pronunciation: IPA: ˈdeɪtə /ˈdɑːtə/ ˈdɑːtə /ˈdætə/ /ˈdeɪtə/ ˈdætə , SAMPA: "dA:t@ "deIt@ /"dA:t@/ /"deIt@/ "d{t@ /"d{t@/            

Translations into Xhosa:

  • iingcombolo 
     
    A representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner, suitable for communication, interpretation or processing.

Other meanings:

 
(uncountable, collectively) information.
 
information
 
A collection of object-units that are distinct from one another.
 
plural of datum
 
Plural form of datum: pieces of information.
 
The raw material of information; information expressed in bits and bytes or numbers

Similar phrases in dictionary English Xhosa. (33)

ActiveX Data Objects
iziNto zeeNkcukacha ze-ActiveX
data bar
ibha yeenkcukacha
Data Communications Equipment
isiXhobo soQhagamshelwano-Nkcukacha
data connection file
uqhagamshelo lwefayile eneenkcukacha
Data Encryption Standard
uHlobo oluNgabonakaliyo lweeNgcombolo
data entry
ufakelo lweenkcukacha
Data Execution Prevention
UThintelo loSetyenziso-nkcukacha
data field
Ifildi yeengcombolo
data form
Ifom yeengcombolo
data format
Ifomathi yeengcombolo
data graphic
igrafikhi yeenkcukacha
data integrity
iinkcukacha ezithembekileyo
data label
ileyibheli yeenkcukacha
Data Outline
ushwankathelo leenkcukacha
data point
Ipoyinti yeengcombolo
data processing
usetyenziso lweenkcukacha
data record
irekhodi yeenkcukacha
data series
Ulandelelwano lweengcombolo
data source
umthombo weengcombolo
data table
Itheyibhile yeengcombolo
data transfer
ugqithiselo lweengcombolo; ugqithiselo-nkcukacha
data type
ugcino lweengcombolo
data validation
Uqinisekiso-ngcombolo
default data file
ifayile yeenkcukacha emiselweyo
external data
iingcombolo zangaphandle
external data range
uluhlu lweenkcukacha zangaphandle
lost data
Iingcombolo ezilahlekileyo
Office data connection file
Uqhagamshelo lwefayile eneengcombolo zeOffice
PivotTable data
iinkcukacha zePivotTable
shape data
iinkcukacha zemilo
source data
umthombo weenkcukacha
Triple Data Encryption Standard
umGangatho weeNgcombolo ezintlantlu-ntathu eziFihliweyo

    Show declension

Example sentences with "data", translation memory

add example
en The Paste command inserts a copy of all the data in the clipboard at the current position of the cursor. The clipboard is unaffected. (So another paste command will produce yet another copy of the data in the document
xh I Cola umyalelo ufaka ukhuphelo lwako lwe data kwindawo yangoku yesalathisi. Ibhodi eqhotyoshwayo ayichaphazeleki. (Ngoko omnye umyalelo wokucola uzakuvelisa olunye ukhuphelo lokubhaliweyo kuxwebhu
en This site is attempting to submit form data via email. Do you want to continue?
xh Lendawo izama ukungenisa i data ye fomu nge email. Ufuna ukuqhubeka?
en & External Data
xh & Data Engaphandle
en KFile Meta Data Plugin
xh Iplagi yangaphakathi ye KFile Meta DataComment
en Downloading message data
xh Imposiso ngexesha lofundo lwefayile: %
en In addition to text, you can include virtually anything inside a frame. A frame can contain a spreadsheet, pictures, a database form, or nearly any piece of data. Since each page can have any number of frames, documents can appear quite sophisticated while still remaining easy to edit
xh Ukongeza kokubhaliweyo, ungaquka ngesiphumo nayiphi na into ngaphakathi kwesakhelo. Isakhelo singaqulatha ikhasi lolwandiso, clip-art, imifanekiso, indlela yesiseko sedata, okanye kufutshane iqhekeza ledata. Ukusukela ukuba iphepha ngalinye linga nenani naliphi lezakhelo, amaxwebhu angavela ngokulula ngexesha usasale lula ukuhlela
en Edit Find equivalent; Find data in current calendar
xh Ifayile Vula esandukubakhona
en The KugarData element contains zero or more Row elements. A Row must contain one level attribute with a value corresponding to detail level in the template. Other attributes represent data columns
xh I KugarData isiqalelo siqulathe unothi okanye ngaphezulu Umhlathi iziqalelo. I Umqolo kufuneka uqulathe enye okanye ngaphezulu iziphumo ezimele imihlathi yedata
en A D-Bus service to provide weather data
xh Inkonzo ye DCOP inikezela ngenkcukacha zemo yezulu. Name
en Do not save data
xh Sukugcina i data
en Data source
xh Isiseko sedata
en The most striking advantage will be its integration into the existing set of other robust IP protocols. Being an extension of the proven and robust HTTP ‧ protocol, for the special task of handling print file and related data, it is also very easy to plug in other standards as they are being developed and deployed
xh Uncedo olukhulu olwenzeka iyakube iludibaniso lwayo kwelikhoyo iqela lwezinye ezomeleleyo IP protocols. Ezilulwandiso lwekhangelweyo neyomeleleyo HTTP ‧. ‧ protocol, yomsebenzi othile wokuphatha ifayile yoshicilelo nezalanayo idata, ilula kwakhona ukuplaga kweminye imigangatho njengoko zibhekiswa phambili kwaye zisasazwa
en failed while reading tape data
xh ayiphumelelanga ngexesha ifunda i tape ye data
en Malformed XML data
xh kformulalatexfilter. po (kformulalatexfilter) ‧-‧-‧ Idata ye XML eyakhiwe kakubi. ‧-‧-‧ kformulapngfilter. po (kformulapngfilter) ‧-‧-‧ Ukwakhiwa kakubi kwe data ye XML
en An error occurred while the program '%‧ ' tried to read or write data
xh Imposiso yenzekile ngexesha lenkqubo ' % ‧ ' izama ukufunda okanye ukubhala i data
en Clear data store
xh Cima ugcino lwe data
en Parley Data Engine
xh GenericName
en Unable to load/save configuration. Wrong permissions on home folder? You should close KNode now to avoid data loss
xh Ayikwazi ukulayisha/ukugcina uqwalaselo! Iimvume ezingalunganga zolawulo lwasekhaya? Kufuneka uvale i KNode ngoku ukunqanda ulhleko lwe data!
en There is no usable data in the clipboard
xh Akukho data esebnzisekayo kwibhodi eqhotyoshwayo
en Formatting will erase all data on the device: %‧ (Please check the correctness of the device name.) Are you sure you wish to proceed?
xh Ufomato lizakucima yonke i data kwi didki. Uqinisekile ukuba ufuna ukuqhubeka?
en Uploading message data completed
xh Akukho siphelo esifumanekileyo
en KMFolderMaildir::addMsg: abnormally terminating to prevent data loss
xh KMFolderMaildir:: addMsg: ukuphelisa okungaqhelekanga ukukhusela ulahleko lwe data
en SolidDevice Data Engine
xh Phendla InjiniComment
en All data currently on the tape will be lost. Are you sure you want to continue?
xh Yonke i data kwi tape izakulahleka. Ingaba ufuna ukuqubeka?
en Select this option to output the system information data as a HTML document
xh Khetha " Awukho " Ukuba usebenzisa ifayile ye CVS
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "data".Found in 2.586 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.