Translations into Slovenian:

  • sveča 
    (Noun  f)
     
    Sorgente di luce composta da uno stoppino inglobato in una sostanza solida ed infiammabile come la cera, il sego o la paraffina.
  • kandela 
  • svečka 

Did you mean: Candela

Picture dictionary

sveča
sveča

Similar phrases in dictionary Italian Slovenian. (2)

Candela
Kandela
candela romana
rimska sveča

    Show declension

Example sentences with "candela", translation memory

add example
it A titolo di conclusione provvisoria, sono state considerate come appartenenti allo stesso prodotto tutti i tipi di candele oggetto della presente inchiesta e si è ritenuto opportuno che l’inchiesta li riguardasse
sl Zato je bilo začasno sklenjeno, da vse vrste sveč, ki jih zajema sedanja preiskava, spadajo v isto skupino izdelkov in jih preiskava mora zajeti
it (SK) È passato del tempo da quando l'onorevole Bernd Posselt ed io abbiamo acceso una candela in quest'Aula, nonostante il divieto per motivi di sicurezza, al fine di esprimere la nostra solidarietà con il popolo bielorusso, in presenza della signora Commissario Ferrero-Waldner.
sl (SK) Minilo je že nekaj časa od takrat, ko sva gospod Bernd Posselt in jaz v tem parlamentu kljub prepovedi iz varnostnih razlogov prižgala svečo v znak solidarnosti s prebivalci Belorusije, ob prisotnosti komisarja Ferrero-Waldnerja.
it Ai fini del presente regolamento, i termini lumini cimiteriali e le altre candele da esterno indicano candele, ceri e articoli simili, rispondenti a una o più delle seguenti caratteristiche
sl Za namen te uredbe nagrobne sveče in druga zunanja svetila na gorivo pomeni sveče, svečke in podobno, ki imajo eno ali več naslednjih lastnosti
it La ricorrente contesta la decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, C ‧ def., nel caso COMP/‧.‧- Cera per candele, in cui la convenuta ha accertato che talune imprese, tra cui le ricorrenti, hanno violato l'art. ‧, n. ‧, CE e l'art. ‧ dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina
sl Tožeči stranki izpodbijata Odločbo Komisije C‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zadevi COMP/‧ – Vosek za sveče, s katero je tožena stranka ugotovila, da so določena podjetja, med katerimi sta tudi tožeči stranki, s tem, ko so bila udeležena pri trajajočem sporazumu in/ali usklajenem ravnanju v sektorju parafinskega voska, kršila člen ‧ ES in člen ‧ Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
it Si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, detti candele di fantasia o speciali, e non fabbricati nella Comunità
sl Te vrste so delovno intenzivne, t.i. izbrane ali posebne sveče, ki se ne proizvajajo v Skupnosti
it Vuoi dirmi che non hai gatti neri, candele romane o salti urlanti?
sl Hočeš reći da nimaš pasjih bombic, rimskih sveč ali žvižgavcev?
it La ricorrente contesta la decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, C ‧ def., nel caso COMP/‧.‧- Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. ‧, n. ‧, CE e l'art. ‧ dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina
sl Tožeča stranka izpodbija Odločbo Komisije C‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zadevi COMP/‧.‧ – Vosek za sveče, s katero je tožena stranka ugotovila, da so določena podjetja, med njimi tudi tožeča stranka, zaradi udeležbe pri trajajočem sporazumu in/ali usklajenem ravnanju v sektorju parafinskega voska kršila člen ‧ ES in člen ‧ Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru
it è l'intensità luminosa di funzionamento in candele (cd
sl pomeni obratovalno svetlobno jakost v kandelah (cd
it L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria hanno importato le candele originarie della RPC per completare la loro gamma di prodotti
sl Preiskava je pokazala, da so nekateri proizvajalci, ki so vključeni v opredelitev industrije Skupnosti, uvažali sveče s poreklom iz LRK, da bi dopolnili svoj obseg izdelkov
it Una o più unità d’illuminazione che emettono un fascio anabbagliante di classe C in modo sterzata, destinate a funzionare con uno o più gruppi ottici sullo stesso lato del sistema (come indica il tratto posto sopra la lettera C), un fascio anabbagliante di classe V, entrambi destinati alla circolazione sia a destra che a sinistra, e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra ‧ e ‧ candele (cfr. la cifra ‧), omologato ai sensi della forma originale del presente regolamento, munito di trasparente in plastica
sl Ena ali več svetilnih enot, ki oddaja(-jo) kratki svetlobni pramen razreda C z osvetlitvijo v ovinkih, ki deluje z eno ali več enotami na isti strani sistema (kot kaže črtica nad C), in kratki svetlobni pramen razreda V, ki sta oba zasnovana za vožnjo po desni in levi strani cestišča, ter dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (kot je nakazano s številko ‧), homologiran v skladu z zahtevami tega pravilnika v izvirni obliki in z lečo iz umetne snovi
it Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, C ‧ def., nel caso COMP/‧.‧- Cere per candele, con cui la Commissione ha constatato che talune imprese, fra le quali la ricorrente, hanno violato l'art. ‧, n. ‧, CE e l'art. ‧, n. ‧, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fissando prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania
sl Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije št. C ‧ konč. z dne ‧. oktobra ‧ v zadevi št. COMP/‧.‧ – Voski za sveče, v kateri je Komisija ugotovila, da so nekatera podjetja, med njimi tudi tožeča stranka, kršila člen ‧ ES in člen ‧ Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, s tem da so določila cene in razdelila trge parafinskih voskov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in stiskanih parafinov v Nemčiji
it Essi rappresentano il ‧ % circa delle importazioni totali di candele dalla RPC nella Comunità e l'‧ % del consumo comunitario di candele durante l'IP
sl Ta uvoznika sta med OP zajemala približno ‧ % celotnega uvoza sveč iz LRK v Skupnost in ‧ % potrošnje sveč v Skupnosti
it È stato anche affermato che mentre i produttori comunitari vendono solo tipi di candele standard, i produttori esportatori della RPC vendono grandi quantità di tipi di candele speciali, impossibili da paragonare ai tipi standard
sl Poleg tega se je navajalo, da so proizvajalci Skupnosti prodajali le standardne vrste sveč, proizvajalci izvozniki iz LRK pa so prodajali velike količine posebnih vrst sveč, ki niso primerljive s standardnimi vrstami
it Le candele sono normalmente dichiarate nei codici NC ex‧, ex‧ ed ex
sl Sveče so običajno uvrščene pod oznake KN ‧, ‧ in
it Dove sono le candele di Babilonia?
sl Kje so babilonske sveče?
it Con il regolamento (CE) n. ‧/‧, del ‧ novembre ‧, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (regolamento provvisorio) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (RPC
sl Komisija je z Uredbo (ES) št. ‧/‧ z dne ‧. novembra ‧ o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih sveč, svečk in podobnega s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (začasna uredba) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih sveč, svečk in podobnega s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK
it Questi due tipi di prodotti non sarebbero quindi intercambiabili, intercambiabilità che del resto manca tra i lumini cimiteriali e le altre candele da esterno, che non rientrano nel prodotto in esame, e altri tipi di candele comprese quelle scaldavivande
sl Zato ti dve vrsti izdelka naj ne bi bili zamenljivi kakor nagrobne sveče z drugimi zunanjimi svetili na gorivo, ki niso del zadevnega izdelka, ter druge vrste sveč, ki vključujejo čajne svečke
it un proiettore, classe B, che emette un fascio abbagliante e anabbagliante di intensità luminosa massima compresa tra x e y candele, ai sensi del presente regolamento e
sl žarometa razreda B za kratki in dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med x in y kandelami, ki izpolnjuje zahteve te uredbe, ter
it Annullamento parziale della decisione della Commissione ‧o ottobre ‧, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo ‧ CE (caso COMP/‧.‧- Cere per candela
sl odločba Komisije z dne ‧. oktobra ‧ v zvezi s postopkom uporabe člena ‧ Pogodbe ES (zadeva COMP/‧.‧ – voski za sveče) naj se delno razglasi za nično
it È stato perciò comparato il dazio medio da pagare sulle importazioni di candele dalla RPC all'eventuale aumento del prezzo dei lumini da tè prodotti dall'industria comunitaria
sl Zato sta se primerjala povprečna dajatev na uvoz sveč, uvoženih iz LRK, in možno povišanje cene za čajne svečke, ki jih proizvede industrija Skupnosti
it membro della Commissione. - (EN) Signor Presidente, Eleanor Roosevelt disse un giorno che anziché maledire l'oscurità bisognerebbe accendere una candela.
sl članica Komisije. - Gospod predsednik, Eleanor Roosevelt je dejala, da je namesto pritoževanja čez temo bolje prižgati svečo.
it Una o più unità d’illuminazione che emettono un fascio anabbagliante di classe C in modo sterzata, destinate a funzionare con uno o più gruppi ottici sullo stesso lato del sistema (come indica il tratto posto sopra la lettera C), un fascio anabbagliante di classe V, entrambi destinati alla circolazione sia a destra che a sinistra, e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra ‧ e ‧ candele (cfr. la cifra ‧), omologato ai sensi della forma originale del presente regolamento, munito di trasparente in plastica
sl Ena ali več svetilnih enot, ki oddajajo kratki svetlobni pramen razreda C z osvetlitvijo v ovinkih, ki deluje z eno ali več enotami na isti strani sistema (kot kaže črtica nad C), in kratki svetlobni pramen razreda V, ki sta oba zasnovana za vožnjo po desni in levi strani cestišča, ter dolgi svetlobni pramen z največjo svetilnostjo med ‧ in ‧ kandelami (kot je nakazano s številko ‧), homologiran v skladu z zahtevami tega pravilnika v izvirni obliki in z lečo iz umetne snovi
it Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del ‧ settembre ‧ in relazione a un progetto di decisione sul caso COMP/C.‧- Cera per candele
sl Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora dne ‧. septembra ‧ o osnutku odločbe v zvezi z zadevo COMP/C.‧ – Voski za sveče
it Si presuppone perciò che tutti i tipi di candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso gruppo di prodotti
sl Zato se šteje, da vrste sveč, ki jih zajema sedanja preiskava, spadajo v isto skupino izdelkov
Showing page 1. Found 335 sentences matching phrase "candela".Found in 0.54 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.