Translations into Greek:

 • εξορίζω   
  (Verb  )
 • απελαύνω   
 • αποκρούω   
  (Verbal  )
 • αποπέμπω   
  (Verbal  )
 • απωθώ   
  (Verbal  )
 • διώχνω   
 • εκδιώκω   
  (Verbal  )
 • εξοβελίζω   
  (Verbal  )
 • εξοστρακίζω   
  (Verbal  )
 • εξωθώ   
 • σβήνω   

    Show declension

Example sentences with "karkottaa", translation memory

add example
fi Nykyisessä tilanteessa meidän olisi tuomittava yksiselitteisesti Sudanin hallituksen päätös karkottaa kansalaisjärjestöt maasta ja kehotettava sitä perumaan päätös.
el Εν όψει της υπάρχουσας κατάστασης, θα πρέπει να καταδικάσουμε ομόφωνα την απόφαση της σουδανικής κυβέρνησης να απελάσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις από τη χώρα, και να απαιτήσουμε ανάκληση της παραπάνω απόφασης.
fi Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden joukossa vaikuttaa olevan ihmisiä, jotka täyttävät Geneven yleissopimuksen kriteerit, eikä heitä voi karkottaa alkuperämaihinsa, joissa heidän henkensä on vaarassa
el Μεταξύ των ατόμων των οποίων απερρίφθησαν οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου, υπάρχουν ορισμένα τα οποία πληρούν τα κριτήρια της Συνθήκης της Γενεύης και δεν μπορούν να απελαθούν στις χώρες τους όπου διατρέχουν κίνδυνο θανάτου
fi Niin kauan kuin ratkaisua ei ole tehty turvapaikanhakijoita koskevista hallinnollisista ja oikeudellisista menettelytavoista, kyseisiä henkilöitä ei voida karkottaa ja heitä on suojeltava asianmukaisesti
el Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες της χορήγησης ασύλου, τα άτομα αυτά δεν μπορούν να απελαθούν και πρέπει να απολαύουν της δέουσας προστασίας
fi Karkotettavien pakolaisten takaisinpaluusta ei saa tulla pakkokuljetusta, jonka yhteydessä heidät karkotetaan maasta väkivaltaisesti.
el Η απομάκρυνση προσφύγων που δεν έχουν πλέον άλλο δικαίωμα προσφυγής δεν πρέπει να προσλαμβάνει τη μορφή καταναγκαστικής απέλασης, στα πλαίσια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι απομακρύνονται δια της βίας από τη χώρα.
fi Yritän unohtaa sen, vaikka Euroopan unionin rajojen sisällä karkotetaan, hakataan ja tapetaan ihmisiä vain siksi, että nämä ovat joko etniseltä taustaltaan romanialaisia tai Romanian kansalaisia.
el Θα προσπαθήσω να το ξεχάσω, παρότι απελαύνονται άνθρωποι, δέχονται επιθέσεις και δολοφονούνται εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς και μόνον επειδή διέπραξαν το έγκλημα να είναι Ρουμάνοι, είτε ως προς την εθνικότητα είτε ως προς την ιθαγένεια.
fi Tämän vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että teemme lisäponnisteluja myös julkisuudessa, jotta teemme selväksi, että emme hyväksy sitä, että toista rotua olevia ihmisiä karkotetaan Kosovosta.
el Είναι επομένως επειγόντως αναγκαίο να κάνουμε εδώ μεγαλύτερες προσπάθειες, και δημοσίως, προκειμένου να καταστήσουμε σαφέστερο ότι δεν είναι αποδεκτό να εκδιώκονται από το Κοσσυφοπέδιο οι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλη φυλή.
fi Mitä muuta neuvosto ja esittelijä ehdottavat tässä palautusdirektiivissä kuin sitä, että tukisimme jäsenvaltioita, jotka voisivat sulkea telkien taakse 18 kuukaudeksi ihmisen, joka on saapunut laittomasti, muttei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen, ja sitten karkottaa hänet yhteisön alueelta seuraaviksi viideksi vuodeksi?
