Translations into English:

 • Ca Mau Province   
   
  Ca Mau (provincie)
   
  Ca Mau (provincie)
 • Ca Mau   
   
  Ca Mau (city)
   
  Ca Mau (stad)

Example sentences with "Ca Mau", translation memory

add example
nl CA MAU, VIETNAM
en CA MAU- VlETNAM
nl In het geval van MAU werden te veel details verstrekt, waardoor de boodschap van de geleerde lessen voor toekomstige projecten werd vertroebeld
en In the case of MAU too many details were provided blurring the message of the lessons learnt for future projects
nl Sergei en z' n mannen... hebben Mau Mau Willis gedood
en Sergei and them... they did Mau Mau Willis
nl In het geval van MAU ontstond er in de formele acceptatie en overdracht een vertraging van zes maanden, ook al was de technische infrastructuur schijnbaar beschikbaar en veel eerder in gebruik dan aangegeven in het PCR
en In the case of MAU, although the technical infrastructure was apparently available and in use much earlier than indicated in the PCR, the formal acceptance and handover faced a six month delay
nl Anders dan in West-Afrika kwam de onafhankelijkheid van Kenia niet vreedzaam tot stand, maar pas na een lange gewelddadige strijd door de onafhankelijkheidsbeweging Mau Mau.
en Unlike other West African countries, independence in Kenya did not come about peacefully, but only following a protracted and violent struggle by the independence movement Mau Mau.
nl SUOl MAU CAMP, VIETNAM
en SUOI MAU CAMP VlETNAM
nl Twee jaar geleden, bezocht ik mijn man in het Suoi Mau Heropvoedingskamp
en Two years ago,I went to visit my husband at the Suoi Mau Re- Education Camp
nl Uit mijn jeugd herinner ik mij de Mau-mau-opstand, die een terroristische opstand werd genoemd.
en From my childhood, I remember the Mau Mau uprising, which was described as a terrorist insurrection.
nl De Mau' s zijn de boodschappers van Bastet
en The Maus are sacred to Bast.They' re her messengers
nl Daar de andere drie projecten slechts uitbreiding van het bestaande netwerk (TCERTO) of opwaardering van de bestaande infrastructuur (EER en MAU) inhielden, werden gebruikers in de planningsfase niet geraadpleegd
en As the other three were just an extension of an existing network (TCERTO) or an upgrade of existing infrastructure (EER and MAU), users were not involved at the planning stage
nl Natriumhydroxideoplossing ca. ‧ % NaOH, vrij van ammoniak
en Concentrated sodium hydroxide solution: approximately ‧ % (W/V) aqueous solution of NaOH, free of ammonia
nl De winst voor belastingen moet van duidelijk negatieve cijfers tot ‧ naar ca. [...]* EUR stijgen
en Pre-tax profit should increase from distinctly negative figures to about EUR [...]* in
nl De Franse autoriteiten en bepaalde belanghebbenden betogen evenwel dat de bij artikel ‧ CA van de CGI ingestelde belastingregeling een algemene regeling in het Franse belastingrecht is
en The French authorities and certain interested parties maintain, however, that the tax scheme provided for in Article ‧ CA of the General Tax Code is a general measure under French tax law
nl In het kader van hun opmerkingen betogen de Franse autoriteiten allereerst dat de regeling van artikel ‧ CA van de CGI geen staatssteun vormt
en As part of their comments, the French authorities maintained, firstly that the scheme provided for in Article ‧ CA of the General Tax Code did not constitute state aid
nl Voor gebruik moeten de grove deeltjes worden verwijderd, bv. door filtratie met een nylonfilter met een maaswijdte van ca. ‧ μm, met een grof papierfilter, of door bezinking
en Prior to use, the coarse particles should be removed, e.g. by filtration through a nylon filter with about ‧ μm mesh size or with a coarse paper filter, or by sedimentation
nl Natriumhydroxideoplossing, ca. ‧ mol/l
en Sodium hydroxide solution: approximately ‧ mol/l
nl In de tweede biedronde deed HR een bod van slechts ‧ EUR, terwijl CA in de derde ronde, waarvan het uitgesloten was, een bedrag van ‧ EUR bood
en In the second round, the bid made by HR was just EUR ‧, while in the third round, during which CA was excluded, CA offered EUR
nl Verdun met water tot ca. ‧ ml en voeg enkele stukjes puimsteen toe
en Dilute to approximately ‧ ml with water and add a few anti-bump granules
nl Oproep tot het indienen van voorstellen- HOME/‧/ERFX/CA
en Call for proposals- HOME/‧/ERFX/CA
nl Zelfs in de aanname dat artikel ‧ CA van de CGI geen voorafgaande erkenning door de minister van Begroting vereist, dan nog zouden de begunstigden van deze maatregel dezelfde zijn als thans het geval is
en Moreover, even had it been the case that Article ‧ CA of the General Tax Code did not require prior approval by the Minister for the Budget, the beneficiaries under the scheme would have been the same as they were then
nl Ook kan de normale ladingsgewijze test worden omgezet in een semicontinue test als gedurende ca. ‧ testdagen volgens de ladingsgewijze procedure nog geen afbraak van de teststof is bereikt
en Alternatively, the normal batch test may be changed into a semi-continuous test, if no degradation of the test substance has been achieved during approximately ‧ days of testing using the batch procedure
Showing page 1. Found 927 sentences matching phrase "Ca Mau".Found in 0.499 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.