Translations into English:

 • intestine     
  (Noun  ) (noun   )
   
  alimentary canal
 • gut   
  (verb, noun   )
 • guts   
  (Noun  ) (noun   )
 • bowel   
  (noun   )

Example sentences with "musrana", translation memory

add example
mt Imblukkar tal-musrana ż-żgħira
en Small bowel obstruction
mt Oġġetti tal-ġilda; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-musrana ta’ annimali (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir
en Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
mt Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Grupp funzjonali: stabilizzaturi tal-flora fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Fi studji kliniċi fejn Onsenal ittieħed sa perjodu ta ’ ‧ snin biex jiġu evitati polipi spontanji fil-musrana l-ħoxra, ġew osservati l-effetti sekondarji addizzjonali li ġejjin (l-effetti sekondarji mmarkati b’ asterisk kienu aktar komuni f’ dawn l-istudji milli fl-istudji dwar l-artrite
en In clinical studies where Onsenal was taken for up to ‧ years to prevent spontaneous colon polyps, the following additional side effects have been observed (side effects marked with an asterisk were more common in these studies than in arthritis studies
mt Apparti n-newropatija periferali, in-newropatija awtonomika tista ' tikkontribwixxi wkoll għal xi reazzjonijiet negattivi bħal m' hi ipotensjoni tal-qagħda u stitikezza qawwija b' sadda fil-musrana
en In addition to peripheral neuropathy, there may be a contribution of autonomic neuropathy to some adverse reactions such as postural hypotension and severe constipation with ileus
mt Grupp funzjonali: Stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Grupp funzjonali: Stabbilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Għalhekk, minħabba t-trasparenza tagħha, il-musrana tħalli jidhru tbajja’ aktar skuri li jikkorrispondu għad-dgħif tal-majjal u tbajja’ aktar ċari li jikkorrispondu għax-xaħam
en The transparency of the casings allows the lean pork to appear as dark patches and the fat as light patches
mt Minn studji ħistoloġiċi oħra kien hemm evidenza li trattament b’ infliximab inaqqas l-infiltrazzjoni ta ’ ċelluli infjammatorji fil-partijiet affettwati tal-musrana u l-preżenza ta ’ markers ta ’ infjammazzjoni f’ dawn il-postijiet
en Additional histological studies provided evidence that treatment with infliximab reduces the infiltration of inflammatory cells into affected areas of the intestine and the presence of inflammation markers at these sites
mt Reazzjonijiet avversi addizzjonali ġew osservati f' pazjenti ttrattati b' aprepitant (‧ mg) għal nawseja u remettar ta ' wara l-operazzjoni u f' inċidenza akbar milli b' ondansetron: uġigħ fil-parti ta ' fuq ta ' l-addome, ħsejjes anormali fil-musrana, disartrija, dispneja a, ipoestesja, i insomnja, mijożi, nawseja, disturbi fis-seni, skonfort fl-istonku, tnaqqis fl-akutezza tal-vista, tħarħir
en Additional adverse reactions were observed in patients treated with aprepitant (‧ mg) for postoperative nausea and vomiting and a greater incidence than with ondansetron: abdominal pain upper, bowel sounds abnormal, dysarthria, dyspnoea, hypoaesthesia, insomnia, miosis, nausea, sensory disturbance, stomach discomfort, visual acuity reduced, wheezing
mt Il-mili ż-żejjed jitneħħa minn mat-truf tal-musrana
en Excess filling is removed from the cut ends of the gut
mt Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija ta’ addittivi addittivi żootekniċi u mill-grupp funzjonali stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali suġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Anness
en The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group gut flora stabilisers, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that Annex
mt Barra minn hekk, flimkien mal-prattiċi tal-affumikar, il-prattika tal-ikkapuljar f’biċċiet kbar, tat-tpoġġija tal-kavilja tas-Saucisse, tal-mili fil-musrana l-kbira tal-majjal huma parti mill-prattiċi tradizzjonali lokali speċifiċi tar-reġjun tal-Franche-Comté