el Τι προτείνουν το Συμβούλιο και ο εισηγητής σε αυτήν την οδηγία περί επιστροφής, αν όχι να στηρίξουμε τα κράτη μέλη να μπορούν να κρατήσουν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει έλθει παράνομα αλλά δεν είναι ένοχος για οποιοδήποτε έγκλημα, για 18 μήνες, και στη συνέχεια να εξορίσουν από την ευρωπαϊκή επικράτεια για επιπλέον 5 έτη;
fi EU on yrittänyt turvata direktiivillä 2004/38/EY maasta toiseen muuttavien yhteisön kansalaisten oikeudet ja taata jäsenvaltioille oikeuden karkottaa EU:n kansalaisia, jotka rikkovat tiettyjä sääntöjä: viittaan nyt heidän kykyynsä elättää itsensä sekä uhkaan, jonka he aiheuttavat yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.
el " ΕΕ προσπάθησε, με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, να εγγυηθεί τον σεβασμό τόσο των δικαιωμάτων των κοινοτικών πολιτών που μεταναστεύουν από μια χώρα σε άλλη, όσο και του δικαιώματος των κρατών μελών να απελαύνουν πολίτες της ΕΕ οι οποίοι δεν υπακούουν σε ορισμένους κανόνες: αναφέρομαι στη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα προς το ζην και στους κινδύνους για τη δημόσια πολιτική και ασφάλεια.
fi Tiedämme varmasti, että sensuuria harjoitetaan ja että lehtimiehiä karkotetaan ja pidätetään, usein ilman että heidän perheilleen ilmoitetaan asiasta.
el Είναι βέβαιο ότι υπάρχει λογοκρισία και ότι δημοσιογράφοι απολύονται και συλλαμβάνονται, συχνά χωρίς να ενημερώνονται οι οικογένειές τους.
fi Haluaisin pyytää Euroopan komissiota toimimaan nopeasti sen ongelman vuoksi, joka espanjalaisella lehdistöllä on Marokon kuningaskunnassa: Marokon hallitus pakottaa ja uhkaa karkottaa Espanjan valtuutetun lehdistön Saharan konfliktin salailun vuoksi.
el Θα επιθυμούσα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργήσει γρήγορα όσον αφορά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι του ισπανικού Τύπου στο Βασίλειο του Μαρόκου: η μαροκινή κυβέρνηση ασκεί πιέσεις και απειλεί να απελάσει τους διαπιστευμένους εκπροσώπους του ισπανικού Τύπου για την κάλυψη της διαμάχης στη Σαχάρα.
fi Vuoden 1985 direktiivin mukaisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan karkottaa nämä yritykset lopullisesti Euroopan unionista, jos ne eivät jo ole häippäisseet - anteeksi ilmaus - Euroopan ulkopuolelle hallinnollisen taakan vuoksi, joka johtaisi kilpailuhaittaan niiden sisäisten hallintokulujen osalta.
el Η συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, υπό την έννοια της οδηγίας του 1985, τις διώχνει οριστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν έχουν ήδη «αδειάσει τη γωνιά» - συγχωρείστε μου την έκφραση - και έχουν βρεθεί εκτός Ευρώπης λόγω των διοικητικών φορτίων που θα καταλήξουν ενδεχομένως σε ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα όσον αφορά τις δαπάνες τους ενδοεπιχειρησιακής διαχείρισης.
fi (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin sanoa nopeasti, että pahoittelemme kaikkia Darfurin kauheuksia ja että vaadimme tekemään kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöt, jotka toimivat keskeisessä asemassa näissä tapauksissa, voivat jatkaa työtään eikä niitä karkoteta.
el (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να δηλώσω πολύ σύντομα ότι αποδοκιμάζουμε τις φρικαλεότητες στο Νταρφούρ και ζητάμε να γίνουν όλες οι ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις και οι ΜΚΟ, ο ρόλος των οποίων είναι ζωτικός σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συνεχίσουν το έργο τους και δεν θα απελαθούν.
fi Irakin hallitus on useaan otteeseen todennut, että se on valmis kohtelemaan leirin asukkaita kelvollisesti ja että sillä ei ole aikeita karkottaa laittomasti kyseisen järjestön jäseniä tai pakottaa heitä lähtemään Irakista.
el Σε πολλές περιπτώσεις, η ιρακινή κυβέρνηση έχει πει ότι είναι πρόθυμη να συμπεριφερθεί ευπρεπώς στους διαμένοντας στο στρατόπεδο και ότι δεν είχε πρόθεση να απελάσει παρανόμως τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή να τα εξαναγκάσει να εγκαταλείψουν το Ιράκ.
