pronunciation:  

Translations into English:

 • all       
  (Determiner  ) (advb, pron, noun, adjv, detr   )
   
  every individual of the given class
   
  every individual of the given class
 • everything     
  (Pronoun  ) (pron, noun   )
   
  all the things
   
  all the things
 • in all respects   

Other meanings:

 
nominative neuter plural of omnis
 
accusative neuter plural of omnis
 
vocative neuter plural of omnis
 
all things, everything

Similar phrases in dictionary Latin English. (26)

amor vincit omnia
love conquers all
crescamus in Illo per omnia
May we grow in Him through all things
in omnia paratus
Ready for anything.
labor omnia vincit
Hard work conquers all
meminerunt omnia amantes
lovers remember all
mors vincit omnia
death conquers all" or "death always wins
Omnia Bona Sunt Quae Bonum Finem Habeant
All’s Well That Ends Well
omnia cum deo
all with God
omnia dicta fortiora si dicta Latina
everything said |is| stronger if said in Latin
omnia enta
everything
omnia extares!
Interpreted as "Let it all hang out!", but in fact incorrect Latin construction with no real meaning|39|
omnia in mensura et numero et pondere disposuisti
Thou hast ordered all things in measure, and number, and weight.
omnia munda mundis
everything |is| pure to the pure |men|
omnia mutantur, nihil interit
everything changes, nothing perishes
omnia omnibus
all things to all men
omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium
all things are presumed to be lawfully done, until it is shown |to be| in the reverse
omnia vincit amor
love conquers all
opera omnia
; all works
si omnia ficta
if all |the words of poets| is fiction
sol omnia regit
the sun rules over everything
supero omnia
I surpass everything
vanitas vanitatum omnia vanitas
vanity of vanities; everything |is| vanity
veritas omnia vincit
Truth conquers all
vincit omnia veritas
Truth conquers all

