Translation of "editorial" into Dutch

Sample translated sentence: Esaki ta pone hende pensativo puntra nan mes, manera e defunto escritor di editorial David Lawrence a puntra: “ ‘Pas riba tera’—casi tur hende kier esei. ↔ Dit brengt nadenkende mensen ertoe zich af te vragen, zoals de inmiddels overleden redactionele schrijver David Lawrence deed: „’Vrede op aarde’ — dat wil bijna iedereen.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
+ Add

"editorial" in Papiamento - Dutch dictionary

Currently we have no translations for editorial in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "editorial" into Dutch in sentences, translation memory

Esaki ta pone hende pensativo puntra nan mes, manera e defunto escritor di editorial David Lawrence a puntra: “ ‘Pas riba tera’—casi tur hende kier esei.
Dit brengt nadenkende mensen ertoe zich af te vragen, zoals de inmiddels overleden redactionele schrijver David Lawrence deed: „’Vrede op aarde’ — dat wil bijna iedereen.
Bou dje título aki, un editorial dje corant The Weekend Australian a deplorá “esfuersonan pa reinterpretá i cambia parti di e Bijbel pa satisfacé necesidadnan contemporáneo.”
Onder deze kop leverde een redactioneel artikel in The Weekend Australian kritiek op „pogingen om delen van de bijbel te herinterpreteren en te wijzigen om tegemoet te komen aan behoeften van deze tijd”.
Un editorial den e korant surafricano Saturday Star a expresá preocupacion pa e aumento alarmante di uso di droga cerca hóbennan na Sur África i a comentá:
In een redactioneel artikel in de Zuid-Afrikaanse krant Saturday Star werd bezorgdheid geuit over de alarmerende toename van het drugsgebruik onder jongeren in Zuid-Afrika en werd opgemerkt:
Nada straño anto cu un editorial di korant a yega di bisa: “Si henter mundu a biba segun e credo [bíblico] di Testigonan [di Jehova], odio i dramamentu di sanger lo a caba, i amor lo a reina”!
Geen wonder dat in een redactioneel artikel in een nieuwsblad eens werd opgemerkt: „Wanneer de gehele wereld overeenkomstig de [bijbelse] leer van de [Jehovah’s] Getuigen zou leven, zou er een eind komen aan bloedvergieten en haat, en de liefde zou als koning regeren”!
Esposito, presidente dje grupo editorial dje Encyclopædia Britannica, ta haci e evaluacion franco aki: “Mayoria informacion dje Era di Informacion ta solamente informacion perdí; ta boroto so e ta haci.
Esposito, president van de Encyclopædia Britannica Publishing Group, maakt deze openhartige evaluatie: „De meeste informatie van het Informatietijdperk is eenvoudig verspild; het is niets dan kabaal.
(Proverbionan 20:19, Editorial Evangélica) Pero bo tabata sa cu bo por contribuí na redu perhudicial sin bisa ni un solo palabra?
Maar wist je dat je kunt bijdragen aan schadelijk geklets zonder ook maar een woord te zeggen?
Awendia, algun di e kasnan editorial grandi ta publiká i imprimí mas ku 30 diferente revista i nan ta usa nan propio imprenta.
Momenteel zijn er uitgeverscombinaties die wel dertig of meer verschillende tijdschriften uitgeven en drukken, en daarvoor een eigen drukkerij gebruiken.
14:18, Salmonan y Proverbionan, Editorial Evangélica.
14:18; Willibrordvertaling).
Un comentario dje Sociedad Editorial Hudiu ta bisa cu e término hebreo traducí “den un manera indigno” por encerá no solamente ‘uso con-cu-ta’ dje nomber divino, sino tambe “recitá un bendicion innecesario.”
Hoe zou Gods naam op onwaardige wijze opgenomen kunnen worden? In een commentaar door The Jewish Publication Society wordt opgemerkt dat de Hebreeuwse uitdrukking die met „op onwaardige wijze” vertaald is, onder andere niet alleen het „lichtzinnig gebruiken” van de goddelijke naam maar ook „het uitspreken van een onnodige zegenwens” kan inhouden.
E editorial a agregá: “Documentonan dje Testament Nobo no ta expresionnan di opinion. . . .
Het artikel voegde eraan toe: „Nieuwtestamentische documenten zijn geen meningsuitingen. . . .
“E último aña completamente ‘normal’ den historia tabata 1913, e aña promé cu Promé Guera Mundial a cuminsá.”—Editorial den Times-Herald, Washington, D.C., 13 di mart 1949.
„Het laatste volledig ’normale’ jaar in de geschiedenis was 1913, het jaar voordat de Eerste Wereldoorlog begon.” — Redactioneel artikel in de Times-Herald (Washington D.C., VS), 13 maart 1949.
(Proverbionan 19:3, Editorial Evangélica) Pero, tene Dios responsabel pa problemanan di hende ta igual cu culpa un fabricante di auto p’e echo cu tin asina tantu accidente di auto causá dor di shofernan burachi.
Maar God verantwoordelijk stellen voor alle narigheid van de mens is hetzelfde als een autofabrikant de schuld te geven voor de vele ongelukken door rijden onder invloed.