fi Entinen diktaattori katosi ja ilmaantui takaisin, maasta karkotettu hallitsija kieltäytyi armahtamasta poikaansa, eräs naapuri antautui vähän aikaa sitten suurvaltapolitiikan uhriksi - hänellä on nykyisin perustamansa suojelualue Kambod&‧x017E;assa, tai sitten toinen pääministeri karkottaa toisen viehätysvoimansa avulla, vaientaa lehdistön, vangitsee vastustajiaan ja väittää kuitenkin järjestävänsä demokraattiset vaalit.
el Ένας πρώην δικτάτορας εξαφανίζεται και κατόπιν εμφανίζεται πάλι· ένας ξενιτεμένος μονάρχης αρνείται να απονείμει χάρη στον γιό του· ένας γείτονας ο οποίος εμφανιζόταν προ ολίγου ως θύμα του ιμπεριαλισμού στήνει σήμερα το προτεκτοράτο του στην Καμπότζη· ένας συν-πρωθυπουργός διώχνει τον άλλον παραπλανώντας τον, φιμώνει τον Τύπο, δηλητηριάζει τους αντιπάλους του, και παρ' όλα αυτά διατείνεται ότι διοργανώνει δημοκρατικές εκλογές.
fi katsoo siksi, että tällä hetkellä presidentti Arafatia vastaan harjoitettu eristämispolitiikka ei hyödytä rauhanprosessia, ja kehottaa presidentti Arafatia puolestaan kannattamaan etenemissuunnitelmaa ja osallistumaan aktiivisesti sen täytäntöönpanoon; pitää legitiimisti ja demokraattisesti valitun Palestiinan presidentin Jasser Arafatin karkotuspäätöstä järkyttävänä ja ilmaisee ehdottomasti vastustavansa kaikkia yrityksiä karkottaa tai ajaa maanpakoon presidentti Arafat ja luonnollisesti tuomitsee kaikki pyrkimykset tai aikomukset eliminoida hänet fyysisesti
el κρίνει, συνεπώς, ότι η πολιτική απομόνωσης που ασκείται ενεργά εις βάρος του Προέδρου Αραφάτ δεν εξυπηρετεί την ειρηνευτική διαδικασία, και καλεί τον Πρόεδρο Αραφάτ, από την πλευρά του, να στηρίξει τον Χάρτη Πορείας και να συμμετάσχει ενεργά στην εφαρμογή του· εκφράζει την αντίθεσή του, συγκλονισμένο από την απόφαση απέλασης του νόμιμου, δημοκρατικά εκλεγμένου παλαιστίνιου Προέδρου Γιάσερ Αραφάτ, σε οποιαδήποτε απόπειρα να απελαθεί ή να εξοριστεί, και φυσικά καταδικάζει κάθε σκέψη ή απόπειρα φυσικής εξόντωσής του·
fi Meidän pitäisi myös luoda olosuhteet, jotka sallivat heidän matkustavan vapaasti kaikkialla Euroopassa ilman, että heidät toistuvasti karkotetaan.
el Οφείλουμε επίσης να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς τον κίνδυνο να απελαθούν και πάλι.
fi panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erästä hankintamenettelyä koskevan havainnon, että taloudellista arviointia koskeva menettely heikensi epäsuorasti hintakriteerin suhteellista merkitystä, mikä saattoi karkottaa joitakin mahdollisia tarjouksen tekijöitä eikä ollut moitteettoman varainhoidon periaatteen mukainen
el επισημαίνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με μία διαδικασία προμήθειας, ότι η δημοσιευθείσα μέθοδος υπολογισμού μείωσε έμμεσα τη σχετική σημασία του κριτηρίου της τιμής, γεγονός που ενδέχεται να αποθάρρυνε ορισμένους προσφέροντες και αντιβαίνει στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
fi pyytää komissiota esittämään kertomuksen laittomien maahanmuuttajien takaisinottoa koskevan yhteisen politiikan painopisteistä sekä toimista, jotka olisi toteutettava sen takaamiseksi, ettei ketään vaarassa olevaa henkilöä karkoteta
el ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τις προτεραιότητες μιας κοινής πολιτικής όσον αφορά την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην απελαύνεται κανένα άτομο ευρισκόμενο σε επικίνδυνη θέση·
fi Tiedän että hän karkotti sinut IRAsta
el Ξέρω πως σε έδιωξε από τον ΙΡΑ
fi Olisi vaadittava ilman neuvottelumahdollisuutta sitä, että ilman huoltajaa matkustavia alaikäisiä ei pidä karkottaa kolmansiin maihin.
el Θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτο ότι ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά δεν απελαύνονται προς τρίτες χώρες.
fi kehottaa unionia varmistamaan, että kidutusta koskevassa yhteisessä päätöslauselmassa toistetaan painokkaasti, että mikään valtio ei saa karkottaa, palauttaa tai luovuttaa yhtäkään henkilöä toiseen valtioon, jos on aiheellista olettaa, että kyseisessä maassa häntä uhkaa kidutus tai muu julma, epäinhimillinen tai alentava kohtelu
el ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι στο γενικό ψήφισμα για τα βασανιστήρια θα επιβεβαιώνεται ρητώς ότι ουδέν κράτος πρέπει να απελαύνει, επαναπροωθεί στα σύνορα ή να εκδίδει άτομο σε άλλο κράτος όταν υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι που στοιχειοθετούν την πεποίθηση ότι το εν λόγω πρόσωπο διατρέχει κίνδυνο να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλου είδους άγρια, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση·
fi Vaalitulokset jätetään edelleen huomiotta, oppositiojohtaja on edelleen vangittuna ja vähemmistöjä sorretaan ja karkotetaan kuten aina ennenkin.
el Τα αποτελέσματα των εκλογών παραμένουν άγνωστα· ο ηγέτης της αντιπολίτευσης εξακολουθεί να είναι στη φυλακή και οι μειονότητες καταδυναστεύονται και διώκονται, όπως συνέβαινε πάντα.
fi Jos oli mitään epäilyjä siitä, mitä tarkoitetaan yleistä etua kokevan pöytäkirjan ottamisella mukaan sopimusluonnokseen, tällä direktiivillä karkotetaan epäilykset: demokraattisesti johdettujen ja valvottujen julkisten yritysten suorittama julkisten palvelujen purkamisen ja hävittämisen jatkuminen, joka uhkaa niiden omistusta ja tarjoamista.
el Αν υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική σημασία της συμπερίληψης στο σχέδιο Συνθήκης του "πρωτοκόλλου σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος", αίρονται με αυτήν την οδηγία: συνέχιση της αποδιάρθρωσης και καταστροφής των δημοσίων υπηρεσιών, υπονόμευση της ιδιοκτησίας και παροχής τους από δημοκρατικά διαχειριζόμενες και ελεγχόμενες δημόσιες επιχειρήσεις.
fi Komitea kannattaa ehdotuksen Euroopan perustuslaiksi ‧ ‧ artiklaa (perusoikeuskirjassa mainittu suoja palauttamis-, karkottamis- ja luovuttamistapauksissa), jossa kielletään joukkokarkotukset ja vakuutetaan, ettei ketään palauteta, karkoteta tai luovuteta sellaiseen maahan, jossa häntä uhkaa vakavasti kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus
el Η ΕΟΚΕ επικαλείται το άρθρο ΙΙ-‧ του σχεδίου Συντάγματος της ΕΕ (προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), το οποίο απαγορεύει τις συλλογικές απελάσεις και δηλώνει ότι κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση
fi ottaa huomioon, että epävakaa poliittinen tilanne ja aseellinen konflikti Tšadissa pahentavat Darfurin pakolaisten tilannetta erityisesti Tšadin hallituksen uhattua äskettäin karkottaa kaikki Darfurista tulevat uudet pakolaiset
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασταθής πολιτική κατάσταση και η ένοπλη σύγκρουση στο Τσαντ επιδεινώνουν την κατάσταση των προσφύγων του Νταρφούρ, ιδίως ύστερα από πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης του Τσαντ ότι θα απελάσει οποιουσδήποτε άλλους πρόσφυγες καταφθάσουν από το Νταρφούρ
Showing page 1. Found 290 sentences matching phrase "karkottaa".Found in 0.388 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.