Translations into Polish:

  • Czechow   
     
    Chekhov, Moscow Oblast

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Anton Chekhov
Anton Czechow
Vityaz Chekhov
Witjaz Czechow

Example sentences with "Chekhov", translation memory

add example
en The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.
pl Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
en The A. P. Chekhov epistolary texts in the light of language etiquette
pl Epistolografia A.P. Czechowa w świetle etykiety językowej
en Intelligentsia in Anton Chekhov's writings.
pl Inteligencja w twórczości Antoniego Czechowa.
en The hero and the picture of reality in Chekhov's short stories.
pl Bohater a obraz rzeczywistości w nowelistyce A. P. Czechowa.
en Remake in contemporary Russian drama The Seagull by Anton Chekhov
pl Remake we współczesnej rosyjskiej dramaturgii Mewa Antoniego Czechowa
en Communication Issues in Chekhov's drama "Tree Sisters."
pl Problemy Komunikacji w Dramaturgii Czechowa - "Trzy Siostry"
en The "fatherless" problem in the world of "The Brothers Karamazov" by F. Dostoyevsky and "Three sisters" by A. Chekhov
pl Problem braku ojca w świecie "Braci Karamazow" F. Dostojewskiego i w "Trzech siostrach" A. Czechowa.
en < You’d find a rather different Moscow to Chekhov’s. > < There’s another thing one of those sisters said, ‘ Happy people don’t notice if it’s winter or summer. If I lived in Moscow I wouldn’t mind what the weather was like. ’
pl – To byłoby inne miasto niż Moskwa Czechowa. – Jedna z sióstr powiedziała coś jeszcze: < Szczęśliwi nie zauważają, czy jest zima, czy wiosna. Gdybym mieszkała w Moskwie, nie zwracałabym uwagi na pogodę >.
en Category of a “casing” in a characters image in A. P. Chekhov’s “Small Trilogy” in the light of critical approaches
pl Kategoria "futerału" w obrazach bohaterów "Małej Trylogii" A. P. Czechowa w świetle ujęć krytycznych
en the status of women in the russian society in the second half of the xix century as well as the images of women in anton pavlovich chekhov later short stories
pl Status kobiet w społeczeństwie rosyjskim II połowy XIX wieku i obrazy kobiet w późnych opowiadaniach Antoniego Pawłowicza Czechowa
en I must tell you what happened... when Chekhov died in Germany
pl Opowiem wam, jak to było z Czechowem, kiedy umierał w Niemczech
en „Theatre like a life”. The innovation of Chekhov's dramaturgy
pl "Teatr jak życie". Nowatorstwo dramaturgii Antoniego Czechowa
en The portrait of women in chosen stories of Antoni Chekhov
pl Wizerunek kobiet w wybranych opowiadaniach Antoniego Czechowa
en "Conscience" in the world of short stories by Anton Chekhov
pl "Sumienie" w świecie opowiadań Antoniego Czechowa.
en The problem of personality and society in A.P. Chekhov's Ward No.6 and R.G. Gallego's White on Black.
pl Problem osobowości i społeczeństwa w utworach A.P. Czechowa "Sala Nr 6" i R.G. Gallego "Białe na czarnym".
en Human's loneliness in Anton Chekhovs short stories
pl Samotność człowieka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa
en "The little man" in Russian literature in selected works of N. Gogol and A. Chekhov
pl Sposób przedstawienia "małego człowieka" na przykładzie wybranych utworów M. Gogola i A. Czechowa
en In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry Orchard
pl W poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
en The story by Anton Chekhov's "Swedish Match" against the background of the detective genre in Russia of the XIX century
pl Opowiadanie Antona Czechowa "Szwedzka zapałka" na tle rozwoju powieści kryminalnej w Rosji XIX wieku
en Image of a woman in late stories of Anton Chekhov.
pl Obraz kobiety w późnych opowiadaniach Antona Pawłowicza Czechowa.
en Main ideas of stories of children in A. P. Chekhov's writings
pl Główne idee opowiadań dziecięcych w twórczości A. P. Czechowa
en Russian mentality according to Anton Chekhov
pl Mentalność rosyjska w ujęciu Antoniego Czechowa
en "Ivanov" by Anton Chekhov at the National Theatre (directed by Jan Englert, Warsaw 2008)
pl Iwanow Antona Czechowa w Teatrze Narodowym (reż. Jan Englert, Warszawa 2008)
en Specific Type of Melancholy. An attempt to analyze the model of a melancholic character from Chekhov dramas. The analysis is based on Soren Kierkegaard's theories.
pl O szczegolnej melancholii. Próba analizy modelu bohatera melancholijnego w wybranych dramatach Antoniego Czechowa na podstawie pism Sorena Kierkegaarda
en Time structure in drama: Maurice Maeterlinck's "The Blind", Anton Chekhov's "Three sisters" and Samuel Beckett's "Waiting for Godot".
pl Konstrukcja czasu w dramacie: ,,Ślepcy'' Maurycego Maeterlincka, ,,Trzy siostry'' Antoniego Czechowa, ,,Czekając na Godota'' Samuela Becketta
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Chekhov".Found in 0.627 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.