Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

CandelaKandela
candela romanarimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
Come detto al paragrafo , dalle informazioni disponibili sul mercato comunitario delle candele emerge che vari produttori, che rappresentano il ‧ % circa della produzione comunitaria, non sono inclusi nella definizione di industria comunitaria della presente inchiestaKot je predlagano v uvodni izjavi zgoraj, informacije, dostopne na trgu s svečami v Skupnosti, kažejo, da proizvajalci, ki predstavljajo približno ‧ % proizvodnje Skupnosti, niso vključeni v opredelitev industrije Skupnosti v tej preiskavi
Si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, detti candele di fantasia o speciali, e non fabbricati nella ComunitàTe vrste so delovno intenzivne, t.i. izbrane ali posebne sveče, ki se ne proizvajajo v Skupnosti
una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe allokoli vsake vžigalne svečke obloga, ki morebitno izhajajoči plin odvaja iz krogotoka ogrevalnega zraka
Le candele sono così romanticheSvetloba sveč se mi zdi tako romantična
Riguardo alle richieste avanzate sui lumini cimiteriali e le candele da esterno, si noti che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al precedente paragrafoV zvezi z navedbami o nagrobnih svečah in zunanjih svetilih na gorivo je ugotovljeno, da je možno te izdelke razlikovati od drugih vrst sveč na podlagi tehničnih in kemijskih meril iz uvodne izjave zgoraj
Per quanto concerne le cosiddette candele di compleanno, le parti interessate non hanno dimostrato che questi tipi di candele non fossero effettivamente prodotti nella Comunità, né hanno spiegato perché queste candele non vi sarebbero fabbricateZa t.i. rojstnodnevne svečke zadevne stranke niso predložile dokazov, da te vrste svečk dejansko niso proizvedene v Skupnosti, niti niso pojasnile, zakaj takih svečk v Skupnosti ne bi proizvajali
In secondo luogo, anche ammettendo l’esistenza di un mercato di fascia bassa, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da queste parti, che anche in presenza di misure antidumping i dettaglianti avrebbero comunque la possibilità di effettuare almeno una parte dei loro acquisti di candele senza dover corrispondere dazi antidumpingDrugič, tudi če bi nižjecenovni trg obstajal, se v nasprotju s trditvijo teh strank šteje, da bi trgovci na drobno navkljub veljavnim protidampinškim ukrepom lahko vsaj delež svojih sveč prodajali brez protidampinških dajatev
Una parte ha sostenuto che, tenuto conto dei dati forniti nel regolamento provvisorio, la produzione comunitaria non sarebbe da sola in grado di soddisfare la domanda di candele nella ComunitàEna stranka je trdila, da na podlagi podatkov iz začasne uredbe samo proizvodnja Skupnosti ne bi zadovoljila povpraševanja za sveče v Skupnosti
La Commissione ha contattato i produttori noti di candele in Brasile e ha inviato questionari per raccogliere i dati necessari a calcolare il valore normaleKomisija je vzpostavila stik z znanimi proizvajalci sveč v Braziliji ter jim poslala vprašalnike, namenjene za zbiranje podatkov, ki se štejejo za pomembne za določitev normalne vrednosti
CPA ‧.‧.‧: Candele, ceri e similiCPA ‧.‧.‧: Sveče vseh vrst
Grazie al coraggio di ribellarsi mostrato dalla popolazione, si può considerare la Manifestazione delle candele di Bratislava del marzo 1988 l'inizio della fine del totalitarismo comunista in Cecoslovacchia, che raggiunse finalmente il suo culmine nel novembre 1989.Ker so se ljudje pogumno uprli, se lahko demonstracije s svečami v Bratislavi marca 1988 obravnavajo kot začetek konca komunističnega totalitarizma na Češkoslovaškem, ki je končno dosegel vrh novembra 1989.