    Show declension

Example sentences with "omnia", translation memory

add example
la In castris Pompei videre licuit trichilas structas, magnum argenti pondus eitum, recentibus caespitibus tabernacula constrata, Lucii etiam Lentuli et nonnullorum tabernacula protecta edera, multaque praeterea, quae nimiam luxuriam et victoriae fiduciam designarent, ut facile existimari posset nihil eos de eventu eius diei timuisse, qui non necessarias conquirerent voluptates. At hi miserrimo ac patientissimo exercitui Caesaris luxuriam obiciebant, cui semper omnia ad necessarium usum defuissent.
en In Pompey's camp you might see arbors in which tables were laid, a large quantity of plate set out, the floors of the tents covered with fresh sods, the tents of Lucius Lentulus and others shaded with ivy, and many other things which were proofs of excessive luxury, and a confidence of victory, so that it might readily be inferred that they had no apprehensions of the issue of the day, as they indulged themselves in unnecessary pleasures, and yet upbraided with luxury Caesar's army, distressed and suffering troops, who had always been in want of common necessaries.
la Cum ab his saepius quaereret neque ullam omnino vocem exprimere posset, idem Diviacus Haeduus respondit: hoc esse miseriorem et graviorem fortunam Sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri neque auxilium implorare auderent absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si cora adesset, horrerent, propterea quod reliquis tamen fugae facultas daretur, Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in potestate eius essent, omnes cruciatus essent perferendi.
en "When he had repeatedly inquired of them and could not elicit any answer at all, the same Divitiacus the Aeduan answered, that--""the lot of the Sequani was more wretched and grievous than that of the rest, on this account, because they alone durst not even in secret complain or supplicate aid; and shuddered at the cruelty of Ariovistus [even when] absent, just as if he were present; for, to the rest, despite of every thing there was an opportunity of flight given; but all tortures must be endured by the Sequani, who had admitted Ariovistus within their territories, and whose towns were all in his power."""
la Caesari omnia uno tempore erant agenda: vexillum proponendum, quod erat insigne, cum ad arma concurri oporteret; signum tuba dandum; ab opere revocandi milites; qui paulo longius aggeris petendi causa processerant arcessendi; acies instruenda; milites cohortandi; signum dandum.
en Caesar had every thing to do at one time: the standard to be displayed, which was the sign when it was necessary to run to arms; the signal to be given by the trumpet; the soldiers to be called off from the works; those who had proceeded some distance for the purpose of seeking materials for the rampart, to be summoned; the order of battle to be formed; the soldiers to be encouraged; the watchword to be given.
la omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere: plebeii magistratus post patricios, Latini post plebeios, ceterarum Italiae gentium post Latinos.
en Everything, Senators, which we now hold to be of the highest antiquity, was once new. Plebeian magistrates came after patrician; Latin magistrates after plebeian; magistrates of other Italian peoples after Latin.
la ibi Vespasiani virtutem virisque partium extollit: transfugisse classem, in arto commeatum, adversas Gallias Hispaniasque, nihil in urbe fidum; atque omnia de Vitellio in deterius.
en Then he extolled the valour of Vespasian, and the strength of his party; he told them that the fleet had changed sides, that they were straitened for supplies, that Gaul and Spain were against them, that in the capital there was nothing on which to rely, thus making the worst of everything that concerned Vitellius.
la Si forte hostes trium legionum numero posset elicere ad dimicandum, agminis ordinem ita constituit, ut legio septima, octava, nona ante omnia irent impedimenta, deinde omnium impedimentorum agmen, quod tamen erat mediocre, ut in expeditionibus esse consuevit, cogeret undecima, ne maioris multitudinis species accidere hostibus posset quam ipsi depoposcissent.
en In order if possible to entice the enemy to an engagement by the appearance of only three legions, he ranged his army in the following manner, that the seventh, eighth, and ninth legions should march before all the baggage; that then the eleventh should bring up the rear of the whole train of baggage (which however was but small, as is usual on such expeditions), so that the enemy could not get a sight of a greater number than they themselves were willing to encounter.
la Pecuniam omnem omniaque ornamenta ex fano Herculis in oppidum Gades contulit; eo sex cohortes praesidii causa ex provincia misit Gaiumque Gallonium, equitem Romanum, familiarem Domitii, qui eo procurandae hereditatis causa venerat missus a Domitio, oppido Gadibus praefecit; arma omnia privata ac publica in domum Gallonii contulit.
en He removed all the money and ornaments from the temple of Hercules to the town of Gades, and sent six cohorts thither from the province to guard them, and gave the command of the town of Gades to Caius Gallonius, a Roman knight, and friend of Domitius, who had come thither sent by Domitius to recover an estate for him; and he deposited all the arms, both public and private, in Gallonius's house.
la Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent.
en When they thought that they were at length prepared for this undertaking, they set fire to all their towns, in number about twelve-to their villages about four hundred-and to the private dwellings that remained; they burn up all the corn, except what they intend to carry with them; that after destroying the hope of a return home, they might be the more ready for undergoing all dangers.
la Sententiis dictis constituunt ut ei qui valetudine aut aetate inutiles sunt bello oppido excedant, atque omnia prius experiantur, quam ad Critognati sententiam descendant: illo tamen potius utendum consilio, si res cogat atque auxilia morentur, quam aut deditionis aut pacis subeundam condicionem.
en When different opinions were expressed, they determined that those who, owing to age or ill health, were unserviceable for war, should depart from the town, and that themselves should try every expedient before they had recourse to the advice of Critognatus: however, that they would rather adopt that design, if circumstances should compel them and their allies should delay, than accept any terms of a surrender or peace.
la idque et Maecenati acciderat, fato potentiae raro sempiternae, an satias capit aut illos cum omnia tribuerunt aut hos cum iam nihil reliquum est quod cupiant.
