Translation of "pre" into Dutch

Sample translated sentence: Jesus, ku a usa Su albedrio pa sostené e plan di Tata Selestial, a wòrdu identifiká i apuntá pa e Tata komo nos Salbador, pre- ordená pa hasi e sakrifisio ekspiatorio pa tur. ↔ Jezus, die zijn keuzevrijheid had uitgeoefend om het plan van onze hemelse Vader te steunen, werd door de Vader als onze Heiland aangewezen, en in het voorsterfelijk bestaan geordend om voor allen het zoenoffer te brengen.

Machine translations

  • Glosbe

    Glosbe Translate
+ Add

"pre" in Papiamento - Dutch dictionary

Currently we have no translations for pre in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.

Add

Translations of "pre" into Dutch in sentences, translation memory

Jesus, ku a usa Su albedrio pa sostené e plan di Tata Selestial, a wòrdu identifiká i apuntá pa e Tata komo nos Salbador, pre- ordená pa hasi e sakrifisio ekspiatorio pa tur.
Jezus, die zijn keuzevrijheid had uitgeoefend om het plan van onze hemelse Vader te steunen, werd door de Vader als onze Heiland aangewezen, en in het voorsterfelijk bestaan geordend om voor allen het zoenoffer te brengen.
Un profeta prominente di tempu pre-cristian tabata Moises.
Een vooraanstaande profeet uit voorchristelijke tijden was Mozes.
12 Manera a ser mencioná anteriormente, hopi biaha e profetanan pre-cristian a spierta cu e dia di vengansa di Jehova tabata cerca.
12 Zoals eerder werd opgemerkt, hebben voorchristelijke profeten dikwijls gewaarschuwd dat Jehovah’s dag van wraak nabij was.
(Proverbionan 1:4, NW) Pues, algun vershon di Beibel ta tradusí mezim·máh komo “prudensia,” “diskreshon” òf “pre-vishon.”
Daarom geven sommige bijbelvertalingen mezim·mahʹ weer met „wijsheid” of „vooruitziendheid”.
Si tin un ophetivo pre eminente di e konferensia general, ta pa konstruí fe den Dios e Tata i nos Salbador, Señor Jesucristo.
Het allerbelangrijkste doel van de algemene conferentie is geloof in God de Vader en onze Heiland, Jezus Christus opbouwen.
Hende no tin ni e sabiduria ni e pre-vision pa goberná su mes sin yudansa, i e único yudansa cu tin berdadero balor ta bini di Dios
De mens beschikt noch over de wijsheid noch over de vooruitziende blik om zichzelf zonder hulp te besturen, en de enige hulp die werkelijke waarde heeft, komt van God
Algun di esakinan ta data for dje era pre-cristian.
Enkele ervan gaan terug tot het voorchristelijke tijdperk.
Pa loke ta e celebracion di Pascu manera hende rond mundu conoc’é, The Encyclopedia Americana ta bisa: “Mayoria custumber cu awendia nos ta asociá cu Pascu no a cuminsá como custumber di Pascu, sino como custumbernan pre-cristian i no-cristian cu iglesia cristian a adoptá.
The Encyclopedia Americana zegt over de kerstviering zoals men die in de hele wereld algemeen kent: „De meeste gebruiken die nu met Kerstmis verband houden, waren oorspronkelijk geen kerstgebruiken maar veeleer voorchristelijke en niet-christelijke gebruiken die door de christelijke kerk werden geassimileerd.
Despues di cita ehempel di testigonan pre-cristian manera Abel, Enoc, Noe, Abraham i Sara, Pablo a remarcá: “Nan no a obtené e cumplimentu dje promesanan, sino nan a mira nan di leu i a ricibí nan cu gustu i a declará públicamente cu nan tabata stranhero i residente temporal den e tera.”
Nadat Paulus de voorbeelden van voorchristelijke getuigen als Abel, Henoch, Noach, Abraham en Sara had aangehaald, merkte hij op: „Zij [hebben] de vervulling van de beloften niet verkregen . . ., maar zij hebben ze van verre gezien en begroet en hebben in het openbaar bekendgemaakt dat zij vreemden en tijdelijke inwoners in het land waren.”
Si nos deshací di e elementonan pre-cristian, mayoria di loke ta sobra, en bes di ta di orígen auténticamente cristian, a bini acerca despues dje era cristian.”—Página 155.
Wanneer we de voorchristelijke elementen eenmaal hebben verwijderd, is het merendeel van wat overblijft nachristelijk in plaats van authentiek christelijk van oorsprong.” — Bladzijde 155.
