Translations into Greek:

  • εξορίζω   
    (Verb  )

    Show declension

Example sentences with "karkottaa", translation memory

add example
fi Jokainen toivoo päätepistettä epätarkoituksenmukaiselle, konservatiiviselle ja byrokraattiselle toiminnalle, joka aiheuttaa käyttäjissä tuollaista ärtymystä ja karkottaa rahtia ja matkustajia tarpeettomasti toisiin liikennemuotoihin.
el Όλοι θα ήθελαν να τεθεί τέλος στον ασυντόνιστο, συντηρητικό και γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας των σιδηροδρόμων, ο οποίος προξενεί τόσα προβλήματα στο κοινό και αναγκάζει, χωρίς να χρειάζεται, επιβάτες και φορτία να κατευθύνονται σε άλλα μέσα μεταφορών.
fi Tästä syystä tuen komission lähestymistapaa, jolla pyritään parantamaan menettelyjä ensimmäisten päätösten kohdalla käsittelemällä asiaa alkuvaiheessa, koska ensimmäisessä oikeusasteessa tehdyt hyvin laadukkaat päätökset ovat erityisen hyödyllisiä vainon uhreille, sikäli kuin ne antavat toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä määrätietoisia päätöksiä, parantaa kielteisten päätösten puolustettavuutta ja vähentää siten riskiä siitä, että ne kumotaan vetoomuselimissä. Lisäksi niiden ansiosta voidaan paremmin tunnistaa perusteettomat ja säännönvastaiset hakemukset, vähentää vastaanotto- ja menettelykustannuksia jäsenvaltioissa ja samalla tukea niiden pyrkimyksiä karkottaa sellaiset turvapaikanhakijat, joiden hakemukset on oikeasti hylätty.
el Συνεπώς, υποστηρίζω την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών σε πρώτο βαθμό "frontloading" καθότι η λήψη αποφάσεων υψηλής ποιότητας σε πρώτο βαθμό θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τα θύματα διώξεων στον βαθμό που θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν καλά αιτιολογημένες αποφάσεις, να βελτιώσουν τη δυνατότητα υπεράσπισης των αρνητικών αποφάσεων και, επομένως, να μειώσουν τον κίνδυνο ανατροπής τους από τα όργανα προσφυγής, να εντοπίζουν ευκολότερα τις περιπτώσεις αβάσιμων ή καταχρηστικών αιτήσεων, και να μειώσουν τα κόστη υποδοχής και διοικητικών διαδικασιών των κρατών μελών, υποστηρίζοντας συγχρόνως τις προσπάθειές τους για την απέλαση των αιτούντων άσυλο οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί για βάσιμους λόγους.
fi EU:n lainsäädännössä säädetään paitsi oikeudesta oleskella toisessa jäsenvaltiossa myös jäsenvaltion oikeudesta rajoittaa oleskelun kesto kolmeen kuukauteen, ellei henkilöllä ole oleskeluaan varten riittäviä varoja, ja karkottaa henkilö, jos hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle.
el Ενώ παρέχει δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέπει στο κράτος υποδοχής να περιορίζει το δικαίωμα διαμονής σε τρεις μήνες εφόσον το άτομο δεν διαθέτει επαρκή μέσα για τη συντήρησή του και να αναστέλλει αυτό το δικαίωμα εφόσον απειλείται η δημόσια τάξη.
fi Tiedän, miltä tuntuu, kun yrittää karkottaa muistoja
el Ξέρω πώς νιώθεις όταν προσπαθείς να διώξεις τις μνήμες σου
fi Heitä karkotetaan Kosovoon, millä Ranska on kuukausikaupalla rikkonut EU:n perussopimuksia, ja rikotaan syrjimättömyysperiaatetta. Komissio vain tyytyy - ja tästä minulla on hieman eri käsitys kuin edellisellä puhujalla - Ranskan hallituksen lupauksiin hoitaa vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanon oikeusperusta kuntoon vuoden 2011 alkuun mennessä.
el Απελαύνονται στο Κοσσυφοπέδιο και, ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, η Γαλλία παραβιάζει τις συνθήκες της ΕΕ εδώ και μήνες, η αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων παραβιάζεται -και η Επιτροπή συμπεριφέρεται σαν να είναι ικανοποιημένη- και μάλλον έχω διαφορετική άποψη από την προηγούμενη ομιλήτρια -όσον αφορά την υπόσχεση της γαλλικής κυβέρνησης να παράσχει τη νομική βάση για τη μεταφορά της οδηγίας περί ελεύθερης κυκλοφορίας στο εθνικό της δίκαιο μέχρι τις αρχές του 2011.
fi Blair Witch- karkote, sarvisuihke ja Metsä- Scrabble
el Απωθητικό μαγισσών, απωθητικό ελαφιού, και Σκραμπλ των Δασών
fi Yhtä tuomittavaa on se, että perheet hajotetaan ja joskus jopa alaikäiset lapset jätetään yksin, kun heidän vanhempansa karkotetaan oleskeluluvan puuttumisen vuoksi, vaikka jotkut heistä ovat asuneet ja työskennelleet Euroopassa jo melkein kymmenen vuotta.
