Translations into English:

  • viscose   
    (noun   )

Other meanings:

 
sztuczne włókno otrzymywane z celulozy
 
surowiec do produkcji włókien wiskozowych
 
roztwór przędz. powstały w wyniku działania ługu sodowego i dwusiarczku węgla na celulozę
 
Substancja powstała w wyniku działania ługu sodowego na celulozę
 
substancja do produkcji celofanu
 
włókno z celulozy
 
lepkość cieczy
 
Włókno celulozowe na jedwab, bawełnę
 
do produkcji włókien
 
przerabiana w sztuczny jedwab
 
włókno wyprodukowane z wiskozy
 
Używana do produkcji celofanu, sztucznego jedwabiu
 
Włókno sztuczne
 
Włóczka z włókien wiskozowych
 
lepka masa powstała w wyniku działania ługu sodowego i dwusiarczku węgla na celulozę
 
gęsta, lepka, ciągliwa ciecz używana głównie do produkcji włókien

Example sentences with "wiskoza", translation memory

add example
pl sztuczne włókna odcinkowe chemiczne z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl Włókna wiskozy, włókna miedziowe lub modalne, znajdujące się w znanej masie mieszanki w stanie suchym rozpuszcza się za pomocą odczynnika, w skład którego wchodzi kwas mrówkowy lub chlorek cynku
en The viscose, cupro or modal fibre is dissolved from a known dry mass of the mixture, with a reagent consisting of formic acid and zinc chloride
pl cięte włókna chemiczne z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl sztuczne włókna odcinkowe z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl sztuczne chemiczne włókna odcinkowe z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , acetatem , włóknem miedziowym , modalem , triacetatem , wiskozą , akrylem , polyamidem lub nylonem , poliestrem , włóknem szklanym i elastomultiestrem
en wool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , acetate , cupro , modal , triacetate , viscose , acrylic , polyamide or nylon , polyester , glass fibre and elastomultiester
pl wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , lnem , konopiami , jutą , abaką , ostnicą , kokosem , żarnowcem , ramią , sizalem , włóknem miedziowym , modalem , włóknem białkowym , wiskozą , akrylem , polyamidem lub nylonem , poliestrem i elastomultiestrem
en wool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , flax true hemp , jute , abaca , alfa , coir , broom , ramie , sisal , cupro , modal , protein , viscose , acrylic , polyamide or nylon , polyester and elastomultiester
pl W tym względzie Sąd dopuścił się licznych błędów w ocenie istotnych elementów sprawy, w szczególności w odniesieniu do bezpośredniej konkurencji pomiędzy włóknami celulozy (lyocell, substandardowy lycocell i prowiskoza) wytwarzanymi i sprzedawanymi przez przedsiębiorcę korzystającego z pomocy państwa a włóknami celulozy (wiskoza) wytwarzanymi i sprzedawanymi przez wnoszącą odwołanie
en Here, the Court of First Instance fell into various errors of assessment of the information in the file, in particular in relation to direct competition between the cellulose fibres (lyocell, sub-standards of lyocell and proviscose) manufactured and marketed by the undertaking which is the recipient of the State aid and the cellulose fibres (viscose) manufactured and marketed by the appellant
pl Metody tej nie stosuje się do mieszanek, w których bawełna uległa nadmiernemu rozkładowi chemicznemu, ani gdy wiskoza lub włókno miedziowe nie są całkowicie rozpuszczalne ze względu na obecność niektórych barwników lub apretur, których nie można całkowicie wyeliminować
en This method is not applicable to mixtures in which the cotton has suffered extensive chemical degradation nor when the viscose or cupro is rendered incompletely soluble by the presence of certain dyes or finishes that cannot be removed completely
pl bawełny , acetatu , włókna miedziowego , modalu , triacetatu , wiskozy , niektórych akryli , niektórych modakryli , poliamidu lub nylonu , poliestru i elastomultiestru