Den tempu pre-cristian ‘un nubia di testigo,’ cuminsando cu Abel, a core e careda di awante, hopi bes apesar di masha hopi contratempu.
In voorchristelijke tijden liep ’een wolk van getuigen’, te beginnen met Abel, de wedloop van volharding, vaak in weerwil van een overweldigende overmacht.
Ku kada un di nos por wòrdu elevá komo e hòmber di Dios ku kada un di nos a wòrdu pre ordená pa ta--kla pa karga e saserdosio di Dios ku kurashi, ku gana di paga lo ke sea ku e preis rekerí ta pa oumentá su poder den e saserdosio.
Ik bid dat we de man zullen worden tot wie God ons voorgeordend heeft — klaar om het priesterschap van God moedig te dragen, enthousiast om elke prijs te betalen om onze macht in het priesterschap te vergroten.
Demostrando bon pre-vishon, el a hasi areglo pa mi keda serka Nikos Matheakis.
Met een vooruitziende blik regelde hij het zo dat ik bij Nikos Matheakis kon wonen.
8 Bijbel ta incluí nomber di Abraham i su famia entre e “nubia . . . grandi di testigonan” pre-cristian mencioná den Hebreonan capítulo 11.
8 Abraham en zijn gezin staan vermeld onder de grote „wolk van [voorchristelijke] getuigen” die in Hebreeën hoofdstuk 11 worden genoemd.
• Cu ken Jehova a comunicá den tempunan pre-cristian?
• Met wie communiceerde Jehovah in voorchristelijke tijden?
9 Den tempu pre-cristian, e sacerdotenan a haci trabou pisá den e tempel.
9 In voorchristelijke tijden verrichtten de priesters zwaar werk in de tempel.
(Eclesiástes 3:1; Echonan 1:7) Aunke e spiritu di Dios a bini riba su sirbidónan di tempunan pre-cristian, nan no a ser engendrá como su yunan spiritual.
Hoewel Gods geest op zijn dienstknechten uit voorchristelijke tijden kwam, werden zij niet als zijn geestelijke zonen verwekt.
Na su testigonan pre-cristian, Jehova a duna e speransa espléndido di un resureccion pa bida eterno riba tera.
Aan zijn voorchristelijke getuigen gaf Jehovah de prachtige hoop van een opstanding tot eeuwig leven op aarde.
P’esei e buki Hindu World (Mundu di Hindú) ta yama yoga “un kódigo di práktikanan estrikto di apnegashon propio, prinsipalmente di orígen pre-ario [promé ku e pueblo indio-europeo], ku a kontené restu di hopi konsepto i rito antiguo.”
Bijgevolg noemt het boek Hindu World yoga „een code van ascetische rituelen, hoofdzakelijk van voor-Arische oorsprong, die overblijfselen van veel primitieve opvattingen en gebruiken bevat”.
1. (a) Promé ku sirbidónan di Dios dje tempu pre-kristian òf e 144.000 risibí nan rekompensá, kiko mester pasa ku nan?
1. (a) Wat moeten zowel de voorchristelijke dienstknechten van God als de 144.000 ervaren voordat ze hun beloning ontvangen?
Sin embargo, hopi bes hende cu ta bisa cu nan ta hacidó di bruha ta identificá nan mes cu wicca. Un diccionario ta definié como “un religion di naturalesa pagano cu a originá den partinan west di Europa dje periodo pre-cristian i cu a rebibá den siglo 20.”
Degenen die naar eigen zeggen heks zijn, identificeren zich echter vaak met Wicca — dat in een woordenboek gedefinieerd wordt als „een heidense natuurreligie, met wortels in het voorchristelijke West-Europa, die een twintigste-eeuwse opleving doormaakt”.
11, 12. (a) Con fiel testigonan pre-cristian por animá nos, na moda di papia, pa core e careda cu awante?
11, 12. (a) Hoe kunnen getrouwe voorchristelijke getuigen ons als het ware aanmoedigen de wedloop met volharding te lopen?
(Hebreonan 11:5) Enok tabata parti di “un nubia asina grandi di testigunan [pre-kristian],” kendenan tabata ehèmpelnan ekselente di fe.
Henoch maakte deel uit van een „grote wolk van [voorchristelijke] getuigen”, die schitterende voorbeelden van geloof waren (Hebreeën 12:1).
Kòrda, nos yunan i nos famianan ya kaba a skohe pa sigui e Salbador den e realm pre mortal.
Bedenk dat onze kinderen en gezinsleden al in hun voorsterfelijke bestaan ervoor hebben gekozen de Heiland te volgen.
(Huan 5:19) Den su eksistensia pre-humano, probablemente Hesus a traha huntu ku su Tata pa miónes, asta míles di miónes di aña.
In zijn voormenselijk bestaan werkte Jezus waarschijnlijk miljoenen of zelfs miljarden jaren naast zijn Vader.