en Furthermore, in conjunction with the smoking practice, the practices of coarse mincing, using wooden pegs and filling the sausages into the pig’s large intestine are all traditional local practices specific to the Franche-Comté region
mt Pazjenti b’ anġjodemija jkollhom attakki ta ’ nefħiet li jistgħu jitilgħu f’ kull part ital-ġisem, bħal fil-wiċċ jew fir-riġlejn u fid-dirgħajn, jew madwar il-musrana, li jikkawwżaw skumdità u uġiegħ. ‘ Ereditarja ’ tfisser li l-marda hija kkawwżata mill-ġene tal-pazjenti
en Patients with angioedema have attacks of swelling that can occur anywhere in the body, such as in the face or limbs, or around the gut, causing discomfort and pain. Hereditary means that the disease is caused by the patient s genes
mt Pazjenti bi problemi rari ereditarji ta ’ ntolleranza ta ’ fructose, ħdim ħażin ta ’ glukosju-galactose mill-musrana ż-żgħira jew insuffiċjenza ta ’ sucrase-isomaltase m’ għandhomx jieħdu din il-mediċina
en Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase insufficiency should not take this medicine
mt Huma jkollhom jissikkaw il-pressa bil-mod il-mod sabiex il-pressjoni titqassam b'mod ugwali sabiex jiġi evitat li l-musrana tinqasam waqt li z-zalzett ikun qiegħed jingħata l-forma tipika ta' nagħla, b'sezzjoni trasversali ta' ħxuna uniformi
en They must tighten the press gradually and distribute pressure evenly so as to prevent the gut from splitting while giving the sausages their typical horseshoe shape, elliptical cross-section and uniform thickness
mt L-istudju kien kbir ħafna minħabba li kien imfassal biex jara jekk il-vaċċin ikkawżax effett sekondarju serju u rari ħafna, imsejjaħ intussuxxezzjoni, kundizzjoni li fiha, parti mill-musrana tidħol f' parti oħra tal-musrana, u dan iwassal għal imblukkar
en The study was very large because it was designed to see if the vaccine caused a very rare, serious side effect, intussusception, a condition in which part of the bowel becomes enfolded within another part of the bowel, leading to a blockage
mt Sirolimus huwa wkoll substrat għall-pompa li tarmi ’ l barra mediċini differenti, P-glikoproteina (P-gp) li tinsab fil-musrana ż-żgħira
en Sirolimus is also a substrate for the multidrug efflux pump, P-glycoprotein (P-gp) located in the small intestine
mt Wara għoti orali ta ’ doża waħda ta ’ ‧ mg, ‧ mg, u ‧ mg ta ’ pilloli ciprofloxacin, dan jiġi assorbit malajr u b’ mod estensiv, fil-biċċa l-kbira mill-musrana ż-żgħira, u konċentrazzjonijiet massima fis-serum jintlaħqu minn siegħa sa sagħtejn wara
en Following oral administration of single doses of ‧ mg, ‧ mg, and ‧ mg of ciprofloxacin tablets, ciprofloxacin is absorbed rapidly and extensively, mainly from the small intestine, reaching maximum serum concentrations ‧ hours later
mt Madankollu, peress li l-fwied u l-musrana huma normalment imneħħija mill-katavri ta
en However, as the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, maximum residue limits should consequently be established always for muscle or fat tissues
mt korda tal-musrana kirurġika sterili jew materjali għas-sutura sterili simili (titlu
en sterile surgical catgut or similar sterile suture materials (heading
mt Is-Salame Cremona jiddaħħal f’musrana naturali tal-ħanżir, ta' bovini, ta' żwiemel jew ta' muntun, bid-dijametru inizjali li ma jistax ikun ta' inqas minn ‧ mm
en Salame Cremona is packed into natural porcine, bovine, equine or ovine casings of an initial diameter of ‧ mm or more
mt Sirolimus jiġi metaboliżżat b’ mod estensiv mill-isoenzimi CYP‧A‧ fil-ħajt tal-musrana u fil-fwied
en Sirolimus is extensively metabolised by the CYP‧A‧ isozyme in the intestinal wall and liver
mt Naħa waħda tal-musrana tintrabat jew tinħiet u mbagħad tiġi mdawra b'ħajt tal-qoton
en One end of the intestine is tied or sewn up and then twisted, one or two more knots are then made and, when the intestine has been stuffed, the other end is tied with cotton thread
Showing page 1. Found 233 sentences matching phrase "musrana".Found in 0.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.