el Επίσης είναι απαράδεκτο να βλέπει κανείς διαιρεμένες οικογένειες, μερικές φορές ακόμη και ανήλικα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους λόγω της απέλασης των γονιών τους οι οποίοι δεν τυγχάνουν κανενός δικαιώματος παραμονής, παρ' όλο που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη εδώ και δέκα περίπου χρόνια.
fi pahoittelee, että Ruotsin viranomaiset luovuttivat lainvalvontavaltansa joulukuun ‧. päivänä ‧ Bromman lentokentällä pannessaan toimeen hallituksen päätöksen karkottaa kaksi Egyptin kansalaista, Mohammed Al Zaryn ja Ahmed Agizan, ja antaessaan Yhdysvaltain agenttien käyttää julkista valtaa Ruotsin alueella, mikä on Ruotsin parlamentin oikeusasiamiehen mukaan vastoin Ruotsin lakia
el εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σουηδικό κράτος εγκατέλειψε τον έλεγχο της επιβολής του νόμου στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ στο αεροδρόμιο της Bromma κατά την εκτέλεση της κυβερνητικής απόφασης να απελάσει δύο αιγυπτίους υπηκόους, τον Mohammed Al Zary και τον Ahmed Agiza, επετράπη δε σε αμερικανικά όργανα να ασκήσουν δημόσια εξουσία σε σουηδικό έδαφος, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τον σουηδό κοινοβουλευτικό διαμεσολαβητή, δεν συνάδει με τη σουηδική νομοθεσία·
fi Siksi äänestämme tämän päätöslauselman puolesta, vaikka siinä onkin tekopyhiä viittauksia sellaiseen Euroopan demokraattiseen malliin, joka muistuttaa liikaa linnaketta, jossa etsitään, karkotetaan ja vangitaan laittomia maahanmuuttajia, kun murrosikäisiä ei hiosteta.
el Για τον λόγο αυτό ψηφίζουμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος, παρά τις υποκριτικές αναφορές του σε ένα "ευρωπαϊκό δημοκρατικό πρότυπο", το οποίο μοιάζει περισσότερο με ένα φρούριο που καταδιώκει, απελαύνει και φυλακίζει όσους δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα ταυτότητας, όταν βεβαίως δεν φακελώνει εφήβους.
fi Karkotettavien pakolaisten takaisinpaluusta ei saa tulla pakkokuljetusta, jonka yhteydessä heidät karkotetaan maasta väkivaltaisesti.
el Η απομάκρυνση προσφύγων που δεν έχουν πλέον άλλο δικαίωμα προσφυγής δεν πρέπει να προσλαμβάνει τη μορφή καταναγκαστικής απέλασης, στα πλαίσια της οποίας οι ενδιαφερόμενοι απομακρύνονται δια της βίας από τη χώρα.
fi Heitä ei voi karkottaa eikä laillistaa.
el Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ούτε για να εκδιωχθούν, ούτε για να νομιμοποιηθούν.
fi Karkotan sinut Venetsiasta
el Σε εξορίζω απο τη Βενετία
fi Koska en kuitenkaan usko, että vika on täysin sinun,- niin sinut karkotetaan Lomata Kain pakkotyöalueelle kymmeneksi sykliksi
el Αλλά επειδή πιστεύω ότι δεν είστε εξ ολοκλήρου σε πταίσμα...... θα εξοριστείτε στην εργασία του συγκροτήματος στο Λομάτα Κάι...... για περίοδο δέκα κύκλων
fi Ketään ei saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu
el Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση
fi Puhuitte kuitenkin Il Messaggero -lehdessä ihmisten työluvista ja tulorakenteesta tavalla, joka toi mieleeni hirmuvallan: sanoitte, että voimme mennä leiriin ja kysyä joltakulta, kuinka paljon hän ansaitsee, ja ellei hän kykene selittämään saman tien, kuinka hän elättää itsensä, hänet voidaan karkottaa.
el Εντούτοις, τα σχόλιά σας στην εφημερίδα Il Messaggero σχετικά με τις άδειες εργασίας και το εισόδημα των πολιτών -υποστηρίζοντας ότι είναι δυνατό απλώς να επισκεφθεί κανείς έναν καταυλισμό, να ρωτήσει κάποιον πώς κερδίζει τα προς το ζην και, αν δεν μπορεί να εξηγήσει επιτόπου με ποιον τρόπο κερδίζει το εισόδημά του, να τον απελάσει- θυμίζουν εντελώς αυθαίρετο κράτος.
fi Saksa on yksi tällaisista jäsenvaltioista. Kotimaatani syytetään siitä, että tarkastukset ovat liian ankaria, mikä karkottaa muista jäsenvaltioista tulevia työntekijöitä pois.
