pronunciation:  

Translations into English:

 • fetch       
  (verb   ) []
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
   
  To go somewhere to bring back something.
   
  Ergens heengaan om iets terug te brengen.
   
  To retrieve; to bear towards; to get
 • get       
  (Verb  ) (verb   )
   
  obtain
   
  obtain
 • catch           
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to reach in time to leave {{jump|t|reach in time
 • strike       
  (verb, noun   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • arrive at   
  (verb   )
 • attain       
  (verb   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • find             
  (verb, noun   )
 • hit     
  (verb, noun   )
 • manage         
  (verb   )
 • reach       
  (verb, noun   )
 • run across   
  (verb, noun   )
 • run up against   
 • score       
  (verb, noun   )
 • succeed     
  (verb   )
 • go get   
   
  ergens heengaan met als doel om iets of iemand mee terug te brengen
 • apprehend   
  (verb   )
 • beat       
  (verb, noun, adjv   )
 • bring           
  (verb   )
 • captivate   
  (verb   )
 • capture       
  (verb, noun   )
 • clutch       
  (verb, noun   )
 • command         
  (verb, noun   )
 • confiscate   
  (verb   )
 • discern     
  (verb   )
 • grab       
  (verb   )
 • grapple   
  (verb, noun   )
 • grasp       
  (verb, noun   )
 • grip       
  (verb, noun   )
 • hail       
  (verb, noun   )
 • haul   
  (verb, noun   )
 • knock     
  (verb, noun   )
 • nab       
  (verb   )
 • notice         
  (verb, noun   )
 • perceive         
  (verb   )
 • pick up   
  (verb, noun   )
 • pickup   
  (noun   )
 • pull     
  (verb, noun   )
 • realize         
  (verb   )
 • runacross   
 • scald   
  (verb, noun   )
 • seize     
  (verb   )
 • send for   
  (verb   )
 • sendfor   
 • smack   
  (verb, noun   )
 • snatch     
  (verb, noun   )
 • stub     
  (verb, noun   )
 • take           
  (verb, noun, ijec   )
 • to fetch   
 • to get   
 • trap     
  (verb, noun   )
 • wallop   
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
To get.
 
To catch, take.
 
(het ~) To make it

Similar phrases in dictionary Dutch English. (40)

10.halen
strike
Alan Hale
Alan Hale
bakzeil halen
backdown; climbdown
Eddie van Halen
Eddie Van Halen
een streep halen door
scrap; delete; wipe out; cancel; remove; rescind; crossout; abate; disband; drop; get rid of; abolish; exclude; do away with; trim; annihilate; void; rid; cross out; block; abrogate; liquidate; strikeout; obstruct; wind up; dispense with; annul; stem; nullify; dam; exterminate; strike out; bar; suppress; repeal
Frans Hals Museum
Frans Hals Museum
Fred Hale
Fred H. Hale
gaan halen
get; pickup; fetch; go get; pick up
Gareth Hale
Gareth Hale
haal
; row; draw; streak; scratch; stripe; tug; trait; dash; ray; stroke; pull; strip
hal
hall; anteroom; entrance hall; antechamber; ; ante-room; lobby; foyer; corridor; vestibule
HAL
Hλl
Hal B. Wansley-elektriciteitscentrale
Hal B. Wansley Power Plant
Hale County
Hale County
Hals
Hals Municipality
Komeet Hale-Bopp
Comet Hale-Bopp
Oproep uit de wachtstand halen
Retrieve Call From Hold
Shallow Hal
Shallow Hal

