicy-tężcowi-acelularną przeciw krztuścowi (DTaP), ze szczepionką przeciw Haemophilus influanze typu B (Hib), z inaktywowaną lub doustną szczepionką przeciw poliomyelitis (IPV lub OPV; patrz poniżej), ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) oraz z koniugowaną szczepionką pneumokokową
en Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B or poliomyelitis diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
pl Wśród objawów uczulenia należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka. • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B lub polio. • jeśli u dziecka doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu ‧ dni od uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi). • jeśli dziecko ma wysoką gorączkę (powyżej ‧°C
en Tetanus shot
pl Zastrzyk przeciwtężcowy
en Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. if your child has previously had an allergic reaction to any vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), hepatitis B, poliomyelitis or Haemophilus influenzae type b diseases. if your child experienced problems of the nervous system within ‧ days after previous vaccination with a vaccine against pertussis (whooping cough) disease. if your child has a severe infection with a high temperature (over ‧°C
pl Wśród objawów uczulenia należy wymienić: swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka. • jeśli u dziecka kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio lub zakażeniom Haemophilus influenzae typ b. • jeśli u dziecka doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu ‧ dni od uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi). • jeśli dziecko ma wysoką gorączkę (powyżej ‧, ‧°C
en This will lead to a passive protection against tetanus for at least ‧ days after concurrent administration
pl Takie postępowanie prowadzi do biernej ochrony przeciwko tężcowi przez co najmniej ‧ dni od jednoczesnego podania
en Tetanus should therefore be listed as a communicable disease in Decision ‧/EC
pl Tężec powinien więc być wymieniony jako choroba zakaźna w decyzji ‧/WE
en In these circumstances pertussis vaccination should be discontinued and the vaccination course should be continued with diphtheria-tetanus, hepatitis B, polio and Hib vaccines
pl U tych dzieci należy przerwać szczepienie przeciwko krztuścowi i dalej kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Hib
en Tetanus is an acute, often fatal disease caused by a neurotoxin produced by the bacterium Clostridium tetani
pl Tężec jest ostrą, często śmiertelną chorobą wywoływaną przez bakterie Clostridium tetani wytwarzające neurotoksynę
en It contains toxoids (chemically weakened toxins) from diphtheria and tetanus, inactivated (killed) Bordetella pertussis (a bacterium that causes whooping cough) and parts of the hepatitis B virus as active substances
pl Szczepionka zawiera substancje czynne-toksoidy (inaktywowane chemicznie toksyny) błonicze i tężcowe, inaktywowane (nieżywych) szczepy Bordetella pertussis (bakterii wywołującej krztusiec charakteryzujący się napadami kaszlu i dusznością) oraz części wirusa zapalenia wątroby typu B
en PRP) of Haemophilus influenzae type b conjugated to tetanus toxoid
pl PRP) Haemophilus influenzae typ b sprzężony z toksoidem tężcowym
en In that case, the first dose (V‧) of vaccine can be given concurrently with the appropriate prophylactic dose of Tetanus-Serum from Intervet at a separate injection site, using separate syringes and needles
pl W tym przypadku pierwsza dawka (V‧) w cyklu podstawowym może być podana jednocześnie z odpowiednią dawką profilaktyczną Tetanus-Serum firmy Intervet w osobnych miejscach wstrzyknięcia, z zastosowaniem oddzielnych strzykawek i igieł
en Diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis, hepatitis B (recombinant) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine, adjuvanted
pl Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typ b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana
en Infanrix Penta Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inactivated) (IPV) vaccine (adsorbed
pl Infanrix Penta – Zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) oraz poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) (adsorbowana
en Immune response after primary vaccination In the pivotal clinical study, all infants (‧ %) developed a seroprotective antibody level (equal to or greater than ‧ IU/ml) to both diphtheria and tetanus antigens one month after completion of the primary series
pl Odpowiedź po szczepieniu pierwotnym W podstawowych badaniach klinicznych, wszystkie zaszczepione niemowlęta (‧ %) miały ochronny poziom przeciwciał błoniczych i tężcowych równy lub większy niż ‧, ‧ j. m./ml już po miesiącu od zakończenia szczepienia pierwotnego
en We have to give you a tetanus shot
pl Musimy ci dać zastrzyk przeciw tężcowi
en Tissue damage as a cause of tetanus in the data of the contagious disease clinic of the Szpital Uniwersytecki in Cracow in the period of 1996-2005.
pl "Uszkodzenia tkanek jako przyczyny tężca w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 1996-2005"
en A case definition for tetanus is already provided for in Decision ‧/EC
pl Definicja przypadku tężca znajduje się już w decyzji ‧/WE
en Don' t you need a tetanus shot or something?
pl Nie powinnaś dostac zastrzyku przeciw tężcowi?
en Infanrix Penta should not be used in infants who may be hypersensitive (allergic) to any of the active substances, to any of the other ingredients of the vaccine, or to neomycin and polymyxin (antibiotics), or if the infant has had an allergic reaction after a previous vaccine containing diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio
pl Preparatu Infanrix Penta nie należy stosować u niemowląt, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na którąkolwiek z substancji czynnych, składników szczepionki lub na neomycynę lub polimyksynę (antybiotyki), lub w przypadku wystąpienia u dziecka reakcji uczuleniowej na wcześniejszą szczepionkę zawierającą błonicę, tężec, krztusiec, wirus zapalenia wątroby typu B lub polio
en Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio vaccines
pl Nadwrażliwość na po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B lub polio
en Detection of tetanus toxoid antibody in an unvaccinated and untreated patient
pl Wykrywanie toksycznego przeciwciała tężca u pacjenta nieszczepionego i nieleczonego
en Have you had a tetanus shot lately?
pl Miała pani ostatnio zastrzyk przeciwtężcowy?
en That was it.We' il clean it up a bit, and then give you a tetanus shot
pl Teraz oczyścimy i podamy zastrzyk przeciwko tężcowi
en Specific activities should focus on measles and rubella, seasonal influenza, HPV, tetanus and new vaccines against pneumococcal disease
pl Konkretne działania powinny skupić się na odrze i różyczce, grypie sezonowej, wirusie brodawczaka ludzkiego (HPV), tężcu oraz nowych szczepionkach przeciwko chorobom pneumokokowym
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 1.006 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.