(1 Corintionan 8:6; Salmo 83:18) Dios a crea Jesus; e ta “e primogénito di henter kreashon,” segun e traduccion Beibel Santu di Editorial Evangélica na Colosensenan 1:15.
Jezus werd door God geschapen; hij is „de eerstgeborene van heel de schepping”, zo staat in de katholieke Willibrordvertaling in Kolossenzen 1:15.
The JPS Torah Commentary, publicá dor dje Sociedad Editorial Hudiu, ta splica cu e palabra hebreo traducí aki como “den un manera indigno” (lash·sháwʹ) por nificá “falsamente” of “por nada, en bano.”
The JPS Torah Commentary, uitgegeven door de Jewish Publication Society, legt uit dat de Hebreeuwse uitdrukking die hierboven met „op onwaardige wijze” (lasj·sjaw’ʹ) vertaald is, „leugenachtig” of „voor niets, ijdel” kan betekenen.
“[El] a duna su yu muher un regalo hopi mas balioso cu cualkier cantidad di placa,” segun un editorial den e korant The Monitor di Bridgetown, Nova Scotia.
„[Zij] heeft haar dochter een cadeau gegeven dat veel waardevoller is dan welk geldbedrag maar ook”, erkende een redactioneel commentaar in The Monitor, een krant in Bridgetown (Nova Scotia).
Bijbel ta declará apropiadamente: “Orguyo di un hende ta umiy’é, ma esun ku ta di spiritu umilde, ta haña onor.”—Proverbionan 29:23, Editorial Evangélica.
De bijbel verklaart terecht: „De hoogmoed [of trots] van de aardse mens zal hem vernederen, maar hij die nederig van geest is, zal heerlijkheid vastgrijpen.” — Spreuken 29:23.
“Degradá i demoralisá prezunan ta e manera di mas malu pa prepará nan pa e mundu djafó.”—UN EDITORIAL DEN THE ATLANTA CONSTITUTION.
„Gevangenen vernederen en demoraliseren is de slechtste manier om hen op de wereld buiten voor te bereiden.” — REDACTIONEEL ARTIKEL IN THE ATLANTA CONSTITUTION.
36 Un editorial dje revista Biblical Archaeologist a bisa: “Ta importante pa corda cu e relato di un diluvio grandi ta un tradicion di mas plamá den cultura humano . . .
36 Een redactioneel artikel in het tijdschrift Biblical Archaeologist merkte op: „Het is belangrijk te bedenken dat het verhaal van een grote vloed een van de wijdstverbreide overleveringen in de menselijke cultuur is . . .
Un editorial publiká na 1995 a bisa: “Si nos husga e siglo aki a base di su aspektonan di mas pió, nos por bisa ku esaki ta e era di Satanas.
„Te oordelen naar de ergste uitwassen is dit Satans eeuw geweest”, stond in een in 1995 gepubliceerd redactioneel artikel.
Hopi tradukshon di Beibel ta menshon’é na Salmo 83:18, ku ta bisa: “Laga nan sabi qu bo, quen su nomber ta Jehová, ta e Altísimo ariba tur tera.” —Salmonan y Proverbionan, Editorial Evangelica.
In veel vertalingen is die behouden gebleven in Psalm 83:18 [19]. De Van der Palm- bijbel bijvoorbeeld luidt daar: „Zoo worden zij ’t gewaar, dat Gij, wiens naam JEHOVA is, dat Gij alleen zijt Opperheer der gansche aarde.”
Den un editorial introductorio na un seri di artículo tocante cirugia grandi riba Testigonan, Harvey17 a admití, “Mi ta haña e creensianan ei cu por interferí den mi trabou ferfelu.”
In een redactioneel voorwoord voor een aantal artikelen over grote operaties bij Getuigen gaf Harvey 17 toe: „Voor mij zijn die geloofsovertuigingen die mij in mijn werk kunnen belemmeren, inderdaad een bron van ergernis.”
Den e buki di Salmonan i Proverbionan na papiamento (Editorial Evangelica), nos por mira esaki na Salmo 83:18: “Y laga nan sabi qu Bo, Quen Su nomber solamente ta Jehová, ta e Altísimo ariba tur tera.”
Dit blijkt uit Psalm 83:19 in de Van der Palm- bijbel (in andere vertalingen ook wel vers 18): „Zoo worden zij ’t gewaar, dat Gij, wiens naam JEHOVA is, dat Gij alleen zijt Opperheer der gansche aarde!”
Un editorial den e revista India Today ta remarcá, “Den nomber dje Creador Supremo, sernan humano a cometé e atrocidadnan di mas abominabel contra nan próhimo.”
„In de naam van de Opperste Schepper”, zo wordt in een redactioneel artikel in het tijdschrift India Today opgemerkt, „hebben mensen de afschuwelijkste wreedheden tegen hun medeschepselen begaan.”
▪ Loke Beibel ta siña: “Bo, Quen Su nomber solamente ta Jehová, ta e Altísimo ariba tur tera.” —Salmo 83:18, Salmonan y Proverbionan, Editorial Evangelica.
▪ De Bijbel zegt: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde’ (Psalm 83:18).
E Rei a sòru pa su pueblo di hende gewon bira un organisashon editorial potente ku a produsí algun di e publikashonnan mas tradusí i plamá den historia!
Maar bedenk dat de Koning met die gewone mensen een uitgeversgigant heeft gevormd die enkele van de meest vertaalde en verspreide publicaties in de geschiedenis produceert!