Translations into English:

  • viscose   
    (noun   )

Other meanings:

 
sztuczne włókno otrzymywane z celulozy
 
lepkość cieczy
 
surowiec do produkcji włókien wiskozowych
 
Włóczka z włókien wiskozowych
 
Włókno sztuczne
 
przerabiana w sztuczny jedwab
 
włókno wyprodukowane z wiskozy
 
lepka masa powstała w wyniku działania ługu sodowego i dwusiarczku węgla na celulozę
 
substancja do produkcji celofanu
 
Używana do produkcji celofanu, sztucznego jedwabiu
 
Włókno celulozowe na jedwab, bawełnę
 
gęsta, lepka, ciągliwa ciecz używana głównie do produkcji włókien
 
włókno z celulozy
 
Substancja powstała w wyniku działania ługu sodowego na celulozę
 
do produkcji włókien
 
roztwór przędz. powstały w wyniku działania ługu sodowego i dwusiarczku węgla na celulozę

Example sentences with "wiskoza", translation memory

add example
sztuczne włókna odcinkowe chemiczne z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
Włókna wiskozy, włókna miedziowe lub modalne, znajdujące się w znanej masie mieszanki w stanie suchym rozpuszcza się za pomocą odczynnika, w skład którego wchodzi kwas mrówkowy lub chlorek cynkuThe viscose, cupro or modal fibre is dissolved from a known dry mass of the mixture, with a reagent consisting of formic acid and zinc chloride
cięte włókna chemiczne z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
sztuczne włókna odcinkowe z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
sztuczne chemiczne włókna odcinkowe z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , acetatem , włóknem miedziowym , modalem , triacetatem , wiskozą , akrylem , polyamidem lub nylonem , poliestrem , włóknem szklanym i elastomultiestremwool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , acetate , cupro , modal , triacetate , viscose , acrylic , polyamide or nylon , polyester , glass fibre and elastomultiester
wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , lnem , konopiami , jutą , abaką , ostnicą , kokosem , żarnowcem , ramią , sizalem , włóknem miedziowym , modalem , włóknem białkowym , wiskozą , akrylem , polyamidem lub nylonem , poliestrem i elastomultiestremwool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , flax true hemp , jute , abaca , alfa , coir , broom , ramie , sisal , cupro , modal , protein , viscose , acrylic , polyamide or nylon , polyester and elastomultiester
W tym względzie Sąd dopuścił się licznych błędów w ocenie istotnych elementów sprawy, w szczególności w odniesieniu do bezpośredniej konkurencji pomiędzy włóknami celulozy (lyocell, substandardowy lycocell i prowiskoza) wytwarzanymi i sprzedawanymi przez przedsiębiorcę korzystającego z pomocy państwa a włóknami celulozy (wiskoza) wytwarzanymi i sprzedawanymi przez wnoszącą odwołanieHere, the Court of First Instance fell into various errors of assessment of the information in the file, in particular in relation to direct competition between the cellulose fibres (lyocell, sub-standards of lyocell and proviscose) manufactured and marketed by the undertaking which is the recipient of the State aid and the cellulose fibres (viscose) manufactured and marketed by the appellant
Metody tej nie stosuje się do mieszanek, w których bawełna uległa nadmiernemu rozkładowi chemicznemu, ani gdy wiskoza lub włókno miedziowe nie są całkowicie rozpuszczalne ze względu na obecność niektórych barwników lub apretur, których nie można całkowicie wyeliminowaćThis method is not applicable to mixtures in which the cotton has suffered extensive chemical degradation nor when the viscose or cupro is rendered incompletely soluble by the presence of certain dyes or finishes that cannot be removed completely
bawełny , acetatu , włókna miedziowego , modalu , triacetatu , wiskozy , niektórych akryli , niektórych modakryli , poliamidu lub nylonu , poliestru i elastomultiestrucotton , acetate , cupro , modal , triacetate , viscose , certain acrylics , certain modacrylics , polyamide or nylon , polyester and elastomultiester
Sztuczne włókna celulozowe (w tym wiskoza, liocel, włókna octanowe, kupro, włókna trójoctanoweMan-made cellulose fibres (including viscose, lyocell, acetate, cupro, triacetate
wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , poliamidem lub nylonem , poliestrem , elastomultiestrem , elastoolefiną i melaminąwool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , cupro , modal , viscose , polyamide or nylon , polyester , elastomultiester , elastolefin and melamine
bawełny, lnu, konopii, ramii, włókna miedziowego, włókna modalnego, wiskozycotton, flax, true hemp, ramie, cupro, modal, viscose
odcinkowe włókna chemiczne z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
wiskozy lub włókna miedziowego, włącznie z niektórymi typami włókna modalnegoviscose or cupro, including certain types of modal fibre
wytworzone sztuczne włókna staplowe z wiskozyartificial man-made staple fibres of viscose
W przypadku elastoolefiny lub mieszanek włókien zawierających elastoolefinę i inne włókna (wełnę, sierść zwierzęcą, jedwab, bawełnę, len, konopie, jutę, manilę, ostnicę, kokos, żarnowiec, ramię, sizal, włókno miedziowe, modal, włókno białkowe, wiskozę, akryl, polyamid lub nylon, poliester, elastomultiester) wyżej opisana procedura musi być zmieniona, a mianowicie petroolej powinno się zastąpić acetonemIn the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax, true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described should be slightly modified, in fact light petroleum ether should be replaced by acetone
bawełną , włóknem miedziowym , wiskozą , włóknem akrylowym , włóknem chlorowym , polyamidem lub nylonem , poliestrem , polipropylenem , elastanem , włóknem szklanym , elastomultiestrem i elastoolefinącotton , cupro , viscose , acrylic , chlorofibres , polyamide or nylon , polyester , polypropylene , elastane , glass fibre elastomultiester and elastolefin
wełną, sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, włóknem modalnym, wiskozą, włóknem poliamidowym lub nylonem, włóknem akrylowym i włóknem szklanymwool, animal hair (‧ and ‧), silk, cotton, cupro, modal, viscose, polyamide or nylon, acrylic and glass fibre
wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , akrylem , włóknem chlorowym , poliestrem , polipropylenem , włóknem szklanym , elastomultiestrem i elastoolefinąwool , animal hair (‧ and ‧), cotton , cupro , modal , viscose , acrylic , chlorofibre , polyester , polypropylene , glass fibre , elastomultiester and elastolefin
wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , polyamidem lub nylonem , poliestrem i elastomultiestremwool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , cupro , modal , viscose , polyamide or nylon , polyester , and elastomultiester
WISKOZA, WŁÓKNO MIEDZIOWE LUB NIEKTÓRE TYPY WŁÓKNA MODALNEGO I BAWEŁNYVISCOSE, CUPRO OR CERTAIN TYPES OF MODAL AND COTTON
z wełną, sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, włóknem modalnym, wiskozą, włóknem akrylowym, włóknem poliamidowym lub nylonem, włóknem poliestrowym, włóknem szklanymwool, animal hair (‧ and ‧), silk, cotton, cupro, modal, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, glass fibre
Showing page 1. Found 61 sentences matching phrase "wiskoza".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.