pronunciation: IPA: əsˈtrɒlədʒi /əsˈtrɒlədʒi/

Translations into Romanian:

 • astrologie   
  (Noun  f)
   
  study
   
  The study of the stars and their influence on people's lives.
   
  star divination
   
  star divination

Other meanings:

 
The study of the movements and relative positions of celestial bodies and their supposed influence on human affairs.

Similar phrases in dictionary English Romanian. (2)

astrologer
astrolog; mag
astrological sign
semn astrologic

    Show declension

Example sentences with "astrology", translation memory

add example
en Astrologically inclined Suzana Ostojic said, " I lost my job two weeks ago, but I went and partied anyway, because I really think that this year will be a better trip around the sun than the last year
ro Luându- se după tainele astrologice, Suzana Ostojic, afirmă „ mi- am pierdut locul de muncă în urmă cu două săptămâni, însă am mers şi am petrecut oricum, deoarece chiar cred că anul acesta ne va rezerva călătorie mult mai reuşită decât anul trecut
en Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the ‧ disciples
ro Cel mai evident simbol astrologic legat de Iisus se referă la cei ‧ discipoli
en This is where we begin to see the relevance Astrology as an ancient form of science that resurfaced in the ‧th and ‧th centuries under the name of Psychology
ro Din acest moment, începem să vedem relevanţa Astrologiei ca formă de ştiinţă antică şi care a reapărut în secolele ‧ şi ‧ sub numele de Psihologie
en The Tibetan astrologer
ro La şcoala lui Jesse
en In ancient Greek zodiacal existing concepts Astrology how the sun changes through the ‧ zodiacal signs
ro În zodiacul grec antic existau concepte astrologice cum că Soarele se schimbă prin cele ‧ semne zodiacale
en We' re looking for excuses to meet Poonam, what with the astrologer fixing a marriage date after six months
ro Vrem să profităm să o vedem pe Poonam.Astrologul ăsta a fixat data căsătoriei abia peste sase luni
en Wait, when did astrology become a profession?
ro De când a devenit astrologia o profesie?
en This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references
ro Scriptura e de departe cea mai relevantă în materie de referinţe astrologice
en Veeru the astrologer
ro Veeru magul
en Sister- in- law, give the astrologer a nice meal.... ask him to fix a nearer date
ro Cumnată, serveste- i astrologului o masă bună si cere- i să stabilească o dată mai apropiată
en In Chinese astrology it signifies both the years ‧ and
ro În astrologia chineză, semnifică atât anul ‧ cât si anul
en I mean, he is not a professional astrologer
ro Nu e astrolog de profesie
en He' s a soothsayer,Astrologer, and diviner of mysteries
ro E ghicitor autodidact, astrolog şi dezlegător de mistere
en That' s Kirk' s astrologer...... and his physical therapist
ro EIe sunt astroIoguI... şi fizioterapeutuI Iui Kirk
en He is generally considered the best astrologer
ro Este considerat de mai toţi ca fiind cel mai bun astrolog
en Dude, Ajay, this astrologer is useless
ro Amice, Ajay, acest astrolog este inutil
en Meanwhile, astrologers have been busy... making predictions for the coming century
ro În acest timp, astrologii au fost ocupaţi... să facă predicţii despre următorul secol
en Therefore... we can look at the myths, we can look to Egypt, we can look at Islamic astrology, the doctrine Monthly nodes
ro Prin urmare... ne putem uita la mituri, ne putem uita în Egipt, ne putem uita la astrologia islamică, cu doctrina nodurilor lunare
en No, I know your name...... because I am an astrologer
ro Nu, stiu numele tau...... pentru ca eu sunt un mag
en Personally, I hope she did not visit the same astrologer as before
ro Personal, eu sper că nu vizitează acelasi astrolog ca înainte
en This is an astrological phenomenon known as a complete solar eclipse
ro Ăsta e un fenomen astrologic cunoscut ca eclipsă totală de soare
en Maybe Brash needs a new astrologer, you know?
ro Poate " Brash " are nevoie de un nou astrolog, nu?
en Mostly astrology
ro Pe lângă astrologie
en Papa asked the astrologer If we' d get an engineer or a doctor
ro Tata a întrebat un astrolog dacă în familie va sosi un inginer sau un doctor
Showing page 1. Found 58 sentences matching phrase "astrology".Found in 0.625 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.