en The same too had happened to Maecenas, so rarely is it the destiny of power to be lasting, or perhaps a sense of weariness steals over princes when they have bestowed everything, or over favourites, when there is nothing left them to desire.
la Multum ad terrendos nostros valet clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit, quod suum periculum in aliena vident salute constare: omnia enim plerumque quae absunt vehementius hominum mentes perturbant.
en The shouts which were raised by the combatants in their rear, had a great tendency to intimidate our men, because they perceived that their danger rested on the valor of others: for generally all evils which are distant most powerfully alarm men's minds.
la Concilio Galliae primo vere, ut instituerat, indicto, cum reliqui praeter Senones, Carnutes Treverosque venissent, initium belli ac defectionis hoc esse arbitratus, ut omnia postponere videretur, concilium Lutetiam Parisiorum transfert.
en Having proclaimed a council of Gaul in the beginning of the spring, as he had been accustomed [to do], when the deputies from the rest, except the Senones, the Carnutes, and the Treviri, had come, judging this to be the commencement of war and revolt, that he might appear to consider all things of less consequence [than that war], he transfers the council to Lutetia of the Parisii.
la Milites contra nostri, quamquam periculoso genere proeli locoque iniquo premebantur, tamen omnia fortissimo sustinebant animo.
en Our soldiers on the other hand, though they were engaged in a perilous sort of encounter, and laboring under the disadvantages of position, yet supported all with very great presence of mind.
la Paucis post diebus dissensione in exercitu orta Faustus et Afranius interficiuntur; Pompeiae cum Fausti liberis Caesar incolumitatem suaque omnia concessit.
en Afranius and Faustus were taken among the rest, with their wives and children: but some few days after, a mutiny arising among the soldiers, Faustus and Afranius were slain.
la Omnia sine dubio, optime parentum, adsidente amantissima uxore superfuere honori tuo: paucioribus tamen lacrimis comploratus es, et novissima in luce desideravere aliquid oculi tui.
en Doubtless, best of fathers, with that most loving wife at thy side, all the dues of affection were abundantly paid thee, yet with too few tears thou wast laid to thy rest, and in the light of thy last day there was something for which thine eyes longed in vain.
la His cognitis rebus rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit; Vbiis imperat ut pecora deducant suaque omnia ex agris in oppida conferant, sperans barbaros atque imperitos homines inopia cibariorum adductos ad iniquam pugnandi condicionem posse deduci; mandat, ut crebros exploratores in Suebos mittant quaeque apud eos gerantur cognoscant.
en Having learned these things, he provides a supply of corn, selects a proper place for his camp, and commands the Ubii to drive off their cattle and carry away all their possessions from the country parts into the towns, hoping that they, being a barbarous and ignorant people, when harassed by the want of provisions, might be brought to an engagement on disadvantageous terms: he orders them to send numerous scouts among the Suevi, and learn what things are going on among them.
la Sed ut superioris temporis contentionem nostri omnem remiserant, ita proximi diei casu admoniti omnia ad defensionem paraverant.
en But as our men had on the former occasion given up all thoughts of a contest, so, warned by the event of the preceding day, they had made every preparation for a defense.
la Labor omnia vincit.
en Hard work conquers all.
la Oportet educationem spect are ad totam hominum beatitudinem et ad respectus jurum hominis et libertatum primarum confirmationem.Oportet educationem favere cogitationi , patientiae amicitiaeque inter omnes gentes , omnia generum aut religionum globos ; oportet educationem favere progressioni operarum nationum sociatarum ad pacis conservationem .
en Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms . It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , racial or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .
la Huic adquiescebant homines et in eius scientia et consilio omnia sibi proclivia omnes fore sperabant.
en On his conduct, therefore, they entirely relied, and hoped to a man, that by his skill and talents, all difficulties would vanish before them.
la suspectum id Othonianis fuit, omnia ducum facta prave aestimantibus.
en This policy excited the suspicions of the Othonianists, who put a sinister construction on all the acts of their generals.
la Pedestria esse itinera concisa aestuariis, navigationem impeditam propter inscientiam locorum paucitatemque portuum sciebant, neque nostros exercitus propter inopiam frumenti diutius apud se morari posse confidebant; ac iam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse, [quam] Romanos neque ullam facultatem habere navium, neque eorum locorum ubi bellum gesturi essent vada, portus, insulas novisse; ac longe aliam esse navigationem in concluso mari atque in vastissimo atque apertissimo Oceano perspiciebant.
en They knew that the passes by land were cut off by estuaries, that the approach by sea was most difficult, by reason of our ignorance of the localities, [and] the small number of the harbors, and they trusted that our army would not be able to stay very long among them, on account of the insufficiency of corn; and again, even if all these things should turn out contrary to their expectation, yet they were very powerful in their navy. They well understood that the Romans neither had any number of ships, nor were acquainted with the shallows, the harbors, or the islands of those parts where they would have to carry on the war; and the navigation was very different in a narrow sea from what it was in the vast and open ocean.
la Nemo potest omnia scire.
en Nobody can know everything.
la proinde in civitate tot inlustribus viris subnixa non ad unum omnia deferrent: plures facilius munia rei publicae sociatis laboribus exsecuturos.
en "Consequently, in a state which had the support of so many great men, they should not put everything on one man, as many, by uniting their efforts would more easily discharge public functions."" There was more grand sentiment than good faith in such words."
la quae quidem, ut omnia mortalia, infra tuam magnitudinem iacet, sed mihi incumbit, mihi subveniendum est.
en All else only fosters envy, which, like all things human, sinks powerless beneath your greatness, though on me it weighs heavily.
Showing page 1. Found 162 sentences matching phrase "omnia".Found in 0.218 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.