È stato anche ripetuto che la percezione degli utilizzatori in merito alle candele ornamentali era diversa rispetto a quella delle candele tradizionali o standardPrav tako pa je bilo poudarjeno, da stranke drugače dojemajo dekorativne sveče v primerjavi s klasičnimi in standardnimi vrstami sveč
Il sistema di accensione viene controllato e vengono sostituiti i componenti difettosi, ad esempio, candele, cavi, eccPregleda se sistem vžiga in pomanjkljivi sestavni deli se zamenjajo, na primer svečke, kabli itd
visto il proprio progetto di parere d'iniziativa (CdR ‧/‧ riv. ‧), adottato il ‧ ottobre ‧ dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: SANTARELLA, sindaco del comune di Candela (IT/UEN-AEob upoštevanju osnutka mnenja na lastno pobudo (CdR ‧/‧ rev ‧), ki ga je ‧. oktobra ‧ sprejela komisija za trajnostni razvoj (poročevalec: g. SANTARELLA, župan Candele (IT/UEN-AE
Se i grandi dettaglianti acquistassero lo stesso pacchetto di candele direttamente dall'industria comunitaria, il loro guadagno lordo resterebbe alto anche se si verificasse l'aumento del prezzo di cui al paragrafoČe bi veliki trgovci na drobno od industrije Skupnosti neposredno kupili enak zavitek sveč, bi bila bruto marža še vedno visoka, tudi če bi se povišanje cene iz uvodne izjave uresničilo
Dopo le promesse, abbiamo l' accensione della candelaSledi prižig sveče
Alcune parti hanno sostenuto l’opportunità di dazi ad valorem, in quanto la misura basata sul contenuto di combustibile delle candele sarebbe gravosa per gli importatori e creerebbe grave confusione e distorsioni sul mercatoNekatere stranke so trdile, da morajo ukrepi temeljiti na dajatvi ad valorem, saj se zdi oblika ukrepa na podlagi vsebnosti goriva v svečah obremenilna za uvoznike ter bi povzročila znatno zmedo na trgu in njegovo izkrivljanje
Alcune parti hanno sostenuto che, per quanto riguarda le candele, esistono nella Comunità due distinti mercati al dettaglio e che i produttori comunitari riforniscono prevalentemente il mercato di fascia alta, mentre l’approvvigionamento del mercato di fascia bassa è costituito da candele importate dalla RPCNekatere stranke so trdile, da v Skupnosti obstajata dva ločena maloprodajna trga za sveče in proizvajalci Skupnosti pretežno oskrbujejo višjecenovni trg, medtem ko je nižjecenovni trg oskrbovan s svečami, uvoženimi iz LRK
Utilizzando lo strumento online (Online Product Submittal tool), comunicare il valore della luminanza misurata in candele per metro quadrato (cd/m‧), arrotondato al numero intero più vicinoPrek orodja OPS poročajte o izmerjeni vrednosti svetilnosti v kandelah na kvadratni meter (cd/m‧), zaokroženih na najbližje celo število
Andresti a caccia di candele mentre qualche altra strega trova la nostra stella?Me bi iskale babilonsko svečo, kakšna druga čarovnica bi pa našla našo zvezdo
È prevedibile che, in seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, l'aumento del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario permetta il ripristino della redditività dell'industria comunitariaPričakuje se, da bi se po uvedbi začasnih protidampinških dajatev raven cene za sveče na trgu Skupnosti dvignila in omogočila ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti industrije Skupnosti
Ho delle candele romane, razzi a bottiglia,... fontane luccicanti, farfalle danzantiImam rimske sveče, rakete, tresoče iskre, plesoče metulje
Il gruppo ottico n. ‧ (o ‧) del sistema contrassegnato dai numeri di omologazione di cui sopra soddisfa i requisiti del presente regolamento (serie di emendamenti ‧) riguardo a un fascio sia anabbagliante di classe C destinato alla circolazione a sinistra che abbagliante con un’intensità luminosa massima compresa tra ‧ e ‧ candele (indicata dalla cifra ‧), raggruppati con una luce di direzione anteriore di categoria ‧a, omologata ai sensi della serie di emendamenti ‧ al Regolamento nEnota št. ‧ (ali ‧) sistema, ki nosi zgornje homologacijske številke, izpolnjuje zahteve tega pravilnika (spremembe ‧), kar zadeva hkrati kratki svetlobni pramen razreda C za vožnjo po levi strani cestišča ter dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (kot je nakazano s številko ‧), združena s sprednjo smerno svetilko kategorije ‧ a, homologirano v skladu s spremembami ‧ Pravilnika št
Showing page 1. Found 335 sentences matching phrase "candela".Found in 0.322 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.