el Γερμανία είναι μία από αυτές. " χώρα μου κατηγορείται ότι διεξάγει πολύ αυστηρούς ελέγχους και έτσι αποκλείει εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη.
fi ottaa huomioon, että huonolaatuinen ja/tai väärin kohdistettu koulutus saattaa karkottaa lapset ja saattaa heidät hyväksikäytön vaaraan
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακής ποιότητας ή/και ακατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να απωθήσει τα παιδιά και να τα εκθέσει στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης
fi Kaksi kolmasosaa Yhdistyneen kuningaskunnan turisteista tulee EU: sta, mutta punnan arvon nouseminen 19 % suhteessa frangiin ja Saksan markkaan viimeisen 12 kuukauden aikana karkottaa turisteja.
el Τα δύο τρίτα των επισκεπτών στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από την ΕΕ, αλλά αυτοί οι τουρίστες θα εκτοπιστούν. λόγω του γεγονότος ότι η στερλίνα έχει ανατιμηθεί κατά 19 % ως προς το φράγκο και το μάρκο τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
fi Tuore päätös karkottaa useita kansalaisjärjestöjä on mielestämme ensimmäinen askel, jonka jälkeen saattaa tulla monia vastaavia tilanteita, ja meidän on seurattava niitä huolellisesti.
el Θεωρούμε την πρόσφατη απόφαση απέλασης πολλών ΜΚΟ ως το πρώτο βήμα το οποίο ίσως ακολουθήσουν πολλές άλλες καταστάσεις ανάλογες με την παρούσα, οπότε πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση.
fi Marin kieltä ei saa käyttää julkisissa yhteyksissä, opetuksessa, eikä tiedotusvälineissä, ja Mari-aktivisteja ahdistellaan, he joutuvat väkivallan kohteiksi ja heitä karkotetaan Mari Elin tasavallasta.
el Η γλώσσα των Mari είναι απαγορευμένη στον δημόσιο βίο, την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και οι ακτιβιστές Mari υφίστανται παρενοχλήσεις, επιθέσεις και εξαναγκάζονται να φύγουν από το Mari El.
fi Ateenassa ei ole konsulaatteja, ja kuvittelisin, että myös muissa maissa on sama tilanne, jonka seurauksena vangittuja laittomia maahanmuuttajia ei voida vapauttaa, ei karkottaa eikä tuomita, ja he ovat olleet poliisin hallussa nyt jo kuukausia, mitä ei mielestäni voida lainkaan hyväksyä.
el Δεν υπάρχουν προξενεία στην Αθήνα, φαντάζομαι ότι και σε άλλες χώρες θα συμβαίνει αυτό, με συνέπεια οι λαθρομετανάστες που έχουν συλληφθεί να μην μπορούν ούτε να ελευθερωθούν ούτε να απελαθούν ούτε να δικασθούν και να παραμένουν στα κρατητήρια της αστυνομίας επί μήνες τώρα, πράγμα το οποίο θεωρώ απολύτως απαράδεκτο.
fi Iranin korkein johtaja pyysi helmikuun lopussa annetussa virallisessa tiedonannossa vierailulla ollutta Irakin presidenttiä panemaan täytäntöön maiden yhteisen sopimuksen sulkea Ashrafin leiri ja karkottaa kaikki sen asukkaat Irakista.
el Ο ιρανός ανώτατος ηγέτης, σε επίσημη ανακοίνωση στην οποία προέβη στα τέλη Φεβρουαρίου, ζήτησε από τον ιρακινό πρόεδρο που είχε επισκεφθεί το Ιράν να υλοποιήσει την αμοιβαία συμφωνία για το κλείσιμο του στρατοπέδου Ασράφ και την εκδίωξη όλων των κατοίκων του από το Ιράκ.
fi Tämä sotaan ryhtyminen digitaalisen televisioalan hallinnasta on vallan väärinkäyttöä autoritaarisen hallituksen taholta, nykyiset toimijat karkotetaan ja perustetaan oma monopoli Aznaria lähellä olevien tiedotusyritysten kanssa.
el Πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας από πλευράς μιας αυταρχικής Κυβέρνησης που εξαπέλυσε πόλεμο για να εξουσιάζει τον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης, αποπέμποντας τους σημερινούς παράγοντες και επιβάλλοντας το μονοπώλιό της με τις εταιρείες επικοινωνιών που πρόσκεινται στον κ. Αθνάρ.
fi Kasviöljyt/Meiramiöljy, ilmoitettu karkotteena
el φυτικά έλαια/ματζουρανέλαιο (κοινοποιηθέν ως απωθητικό
fi Helpotuksemme ei saa kuitenkaan peittää sitä tosiasiaa, että tarkastajia ei olisi koskaan saanut karkottaa.
el Παρά την ανακούφισή μας, δεν μπορούμε να αποκρύψουμε το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είχαν εκδιωχθεί οι επόπτες ως πρώτη ενέργεια.
Showing page 1. Found 290 sentences matching phrase "karkottaa".Found in 0.326 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.