en cotton , acetate , cupro , modal , triacetate , viscose , certain acrylics , certain modacrylics , polyamide or nylon , polyester and elastomultiester
pl Sztuczne włókna celulozowe (w tym wiskoza, liocel, włókna octanowe, kupro, włókna trójoctanowe
en Man-made cellulose fibres (including viscose, lyocell, acetate, cupro, triacetate
pl wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , poliamidem lub nylonem , poliestrem , elastomultiestrem , elastoolefiną i melaminą
en wool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , cupro , modal , viscose , polyamide or nylon , polyester , elastomultiester , elastolefin and melamine
pl bawełny, lnu, konopii, ramii, włókna miedziowego, włókna modalnego, wiskozy
en cotton, flax, true hemp, ramie, cupro, modal, viscose
pl odcinkowe włókna chemiczne z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl wiskozy lub włókna miedziowego, włącznie z niektórymi typami włókna modalnego
en viscose or cupro, including certain types of modal fibre
pl wytworzone sztuczne włókna staplowe z wiskozy
en artificial man-made staple fibres of viscose
pl W przypadku elastoolefiny lub mieszanek włókien zawierających elastoolefinę i inne włókna (wełnę, sierść zwierzęcą, jedwab, bawełnę, len, konopie, jutę, manilę, ostnicę, kokos, żarnowiec, ramię, sizal, włókno miedziowe, modal, włókno białkowe, wiskozę, akryl, polyamid lub nylon, poliester, elastomultiester) wyżej opisana procedura musi być zmieniona, a mianowicie petroolej powinno się zastąpić acetonem
en In the case of elastolefin or fibre mixtures containing elastolefin and other fibres (wool, animal hair, silk, cotton, flax, true hemp, jute, abaca, alfa, coir, broom, ramie, sisal, cupro, modal, protein, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, elastomultiester) the procedure just described should be slightly modified, in fact light petroleum ether should be replaced by acetone
pl bawełną , włóknem miedziowym , wiskozą , włóknem akrylowym , włóknem chlorowym , polyamidem lub nylonem , poliestrem , polipropylenem , elastanem , włóknem szklanym , elastomultiestrem i elastoolefiną
en cotton , cupro , viscose , acrylic , chlorofibres , polyamide or nylon , polyester , polypropylene , elastane , glass fibre elastomultiester and elastolefin
pl wełną, sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, włóknem modalnym, wiskozą, włóknem poliamidowym lub nylonem, włóknem akrylowym i włóknem szklanym
en wool, animal hair (‧ and ‧), silk, cotton, cupro, modal, viscose, polyamide or nylon, acrylic and glass fibre
pl wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , akrylem , włóknem chlorowym , poliestrem , polipropylenem , włóknem szklanym , elastomultiestrem i elastoolefiną
en wool , animal hair (‧ and ‧), cotton , cupro , modal , viscose , acrylic , chlorofibre , polyester , polypropylene , glass fibre , elastomultiester and elastolefin
pl wełną , sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem , bawełną , włóknem miedziowym , modalem , wiskozą , polyamidem lub nylonem , poliestrem i elastomultiestrem
en wool , animal hair (‧ and ‧), silk , cotton , cupro , modal , viscose , polyamide or nylon , polyester , and elastomultiester
pl WISKOZA, WŁÓKNO MIEDZIOWE LUB NIEKTÓRE TYPY WŁÓKNA MODALNEGO I BAWEŁNY
en VISCOSE, CUPRO OR CERTAIN TYPES OF MODAL AND COTTON
pl z wełną, sierścią zwierzęcą (‧ i ‧), jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, włóknem modalnym, wiskozą, włóknem akrylowym, włóknem poliamidowym lub nylonem, włóknem poliestrowym, włóknem szklanym
en wool, animal hair (‧ and ‧), silk, cotton, cupro, modal, viscose, acrylic, polyamide or nylon, polyester, glass fibre
Showing page 1. Found 61 sentences matching phrase "wiskoza".Found in 0.378 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.