    Show declension

Example sentences with "halen", translation memory

add example
nl Haal Mortars voor me, Colt
en Get Mortars for me, Colt
nl Dan vraag ik u bovendien - en ik weet dat collega Salafranca zo aan de beurt is -: “Waar denkt u die extra hulp vandaan te halen, geachte leden van de Fractie van de Europese Volkspartij.
en Furthermore, I would also like to ask – and I know that Mr Salafranca is about to speak – where the honourable Members from the European People's Party are going to get it from.
nl is het ten volle eens met de specifieke oproepen van de secretaris-generaal op dit gebied, inclusief die betreffende het vaststellen van een duidelijk tijdschema voor ontwikkelde landen om de doelstelling van ‧,‧ % van het BBP voor publieke ontwikkelingshulp te halen, het erkennen van de bijzondere behoeften van Afrika, het lanceren van een aantal zogenaamde quick-win-initiatieven om op zeer korte termijn belangrijke vooruitgang te boeken in de richting van de verwezenlijking van de MOD, waaronder de eliminatie van gebruikersvergoedingen voor elementaire volksgezondheidsdiensten en onderwijs
en Fully endorses the specific calls made by the Secretary-General in this area, including those on establishing a clear timetable for developed countries to achieve the target of ‧.‧ % of GNI for official development assistance, on recognising the special needs of Africa, and on launching a series of quick-win initiatives so as to realise major immediate progress towards the MDGs, including the elimination of user fees for basic health and education
nl Hoe kan de vissen dan adem halen?
en Then how can the fishes breathe?
nl Het is beter dat jullie nu gaan.- bewaker, haal ze hier weg
en I think you girls should go now.- Guard, get them out of here.- Oh God
nl Driedimensionale vorm van fles met lange hals waarin schijfje citroen is vastgeklemd
en Three-dimensional shape of a long-neck bottle in the neck of which a slice of lemon has been plugged
nl We halen je hieruit
en All right, let' s get you out of here
nl Ik haal de kinderen weer op, laat de hond uit... waarna ik ook nog met de resten van z' n maaltijd mag rondzeulen
en I pick the kids up, walk the dog, which, by the way, carries the added bonus... of carting away her monstrous crap
nl Bedankt dat jullie me hebben geholpen.Door me eruit te halen, te bewijzen dat Calvin mijn vader heeft vermoord
en I can' t thank you guys enough for helpin ' me... gettin" me away, helpin" me prove Calvin killed my father
nl Ik zal jullie eruit halen
en I' m gonna get you out.I will. I' il get you out
nl Haal de kinderen
en Get the kids
nl Ik zal Scoresby en de zigeuzen halen
en I will get Scoresby and the Gyptians
nl Op die manier heeft een potentiële koper van BB het vooruitzicht om onmiddellijk voordeel te halen uit het rendement van BB, wat dan weer een noodzakelijke voorwaarde is om een zo hoog mogelijke overnameprijs te verkrijgen
en This would provide a potential buyer of BB with the prospect of availing itself immediately of BB’s profits, which would in turn be a necessary condition for obtaining the best possible sales price
nl Haal dokter Baugh!
en Get Dr. Baugh!
nl Vooruit, ga hem halen
en Go up and get him
nl We hebben de toestemming om eten te gaan halen
en We are allowed to take food to the ghetto
nl Als wij dit ontkennen, halen wij ons de woede van de Europese burgers op de hals.
en If we deny that we will have all the citizens of Europe on our backs.
nl Hiermee zijn alle voorwaarden vervuld om via de Speciale Administratieve Regio Macau de economische en culturele banden tussen de Volksrepubliek China en de Europese Unie en haar lidstaten aan te halen. Samenwerking en wederzijdse belangenbehartiging zijn daartoe onontbeerlijk.
en All the conditions are now in place for closer economic and cultural relations, on the basis of cooperation and mutual benefit between the People' s Republic of China, specifically through the Special Administrative Region of Macao and the European Union and its Member States.
nl Sta daar niet als ' n bevroren eunuch, haal Linden hierheen
en Stop standing there like a frozen eunuch and send Linden in
nl Voor alle duidelijkheid, een belastingparadijs dat twaalf akkoorden heeft gesloten met andere belastingparadijzen zou de drempel zeker niet halen.
en To be explicitly clear, a tax haven which has 12 agreements with other tax havens would certainly not pass the threshold.
nl overwegende dat in de Europese Unie en de rest van de wereld recentelijk een grote volatiliteit van de prijzen van levensmiddelen is waargenomen die ten dele substantiële prijsstijgingen met zich meebrengt en tweeslachtige gevolgen heeft voor de landbouwsector, aangezien sommigen voordeel halen uit de prijsstijging en anderen – met name veehouderijbedrijven en de voedselverwerkende industrie – geconfronteerd worden met veel hogere kosten
en whereas the European Union and the world have recently experienced high food-price volatility with sometimes significant price rises and ambiguous effects on the agricultural sector, with some gaining from the rise in prices and others – mostly stockbreeding farms and companies on the food-processing side – incurring much greater costs
nl Haal ze ' s tevoorschijn
en Can you take them out for me?
nl De Federalen halen alle nieuwe biljetten van honderd en vijftig uit circulatie
en Fed' s been pullin ' all the old hundreds and fifties out of circulation
nl Haal die glimlach van je gezicht
en Wipe that fucking grin off your face
nl U kunt het gehele communautaire acquis uit CELEX halen.
en You can find the entire Community acquis on-line on the Celex website here in Parliament.
Showing page 1. Found 18295 sentences matching phrase "halen".Found in 3.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.