Translations into English:

  • odds and ends   
    (Noun  )
     
    miscellaneous things
  • secret         
    (noun, adjv   )

Other meanings:

 
Stuff of little value; junk.

Similar phrases in dictionary Finnish English. (20)

Luis Pérez Sala
Luis Perez-Sala
murehtia salaa
eat one's heart out
sala-
unlicensed; occult; by-; secret; ; pseudo-
sala-ampuja
snipe; assassin; ; poacher; sniper
salaa
privately; encrypt; ; eavesdrop; furtively; hugger-mugger; surreptitiously; on the sly; secretly
salailla
conceal; hide
salassa
in petto; undisclosed; ; secretly; under wraps
salassa pidetty
undisclosed
salassa pidettävä
esoteric; confidential
salat
; salat
salata
encipher; write in code; inscribe; encode; cypher; cipher; code; withhold; veil; hold in; hold back; hide; ; cover; dissemble; keep; mask; feign; encrypt; conceal; disguise; scramble; suppress
sälä
stuff; sundry; odds and ends

    Show declension

Example sentences with "sala", translation memory

add example
fi Minun mielestäni on ensinnäkin epäasiallista, että te ette uskalla tehdä sitä, vaan yritätte salaa estää määrärahojen maksamisen, jotta voisitte pakottaa jäsenvaltiot epäsuorasti toimimaan, ja toiseksi se ei minun mielestäni osoita kovinkaan suurta rohkeutta!
en But to fail to do this in favour of the back-door approach of trying to stop the payment of money in order to indirectly force the hand of the Member States is something that I quite simply consider to be wrong and even cowardly!
fi Hän kehittää tekniikkaa, jolla lentokone salataan tutkalta
en He' s here with Lockheed, working on a technology for a plane that can fly undetected by radar
fi Tämä ei tarkoita, ettei muitakin autonvalmistajia mainittu kartellikeskusteluissa ensimmäisten kahden ja puolen vuoden aikana, mutta komissio on katsonut tämän jakson valmistautumisajaksi, jona kartellin jäsenet vasta kehittelivät salaista yhteistoimintaansa suhteessa kaikkiin autonvalmistajiin
en While this does not mean that other car manufacturers were not the subject of cartel discussions in the first two and a half years, the Commission has taken account of those two and a half years as a roll-out phase during which the cartelists only progressively developed their collusive behaviour towards all car manufacturers
fi Sinä olet tunkeilija täällä.Henkiinjäämisemme riippuu tämän paikan pysymisessä salassa
en Our survival depends on this place being kept a secret
fi Näitä tietoja vaihdettaisiin paitsi EU:n jäsenvaltioiden turvallisuuspalvelujen ja salaisten palvelujen myös yksityishenkilöiden, kuten Irakissa toimivien riippumattomien sala-ampujien kesken.
en This data will be exchanged not only between the security services and secret services of the EU Member States, but also with private individuals, such as independent assassins operating in Iraq.
fi Suurelle yleisölle, joka seuraa tätä - he seuraavat tätä yhä enemmän - yhteisömenettely merkitsee, että vaaleilla valitsemattomat byrokraatit, teidän kaltaisenne henkilöt, puheenjohtaja Barroso, ehdottavat lainsäädäntöä salaa.
en For the public watching in on this - which increasingly they do - the Community method means that laws are proposed in secret by unelected bureaucrats - people like you, Mr Barroso.
fi Salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia varten tehtyjen kuulutusten osalta ei ole vaihtoehtoisesti toteutettavia toimenpiteitä
en There is no alternative action to be taken for alerts for discreet or specific checks
fi Komission tai jäsenvaltion tietoon saatetut luottamukselliset tiedot on pidettävä salassa
en Confidential information brought to the attention either of the Commission or of a Member State shall be kept secret
fi Ei pidä mitään salassa
en Can' t keep nothing private
fi Tämänkaltaiset vehkeilyt, ja EMUssa niitä on solkenaan, voivat kuitenkin myös aiheuttaa euron tuhon, sillä voidaksemme paremmin salata lopullisen tavoitteen suostumme perustamaan välivaiheessa täysin epäjohdonmukaisen toimielinjärjestelmän, jossa kolme unionin toimielintä kilpailevat keskenään kansainvälisellä näyttämöllä, ja mukaan ei ole laskettu valtioiden edustuksia, jotka säilyvät, ainakin euroon osallistumattomien maiden osalta, mutta kuka tietää, ehkä myös joidenkin muiden maiden osalta.
