Translations into English:

 • bowel   
  (noun   )
 • gut   
  (verb, noun   )
 • guts   
  (noun   )
 • intestine     
  (noun   )

Example sentences with "musrana", translation memory

add example
mt • kanċer metastatiku tal-musrana l-kbira
en metastatic cancer of the large intestine
mt Ġlud mhux maħdumin, ġilda, ferijiet u oġġetti magħmulin minnhom; oġġetti tas-sarraġ u xedd; oġġetti għas-safar, boroż tal-idejn u kontenituri simili; oġġetti tal-korda tal-musrana (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir
en Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut
mt OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TAL-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-MUSRANA TA’ ANNIMALI (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR
en ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT
mt • għandek xi ulċera fl-stonku jew fil-musrana ż-żgħira
en have an ulcer in the stomach or small intestine
mt Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-batterja li tinsab fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Każ ta ’ adenoma fil-kolon u każ ta ’ adenokarċinoma fil-musrana l-għamja li kien reġistrat fi firien b’ doża ta ’ ‧, ‧ mg/kg/jum ma kienux statistikament sinifikanti
en One colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of ‧ mg/kg/day were not statistically significant
mt Sirolimus jiġi metaboliżżat b’ mod estensiv mill-isoenzimi CYP‧A‧ fil-ħajt tal-musrana u fil-fwied
en Sirolimus is extensively metabolized by the CYP‧A‧ isozyme in the intestinal wall and liver
mt ulċerazjoni fil-mukoża tal-musrana
en and ulceration of the mucous membranes lining the digestive tract
mt Meta wieħed ikun qed jimla’ l-bużżieqa tal-awrina jew il-musrana l-għamja bil-laħam, huwa importanti ħafna joqgħod attent li ma jħallix l-arja tidħol
en When stuffing the meat into a bladder or caecum, it is very important to prevent the inclusion of air
mt kellek kirurġija fil-parti ta ’ fuq tal-musrana (msejjaħ duwodenu
en had surgery on the upper part of the gut (called the duodenum
mt L-istess doża ma pproduċiet l-ebda sintomi ħlief rimettar f’ adolexxenti li kien ittratat permezz ta ’ irrigazzjoni tal-musrana kollha
en The same dose did not produce any symptoms except for vomiting in an adolescent who was treated by whole-bowel irrigation
mt Dan huwa msejjaħ ‘ emboliżmu pulmonari ’ jew PE. • Rari ħafna, emboli fid-demm jistġhu jiffurmaw fl-arterji tal-qalb (li jikkawżaw attakk tal-qalb) jew fil-moħħ (li jikkawżaw puplesija) • F’ każi estremament rari, emboli tad-demm jistgħu jseħħu f’ postijiet bħal fwied, musrana, kilwa jew għajn
en This is called a pulmonary embolism or PE Very rarely, blood clots can form in the blood vessels of the heart (causing a heart attack) or the brain (causing a stroke) In extremely rare cases, blood clots can happen in other places such as the liver, gut, kidney or eye
mt Infljammazzjoni fil-musrana l-kbira
en Severe ulcerative colitis
mt korda tal-musrana kirurġika sterili jew materjali għas-sutura sterili simili (titlu
en sterile surgical catgut or similar sterile suture materials (heading
mt Grupp funzjonali: stabilizzanti għall-flora fil-musrana
en Functional group: gut flora stabilisers
mt Fi studji kliniċi fejn Onsenal ittieħed sa perjodu ta ’ ‧ snin biex jiġu evitati polipi spontanji fil-musrana l-ħoxra, ġew osservati l-effetti sekondarji addizzjonali li ġejjin (l-effetti sekondarji mmarkati b’ asterisk kienu aktar komuni f’ dawn l-istudji milli fl-istudji dwar l-artrite
en In clinical studies where Onsenal was taken for up to ‧ years to prevent spontaneous colon polyps, the following additional side effects have been observed (side effects marked with an asterisk were more common in these studies than in arthritis studies
mt Eżatt wara li timtela, il-musrana tintlewa fuqha nnifisha f'distanzi ta' ‧ ċm
en Immediately after filling, the gut is twisted along its axis at ‧ cm intervals
mt Sutent jintuża biex jikkura pazjenti b’ wieħed minn dawn it-tipi ta ’ kanċer li ġejjin: • tumur stromali gastrointestinali (GIST), tip ta ’ kanċer (sarkoma) ta ’ l-istonku u l-musrana, fejn ikun hemm żvilupp bla kontroll ta ’ ċelloli fit-tessuti ta ’ sapport ta ’ dawn l-organi
en Sutent is used to treat patients with one of the following types of cancer: gastrointestinal stromal tumour (GIST), a type of cancer of the stomach and bowel, where there is uncontrolled growth of cells in the supporting tissues of these organs
mt F’ mudell tal-annimali ta ’ adenomatous polyposis familjali (FAP), kura b’ żewġ thiazolidinediones oħra żiedet il-multipliċità tat-tumuri fil-musrana
en In an animal model of familial adenomatous polyposis (FAP), treatment with two other thiazolidinediones increased tumour multiplicity in the colon
mt Zidovudine jiġi assorbit tajjeb mill-musrana u fil-livelli kollha ta ’ dożi studjati fit-tfal u fl-adulti, il-biodisponibilità kienet ta ’ bejn ‧ % b’ medja ta ’ ‧ %
en Zidovudine is well absorbed from the gut and at all dose levels studied in adults and children, the bioavailability was between ‧ % with a mean of ‧ %
mt Naħa waħda tal-musrana tintrabat jew tinħiet u mbagħad tiġi mdawra b'ħajt tal-qoton
en One end of the intestine is tied or sewn up and then twisted, one or two more knots are then made and, when the intestine has been stuffed, the other end is tied with cotton thread
mt Oġġetti mill-imsaren (ħlief musrana tad-dudu tal-ħarir), goldbeater’s skin, mill-bżieżaq tal-awrina jew mill-għeruq
en Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
Showing page 1. Found 233 sentences matching phrase "musrana".Found in 0.399 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.