Translations into English:

 • bowel   
  (noun   )
 • gut   
  (verb, noun   )
 • guts   
  (noun   )
 • intestine     
  (noun   )

Example sentences with "musrana", translation memory

add example
Avastin huwa mediċina li tintuża għall-kura ta ’ kanċer avvanzat fil-musrana l-kbira, i. e. fil-kolon jew rektumAvastin is a medicine used for the treatment of advanced cancer in the large bowel, i. e., in the colon or rectum
Il-fibra tradizzjonalment tiġi kkonsmata bħala materjal mill-pjanti u għandha numru ta’ effetti fiżjoloġiċi ta’ġid bħal: tnaqqas il-ħin tat-tranżitu intestinali, iżżid l-ammont ta’ ippurgar, hija fermentabbli minn mikroflora fil-musrana, tnaqqas il-kolesterol totali fid-demm, tnaqqas il-livell ta’ kolesterol LDL fid-demm, tnaqqas il-glukożju fid-demm wara l-ikel, jew tnaqqas il-livelli ta’ l-insulina fid-demmFibre has been traditionally consumed as plant material and has one or more beneficial physiological effects such as: decrease intestinal transit time, increase stool bulk, is fermentable by colonic microflora, reduce blood total cholesterol, reduce blood LDL cholesterol levels, reduce post-prandial blood glucose, or reduce blood insulin levels
Imblukkar tal-musrana ż-żgħira meSmall bowel obstruction no
Minħabba li palonosetron jista ’ jżid iż-żmien tal-mogħdija mill-musrana l-kbira, pazjenti bi storja medika ta ’ stitikezza jew b’ sinjali ta ’ ostruzzjoni intestinali sotto-akuta, għandhom ikunu mmonitorjati wara li jingħataAs palonosetron may increase large bowel transit time, patients with a history of constipation or signs of subacute intestinal obstruction should be monitored following administration
Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Il-bnedmin jistgħu jġorru l-batterji fil-musrana għal tul ta’ żmien twil (trasportaturi kroniċi), u jittrasmettu l-batterji lil persuni oħra (jew direttament jew permezz ta’ kontaminazzjoni tal-ikel jew tal-ilma).Humans can carry the bacteria in the gut for very long times (chronic carriers), and transmit the bacteria to other persons (either directly or via food or water contamination).
It-Test Helicobacter INFAI jintuża biex tiġi dijanjotizzata infezzjoni Helicobacter pylori fl-istonku u d-duwodenu (il-parti tal-musrana eżatt taħt l-istonkuHelicobacter Test INFAI is used to diagnose Helicobacter pylori infection in the stomach and duodenum (the part of the gut just below the stomach
It-taħlita tiegħu titpoġġa fil-borża tal-imsaren jew il-musrana l-għamjaIts mix is placed in a casing taken from the intestinal sac or cæcum
Każ ta ’ adenoma fil-kolon u każ ta ’ adenokarċinoma fil-musrana l-għamja li kien reġistrat fi firien b’ doża ta ’ ‧, ‧ mg/kg/jum ma kienux statistikament sinifikantiOne colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of ‧ mg/kg/day were not statistically significant
Sirolimus huwa wkoll substrat għall-pompa li tarmi ’ l barra mediċini differenti, P-glikoproteina (P-gp) li tinsab fil-musrana ż-żgħiraSirolimus is also a substrate for the multidrug efflux pump, P-glycoprotein (P-gp) located in the small intestine
Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż ta’ l-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarirRaw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
DOŻI ASSORBITI MIR-RADJAZZJONI Doża assorbita minn kull attività injettata Organu (mGy/MBq) Adrenali Moħħ Sider Il-marrara Ir-riti tal-kolon li telgħin ’ l fuq Ir-riti tal-kolon li nieżlin ’ l isfel Il-musrana ż-żgħira Ir-rita mijokardijaka Kliewi Fwied Pulmun Muskoli Ovarji Frixa Mudullun aħmar Is-superfiċje ta ’ l-għadam Ġilda Milsa Stonku Testikoli Timu Tirojde Ħitan tal-bużżieqa ta ’ l-awrina Utru Doża effettiva (mSv/MBqRADIATION ABSORBED DOSES Organ Adrenals Brain Chest Gallbladder Ascending colon wall Descending colon wall Small intestine Myocardial wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Red marrow Bone surfaces Skin Spleen Stomach Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Effective dose (mSv/MBq
ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIRRAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
It-taħlita tal-moffa tkopri l-musrana taz-zalzett Gornooryahovski Sudzhuk b'kisja xotta bajda u b'konsisenza li tixbah it-terraThis combination of moulds covers the membrane of Gornooryahovski Sudzhuk sausages as a dry, white, powdery coating
Grupp funzjonali: stabilizzaturi tal-flora fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Grupp funzjonali: Stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Il-kisja timtela bil-mod bil-mili, u dan jiġi ppressat fil-bużżieqa tal-awrina jew fil-musrana l-għamjaThe stuffing is fed slowly into the casing, and pressed into the bladder or caecum
Wara għoti orali ta ’ doża waħda ta ’ ‧ mg, ‧ mg, u ‧ mg ta ’ pilloli ciprofloxacin, dan jiġi assorbit malajr u b’ mod estensiv, fil-biċċa l-kbira mill-musrana ż-żgħira, u konċentrazzjonijiet massima fis-serum jintlaħqu minn siegħa sa sagħtejn waraFollowing oral administration of single doses of ‧ mg, ‧ mg, and ‧ mg of ciprofloxacin tablets, ciprofloxacin is absorbed rapidly and extensively, mainly from the small intestine, reaching maximum serum concentrations ‧ hours later
Grupp funzjonali: stabbilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musranaFunctional group: gut flora stabilisers
Il-prodott, karatteristikament, għandu forma ta' blokka rettangolari ċatta b'kisi tal-musrana ta' dijametru medju ta' ‧-‧ mm u tul ta' madwar ‧ cmThe product characteristically has the shape of a flat rectangular block with a gut casing having an average diameter of ‧-‧ mm and a length of around ‧ cm
Showing page 1. Found 233 sentences matching phrase "musrana".Found in 0.451 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.