en But manoeuvrings like this - and there are many of them in EMU - could also cause the euro to fail, as in order to conceal the final objective we are preparing to implement, during the intermediate period, a totally incoherent institutional system in which three European institutions will be competing on the international stage, plus the representations of the individual Member States which will remain, certainly for countries not joining the euro and perhaps also for certain others.
fi päättelee ja pahoittelee, että SISMIn entinen johtaja kenraali Nicolò Pollari salasi totuuden, kun hän ollessaan väliaikaisen valiokunnan kuultavana ‧. maaliskuuta ‧ lausui, ettei italialaisilla agenteilla ollut mitään osaa CIA:n sieppauksissa ja ettei SISMI ollut tietoinen aikeista siepata Abu Omar
en Concludes, and deplores the fact, that General Nicolò Pollari, former Director of SISMI, concealed the truth while appearing before the Temporary Committee on ‧ March ‧, when he stated that Italian agents had played no part in any CIA kidnapping and that SISMI was not aware of the plan to kidnap Abu Omar
fi Minun ei tarvitsisi auttaa salaa
en I wouldn' t have to hide my helping you
fi He haluavat pitää koko jutun salassa
en They want to keep it a secret
fi Euroopan parlamentin nykytilanteessa pidän kummassakin tapauksessa salaista äänestystä, en nimenhuutoäänestystä, Euroopan parlamentin suojelemisen kannalta erittäin tärkeänä.
en In Parliament's present position, I consider a secret ballot rather than a roll call to be, in both instances, a very important safeguard for Parliament.
fi Historiamme on opettanut meille, ettei missään valtiossa voida rakentaa minkäänlaista rauhaa, jos siellä tapahtuneet hirmuteot salataan.
en Our history taught us that no kind of peace could be built in a country by hiding the atrocities committed there.
fi Mutta hallitus pitää teitä lapsina, joita todellisuus voisi hämmentää- tai jotka voisivat lynkata syylliset- joten asiakirjat salataan vielä ‧ vuoden ajan
en But as the government sees you as children...... who might be too disturbed to face this reality...... or because you might lynch those involved...... you cannot see these documents for another ‧ years
fi He yrittävät salata sen?
en Are they trying to make it disappear?
fi Toinen kysymys: salasiko komissio tietoja tai vääristelikö se jopa niitä?
en Secondly, did the Commission withhold information or even conduct a policy of disinformation?
fi Tästäkö syystä tämä salailu? Jotta voisitte tehdä päätöksiä salaa ja kieltää mielenosoitukset sotaa ja muita asioita vastaan, kuten näinä päivinä tapahtui Brysselissä Belgian hallituksen toimesta.
en Is that why you are hiding all this from us, so that you can take decisions in secret, and so that you can outlaw demonstrations against the war and other demonstrations, just as the Belgian Government did in Brussels recently?
fi Salaista tietoa liikkui ulos, ja hyödytöntä tietoa sisään
en Classified information was going out and useless information was coming in
fi varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää niiden laiton alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia
en the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action
fi Voisimme pitää sen salassa
en We could keep it a secret
fi Ethän vain salaa minulta mitään?
en There`s nothing you ain`t telling me, is there?
fi Arvoisa puhemies, minulla on ilo ilmoittaa liberaaliryhmän äänestävän kollegojemme Valdivieson ja Piétrasantan mietintöjen puolesta, vaikkakaan en halua salata sitä, että meillä on joitakin tulevan talousarvion ehdotuksia koskevia varauksia, jotka johtuvat MEDA-ohjelman varojen käyttämisen osalta tähän asti olleista vaikeuksista.
en Mr President, I am pleased to announce that the Liberal Group' s vote is favourable to the reports by Mr Valdivielso and Mr Piétrasanta. However, I must admit that there are certain reservations in our group with regard to future budgetary proposals as a result of the difficulties which have arisen up until now in the employment of funds intended for the MEDA programme.
fi Suunnitelma on pidettävä salassa, jotta se voisi onnistua
en Continued secrecy is imperative...... for the plan ' s success
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "sala".Found in 1.075 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.